Фінансова самостійність місцевих бюджетів: вивчаємо законодавче підгрунтя

61
Оновлений Бюджетний кодекс України нині закладає нову систему міжбюджетних відносин, мета якої — децентралізація влади. А базуватиметься вона на бюджетній автономії та фінансовій самостійності місцевих бюджетів.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 № 79-VІІІ (далі — Закон № 79) розпочав реформування бюджетного законодавства.

Зміни, внесені до Бюджетного кодексу України (БК), мають на меті як на побудову нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів, так і  встановлення нових підходів у взаємовідносинах державного бюджету з місцевими бюджетами. Планується, що їх упровадження забезпечить достатні надходження до місцевих бюджетів, адже стимулюватиме органи влади АР Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування (далі — місцеві органи влади) до залучення додаткових надходжень і розширення бази оподаткування.

Тому наразі бюджетним законодавством :

 • розширені повноваження місцевих органів влади;
 • місцеві бюджети отримали фінансову самостійність, і водночас збільшена їх відповідальність за видатками;
 • запроваджені заходи зі стимулювання об’єднання територіальних громад.

Формування місцевих бюджетів

Місцевий бюджет містить надходження і витрати на виконання повноважень органів влади АР Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (ст. 63 БК). Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету.

У переліку складових місцевих бюджетів, особливу увагу приділено бюджетам об’єднаних територіальних громад.

Зокрема, оновленою частиною четвертою статті 67 БК визначено, що бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, до 15 жовтня року, що передує плановому, формують відповідно до БК на плановий бюджетний період з урахуванням таких особливостей:

1) доходи цих бюджетів визначають відповідно до статей 64 та 691 БК;

2) видатки та кредитування цих бюджетів визначають відповідно до статей 89 і 91 БК;

3) відносини між цими бюджетами та державним бюджетом визначають відповідно до статей 97, 99, 100, 102, 1032, 1034 і 108 БК;

4) місцеві запозичення здійснюють відповідно до статей 16 і 74 БК.

У статті 64 БК тепер детально розписано, які бюджети належать до місцевих бюджетів, а саме:

 • бюджети міст республіканського АР Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя;
 • районні бюджети;
 • бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно з законом та перспективним планом формування територій громад.

А частиною першою статті 64 БК передбачено склад доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно з законом та перспективним планом формування територій громад.

Порядок затвердження місцевих бюджетів

Статтею 77 БК, що регулює порядок затвердження місцевих бюджетів, тепер установлюється чіткий термін затвердження рішенням Верховної Ради АР Крим, відповідної місцевої ради місцевих бюджетів — до 25 грудня року, що передує плановому (ч. 2 ст. 77 БК). Раніше місцеві бюджети на наступний бюджетний період затверджували рішеннями відповідної місцевої ради не пізніше ніж у двотижневий строк із дня затвердження районного чи міського бюджету.

У разі неприйняття закону про Державний бюджет України Верховна Рада АР Крим, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Верховна Рада АР Крим, відповідна місцева рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Тобто незалежно від того, прийнятий Державний бюджет України на відповідний рік чи ні, місцеві органи влади до 25 грудня мають затвердити свої власні бюджети, виходячи з відповідних повноважень. А після прийняття державного бюджету передбачено лише коригування та уточнення показників в частині трансферів, які передаються з державного бюджету до місцевого.

Доходи місцевих бюджетів

Доходи місцевих бюджетів формуватимуться з урахуванням змін, внесених до БК Законом № 79 та до Податкового кодексу України (ПК) Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII (далі  — Закон № 71).

Перерозподіл та розширення переліку

Доходи місцевих бюджетів тепер формуватимуться за рахунок, зокрема:

 • закріплення за місцевими бюджетами нових норм з відрахувань податку на доходи фізичних осіб (бюджети міст обласного значення та районів — 60%, обласні бюджети — 15%, бюджет м. Києва — 40%);
 • передачу з державного бюджету до місцевих бюджетів плати за надання інших адміністративних послуг та державного мита;
 • збільшення відсотка зарахування екологічного податку (зокрема, до державного бюджету — 20%, до місцевих бюджетів — 80%, у т. ч. до обласних бюджетів — 55%, сільських, селищних, міських бюджетів — 25%, бюджету м. Києва — 80% надходжень);
 • запровадження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі (далі — акцизний податок) підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти);
 • розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно;
 • розширення надходжень загального фонду шляхом передачі єдиного та екологічного податків, а також податку на нерухоме майно зі спеціального фонду.

Як бачимо, джерело доходів місцевих бюджетів розширено, що має допомогти місцевим органам влади наповнити свої скарбниці. Для цього вони і отримали право встановлювати конкретні ставки податку.

Податок на нерухоме майно і надалі є джерелом наповнення місцевих бюджетів, але порядок його справляння зазнав змін.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Із 01.01.2015 об’єкти житлової та нежитлової нерухомості (в т. ч. їх частка) оподатковуються податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до підпункту 266.3.1 ПК базою оподаткування цим податком є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в т. ч. його часток.

Ставка податку за 1 м2 бази оподаткування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється в розмірі, що не перевищує 2% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (тобто 24,36 грн.).

Конкретні ставки цього податку у кожній окремій місцевості тепер установлюватимуть місцеві органи влади.

Окрім цього сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, а також визначати пільги з податку з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб залежно від їх рівня доходів і майнового стану (пп. 266.4.1 і 266.4.2 ПК).

Пільги з податку для фізичних осіб не надаються на об’єкт оподаткування, якщо його площа перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням місцевих органів влади, а також на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів.

Не підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 266.2.2 ПК, зокрема:

 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що пов­ністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
 • будівлі дитячих будинків сімейного типу, гуртожитки;
 • житлова нерухомість, непридатна для проживання (у т. ч. у зв’язку з аварійним станом);
 • житло, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.

Акцизний податок

До повноважень сільських, селищних, міських рад належить також встановлення в межах, визначених ПК, ставок акцизного податку (пп. 12.4.4 ПК).

Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 ПК, ставки акцизного податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості підакцизних товарів (з податком на додану вартість) — у розмірі 5% (пп. 215.3.10 ПК).

Пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцевих положень» Закону № 71 органам місцевого самоврядування рекомендовано у місячний термін з дня опублікування Закону № 71 прийняти та оприлюднити рішення про встановлення у 2015 році ставок акцизного податку.

Якщо сільською, селищною або міською радою не прийнято рішення про встановлення акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковим відповідно до ПК, такий податок до прийняття рішення справляється виходячи з норм ПК із застосуванням їх мінімальних ставок (пп. 12.3.5 ПК).Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль