Працівник бюджетної установи став донором крові: надаємо пільги

137
Аби працівник бюджетної установи став донором крові, він має погодити день своєї відсутності на робочому місці, а потім надати всі підтвердні документи. З’ясуємо, які документи працівник-донор має надати до установи та які пільги йому встановлені

Відносини, пов’язані з донорством крові та її компонентів регулює Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 № 239/95-ВР (далі — Закон про донорство). Цей Закон передбачає заходи як щодо стимулювання його поширення серед громадян, так і щодо сприяння розвитку, організації і пропаганди донорства органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та керівниками установ, організацій.

Адже саме органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень мають забезпечувати на підпорядкованих їм територіях виконання відповідних програм розвитку донорства крові та її компонентів, фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних установ та закладів охорони здоров’я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів, а також надання донорам пільг, встановлених законодавством України (ст. 5 Закону про донорство).

Розглянемо разом гарантії, установлені для працівників, які є донорами крові.

Керівник установи зобов’язаний сприяння донорству

Донором може бути будь-який працівник бюджетної установи віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і не має протипоказань, визначених МОЗ.

Стаття 6 Закону № 239 зобов’язує керівників бюджетних установ:

 • сприяти установам та закладам охорони здоров’я в роботі щодо залучення громадян до лав донорів;
 • безперешкодно відпускати з місця роботи, служби або навчання за їх заявами осіб, які є або виявили бажання стати  донорами, у дні відповідного медичного обстеження і здавання крові та (або) її компонентів, за винятком випадків, коли відсутність донора на його робочому місці або місці служби у ці дні може призвести до загрози життю чи здоров’ю людей, до невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, до суттєвої матеріальної шкоди або інших тяжких наслідків;
 • надавати безоплатно необхідні приміщення для взяття крові та (або) її компонентів;
 • вирішувати віднесені Законом про донорство до їх компетенції питання про надання донорам відповідних пільг та компенсацій.

Пільги для працівників-донорів

Статтею 14 Закону про донорство визначено, що працівник, який виявив бажання здати кров та (або) її компоненти, зобов’язаний не пізніше ніж за три дні до дня медичного обстеження, що проводиться перед даванням крові та (або) її компонентів, повідомити письмовою заявою керівника за місцем роботи про свій намір пройти таке обстеження і здати кров та (або) її компоненти.

У заяві працівник має визначити додатковий день відпочинку, передбачений частинами другою та третьою статті 9 або частинами третьою та четвертою статті 11 Закону про донорство. Таку заяву не потрібно подавати:

 • якщо працівник, який виявив бажання здати кров або її компоненти, перебуває у відпустці або у відрядженні;
 • якщо його кров терміново потрібна для надання невідкладної медичної допомоги хворому;
 • у разі стихійного лиха, аварій та катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій.

У день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи в установі, організації зі збереженням за ним середнього заробітку (ч. 1 ст. 9 Закону про донорство). Середній заробіток виплачується коштом бюджетної установи, організації, у якій працює донор.

Окрім цього, після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, у т. ч. у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.

Якщо за погодженням з керівником установи в день давання крові донор був залучений до роботи, йому за бажанням надається інший день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку (ч. 3 ст. 9 Закону про донорство).

У разі давання крові працівником у свій вихідний день, наприклад, якщо зміна закінчилася о 8 год. ранку і працівник цього ж дня о 10 год. ранку здав кров, йому надається один день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку або за його бажанням цей день може бути приєднано до щорічної відпустки чи використано в інший час протягом року після дня давання крові. На цьому наполягає Мінсоцполітики у листі від 02.04.2010 № 90/13/116-10.

Якщо ж давання крові та (або) її компонентів проводилось у період щорічної відпустки, ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові (ч. 4 ст. 9 Закону про донорство).

Зауважимо: додатковий день відпочинку працівник може використати лише протягом року після дня давання крові. Після закінчення цього терміну право на його використання втрачається.

Якими документами підтверджують донорство

Пільги працівнику-донору (а саме, збереження середнього заробітку, надання додаткових днів відпочинку) керівник бюджетної установи надає на підставі відповідних довідкок, виданих донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів.

Відповідно до пункту 2.8 Поряду медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів, затвердженого наказом МОЗ від 01.08.2005 № 385, після здавання крові або її компонентів донору видається довідка про надання пільг за формою № 435/о «Довідка щодо надання донорам пільг».

Якщо після проходження медичного обстеження або за технічними причинами донація не відбулася, працівнику бюджетної установи видається довідка щодо його обстеження за формою № 436/о «Довідка щодо обстеження донора».

Як розрахувати середній заробіток працівнику-донору

За дні обстеження та здавання крові, а також дні відпочинку у зв’язку з донорством середня заробітна плата розраховується відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок 100). Тобто, виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують такому дню (абз. 3 п. 2 Порядку 100).

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середній заробіток обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється виходячи з установленої йому тарифної ставки (посадового (місячного) окладу).

Тож розраховують середню заробітну плату так:

 • спочатку обчислюють середньоденний заробіток працівника шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані робочі дні на кількість відпрацьованих робочих днів;
 • далі здобутий результат множать на кількість днів відпочинку у зв’язку донорством.

Додаткові пільги постійним донорам

Донорам, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, допомогу по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з захворюванням виплачують у розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи (ч. 1 ст. 10 Закону про донорство та ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV). Така пільга донорам надається протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості.

Пільги для донорів-військовослужбовців

Військовослужбовці строкової служби та курсанти військових навчальних закладів, які є або виявили бажання стати донорами, в день давання крові та (або) її компонентів, а також у день медичного обстеження увільняються від несення нарядів, вахт та інших форм служби.

Військовослужбовцям строкової служби та курсантам військових навчальних закладів, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти в кількості двох разових максимально допустимих доз, надається право на одержання грошової надбавки у розмірі 25% до призначеного їм грошового забезпечення протягом шести місяців після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Виплата такої грошової надбавки проводиться за місцем проходження служби або навчання цих донорів відповідно до законодавства (ч. 5 ст. 11 Закону про донорство).

Відповідальність за порушення прав донора

Відповідно до статті 20 Закону про донорство особи, винні у порушенні прав донорів, порядку медичного обстеження донора перед даванням крові та (або) її компонентів, несуть встановлену законодавством дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль