Понижуючий коефіцієнт при нарахуванні ЄСВ: обчислюємо і застосовуємо правильно

30
Березень цьогоріч, як ніколи, сповнений законодавчими новаціями. Найочікуванішою для бухгалтерської спільноти стала поява нових норм, що регулюють застосування понижуючого коефіцієнта до ставки ЄСВ. Адже це має зменшити навантаження на фонд оплати праці. Тож про нові умови застосування понижуючого коефіцієнта, порядок його розрахунку та застосування і йтиметься далі

Закон України «Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці» від 02.03.2015 № 219-VIII (далі — Закон 219) набрав чинності 13.03.2015. Його прийнято задля зменшення навантаження на фонд оплати праці і стимулювання легалізації доходів юридичними особами приватного сектору.

Завдяки Закону 219 окремі підприємства, установи сплачуватимуть єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) у розмірі на 10–60% меншому ніж розмір ЄСВ, нарахований ними за попередній місяць. Ця норма стосується тих підприємств, установ, у яких легалізовані доходи (уся нарахована заробітна плата є офіційною — без виплати в конвертах) та одночасно задовольняються нові умови для застосування понижуючого коефіцієнта.

Закон 219 визначає не лише нові умови застосування понижуючого коефіцієнта, а й порядок його розрахунку. Окрім цього, скасовує визначені пунктом 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII умови для застосування понижуючого коефіцієнта, які діяли з 01.01.2015.

Нові обов’язкові умови

Відповідно до пункту 95 розділу VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон про ЄСВ) для застосування понижуючого коефіцієнта до ставки ЄСВ у звітному місяці 2015 року одночасно мають виконуватися такі умови:

 • база нарахування ЄСВ в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці (далі — БН(зо)) збільшилась на 20% і більше порівняно з середньомісячною базою нарахування ЄСВ за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу (далі — СмБН(зо)2014), тобто БН(зо)/СмБН(зо)2014 ≥ 1,2;
 • після застосування коефіцієнта середній платіж ЄСВ на одну застраховану особу в звітному місяці (далі — СП(зо)м) становитиме не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу за 2014 рік (далі — СмП(зо)2014), тобто СП(зо)м ≥ СмП(зо)2014;
 • кількість застрахованих осіб у звітному місяці 2015 року, яким нараховані виплати (далі — Кзо), не перевищує 200% середньомісячної кількості застрахованих осіб за 2014 рік (далі — СмК(зо)2014), тобто Кзо/СмК(зо)2014 ≤ 2.

Щоб визначити, чи виконуються одночасно в установі ці умови, спершу потрібно розрахувати зазначені показники.

Розрахунок показників для першої умови

Як передбачено пунктом 95 розділу VIII Закону № 2464 під час розрахунку понижуючого коефіцієнта показники за 2014 рік визначають на підставі звітності з ЄСВ. Тож слід взяти Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за формою № Д4 (додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 № 454; далі — форма № Д4) за кожен місяць 2014 року.

Для розрахунку показників нам потрібні значення таких реквізитів форми № Д4:

 • «Кількість застрахованих осіб у  звітному періоді, яким нараховані виплати»;
 • «Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок, усього» (р. 2 таблиці 1 «Нарахування єдиного внеску», далі — Таблиця 1);
 • «Нараховано єдиного внеску, усього» (р. 3 Таблиці 1).

База нарахування ЄСВ (БН(зо)) у розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці 2015 року, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-правовим договором (далі — ЦПД), обчислюється як сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за ЦПД, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується ЄСВ у звітному місяці 2015 року, розділена на кількість застрахованих осіб у звітному місяці 2015 року, яким нараховані виплати (Кзо).

Середньомісячну базу нарахування ЄСВ у 2014 році в розрахунку на одну застраховану особу (СмБН(зо)2014) обчислюємо діленням суми нарахованої за кожен місяць 2014 року заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за ЦПД, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується ЄСВ, розділеної на кількість звітних місяців, на середньомісячну кількість застрахованих осіб.

Середньомісячну кількість застрахованих осіб за 2014 рік (СмК(зо)2014) розраховуємо як суму кількості застрахованих осіб, яким нараховані виплати, за кожен місяць 2014 року, що розділена на кількість звітних місяців у 2014 році.

Для того щоб в установі виконувалась перша умова, у 2015 році має збільшитися заробітна плата або зменшитися (без зменшення фонду оплати праці) кількість застрахованих осіб, особ­ливо тих, які працюють на 0,25 та 0,5 окладу.

Роботу таких працівників доцільно розподілити між іншими працівниками, збільшивши їхнє навантаження, якщо це можливо. Якщо в установі надаються відпустки без збереження заробітної плати тривалістю 1 місяць — доцільно їх надавати з першого по останній день календарного місяця, адже в такому випадку зменшиться кількість застрахованих осіб, яким нараховані виплати. Проте такі дії доречні лише для невеликих за штатною чисельністю установ. І оптимізувавши робочий процес, можна досягнути у звітному місяці 2015 року збільшення бази нарахування ЄСВ у розрахунку на одну застраховану особу на 20% і більше порівняно з показником СмБН(зо)2014.

Тож якщо умова БН(зо)/СмБН(зо)2014 ≥ 1,2 виконується — можна переходити до розрахунку показників для другої умови.

Розрахунок показників для другої умови

Понижуючий коефіцієнт (К) розраховують за формулою, визначеною пунктом 95 розділу VIII Закону № 2464.

Якщо обчислене значення коефіцієнта (Кр):

 • менше 0,4 — установа застосовує понижуючий коефіцієнт 0,4 (К = 0,4);
 • більше 0,4 — установа застосовує понижуючий коефіцієнт, значення якого дорівнює значенню розрахованого коефіцієнта (К = Кр).

Визначивши понижуючий коефіцієнт за кожною базою нарахування (заробітна плата, винагорода за виконану роботу (надані послуги) за ЦПД, допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога у зв’язку з вагітністю та пологами), обчислюємо ЄСВ з урахуванням понижуючого коефіцієнта (К).

Варто зазначити, що понижуючий коефіцієнт застосовується також при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи. А от установами — платниками ЄСВ, які виплачують грошове забезпечення, понижуючий коефіцієнт не застосовується (п. 95 розділу VIII Закону № 2464).

Тепер розраховуємо показники СП(зо)м і СмП(зо)2014, щоб визначити, чи виконується в установі і друга умова.

Середній платіж на одну застраховану особу у звітному місяці 2015 року (СП(зо)м) визначається як сума нарахованого у звітному місяці 2015 року ЄСВ, з урахуванням понижуючого коефіцієнта, розділена на кількість застрахованих осіб у звітному місяці 2015 року, яким нараховані виплати (Кзо).

Середньомісячний платіж на одну застраховану особу у 2014 році (СмП(зо)2014) розраховується діленням суми нарахованого ЄСВ за 2014 рік, розділеної на кількість звітних місяців у 2014 році, на середньомісячну кількість застрахованих осіб за 2014 рік (СмК(зо)2014).

Значення СмК(зо)2014 ми вже визначили при розрахунку показників для першої умови.

Якщо після застосування коефіцієнта середній платіж ЄСВ на одну застраховану особу в звітному місяці (СП(зо)м) буде не меншим середньомісячного платежу на одну застраховану особу за 2014 рік (СмП(зо)2014) або СП(зо)м ≥ СмП(зо)2014, то в установі виконується і друга умова. А отже, можна переходити до розрахунку показників для третьої умови.

Розрахунок показників для третьої умови

Під час розрахунку показників для першої та другої умов показники для третьої умови ми вже обчислили. Тож залишається лише порівняти кількість застрахованих осіб у звітному місяці 2015 року, яким нараховані виплати (Кзо), із середньомісячною кількістю застрахованих осіб за 2014 рік (СмК(зо)2014).

Якщо у 2015 році кількість застрахованих осіб, яким нараховані виплати, не перевищує 200% середньомісячної кількості застрахованих осіб 2014 року, яким нараховані виплати (або Кзо/СмК(зо)2014 ≤ 2), в установі виконується і третя умова. А оскільки нам довелося зменшити кількість застрахованих осіб, щоб застосувати понижуючий коефіцієнт, третя умова виконуватиметься у будь-якому разі.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль