Вимоги, заборони та обмеження за новим антикорупційним законодавством

256
Антикорупційне законодавство визначає види корупційних деліктів та відповідальність за їх учинення, а також встановлює норми правомірної поведінки.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі — Закон 1700) прийнято на заміну Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI (далі — Закон 3206).

З його появою змінилося коло спеціальних вимог, заборон та обмежень для суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства. Невиконання такими суб’єктами вимог, порушення заборон та обмежень антикорупційного законодавства є підставами для їх притягнення до  кримінальної, адміністративної, дисциплінарної чи цивільно-правової відповідальності.

Порівняно із Законом 3206 до переліку вимог, заборон та обмежень Закон 1700 додає нову вимогу — вимогу повідомляти про істотні зміни в майновому стані. Окрім цього, Закон 1700 установлює вимоги щодо:

 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • етики поведінки;
 • подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • інформування про відкриття банківського рахунка та про суттєві зміни у майновому стані;
 • прозорості інформації;
 • інформування про факти корупції.

Як зазначалося, вагома роль Законом 1700 відведена заборонам та обмеженням, з-поміж них:

 • заборона щодо використання службових повноважень чи свого становища;
 • обмеження щодо одержання подарунків;
 • обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
 • обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;
 • обмеження спільної роботи близьких осіб;
 • заборона одержання пільг, послуг і майна державними органами та органами місцевого самоврядування.

Розглянемо окремі з них детальніше.

Використання службових повноважень

Для всіх суб’єктів, на яких поширюється дія Закону 1700, установлено заборону використання службових повноважень чи свого становища. Перелік таких суб’єктів наведено в статті 3 Закону 1700.

Цим суб’єктам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у т. ч. використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

За порушення цієї заборони встановлена відповідальність відповідно до таких статей Кримінального кодексу України:

 • 364 «Зловживання владою або службовим становищем»;
 • 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»;
 • 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»;
 • 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»;
 • 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»;
 • 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги».

Варто згадати й про заборону для всіх суб’єктів, на яких поширюється дія Закону 1700, використовувати будь-яке державне чи комунальне майна або кошти у приватних інтересах, передбачену статтею 22 Закону 1700.

Одержання подарунків

На особливу увагу заслуговує й обмеження одержання подарунків. Його законодавці установили для осіб, зазначених у пунктах 1, 2 статті 3 Закону 1700, з-поміж них:

 • особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • прирівняні до них особи.

Ці особи не мають права не лише одержувати, а й просити або вимагати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

 • у зв’язку зі здійсненням ними діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 • якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування або прирівняної до неї особи.

А от розмір максимальної вартості подарунків, які дозволяється приймати посадовим особам, Законом 1700 збільшено.

Так, згідно із Законом № 1700 посадові особи можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату (раніше — 50% мінімальної заробітної плати), встановлену на день прийняття подарунка (одноразово).

Сукупна вартість подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не має перевищувати двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Звичайно, за порушення обмежень одержання подарунків передбачена відповідальність — статтею 172-5 «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків» Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Рішення на користь особи, від якої отримано подарунок, вважаються прийнятими в умовах конфлікту інтересів. Такі рішення підпадають під дію статті 67 Закону 1700 як незаконні. Зокрема:

1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог Закону № 1700, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство), органу місцевого самоврядування.

2. Орган або посадова особа надсилає до Національного агентства протягом трьох робочих днів копію прийнятого рішення про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень.

3. Правочин, укладений на порушення вимог Закону 1700, може бути визнаним недійсним.

Для запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняні до них особи мають діяти так, як встановлює стаття 24 Закону № 1700.

Водночас за Законом 1700 зазначені особи мають право у разі сумнівів щодо можливості одержання подарунка письмово звернутися за консультацією до територіального органу Національного агентства, який зобов’язаний надавати відповідні роз’яснення.

Прозорість та доступ до інформації

З появою Закону 1700 змінився перелік відомостей, які не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом.

Як установлює стаття 60 Закону № 1700, не обмежується доступ до інформації про:

 • отриману матеріальну допомогу;
 • передачу в управління належних особам підприємств та корпоративних прав, що здійснюється в порядку, передбаченому Законом № 1700;
 • конфлікт інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також прирівняних до них осіб;
 • заходи з урегулювання конфлікту інтересів.

Статтею 212-3 «Порушення права на інформацію та права на звернення» КУпАП за невиконання вимог щодо прозорості та доступу до інформації установлена відповідальність.

Вжиття заходів із протидії корупції

У разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів посадові і службові особи державних органів, органів влади АРК, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень:

 • ужити заходів щодо припинення такого правопорушення;
 • негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Якщо ж посадові і службові особи перелічених органів, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів не виконають цю вимогу, їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 172-9 КУпАП.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль