Заробітна плата директору школи мистецтв: що врахувати

197
Директор школи мистецтв має педагогічне звання «викладач-методист» та почесне звання «Заслужений працівник культури України», отримує надбавки за складність, напруженість у роботі, вислугу років, «престижність праці». Також він веде викладацьку роботу 12 год. на тиждень, а іноді заміщує тимчасово відсутніх викладачів. Як нараховувати заробітну плату такому працівнику та чи передбачене обмеження її розміру?

Умови оплати праці директора школи мистецтв, його заступників та педпрацівників пов’язані із особливим статусом самого закладу.

Так, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання: музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові, мистецтв та інші) належать до позашкільних закладів освіти (п. 6 Переліку типів позашкільних навчальних закладів, затверджений постановою КМУ від 06.05.2001 № 433; далі — Перелік 433). Утім, такі комунальні заклади, як заклади освіти сфери культури, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання та студії), входять до складу базової мережі закладів культури місцевого рівня (ч. 2 ст. 23 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI; далі — Закон про культуру).

Організацію навчально-виховного процесу позашкільних навчальних закладів регулює Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затверджене наказом Мінкультури від 06.08.2001 № 523 (далі — Положення про школу мистецтв).

Зупинимося на важливих нюансах з оплати праці працівників школи мистецтв детальніше.

Проведення атестації

До кандидата на посаду директора Положення про школу мистецтв висуває такі вимоги: вища фахова освіта; стаж педагогічної роботи не менш як три роки; успішне проходження підготовкиу та атестації керівних кадрів культури в порядку, встановленому Мінкультури. Тільки особа, яка відповідає цим вимогам, гідна керувати початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладом.

Директор школи мистецтв, що належить до сфери культури, та його заступники з основних напрямів діяльності підлягають обов’язковій атестації відповідно до порядку, встановленого Положенням про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженим наказом Мінкультури від 31.10.2011 № 75 (далі — Положення 75).

Якщо раніше пройти атестацію зобов’язані були лише ті  керівники навчальних закладів сфери культури, їхні заступників з основних напрямів діяльності, які мали педагогічне навантаження, то наразі керівники та їхні заступники підлягають обов’язковій атестації навіть тоді, коли вони не мають педагогічного навантаження. Натомість, коли працівник обіймає одночасно посаду керівника і викладача школи естетичного виховання, він атестується окремо за кожною посадою (п. 1.19 Положення № 75).

А от вимоги до проведення атестації керівників, їх заступників, інших педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, які підпорядковуються МОН, проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 № 930.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічних працівників посаді, яку вони обіймають; присвоюється кваліфікаційна категорія (чи установлюється відповідність/невідповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії) або педагогічне звання (зокрема, «старший викладач», «викладач-методист»).

Умови оплати праці

Посади директора позашкільного навчального закладу та викладачів усіх спеціальностей можемо знайти у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 № 963, це означає, що вони належать до педагогічних працівників.

Тож на цих працівників поширюються норми Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція 102). Бо як передбачено абзацом п’ятим пункту 1 Інструкції 102, умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади, передбачені цією Інструкцією, застосовуються при обчисленні заробітної плати педагогічних і керівних працівників позашкільних закладів.

Конкретні розміри надбавок та доплат до посадових окладів керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери установлюють за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці (пп. «в» п. 4 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298).

Надбавка за почесне звання «Заслужений працівник культури України»

Підпунктом «б» пункту 2 наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557) передбачено установлення працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надбавок за почесні звання України, зокрема за почесне звання «заслужений» у розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Як установлено пунктом 9 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 № 476/2001, звання «Заслужений працівник культури України» присвоюють, зокрема, працівникам культурно-освітніх закладів. Оскільки до діяльності у сфері культури (культурної діяльності) належить і освітня діяльність (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про культуру), то можемо зробити висновок, що сфера діяльності директора школи мистецтв збігається з наявним почесним званням.

Конкретні питання про відповідність почесних звань, передбачених підпунктом «в» пункту 24 Інструкції № 102, профілю роботи в установі, закладі освіти вирішує керівник установи, закладу у погодженні з профспілковим комітетом. А стосовно керівника, у т. ч. позашкільного навчального закладу, рішення, відповідає почесне звання профілю діяльності чи ні, приймає керівник організації вищого рівня, і погоджує його з профспілковим комітетом.

Надбавку за почесне звання директору школи мистецтв нараховують як на посадовий оклад, так і на плату за викладацькі години (див. лист МОН від 05.10.2010 № 1/12-4487).

Надбавка за вислугу років

Розмір надбавки за вислугу років залежить від стажу педагогічної роботи.

Розраховують стаж педагогічної роботи відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 № 78.

Нагадаємо, що до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховують час роботи на посадах, передбачених Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 № 963.

Надбавку за вислугу років також нараховують як на посадовий оклад за посадою директора школи мистецтв, так і на плату за викладацькі години.

Надбавка «за престижність праці»

Як випливає з пункту 1 постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 № 373, надбавку «за престижність праці» педагогічним працівникам позашкільних закладів установлюють у граничному розмірі 20% посадового окладу/ставки заробітної плати.

Конкретний розмір надбавки «за престижність праці» директору школи мистецтв установлює керівник органу вищого рівня.

На виплату надбавки «за престижність праці» впливає обсяг педагогічного навантаження, її нараховують також і на години заміни (лист МОНмолодьспорту від 25.01.2012 № 1/11-903). І до того ж — нараховують її і за посадою директора школи мистецтв, і за посадою викладача.

Надбавка за складність, напруженість у роботі

Відповідно до підпункту «а» підпункту 2 пункту 4 Наказу № 557 педпрацівники мають право на надбавку за складність, напруженість у роботі у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

Для установлення надбавки за складність, напруженість у роботі директору школи мистецтв також потрібне рішення органу вищого рівня. А встановити її можна лише за основною посадою.

Підвищення ставки зарплати за педагогічне звання

Пунктом 24 Інструкції 102 установлено розміри підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів педагогічним працівникам за педагогічні звання, присвоєні за наслідками атестації. Зокрема, ставку заробітної плати педпрацівника за педагогічне звання «викладач-методист» підвищують на 15%.

Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, можна встановити лише на період роботи на тих посадах, на яких були присвоєні такі звання.

Щодо обмеження заробітної плати

Наразі постанова КМУ «Питання оплати праці членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у 2015 році» від 14.02.2015 № 43 передбачає обмеження розміру місячної заробітної плати розміром посадового окладу на оплату праці членів КМУ, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів, підрозділи яких беруть участь у проведенні АТО).

З огляду на те, що навчальні заклади не належать до державних органів, цю вимогу не потрібно застосовувати під час нарахування заробітної плати директору школи мистецтв.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль