Основна робота чи сумісництво: обираємо систему оплати праці

127
Особа, яка має диплом викладача з економічних дисциплін, працює у коледжі інспектором з кадрів і збирається в декретну відпустку. Наразі їй запропонували викладацьку роботу. Тож вона опинилася перед вибором — залишатися інспектором з кадрів та вести навчальні заняття чи оформитися на посаду викладача та за сумісництвом працювати інспектором з кадрів.

Типовими штатними нормативами вищих навчальних закладів, затвердженими наказом МОН від 23.01.2014 № 60, у виші передбачена посада інспектора з кадрів.

Завдання та обов’язки, зокрема інспектора з кадрів, визначені у випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 29.12.2004 № 336.

Відповідно до додатка 11 до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ 557) посадовий оклад інспектора з кадрів установлюють в межах 4-5-го тарифних розрядів за ЄТС.

А конкретний розмір посадового окладу інспектору з кадрів установлює керівник вишу.

Тепер перейдемо до особливостей оплати праці за викладацьку роботу.

Викладацька та гурткова робота

Вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями працівникам навчальних закладів, у т. ч. інспектор з кадрів, дозволяє абзац четвертий пункту 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція 102). Утім, його положення установлюють як межі для такої роботи — в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 год. на рік), так і вимогу бути допущеним до такої роботи лише тоді, якщо на основній роботі такі працівники отримують повний посадовий оклад (ставку).

Викладацьку роботу або заняття з гуртківцями оплачують за тарифікацією понад основний посадовий оклад (ставку).

Окрім цього, у зв’язку з виробничою потребою такі працівники можуть, як виняток, виконувати викладацьку роботу або проводити заняття з гуртківцями понад зазначену норму, але не більше 240 годин на рік. Таку роботу оплачують погодинно за фактичну кількість годин. За таких обставин ведення викладацької роботи або занять із гуртківцями не є сумісництвом, тож таку роботу можна виконувати в основний робочий час.

Сама по собі посада інспектора з кадрів не зараховується до стажу педагогічної роботи, адже ми не знайдемо її у Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 № 963. Тож час роботи на посаді інспектора з кадрів не зараховують до стажу педагогічної роботи.

Утім, якщо, крім основних обов’язків на посаді інспектора з кадрів, працівник вестиме викладацьку та/або гурткову роботу в цьому виші, то така робота зараховуватиметься до стажу педагогічної роботи незалежно від її обсягу.

З огляду на зазначене, особа, яка обіймає посаду інспектора з кадрів не має права на отримання надбавки за вислугу років. А от за години викладацької та гурткової роботи інспектору з кадрів, що має відповідний стажу педагогічної роботи, установлюють:

 • надбавку за вислугу років відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 № 78 (далі — Порядок № 78);
 • надбавку за «престижність праці» у розмірі до 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) на підставі постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 № 373 (далі — Постанова № 373).

Такі виплати провадяться пропорційно виконаному обсягу робіт.

Тепер перейдемо до розгляду питань оплати праці у ситуаціях, якщо інспектор з кадрів виконуватиме обов’язки викладача на умовах пункту 91 Інструкції № 102 та якщо викладач (за основною посадою) працюватиме за сумісництвом на посаді інспектора з кадрів.

СИТУАЦІЯ 1. Інспектор з кадрів (5-й тарифний розряд) проводить викладацьку роботу відповідно до пункту 91 Інструкції № 102. Обсяг навантаження становить 480 годин на рік. Як викладачу йому встановлено першу кваліфікаційну категорію (11-й тарифний розряд за ЄТС). Стаж педагогічної роботи — 14 років. Надбавка за «престижність праці» установлена в розмірі 20%.

РІШЕННЯ. Розрахунок заробітної плати інспектора кадрів, що проводить викладацьку роботу, унаочнимо в Таблиці 1.

Таблиця 1

Розрахунок заробітної плати інспектора з кадрів у разі виконання ним викладацької роботи

Складові заробітної плати

Розрахунок

Сума, грн.

Підстава

Посадовий оклад інспектора з кадрів

-

1253,00

Додаток 1 до Постанови № 1298

Ставка заробітної плати викладача

852,00 грн. × 1,97

1678,00

Додаток 1 до Постанови № 1298

Оплата за години викладацької роботи

1678,00 грн. ÷ 72 год. ×  480 год. ÷ 10 міс

1118,67

П. 91 Інструкції № 102

Надбавка за вислугу років за посадою викладача

1118,67 грн. × 20%

223,73

П. 1 Порядку № 78

Надбавка за «престижність праці»

1118,67 грн. × 20%

223,73

П. 1 Постанови  № 373

Усього заробітна плата за місяць

1253,00 + 1118,67 + 223,73 + 223,73

2819,13

Розрахунково

Робота за сумісництвом інспектором з кадрів

Нагадаємо, що у разі сумісництва з працівником укладають трудовий договір.

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу (відповідно до законодавства про працю нормальна тривалість робочого часу працівників — 40 годин на тиждень). Отже, робота за сумісництвом на повну ставку не можлива.

Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу (п. 5 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.1993 № 43; далі — Положення № 43.

Умови оплати праці інспектора з кадрів у виші, як зазначалося, установлюють відповідно до Інструкції 102.

Розмір заробітної плати за сумісництвом не залежить від розміру заробітної плати працівника за основним місцем роботи й виплачується за фактично відпрацьований час відповідно до посадового окладу, встановленого в штатному розписі навчального закладу за цією посадою.

СИТУАЦІЯ 2. Основною посадою працівника є посада викладача, а за сумісництвом він працює інспектором з кадрів (0,5 ставки). Розглянемо, як оплатити працю такого працівника, на основі показників, наведених у першій ситуації.

РІШЕННЯ. Розрахунок заробітної плати викладачу, який за сумісництвом працює інспектором з кадрів, унаочнимо в Таблиці 2.

Таблиця 2

Розрахунок заробітної плати викладача, що працює за сумісництвом інспектором з кадрів

Складові заробітної плати

Розрахунок

Сума, грн.

Підстава

Нарахування заробітної плати за основною займаною посадою — викладача

Ставка заробітної плати

852,00 грн. × 1,97

1678,00

Додаток 1 до Постанови № 1298

Надбавка за вислугу років

1678,00 грн. × 20%

335,60

П. 1 Порядку № 78

Надбавка за «престижність праці»

1678,00 грн. × 20%

335,60

П. 1 Постанови № 373

Заробітна плата за основним місцем роботи

1678,00 + 335,60 + 335,60

2349,20

Розрахунково

Нарахування заробітної плати за сумісництвом за посадою інспектора з кадрів

Посадовий оклад інспектора з кадрів

-

1253,00

Додаток 1 до Постанови № 1298

Заробітна плата за сумісництвом

1253,00 грн. × 0,5

626,50

П. 2 Постанови № 245

Усього заробітна плата за місяць

2349,20 грн. + 626,50 грн.

2975,70

Розрахунково

Як бачимо, у першій ситуації заробітна плата працівника за місяць становить 2819,13 грн., а у другій — 2975,70 грн.

А от час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до стажу педагогічної роботи зараховуватиметься тоді, коли працівник пішов у таку відпустку з посади викладача.

Та й тривалість щорічної основної відпустки буде різною:

 • за посадою інспектора з кадрів — 24 календарних днів;
 • викладача — 56 календарних днів. 


Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль