Забезпечення пропозицій конкурсних торгів: обираємо правильно

77
Аби захистити свої права та інтереси, а також убезпечити процедуру закупівель від невиконання учасниками конкурсних торгів своїх зобов’язань, замовник має право вимагати від учасників надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів — це надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, зокрема таких видів забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, депозит (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII; далі — Закон про закупівлі).

У разі коли замовник вимагає від учасників надати забезпечення пропозиції конкурсних торгів, у документації конкурсних торгів зазначають:

 • умови надання забезпечення,зокрема вид;
 • розмір забезпечення;
 • строк дії;
 • застереження для випадків, коли забезпечення не повертається учаснику.

Своєю чергою, учасник одночасно з поданням пропозиції конкурсних торгів має надати замовнику і забезпечення.

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому виразі не може перевищувати:

 • для робіт — 0,5% очікуваної вартості закупівлі;
 • для товарів чи послуг — 3%.

Законодавство про закупівлі визначає такі види забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

 • гарантія;
 • порука;
 • застава;
 • завдаток;
 • депозит.

Гарантія

Гарантія — це спосіб забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошове зобов’язання перед бенефіціаром (замовником) сплатити кошти за принципала (учасника) у разі невиконання останнім своїх зобов’язань у повному обсязі або їх частину в разі пред’явлення бенефіціаром вимоги та дотримання всіх вимог, передбачених умовами гарантії.

Як установлено пунктом 5 розділу І Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою НБУ від 15.12.2004 № 639, банк-гарант може надавати, зокрема, й тендерні гарантії (гарантії забезпечення пропозиції).

Аби захистити свої інтереси, в умовах документації конкурсних торгів замовник може передбачити надання учасниками безвідкличної, безумовної гарантії. У такому разі банк-гарант не зможе змінити умови гарантії або припинити її, не погодивши своїх дій із замовником, за першою вимогою замовника він буде зобов’язаний сплатити кошти.

Оригінал гарантії подають одночасно з пропозицією конкурсних торгів, не прошиваючи.

Порука

Порука — це договір, за яким поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку (ст. 553 Цивільного кодексу України; ЦК).

Наголошуємо: одностороннє зобов’язання особи відповідати за невиконання або неналежне виконання боржника не може бути визнано підставою виникнення правовідносин поруки. Порукою не вважаються листи, характеристики і довідки про високу платоспроможність боржника, аудиторський висновок аналогічного змісту, рекомендації та інші документи.

Тобто єдиною підставою виникнення поруки є саме договір.

Частина перша статті 24 Закону про закупівлі зобов’язує учасника під час подання пропозиції конкурсних торгів одночасно надати забезпечення. Тож, аби він мав змогу це зробити, то замовник та поручитель підписують договір поруки до моменту розкриття пропозиції конкурсних торгів.

Встановлюючи в документації конкурсних торгів вимоги щодо порядку укладання договору поруки, замовник має дотримати таких принципів здійснення закупівель, як:

 • недискримінація учасників;
 • відкритість і прозорість на всіх стадіях закупівель.

Застава

Застава — це вид забезпечення виконання зобов’язання, при якому кредитор-заставодержатель має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом.

Якщо під час торгів як вид забезпечення застосовують заставу, у документації конкурсних торгів обумовлюють внесення учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

 • не пізніше як за два/три робочі дні до фактичної дати розкриття пропозицій;
 • шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок.

Оригінал платіжного доручення (квитанції) з відміткою банку про перерахування забезпечення пропозиції конкурсних торгів на рахунок замовника, що підтверджує внесення забезпечення, має подати учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів.

Завдаток

Завдаток — це грошова сума або рухоме майно, що видає кредитору боржник у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання. Завдаток може бути:

 • як грошовою сумою, так і рухомим майном;
 • виданий для забезпечення лише зобов’язання, що випливає з договору (позадоговірні зобов’язання завдатком не забезпечуються).

Завдаток виконує такі функції:

 • платіжну — завдаток видають в рахунок належних за договором платежів;
 • підтверджувальну — завдатком боржник підтверджує основне зобов’язання;
 • забезпечувальну — негативні наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого завдатком, є гарантією виконання такого зобов’язання.

Тож на нашу думку, використання завдатку як виду забезпечення пропозиції конкурсних торгів є сумнівним, оскільки його не включають в рахунок належних за договором платежів.

Депозит

Проаналізувавши використання депозиту як виду забезпечення пропозиції конкурсних торгів, можемо зробити висновок, що фактично кошти, що їх перераховують на розрахунковий рахунок замовника як забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді депозиту, не є депозитом у розумінні Цивільного кодексу України (ЦК).

Адже відповідно до частини першої статті 1058 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Повернення/неповернення забезпечення

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник зобов’язаний повернути учаснику протягом трьох банківських днів із дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Тобто у разі:

 • закінчення строку дії забезпечення, вказаного в документації конкурсних торгів;
 • укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
 • відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання.

Способи повернення учаснику процедури закупівлі забезпечення замовник визначає з огляду на вид надання забезпечення (п. 4 розд. 3 Порядку заповнення документації конкурсних торгів, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 91).

Звичайно ж, законодавство про закупівлі передбачає і випадки, коли замовник не повинен повертати забезпечення пропозиції конкурсних торгів. А саме, якщо:

 • учасник відкликав пропозицію конкурсних торгів після закінчення строку її подання;
 • учасник, що став переможцем процедури торгів, не підписав договір про закупівлю;
 • переможець процедури торгів не надав забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів. Однак — за умови, що надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

У такому разі кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів, замовник обов’язково має перерахувати до відповідного бюджету.

Обираючи вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів, доцільно врахувати й, так би мовити, зворотний бік окремих видів забезпечення. По-перше, кількість потенційних учасників значно зменшується через перспективу на якийсь період «заморозити» кошти на рахунку замовника. По-друге, на кількості потенційних учасників негативно позначаються й розповіді про несвоєчасне повернення коштів, перерахованих учасниками замовнику як забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Тож безумовна і безвідклична банківська гарантія можуть стати тим інструментом, який повністю задовольняє інтереси обох сторін: і замовника через гарантоване отримання коштів у разі порушення учасником своїх зобов’язань, і учасника, який отримує банківську гарантію під забезпечення, заставу активів (товари, основні засоби, нерухомість, порука тощо) і водночас не вилучає гроші з обігу.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль