Ураховуємо нюанси оплати праці при тарифікації на 2016-2017 навчальний рік

8248
Характерною ознакою перших днів навчального року у будь-якій школі, з-поміж іншого, є і тарифікація педагогічних працівників та працівників, які вестимуть викладацьку роботу протягом 2016-2017 навчального року. Тому наразі керівники цих навчальних закладів поринули в трудомісткий процес тарифікації. Справа — дуже відповідальна, адже заробітну плату, визначену під час тарифікації, працівники отримуватимуть протягом усього року.

Так, аби визначитися з умовами оплати праці, в загальноосвітньому навчальному закладі проводять тарифікацію. Під час тарифікації для кожного педагогічного працівника закладу і тих працівників, які будуть задіяні у викладацькій роботі, визначається як обсяг педагогічного навантаження на 2016-2017 навчальний рік, так і встановлюються посадові оклади, ставки заробітної плати, її підвищення, доплати і надбавки.

Керуються при цьому основними нормативними документами, які регулюють умови оплати праці педагогічних працівників, зокрема:

Ставки заробітної плати (посадові оклади)

Відповідно до пункту 4 Інструкції 102 ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівниками закладів та установ освіти при тарифікації за наслідками атестації. А посадові оклади таким працівникам керівники закладів встановлюють на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з законодавством.

Варто зазначити, що під час проведення тарифікації педагогічних працівників установ і закладів освіти на 2016-2017 навчальний рік застосовуються посадові оклади, ставки заробітної плати, визначені з урахуванням посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду, який становить 1185 грн.

(!) Заробітна плата, установлена під час тарифікації виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Інструкція 102 установлює порядок обчислення місячної заробітної плати як для педпрацівників, для яких робота в навчальному закладі є основною, так і для тих педпрацівників, які працюють у  навчальному закладі за сумісництвом.

За основним місцем роботи

За основним місцем роботи місячну заробітну плату педпрацівників за встановлений обсяг навантаження обчислюють відповідно до пункту 68 Інструкції 102. При цьому враховують норму годин на ставку, визначену пунктом 64 Інструкції 102.

Роботу керівників гуртків, для яких загальноосвітній навчальний заклад є основним місцем роботи, оплачують також за тарифікацією у загальному порядку (абз. 1 п. 90 Інструкції 102).

За сумісництвом

Місячну заробітну плату педагогічних працівників, залучених до викладацької роботи на умовах сумісництва, обчислюють також відповідно до пункту 68 Інструкції 102.

Нагадаємо, що роботу за сумісництвом працівник виконує за межами робочого часу. Для такого працівника вона вже буде роботою за окремим трудовим договором.

(!) Згідно з пунктом 71 Інструкції 102 за час роботи в період канікул, оплата праці педпрацівників та осіб, які працюють в навчальних закладах як за основним місцем, так і на умовах сумісництва, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Тарифні розряди для учителів усіх спеціальностей, вихователів, керівників гуртків тощо залежно від кваліфікаційної категорії наведено в додатках до Наказу 557. Такі працівники одержують також доплати, надбавки, підвищення, визначені нормативними актами з оплати праці в галузі освіти.

Підвищення

Визначаючи розмір підвищень ставок заробітної плати працівників навчального закладу, важливо пам’ятати про таке:

 • особи, які обіймають посади, що належать до керівного, адміністративно-обслуговуючого, навчально-допоміжного персоналу, на підвищення ставок заробітної плати за присвоєні педагогічні звання за основною посадою права не мають;
 • у разі коли працівник має право на підвищення ставки заробітної плати за два педагогічні звання, підвищення відбувається за одним з них у максимальному розмірі;
 • у разі коли працівнику передбачено підвищення ставки заробітної плати за кількома підставами (наприклад, за роботу у закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, і за наявність педагогічного звання «учитель-методист»),  абсолютний розмір кожного підвищення визначають, виходячи з розміру ставки заробітної плати без урахування іншого підвищення (п. 2 постанови КМУ «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 20.04.2007 № 643).

Утім, як установлює пункт 24 Інструкції 102, підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за результатами атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання.

Водночас посадовий оклад заступника директора підвищується на 5% за керівництво групами продовженого дня, якщо їх у навчальному закладі не менше двох (п. 35 Інструкції 102). Таке підвищення посадових окладів не залежить від того, отримують вказані працівники повний посадовий оклад чи ні. А от коли за штатним розписом у навчальному закладі два і більше заступники директора, то посадовий оклад підвищується лише одному з них — тому, до обов’язків якого входить керівництво роботою груп продовженого дня.

У загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня, де посада директора не передбачена, за організацію роботи груп продовженого дня встановлюється підвищення вчителю, на якого покладено керівництво навчальним закладом.

Інструкцією 102 передбачено й інші види підвищень.

Підвищення далі впливають на формування нових ставок заробітної плати (посадових окладів), тобто створюють їх новий розмір.

Надбавки

Педагогічним працівникам постановою КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2014 № 373 передбачене встановлення надбавки «за престижність праці».

Граничний розмір такої надбавки — 20% посадового окладу (ставки заробітної плати). Тобто надбавка «за престижність праці» виплачуватиметься у будь-яких розмірах у межах затвердженого граничного розміру. Конкретний розмір надбавки встановлюватиме керівник навчального закладу в межах наявного фонду заробітної плати.

Водночас, аби врегулювати виплату такої надбавки у навчальному закладі радимо розробити відповідне положення, у якому слід чітко обумовити встановлення розміру надбавок.

Надбавку за особливі умови роботи бібліотечним працівникам виплачують також у граничному розмірі 50%, як це визначає постанова КМУ «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30.09.2009 № 1073.

Конкретний розмір надбавки встановлює керівник навчального закладу також у межах фонду оплати праці.

Доплати

Доплата за класне керівництво. Її встановлення урегульоване пунктом 36 Інструкції 102.

Водночас жодних обмежень для встановлення доплати за класне керівництво педагогам-сумісникам норми Інструкції 102 не містять. Доплата за класне керівництво залежить від установленого педагогічного навантаження і не змінюється протягом року у разі зміни кількості учнів у класі.

Доплата за завідування навчальним кабінетом. Пунктом 41 Інструкції 102 визначено діапазон цієї доплати в розмірі 10-13% посадового окладу (ставки заробітної плати). Її можуть отримувати і керівники загальноосвітнього навчального закладу та їх заступники. Однак для встановлення їм цієї доплати має бути дозвіл вищого органу управління освітою.

Доплата працівникам, які відповідають за ведення діловодства та бухгалтерського обліку. Установлюється така доплата в розмірі 10% посадового окладу (ставки заробітної плати) у загальноосвітніх навчальних закладах, у т. ч. у вечірніх (змінних) школах, школах-дитсадах, на заочних відділеннях середніх загальноосвітніх шкіл, у інтернатах при загальноосвітніх школах, середніх музичних, художніх школах та училищах з підготовки працівників мистецтв, шкільних та міжшкільних навчально-виробничих майстернях.

Доплата за завідування бібліотекою передбачена пунктом 58 Інструкції 102. Установлюють її в розмірі 10% посадового окладу (ставки заробітної плати) у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачена посада бібліотекаря, для педагогічних та інших працівників, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників.

Якщо ж у навчальних закладах передбачені штатні посади бібліотечних працівників, то за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5–15% посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлює керівник навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота.

Окрім цього, Інструкція 102 обумовлює встановлення доплат за:

 • перевірку зошитів та письмових робіт;
 • керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями, відділеннями;
 • завідування навчально-дослідними ділянками;
 • виконання обов’язків майстра навчальних майстерень;
 • проведення позакласної роботи з фізичного виховання;
 • керівництво школами (класами), інтернатами, філіалами, відділеннями (групами), навчально-консультаційними пунктами шкіл, відділами позашкільних закладів;
 • обслуговування обчислювальної техніки.

Оплата викладацької роботи

Якщо викладацьку роботу ведуть штатні працівники навчального закладу в свій основний робочий час і вони при цьому не обіймають штатної посади, то така робота, як передбачено пунктом 8 додатка до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.1993 № 43, не є сумісництвом.

Пункт 91 Інструкції 102 дозволяє вести викладацьку роботу:

 • керівним працівникам навчальних закладів — але не більше 9 год. на тиждень (360 год. на рік);
 • іншим працівникам — в середньому не більше 2 год. (12 год. на тиждень, 480 год. на рік), якщо вони за основною посадою отримують повний посадовий оклад (ставку заробітної плати).

Якщо ж ці працівники отримують за основною посадою 0,5 посадового окладу (ставки заробітної плати), вони можуть вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 год. на день (18 год. на тиждень, 720 год. на рік).

Насамкінець нагадаємо, що на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників органів вищого рівня покладається відповідальність за своєчасне і правильне встановлення ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення місячної заробітної плати (п. 6 Інструкції 102).Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль