Зміни в оплаті праці держслужбовців і працівників держорганів — 2016

2510
Новий Закон про держслужбу запровадив нові умови оплати праці як для держслужбовців, так і для працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування. І положення нормативних актів, які регулюють умови оплати праці цих працівників, урядовці продовжують відшліфовувати до цього часу. Зокрема, з появою постанови КМУ № 521 вони спробували розставити всі крапки над «і». Подивимося, як їм це вдалося.

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889) вже увійшов у життя державних службовців. З 01 травня 2016 року і державним службовцям, і працівникам держорганів, які виконують функції з обслуговування, довелося звикати як до нових засад державної служби, так і до нових умов оплати праці.

А потік змін стосовно, зокрема, зарплатних питань з того часу не припиняється — урядовці постійно розробляють нові нормативні акти або ж вносять коригування до вже діючих документів. Останньою з-поміж них стала постанова КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 23.08.2016 № 521 (далі — Постанова № 521). (Попри те, що цю постанову розміщено на офіційному урядовому сайті, на сьогодні, 12.09.2016, дата її офіційного опублікування, тобто дата набрання нею чинності, не відома.)

Розглянемо почергово, як склалися, з огляду на останні нормативні зміни, обставини з оплатою праці для державних службовців та працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування.

Посадові оклади держслужбовців та працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування

Насамперед зазначимо, що посадові оклади держслужбовців та працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, тепер визначають з урахуванням юрисдикції держоргану:

Водночас за Постановою № 292 установлюватимуть і посадові оклади головам обласних, міських (м. Києва, м. Севастополя) держадміністрацій та їх заступникам, керівникам апаратів цих держадміністрацій.

До того ж для оплати праці держслужбовців та працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, на показники для віднесення областей (крім Київської) та міст (крім Києва і Севастополя) до груп за оплатою праці працівників установ і організацій, що були затверджені постановою КМУ «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці» від 21.07.2005 № 614, — тепер не зважають.

Варто зазначити: Постановою № 521 скасовано вимогу, що розмір посадового окладу держслужбовців та працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, має бути не нижчим розміру мінімальної зарплати.

Окрім цього,  держслужбовцям та працівникам держорганів, які виконують функції з обслуговування,  доведеться забути про звичні умови встановлення  посадових окладів та інших виплат, з огляду на втрату чинності постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268 (далі — Постанова № 268), і налаштовуватися на нові умови оплати праці.

Підвищення за роботу в населених пунктах зі статусом «гірські»

І надалі держслужбовці та працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування, мають право на підвищення посадових окладів на 25% за роботу в населеному пункті зі статусом гірського.

Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи

Тепер ані держслужбовці, ані працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування, не мають права на встановлення:

 • надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи — що раніше встановлювалася за підпунктом «в» підпункту 1 пункту 2 Постанови № 268;
 • надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг держслужбовця, дипломатичний ранг, за класний чин, кваліфікаційний клас та спеціальні звання — що раніше встановлювалася за постановою КМУ «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 13.12.1999 № 2288.

Та й керівники апарату обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які вважаються держслужбовцями, також залишаться без надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, передбаченої пунктом 21 постанови КМУ «Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської міських рад» від 30.06.2005 № 512.

Водночас для працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи все ж таки установлюватимуть — за підпунктом 1 пункту 2 Постанови про нові умови — у розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за стаж роботи в держорганах.

Надбавка за вислугу років держслужбовцям

Працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування, щомісячну надбавку за вислугу років за Положенням про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженим постановою КМУ від 20.12.1993 № 1049, більше не отримуватимуть. Їм встановлюють надбавку за стаж роботи у держоргані (п. 4 Постанови про нові умови).

А от держслужбовцям встановлюватимуть надбавку за вислугу років за новими умовами праці згідно з частиною першою статті 52 Закону № 889.

Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови

Оскільки, як зазначалося,  Постанова № 268 більше не діє, то й надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, нею передбачені, для  держслужбовців і працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, не встановлюватимуть.

Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук

Доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук держслужбовцям і працівникам держорганів, які виконують функції з обслуговування, тепер також не встановлюватимуть.

Надбавка за почесне звання «заслужений»

Положенням про почесні звання України, затвердженим Указом Президента України від 29.06.2001 № 476/2001, передбачено за почесні звання України встановлення надбавки у розмірі 5%. Утім, тепер ця норма на держслужбовців і працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, не поширюється.

Надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці

Ані держслужбовцям, ані працівникам держорганів, які виконують функції з обслуговування, за роботу на керівних посадах не встановлюватимуть надбавки за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 60 чи 90% посадового окладу (з урахуванням надбавки за ранг держслужбовця).

Як не встановлюватимуть більше і надбавки за особливий характер роботи у розмірі 50% посадового окладу держслужбовцям у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення місцевих держадміністрацій, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги.

Утім, держслужбовці можуть розраховувати на додаткові стимулюючі виплати (надбавку за інтенсивність праці та надбавку за виконання особливо важливої роботи) за пунктами 2 і 3 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою КМУ від 06.04.2016 № 289. Однак — тільки у разі виникнення економії фонду оплати праці.

Доплата за ведення військового обліку державним службовцям

На доплату за ведення військового обліку тепер держслужбовці права не мають.

Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі держслужбовцям

На надбавку за безперервний стаж на шифрувальній роботі (що її раніше встановлювали у розмірі 10, 15, 20% посадового окладу) держслужбовці також не мають права.

Винагорода за вислугу років держслужбовцям Держфінінспекції

Держслужбовцям Держфінінспекції та її територіальних органів, які безпосередньо здійснюють державний контроль за витрачанням бюджетних коштів, винагороди за вислугу років більше не виплачуватимуть.

Надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці

А от на встановлення надбавки за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, можуть наразі розраховувати і держслужбовці, і працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування. Її розмір залежить від ступеня секретності інформації, з якою працює держслужбовець, а саме:

 • 20% посадового окладу — для ступеня секретності «особливої важливості»;
 • 15% посадового окладу — для ступеня секретності «цілком таємно»;
 • 10% посадового окладу — для ступеня секретності «таємно».

Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників

Установлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників передбачають:

 • для працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, — абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 Постанови про нові умови;
 • для держслужбовців — пункт 4 частини другої статті 50 Закону № 889.

Проте поки що діяло обмеження на таку виплату, встановлене пунктом 12 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою КМУ від 01.03.2014 № 65 (далі — Заходи № 65).

З набранням чинності Постановою № 521 для окреслених осіб таке обмеження буде скасовано.

Насамкінець нагадаємо про обмеження максимального розміру заробітної плати для керівних працівників органів державної влади та інших держорганів, яке встановлював пункт 13 Заходів № 65. З набранням чинності Постановою № 521 заробітна плата таких осіб не обмежуватиметься 15 розмірами мінімальних зарплат.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль