Розміри стипендій у 2016 році: що враховувати

885
Держава має дбати про підготовку майбутніх фахівців. І для цього законодавством передбачено стипендіальне забезпечення окремих категорій осіб, які навчаються в навчальних закладах коштом державного бюджету. Залежить воно як від їхньої успішності, так і від інших факторів. Тож розглянемо разом, які розміри стипендій установлюються стипендіатам у 2016 році.

Порядок призначення і виплати стипендій затверджено постановою КМУ від 12.07.2004 № 882 (далі — Порядок № 882). Звісно, за період дії цього порядку до нього неодноразово вносилися зміни.

А останнім часом питання стипендіального забезпечення взагалі дістало гучного розголосу. Спричинили його заяви окремих високопосадовців про скасування виплати стипендій. На піку дискусії МОН заявило про кардинальні зміни у підході до стипендіального забезпечення із січня 2017. Що ж згодом дізнаємося, чим все закінчиться.

А поки учням та студентам призначають стипендії за старим порядком, розглянемо, на які розміри стипендій можуть розраховувати стипендіати у 2016 році.

Кому виплачуються стипендії

Стипендії у розмірах та на умовах призначення, визначених Порядком № 882, виплачують особам, які здобувають освіту у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету або ж у комунальних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів. З-поміж них:

1)      учні денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ);
2)      студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів (ВНЗ) I-IV рівнів акредитації, крім осіб, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління;
3)      курсанти денної форми навчання ВНЗ цивільної авіації, морського і річкового транспорту;
4)      учні VIII-XII класів середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл;
5)      учні I-II курсів училищ фізичної культури, студентів I-II курсів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного;
6)      слухачі підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки акторських кадрів;
7)      клінічні ординатори;
8)      аспіранти і докторанти, які навчаються з відривом від виробництва;
9)      курсанти, слухачі та ад'юнкти військових ВНЗ та військових навчальних підрозділів ВНЗ — у частині призначення стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку.(!) Стипендії виплачуються раз на місяць.

Які є види стипендій

Стипендії в Україні поділяються на два основні види.Академічні стипендії

Варто зазначити, що особам, переліченим у підпунктах 1-3 та 9, стипендії призначаються з огляду на успішність їхнього навчання у ПТНЗ та ВНЗ. Натомість особи, перелічені нами у підпунктах 4-8, мають право на виплату стипендій на підставі наказу про зарахування до навчальних закладів та наукових установ.

До академічних стипендій належать:

1) стипендії Президента України, ВРУ, КМУ, іменні стипендії, які призначаються учням, студентам, курсантам ВНЗ за результатами навчання

2) іменні або персональні стипендії навчального закладу;

3) ординарні (звичайні) академічні стипендії.(!) Академічну стипендію призначають з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю. 

Соціальні стипендії 

Учням, студентам і курсантам ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам і курсантам ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія. Повний перелік таких осіб містить пункт 6 Порядку № 882.

Якщо такі особи вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, вони мають подати до стипендіальної комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами. 

Своєю чергою, сипендіальна комісія приймає рішення про призначення соціальної стипендії протягом трьох робочих днів.

У яких розмірах призначають стипендії

Розміри стипендій визначають згідно з постановою КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 № 165 (далі — Постанова № 165).

Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії

Пунктом 12 Порядку № 882 установлено вимоги до результатів навчання, потрібні для призначення академічної стипендії в мінімальному розмірі.

Мінімальну ординарну (звичайну) академічну стипендії (МАС) призначають:

 • учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10-12 балів з кожного предмета за 12-бальною шкалою або середній бал успішності нижче 5 за 5-бальною шкалою оцінювання;
 • студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7,00-9,99 за 12-бальною шкалою або 4,00-4,99 за 5-бальною шкалою оцінювання;
 • учням та студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.

(!) Зауважимо, що дія пункту 12 Порядку № 882 не поширюється на учнів і студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на учнів і студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. Тобто тих осіб, які мають право на призначення соціальної стипендії.

Успішне навчання як умова для підвищення розміру академічної стипендії

Пунктом 13 Постанови № 882 передбачено збільшення розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії, а саме:

 • для учнів — на 40 грн.;

 • для студентів ВНЗ І-II рівнів акредитації — на 70 грн.;
 • для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації — на 100 грн.

Утім, можливе таке збільшення розміру стипендії лише для тих учнів та студентів, які за результатами семестрового контролю мають:

 • вищий бал успішності 10–12 (12-бальна шкала оцінювання) з кожного предмета; або
 • середній бал успішності 5 (5-бальна шкала оцінювання).

Покажемо розміри ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням підвищення за успішність у Таблиці 1.

Таблиця 1

Розміри ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням підвищення за результатами навчання

Одержувачі стипендії

Розмір стипендії, грн.

Учні ПТНЗ

Середній бал успішності менший 10-12 (12-бальна шкала) або 5 (5-бальна шкала)

311,00

Середній бал успішності становить 10-12 (12-бальна шкала) або 5 (5-бальна шкала)

351,00

(311,00 + 40,00)

Студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Середній бал успішності становить 7,00-9,99 (12-бальна шкала) або 4,00–4,99 (5-бальна шкала)

622,00

Середній бал успішності становить 10-12 (12-бальна шкала) або 5 (5-бальна шкала)

692,00

(622,00 + 70,00)

Студенти ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

Середній бал успішності становить 7,00-9,99 (12-бальна шкала) або 4,00-4,99 (5-бальна шкала)

825,00

Середній бал успішності становить 10–12 (12-бальна шкала) або 5 (5-бальна шкала)

925,00

(825,00 + 100,00)

Напрям навчання як умова для підвищення розмірів академічної стипендії

Розмір академічної стипендії збільшується у відсотковому відношенні до встановленої МАС відповідного типу навчального закладу. Умови підвищення розміру академічної стипендії встановлені пунктом 17 Постанови № 882.

(!) Варто зазначити і про збільшення виплати стипендії у разі так званого гірського статусу. Особам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у розмірі 20% МАС відповідного типу навчального закладу.

Покажемо у Таблиці 2, як впливає на розмір академічної стипендії напрям навчання.

Таблиця 2

Збільшення розміру академічної стипендії за напрямами навчання навчального закладу

Одержувачі стипендії

Розмір стипендії, грн.

На скільки збільшується розмір стипендії, грн.

на 10%

на 18%

на 21%

Учні ПТНЗ

311,00

-

55,98

(311,00 × 18%)

-

Студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

622,00

62,20

(622,00 × 10%)

111,96

(622,00 × 18%)

130,62

(622,00 × 21%)

Студенти ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

825,00

82,50

(825,00 × 10%)

148,50

(825,00 × 18%)

173,25

(825,00 × 21%)

Коли можливе зменшення розміру стипендії

Водночас пунктом 16 Порядку № 882 обумовлена можливість зменшення розміру академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 12, 13 та 14 Порядку № 882, учням та студентам індустріально-педагогічних ВНЗ І-II рівнів акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання:

 • на 50% — якщо вони забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням;
 • на 20% — якщо вони забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням.

Утім, знову ж таки пункт 16 Порядку № 882 не застосовується під час виплати стипендії учням та студентам із числа дітей-сиріт та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також учням і студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

Розміри соціальних стипендій

Наразі розмір соціальної стипендії становить:

 • для учнів ПТНЗ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, — 961 грн. на місяць;
 • для студентів ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, — 1989 грн. на місяць;

Водночас за умови успішного навчання цих осіб розмір соціальної стипендії збільшується:

 • для учнів — на 40 грн.;
 • для студентів ВНЗ І–II рівнів акредитації — на 70 грн.;
 • для студентів ВНЗ III–IV рівнів акредитації — на 100 грн.

До першого семестрового контролю зазначеним особам виплачується тільки соціальна стипендія. За результатами семестрового контролю у разі відмінного навчання їм установлюють додатково академічну стипендію в підвищеному розмірі.

Водночас пунктом 29 Порядку № 882 передбачено, що студентам та курсантам ВНЗ, зазначеним у підпунктах 2-6 пункту 6 цього Порядку, які за результатами семестрового контролю втратили право на призначення академічної стипендії, обов’язково призначається соціальна стипендія у відсотковому відношенні до встановленої МАС ВНЗ відповідного рівня акредитації. Покажемо розміри таких соціальних стипендій у Таблиці 3.

Розміри соціальної стипендії для осіб, яким призначається тільки соціальна стипендія

(грн.)

Одержувачі стипендії

Студенти ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації

Студенти ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

розмір стипендії

підвищення згідно з п. 31 Порядку № 882*

розмір стипендії

підвищення згідно з п. 31 Порядку № 882*

Особи, які мають сім’ї з дітьми й у яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчаються у ВНЗ на денній формі навчання

622,00

(100% від МАС)

111,96

825,00
(100% від МАС)

148,50

Особи, які навчаються за гірничими спеціальностями, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вуглевидобувних підприємствах

622,00

(100% від МАС)

111,96

825,00
(100% від МАС)

148,50

Особи з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно з законодавством)

677,98

(109% від МАС)

111,96

899,25

(109% від МАС)

148,50

Особи з числа дітей-інвалідів та інвалідів I-III груп

677,98

(109% від МАС)

111,96

899,25

(109% від МАС)

148,50

Зауважимо, що у разі коли передбачена зміна розміру соціальної стипендії за двома або більше підставами, то розмір соціальної стипендії змінюється за кожною підставою окремо (п. 33 Порядку № 882).

(!) Також можливе зменшення розміру соціальної стипендії, яку призначають за пунктом 29 Порядку № 882, для:

 • студентів індустріально-педагогічних ВНЗ І-II рівнів акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання (крім зазначених у підпункті 1 пункту 6 Порядку № 882) та забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, — на 50%, а тим, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — на 20%;
 • курсантам, які перебувають на державному утриманні (крім зазначених у підпунктах 1-2 пункту 6 Порядку № 882), — на 50%.

Додаткові стипендії

Окремі категорії стипендіатів можуть отримувати академічну і соціальну стипендії одночасно, адже їм передбачено виплату стипендії додатково до академічної. Вона встановлюється у відсотковому відношенні до МАС ВНЗ відповідного рівня акредитації (див. Таблицю 4).

Таблиця 4

Розміри додаткової соціальної стипендії

(грн.)

Одержувачі стипендії

Студенти ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації 

Студенти ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

розмір стипендії

підвищення згідно з п. 31 Порядку № 882

розмір стипендії

підвищення згідно з п. 31

Порядку

№882

Особи з числа інвалідів по слуху й зору

311,00

(50% від МАС)

111,96

412,50

(50% від МАС)

148,50

Особи з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни

311,00

(50% від МАС)

111,96

412,50

(50% від МАС)

148,50

Особи з числа тих, хто входив до складу військових формувань, яких за рішенням відповідних державних органів було направлено для виконання миротворчих операцій або відряджено до держав, де в той період велися бойові дії

186,60

(30% від МАС)

111,96

247,50

(30% від МАС)

148,50

Особи з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством)

55,98

(9% від МАС)

111,96

74,25

(9% від МАС)

148,50

Особи з числа дітей-інвалідів та інвалідів І-ІІІ груп

55,98

(9% від МАС)

111,96

74,25

(9% від МАС)

148,50Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль