Як правильно провести відкриті торги в системі Prozorro

5303
Процедурою відкритих торгів з-поміж закупівельних процедур замовники користуються найчастіше. З огляду на обов’язкове проведення цієї процедури в системі Prozorro, замовники мають опанувати ще й тонкощі проведення відкритих торгів — 2016 в режимі онлайн.

Із 1 серпня 2016 року замовники можуть проводити закупівлі, застосувавши одну з таких процедур:

 • відкриті торги;
 • конкурентний діалог;
 • переговорна процедура закупівлі.

Оскільки для обрання найоптимальнішого постачальника товарів, робіт, послуг, процедуру відкритих торгів замовники застосовують найчастіше, то й правила її проведення у Законі України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 (далі — Закон про публічні закупівлі) описані, мабуть, найдокладніше.

Попри це, щодо процедури проведення відкритих торгів час від часу у замовників продовжують виникати запитання. З’ясувати відповіді на них і допоможе ця публікація.

Та перш ніж перейти до власне відкритих торгів нагадаємо важливий момент, що орбов’язково має передувати цій процедурі закупівель.

(!) Будь-яка закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Тож нові закупівлі, розпочаті після 1 серпня 2016 року за Законом про публічні закупівлі, замовники мають запланувати в річному плані закупівель, складеному за затвердженою формою (наказ Мінекономрозвитку від 22.03.2016 № 490).

Тож лише запланувавши закупівлю у річному плані закупівель і оприлюднивши річний план закупівель, замовник може приступати до її проведення. І початком закупівлі у нашій ситуації стане оголошення про проведення процедури відкритих торгів.

Оголошення про відкриті торги

Інформацію про закупівлю замовник оприлюднює самостійно (а до того ж — ще й безоплатно) через своє робоче місце на авторизованому електронному майданчику.

Аби уніфікувати дії замовників під час розміщення ними інформації про публічні закупівлі, Мінекономрозвитку свого часу розробив і затвердив спеціальний порядок (наказ Мінекономрозвитку від 18.03.2016 № 477).

Звичайно, інформацію про закупівлю до електронної системи закупівель (а перед початком торгів це оголошення про проведення процедури відкритих торгів та тендерна документація) замовник вносить та заповнює в електронному вигляді.

Далі оприлюднити цю інформацію на веб-порталі Мінекономрозвитку — це вже завдання електронної системи закупівель. І оприлюдненням оголошення про проведення процедури відкритих торгів вважається його наявність в системі Prozorro в інтерактивному режимі реального часу.

Дата та час, коли замовник вніс інформацію про відкриті торги через власне автоматизоване робоче місце електронній системі закупівель, і є датою та часом оприлюднення інформації в системі Prozorro.

Нагадаємо й про вимоги до строків оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів та тендерної документації. Замовник має розмістити їх у системі:

 • не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує суму, еквівалентну 133 тис. євро — для товарів і послуг, а  також 5150 тис. євро — для робіт;
 • не пізніше 30 днів у разі перевищення такої суми.

Перелік інформації, яку замовник обов’язково зазначає в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів, містить частина друга статті 21 Закону про публічні закупівлі.

Складання тендерної документації для проведення відкритих торгів

Під час проведення процедури відкритих торгів замовник має дуже відповідально поставитися до складання тендерної документації. Адже доволі часто від правильно прописаних у ній вимог залежить результат закупівлі. Тож радимо дослухатися наших порад.

По-перше, зазначимо, що зміст тендерної документації наведено в статті 22 Закону про публічні закупівлі. Тож її норм і слід дотримувати, збираючи відомості та документи, які має містити тендерна документація,

З-поміж них на особливу увагу заслуговує проект договору про закупівлю. У ньому обов’язково зазначають порядок змін умов договору про закупівлю.

Окрім цього, у тендерній документації замовник може вказати опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, яких можуть припуститися учасники і при цьому такі помилки не спричинять відхилення їх тендерних пропозицій.  

По-друге, складаючи тендерну документацію, замовник може передбачити забезпечення тендерної пропозиції у вигляді гарантії. Його розмір може становити:

 • у разі закупівлі робіт — 0,5% очікуваної вартості закупівлі;
 • у разі закупівлі товарів або послуг с і 3% очікуваної вартості закупівлі.

По-третє, виважено слід підійти до визначення кваліфікаційних критеріїв до учасників. У тендерній документації передбачаються:

 • один або кілька кваліфікаційних критеріїв до учасників (обладнання та матеріально-технічна бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору);
 • вимоги, встановлені статтею 17 Закону про публічні закупівлі;
 • інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.

(!) Якщо ж замовник під час проведення відкритих торгів вносить зміни до тендерної документації, він має розмістити в електронній системі закупівель:

 • початкову редакцію тендерної документації;
 • нову редакцію тендерної документації;
 • перелік змін, що вносяться до тендерної документації.

Розкриття тендерної пропозиції за відкритих торгів

Після закінчення строку подання тендерних пропозицій в електронній системі автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни в тендерних пропозиціях учасників.

Процедура розкриття тендерних пропозицій під час проведення відкритих торгів залежить від вартісної межі закупівлі:

1) якщо очікувана вартість закупівлі не перевищує суму, еквівалентну 133 тис. євро (для товарів і послуг) та 5150 тис. євро (для робіт), то перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерної пропозиції. А коли електронний аукціон закінчився, в електронній системі автоматично розкриваються тендерні пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі;

2) якщо очікувана вартість закупівлі перевищує окреслені суми, то у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів, в електронній системі закупівель автоматично розкривається частина тендерної пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі. А під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни.

(!) Якщо учасник визначив інформацію конфіденційною і має для цього достатнє обґрунтування, така інформація в системі не розкривається.

Проведення електронного аукціону за відкритих торгів

Електронний аукціон — це процес пониження ціни/приведеної ціни, що повторюється у три етапи в інтерактивному режимі реального часу, за якого ураховуються показники інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки.

Через проведення аукціону при відкритих торгах електронна система закупівель проводить оцінку тендерної пропозиції, тобто визначає найбільш економічно вигідну пропозицію.

Перед початком проведення електронного аукціону за відкритих торгів в електричній системі закупівель автоматично розкриваються:

 • інформація про ціну;
 • перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни.

При цьому найменування та інформація про учасників не зазначаються.

Якщо ж, окрім ціни, замовник передбачив у тендерній документації інші критерії оцінки, то до початку електронного аукціону в електронній системі автоматично, на основі методики оцінки, яку замовник установив в тендерній документації, визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна.

(!) Варто зазначити, що за відкритих торгів  питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70%.

Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни, вказані в усіх тендерних пропозиціях розміщуються у порядку від найвищої до найнижчої. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Водночас далі перед початком кожного наступного етапу аукціону і за результатами попереднього етапу аукціону буде визначена нова стартова ціна.

Якщо в пропозиціях учасники вказують однакову ціну/приведену ціну, тоді першим має понизити свою ціну той учасник, який подав свою пропозицію пізніше.

За відкритих торгів протягом одного етапу аукціону учасник може лише раз знизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

Після оцінки пропозицій електронною системою закупівель настає черга замовника — він розглядає тендерну пропозицію учасника на відповідність вимогам тендерної документації. При цьому він починає з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

Строк розгляду замовником такої пропозиції за відкритих торгів не може перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. А якщо він має відповідні аргументи, то може продовжити строк розгляду тендерної пропозиції до 20 робочих днів.

(!) У разі коли замовник все ж таки відхиляє найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника, тоді він переходить до розгляду наступної тендерної пропозиції з переліку учасників за результатами оцінки, проведеної електронною системою.

Дещо іншим є порядок проведення відкритих торгів, якщо очікувана вартість закупівлі товарів/послуг перевищує 133 тис. євро, а робіт — 5150 тис. євро. Спочатку замовник розглядає відповідність:

 • тендерних пропозицій технічним вимогам, визначеним у тендерній документації;
 • учасників кваліфікаційним критеріям.

Робити це він може у строк до 20 робочих днів.

Результати замовник відображає у протоколі розгляду тендерної документації та оприлюднює такий протокол на веб-порталі Мінекономрозвитку протягом одного календарного дня з дня його затвердження.

Лише після цього, але не раніше ніж через п’ять календарних днів після оприлюднення протоколу, електронна система повідомить всім учасникам відкритих торгів про проведення аукціону.

Як бачимо, замовник визначає переможця за результатами тендерних пропозицій, а далі він приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Укладення договору про закупівлю після проведення відкритих торгів

Замовник має укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем відкритих торгів, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

При цьому, аби забезпечити право на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не можна укласти раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Якщо переможець відкритих торгів відмовляється підписувати договір про закупівлю, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Оформлення результатів відкритих торгів

За Законом про публічні закупівлі оголошувати про результати процедури відкритих торгів не потрібно.

Наразі електронна система закупівель автоматично формує звіт про результати проведення процедури закупівлі та оприлюднює його на веб-порталі Уповноваженого органу. Зауважимо лише, що під час внесення інформації до звіту замовник має враховувати вимоги, встановлені статтею 19 Закону про публічні закупівлі.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль