Складаємо протокол засідання тендерного комітету за зразком

14786
Для проведення закупівель в Prozorro замовники можуть створити тендерний комітет або визначити відповідальну особу. Зазвичай вони створюють саме тендерний комітет. Бо ж недарма кажуть, що одна голова — добре, а кілька — ще ліпше. А організація та проведення закупівель є справою надзвичайно відповідальною і важливою. Зокрема, будь-яке своє рішення тендерний комітет має відповідно оформити. Аби він міг правильно це зробити, пропонуємо зразок протоколу засідання тендерного комітету.

Аби дотримати норм Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон про публічні закупівлі), замовники з 1 серпня 2016 року для організації та проведення процедур закупівель мають утворити тендерний комітет (комітети) або визначити уповноважену особу (осіб).

Не секрет, що колегіальне прийняття рішень є більш звичним для такої важливої справи, як закупівля товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти. А метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель саме на засадах колегіальності та неупередженості. Це прямо передбачило Мінекономрозвитку у Примірному положенні про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженому наказом цього відомства від 30.03.2016 № 557 (далі — Примірне положення).

Тож, як правило, замовники із варіанту, запропонованого Законом про публічні закупівлі, обирають відповідальним за проведення закупівлі тендерний комітет.

Як створити тендерний комітет ми вже розповідали. Тому нині зупинимося детальніше саме на нюансах роботи тендерного комітету. Зокрема, розглянемо, як правильно скласти протокол засідання тендерного комітету, яким оформлюється прийняте рішення тендерного комітету.

Засідання як форма роботи тендерного комітету

До складу тендерного комітету входять не менше п’яти осіб. А керує його роботою — голова тендерного комітету, якого призначає замовник.

Формою роботи тендерного комітету є засідання. Тож за потреби голова тендерного комітету скликає засідання комітету. Перелік питань, які має розглянути на своєму засіданні тендерний комітет, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

Водночас слід пам’ятати, що засідання тендерного комітету є правомочним лише тоді, коли на ньому присутні не менше двох третин членів комітету.

Тобто рішення тендерного комітету, оформлені протоколом засідання тендерного комітету, мають юридичну силу лише тоді, коли у цьому засіданні тендерного комітету взяли участь не менше двох третин його членів. Але про це — далі.

Оформлення рішення протоколом засідання тендерного комітету

Так, рішення тендерного комітету оформлюють протоколом засідання тендерного комітету.

(!) Нагадаємо, що рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Протокол підписують всі члени комітету, присутні на його засіданні. При цьому варто пам’ятати про важливу вимогу частини четвертої статті 11 Закону про публічні закупівлі: у рішенні відображають результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання.

Тобто у протоколі засідання тендерного комітету з кожного питання, що розглянули на цьому засіданні члени тендерного комітету, обов’язково слід вказати результати поіменного голосування членів комітету.

Якщо ж член тендерного комітету з якихось причин відмовляється підписати протокол засідання тендерного комітету, про це слід вказати у протоколі та навести обґрунтування причин такої відмови.

Зразок протоколу засідання тендерного комітету

Для того щоб унаочнити перелічені вимоги до оформлення рішення тендерного комітету, наведемо зразок протоколу засідання тендерного комітету.

________________________________________________________________________________________

Протокол № ____2____

засідання тендерного комітету

Зразкового територіального центру

м. Київ

15 вересня 2016 року

Присутні:

Голова тендерного комітету: Іваненко І. І., заступник директора Зразкового територіального центру

Заступник голови тендерного комітету: Васильченко О. Ю., головний бухгалтер

Члени тендерного комітету: Туній М. О., бухгалтер

Стогній О. І., економіст

Григорович С. В., юрисконсульт

Секретар тендерного комітету: Радісний В. О., інспектор з кадрів

Усього: _6___осіб

Порядок денний:

 1. Визначення авторизованого електронного майданчика для проведення закупівель.
 2. Покладення обов’язків відповідального за встановлення технічних вимог до предмета закупівлі для включення до документації конкурсних торгів та виконання експертизи щодо дотримання технічних вимог у тендерних пропозиціях учасників на члена тендерного комітету Стогнія О. І.

Слухали щодо першого питання порядку денного:

Голову тендерного комітету Іваненка І. І., який повідомив, що відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом інформацію про закупівлі.

Авторизований електронний майданчик — авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. 

Заступник голови тендерного комітету Васильченко О. Ю. розповів про вимоги до функціонування електронної системи закупівель, процедуру проведення авторизації електронних майданчиків, умови підключення та випадки відключення електронних майданчиків від електронної системи закупівель, вимоги до електронних майданчиків та відповідальність операторів авторизованих електронних майданчиків, встановлені Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженим постановою КМУ від 24.02.1016 № 166.

А також поінформував присутніх про переваги роботи на авторизованому електронному майданчику E-Tender.

Члени тендерного комітету, обговоривши можливості проведення публічних закупівель через авторизований електронний майданчик E-Tender, вирішили:

 обрати авторизований електронний майданчик E-Tender для оприлюднення інформації про закупівлі та проведення процедур закупівель Зразковим територіальним центром.

Голова тендерного комітету Іваненко І. І., запропонував винести на голосування питання щодо обрання авторизованого електронного майданчика E-Tender.

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету

Посада, прізвище, ініціали

Результат голосування 

Голова тендерного комітету: Іваненко І. І., заступник директора Зразкового територіального центру

«3А»

Заступник голови тендерного комітету: Васильченко О. Ю., головний бухгалтер

«3А»

Член тендерного комітету: Туній М. О., бухгалтер

«3А»

Член тендерного комітету: Стогній О. І., економіст

«3А»

Член тендерного комітету: Григорович С. В., юрисконсульт

«3А»

Секретар тендерного комітету: Радісний В. О., інспектор з кадрів

«3А»

Щодо першого питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету проголосували одноголосно «за».

Слухали щодо другого питання порядку денного:

Голову тендерного комітету Іваненка І. І., який визначив відповідальною особою за встановлення технічних вимог до предмета закупівлі для включення до документації конкурсних торгів та виконання експертизи щодо дотримання технічних вимог у тендерних пропозиціях учасників члена тендерного комітету Стогнія О. І.

Члени тендерного комітету вирішили:

Покласти обов’язки відповідального за встановлення технічних вимог до предмета закупівлі для включення до документації конкурсних торгів та виконання експертизи щодо дотримання технічних вимог у тендерних пропозиціях учасників на члена тендерного комітету Стогнія О. І.

Голова тендерного комітету Іваненко І. І., запропонував винести на голосування це питання.

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету

Посада, прізвище, ініціали

Результат голосування 

Голова тендерного комітету: Іваненко І. І., заступник директора Зразкового територіального центру

«3А»

Заступник голови тендерного комітету: Васильченко О. Ю., головний бухгалтер

«3А»

Член тендерного комітету: Туній М. О., бухгалтер

«3А»

Член тендерного комітету: Стогній О. І., економіст

«3А»

Член тендерного комітету: Григорович С. В., юрисконсульт

«3А»

Секретар тендерного комітету: Радісний В. О., інспектор з кадрів

«3А»

Щодо другого питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету проголосували одноголосно «за».

Вирішили:

 1. Обрати авторизований електронний майданчик E-Tender для оприлюднення інформації про закупівлі та проведення процедур закупівель Зразковим територіальним центром.
 2. Покласти обов’язки відповідального за встановлення технічних вимог до предмета закупівлі для включення до документації конкурсних торгів та виконання експертизи щодо дотримання технічних вимог у тендерних пропозиціях учасників на члена тендерного комітету Стогнія О. І.

Заступник голови тендерного комітету:

Васильченко

Васильченко О. Ю.

Члени тендерного комітету:

Туній

Туній М. О.

Стогній

Стогній О. І.

Григорович

Григорович С. В.

Голова тендерного комітету:

Іваненко

М. П.

Іваненко І. І.

Секретар тендерного комітету:

Радісний

Радісний В. О.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль