Фінансова та бюджетна звітність бюджетних установ — без помилок

1400
Незабаром бюджетні установи складатимуть квартальну фінансову та бюджетну звітність. Тож закцентуємо увагу на окремих важливих нюансах цього процесу, а також на типових помилках, яких припускаються бухгалтери під час заповнення тих чи тих звітів.

Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 № 44 (далі — Порядок № 44).

Попри те що Порядок № 44 діє вже майже чотири роки, бухгалтери бюджетних установ часто припускаються помилок під час складання фінансової та бюджетної звітності. Причина — доволі банальна. Мінфін хоч і не часто, але все ж таки оновлює норми Порядку № 44. Окремі ж бухгалтери лінуються стежити за перебігом подій і працюють за старими звичками. Як наслідок, це виливається в неправильно заповнені рядки звітів.

Тож оскільки час подання квартальної звітності не за горами, проаналізуємо разом окремі з допущених помилок.

(!) Насамперед зазначимо, що Порядок № 44 вимагає від бюджетних установ складати фінансову і бюджетну звітність так, аби вона:

 • була достовірною;
 • містила інформацію про всі проведені господарські операції, відображені в бухгалтерському обліку.

Необоротні активи у фінансовій та бюджетній звітності бюджетних установ

Наголошуємо: форми фінансової та бюджетної звітності наразі складають у гривнях з копійками.

Оскільки час, коли бюджетні установи відображали необоротні активи у Балансі (форма № 1) у гривнях без копійок вже минув.

Запаси у фінансовій та бюджетній звітності бюджетних установ

Трапляється, що окремі бюджетні установи відображають інформацію про запаси, що були придбані у минулих роках і продані у звітному періоді у:

 • рядку 290 «Видатки та надання кредитів загального фонду» графи 4 «На кінець звітного періоду (року)» Активу Балансу;
 • графі «Фактичні за звітний період (рік)» Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) та Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м).

Тобто вони визнають балансову вартість таких запасів витратами цього періоду. Але такі дії є помилковими. Адже абзац другий пункту 25 розділу ІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктами державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11, зобов’язує бюджетні установи зменшувати накопичений фінансовий результат на балансову вартість запасів, які були придбані (виготовлені) у минулих роках і продані у звітному періоді.

Бланки суворої звітності у фінансовій та бюджетній звітності бюджетних установ

Нагадуємо, що нині талони на бензин та бланки довіреностей не відносяться до бланків суворої звітності. А для їх обліку передбачено субрахунок 331 «Грошові документи в національній валюті».

Тож ті бюджетні установи, які дотепер обліковують їх на позабалансовому рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності», аби скласти правильно фінансову та бюджетну звітність, мають виправити свою помилку — списати талони на бензин та бланки довіреностей з цього рахунку.

Операції в іноземній валюті у фінансовій та бюджетній звітності бюджетних установ

Як вимагає пункт 1.3 Порядку № 44, фінансова та бюджетна звітність бюджетних установ має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Казначейства.

Тож аби виконати цю вимогу розпорядники бюджетних коштів, які проводять операції в іноземній валюті, мають протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подати Довідку про операції в іноземній валюті на паперових та електронних носіях до органу Казначейства за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо. Нагадаємо, що форму цієї довідки наведено у додатку 38 до наказу Мінфіну від 24.12.2012 № 1407.

Обслуговування коштів через установи банків у фінансовій та бюджетній звітності

Якщо бюджетна установа (звичайно, за рішенням відповідної місцевої влади) для обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень користується послугами установи банку державного сектору, вона щомісяця звітує про це до органів Казначейства, подавши:

 • звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м);
 • звіти про надходження та використання коштів спеціального фонду (форми № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м).

(!) Зауважимо: у терміни складання та подання квартальної бюджетної звітності форми місячної бюджетної звітності складати і подавати до органів Казначейства не потрібно.

Залишки на особових рахунках у фінансовій та бюджетній звітності бюджетних установ

Іноді буває так, що головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та/або розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, не завжди встигають підготувати розподіли як за коштами загального, так і за коштами спеціального фонду. Як наслідок, ці кошти вони не встигають перерахувати підпорядкованим бюджетним установам, а на їх особових рахунках на кінець місяця утворюються залишки коштів.

Невідображення у відповідних формах бюджетної звітності цих коштів призводить до викривлення інформації про виконання відповідних місцевих бюджетів.

Тож такі розпорядники відображають інформацію про наявні залишки коштів за загальним фондом на особових рахунках у графах 7 та 10 Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м).

Якщо ж на особових та банківських рахунках зазначених розпорядників залишилися кошти бюджету розвитку (що є складовою спеціального фонду), призначені для розподілу між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, їх відображають у графах 9, 13 та 14 Звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м).

Заборгованість у фінансовій та бюджетній звітності бюджетних установ

Заповнюючи Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м), слід звернути увагу на такі важливі нюанси.

По-перше, у графі 9 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього» відображають тільки кредиторську заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих роках.

Якщо ж установа не зареєструвала фінансові зобов’язання за відповідною кредиторською заборгованістю, таку заборгованість відображають у:

 • Балансі;
 •  рядку 120 Довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»;
 •  Пояснювальній записці.

По-друге, у разі коли установа зареєструвала фінансові зобов’язання за попередньою оплатою або отриманням відрядних, надала до органу Казначейства платіжне доручення, але таке платіжне доручення на звітну дату ще не проведено, — у графі 9 форми № 7д, № 7м вона відображає фінансові зобов’язання без наявної кредиторської заборгованості. А в Пояснювальній записці вказує причини невідповідності даних про кредиторську заборгованість та зареєстровані фінансові зобов’язання.

По-третє, інформацію про списану прострочену дебіторську заборгованість, термін позовної давності якої минув, наводять у графі 7 та графі 12 форми № 7д, № 7м.

Якщо ж установа знімає з обліку дебіторську або кредиторську заборгованість на підставі акта звірки, у зв’язку з арифметичною помилкою тощо, то у графах 7 та 12 такі суми не відображають. Слід лише зменшити заборгованість на звітну дату. І звичайно, відобразити інформацію про це у Пояснювальній записці.

З огляду на те, що знята з обліку заборгованість минулих років впливає на результат виконання кошторису, про це також слід згадати у Пояснювальній записці.

По-четверте, не варто забувати, що витрати майбутніх періодів (сплачені авансом орендні платежі, передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо) як дебіторську заборгованість відображають:

 • у рядку 205 Балансу;
 • графі 5 «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього» форми № 7д, № 7м — за відповідними рядками в розрізі КЕКВ.

(!) Дебіторську заборгованість за витратами майбутніх періодів не вважають простроченою.

Коли в наступних звітних періодах установа отримуватиме оплачені послуги, ця заборгованість зменшуватиметься.

Водночас нагадуємо: до дебіторської заборгованості за витратами майбутніх періодів не відносяться попередня оплата, авансові платежі, проведені у поточному році, які мають погашатися у поточному році. Такі платежі є поточною дебіторською заборгованістю, тож їх відображають у рядку 181 Балансу.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль