text
Головбух: Бюджет

Положення про допорогові закупівлі: що слід врахувати при складанні

 • 6 жовтня 2016
 • 11544

Установа планує провести першу після прийняття Закону про публічні закупівлі закупівлю, але її вартість є меншою ніж пороги, установлені для процедур публічних закупівель. Тож перш ніж приступити до проведення такої допорогової закупівлі вона повинна скласти та затвердити власне положення про допорогові закупівлі. Спробуємо це зробити разом.

Якщо очікувана вартість предмета закупівлі товарів, робіт і послуг дорівнює або перевищує :

 • 200 тис. грн. — для товарів і послуг;
 • 1,5 млн. грн. — для робіт;
 • а для замовників-монополістів — 1 млн. грн. (для товарів і послуг) та 5 млн. грн. (для робіт) —  

процедури закупівель замовник проводить за Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ (далі — Закон про публічні закупівлі).

Якщо ж вартість товарів, робіт і послуг є меншою за вказану вартість, тобто у разі так званих допорогових закупівель, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом про публічні закупівлі, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.

Тобто для допорогових закупівель замовники мають право вибору (а не обов’язок), працювати їм в електронній системі закупівель чи провести безпосередньо прямі закупівлі.

Механізм проведення допорогових закупівель замовником, який обрав все ж таки роботу в електронній системі Prozorro, визначено Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженим наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35 (далі — Порядок № 35).

Утім, Порядок № 35 не зареєстрований Мін’юстом, тож не є тим нормативно-правовим актом, що його мають за будь-яких обставин дотримуватися замовники. Тож кожен замовник  має скласти власне положення про проведення допорогових закупівель в електронній системі закупівель, затвердити його своїм розпорядчим документом та суворо дотримуватися під час організації та проведення торгів.

При цьому варто пам’ятати про окремі важливі нюанси допорогових закупівель, які випливають із норм Закону про публічні закупівлі та технічних можливостей системи електронних закупівель.

Замовник може передбачити роботу на кількох майданчиках. Тобто можна проводити одну допорогову закупівлю на одному майданчику, а іншу — на іншому. Утім, одну процедуру закупівлі слід завершувати на тому авторизованому електронному майданчику, на якому її розпочато.

Якщо замовник вирішить провести в електронній системі Prozorro закупівлі, очікувана вартість яких є меншою за 3 000 грн., він не зможе цього зробити. Адже технічні можливості майданчиків не дадуть йому такої змоги. Тому в положенні про проведення допорогових закупівель в системі Prozorro замовника не може йтися про такі закупівлі.

Складаючи власне положення про проведення допорогових закупівель, замовник має чітко дотримати установлених Законом про публічні закупівлі граничних строків, зокрема, щодо розміщення в електронній системі закупівель оголошення про проведення  закупівлі, періоду уточнення відомостей про закупівлю, подання учасниками пропозицій тощо.

Не варто забувати, що усі допорогові закупівлі мають бути заплановані у додатку до річного плану та оприлюднені в електронній системі закупівель.

Якщо замовник проводить як післяпорогові закупівлі, так і допорогові, він може організацію та проведення допорогових закупівель покласти на члена тендерного комітету або уповноважену особу (осіб). Якщо ж замовник планує проводити лише допорогові закупівлі, він має призначити для цього з числа своїх працівників відповідальну особу. Якихось окремих вимог щодо призначення відповідальної особи, яка займатиметься допороговими закупівлями, закупівельним законодавством не установлено. Це, скажімо, може бути працівник з відділу матеріально-технічного забезпечення чи бухгалтерської служби.

Отже, для законного проведення допорогових закупівель замовник видає наказ про призначення відповідальної особи, де чітко прописує функцій, обов’язки та права такої особи. Водночас все це замовник може конкретизувати вже в самому положенні про проведення допорогових закупівель.

Наведемо зразок наказу про призначення відповідальних осіб та затвердження Положення про проведення допорогових закупівель в електронній системі закупівель.

Зразок наказу про призначення відповідальних та затвердження Положення про проведення допорогових закупівель із застосуванням системи електронних закупівель

Зразкова бюджетна установа

НАКАЗ № 55

від 21 вересня 2016 року

Про призначення відповідальної особи за проведення допорогових закупівель та затвердження Положення про проведення допорогових закупівель із застосуванням системи електронних закупівель

На підставі статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII наказую:

1. Проводити допорогові закупівлі з використанням електронної системи закупівель, якщо очікувана вартість закупівлі товарів, робіт та послуг однієї категорії дорівнює або перевищує 10 тис. грн.

2. Визначити відповідальним за організацію іа проведення допорогових закупівель, а також оприлюднення звітів про укладені договори в електронній системі закупівель:

— заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення — Кравченко Людмилу Володимирівну;

— за її відсутності відповідальність покладається на спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності — Осипенка Володимира Івановича.

3. Виготовити електронні цифрові підписи для осіб, призначених відповідальними за проведення допорогових закупівель.

4. Оприлюднювати інформації про проведення закупівель в електронній системі закупівель Prozorro на авторизованому електронному майданчику «Е-Тендер», з яким укласти відповідний договір.

5. Затвердити Положення про проведення допорогових закупівель із застосуванням системи електронних закупівель.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника керівника Зразкової бюджетної установи Васильченка Олександра Васильовича.

Керівник Зразкової бюджетної установи          Довбуш          Довбуш І. І.

З наказом ознайомлені:

Заступник керівника Зразкової бюджетної установи     Васильченко  Васильченко О. В.

Заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Кравченко     Кравченко Л. В.

Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Осипенко       Осипенко В. І.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Зразкової бюджетної установи

від 21 вересня 2016 року № 55

Положення про проведення допорогових закупівель із застосуванням системи електронних закупівель

І. Загальні положення

1.1. Положення про проведення допорогових закупівель із застосуванням електронної системи закупівель (далі — Положення) встановлює загальний порядок організації та проведення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг Зразковою бюджетною установою із застосуванням електронної системи закупівель.

1.2. Це Положення розроблене на підставі абзацу 4 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), абзацу 21 пункту 12 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2016 № 166 (далі — Порядок № 166), Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 18.03.2016 № 477.

1.3. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) допорогова закупівля (далі — закупівля) — закупівля замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких передбачена у пункті 2.1 Положення та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону;

2) замовник допорогових закупівель (далі — замовник) — це Зразкова бюджетна установа у розумінні Закону; 

3) переможець — учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений замовником як переможець закупівлі, відповідно до Закону та цього Положення;

4) процедура закупівлі — здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про закупівлю відповідно до вимог Закону;

5) пропозиція учасника — пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у закупівлі відповідно до вимог, визначених замовником та цим положенням;

6) учасник — фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених замовником відповідно до цього Положення, в порядку, передбаченому Законом.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Порядку № 166.

1.4. Замовник здійснює проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель через авторизований електронний майданчик «Е-Тендер».

ІІ. Сфера застосування Положення

2.1. Положення застосовується замовником у разі проведення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт із використанням електронної системи для всіх закупівель товарів, робіт і послуг, у яких вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 10 000 гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону.

2.2. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до плану закупівель, який складається щомісяця адміністративно-господарським відділом за заявками відповідальних підрозділів. Підрозділи подають заявки двічі на місяць до 15 та до 29 числа, у них обґрунтовується потреба закупівлі.

2.3. План закупівель складається у формі додатка до річного плану закупівель, у ньому зазначаються код предмета закупівлі (за показником п'ятого знака Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1749), очікувана вартість закупівлі, терміни проведення тощо.

2.4. Обов'язки зі складання та оприлюднення Плану закупівель та змін до нього покладаються на відповідальну особу, визначену наказом керівника.

IІІ. Порядок проведення закупівель

3.1. Закупівлі проводяться з метою відбору постачальників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг для потреб замовника та укладення з ними відповідних договорів.

3.2.Відповідальна особа працює в електронній системі відповідно до регламенту роботи авторизованого електронного майданчика «Е-Тендер» та умов договору, укладеного з майданчиком.

3.3. Відповідальна особа розміщує в електронній системі закупівель  інформацію про закупівлю на підставі заявки підрозділу, в якій зазначаються кваліфікаційні, технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі, істотні умови договору тощо.

3.4. Відповідальна особа за погодженням з керівником Зразкової бюджетної установи  встановлює такі вимоги до процедури закупівлі:

 1. дату й час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо предмета закупівлі;
 2. дату й час початку подання пропозицій, дату й час закінчення подання пропозицій;
 3. крок аукціону;
 4. строк подання пропозицій учасниками (не більше 5 днів);
 5. іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити.

3.5. Відповідальна особа у разі надходження від учасників запитів на уточнення та/або запитань щодо предмета закупівлі невідкладно, протягом одного робочого дня, інформує про це відповідний підрозділ.

3.6. Відповідальний підрозділ повинен надати роз'яснення на запит або підготувати зміни до оголошення (у разі потреби) протягом двох робочих днів з дня його отримання та передати відповідальній особі.

IV.  Визначення переможця

4.1. Опрацювання всіх поданих пропозицій здійснюється на основі формування рейтингу позицій учасників за показником ціни. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення електронного аукціону.

4.2. Відповідальний підрозділ та відповідальна особа в строк, що становить не більш ніж п'ять робочих днів з дня закінчення електронного аукціону, аналізують пропозицію з найнижчою ціною щодо відповідності кваліфікаційним критеріям учасника та технічним (якісним) характеристикам предмета закупівлі.

4.3. Якщо пропозиція учасника відповідає всім критеріям замовника, така пропозиція є переможцем. Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

4.4. У разі якщо пропозиція учасника не відповідає кваліфікаційним критеріям та/або технічним (якісним) характеристикам, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

4.5. У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, що визначена системою відповідно до цього порядку та способу.

4.6. У разі якщо після відхилення не залишилося жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулася.

4.7. Інформація про визначення переможця, відхилення пропозиції та визнання закупівлі такою, що не відбулася, обов'язково оприлюднюється в системі.

V.  Укладання договорів

5.1. Після визначення переможця відповідальна особа забезпечує отримання від нього документів, необхідних для укладання договору, та передає їх начальнику відділу  матеріально-технічного забезпечення.

5.2. Начальник відділу  матеріально-технічного забезпечення у строк 3 робочих дні забезпечує укладання договору.

5.3. У разі відмови переможця від укладання договору або відсутності пропозицій від учасників начальник відділу  матеріально-технічного забезпечення приймає рішення про необхідність повторного оголошення закупівлі або укладання прямого господарського договору закупівлі.

5.4. У разі укладання договору закупівлі товарів, робіт і послуг вартістю вище за 10 тис. грн начальник відділу  матеріально-технічного забезпечення, керівники підрозділів, відповідальних за закупівлю, надають відповідальній особі копії договорів у день їх укладання для оприлюднення в електронній системі.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль