Нарахування лікарняних, декретних суміснику: як це зробити правильно

738
Часто-густо громадяни, окрім основної роботи, влаштовуються ще й на роботу за сумісництвом. І їх можна зрозуміти, бо комусь потрібна зайва копійка, а хтось просто хоче якнайширше проявити свої вміння. Робота за сумісництвом не лише повинна оплачуватися, а й передбачає соціальні гарантії для таких працівників. Скажімо, у разі тимчасової непрацездатності працівник-сумісник має право на відповідні соцвиплати. Про те, як відбувається нарахування лікарняних, декретних суміснику, і поговоримо.

Держава подбала про соціальні гарантії та соціальний захист для працівників. Зокрема, передбачила можливість виплати таким працівникам матеріального забезпечення через їхню хворобу чи-то вагітність. У народі такі виплати називають лікарняними та декретними.

На виплату чи-то лікарняних, чи-то декретних можуть розраховувати як ті працівники, що працюють за основним місцем роботи, так і ті, що працюють за сумісництвом.

І в першому, і в другому випадках, аби нарахувати правильно означені виплати, бухгалтер має керуватися Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок 1266).

І перш ніж почати безповередньо нарахування лікарняних, декретних суміснику, бухгалтер повинен мати для цього підставу.

Підстави для нарахування лікарняних, декретних суміснику

Мабуть, кожен з нас знає, що підставою для нарахування чи-то лікарняних, чи-то декретних є листок непрацездатності (наголошую: оформлений та виданий відповідно до вимог законодавства). Куди ж нести лікарняний у випадку, якщо працівник працює і за основним місцем роботи, і за сумісництвом, спитаєте ви.

Звичайно, в ту установу, де працівник працює за основним місцем роботи. Для нарахування лікарняних (декретних) суміснику підставою буде копія листка непрацездатності. Але зверніть увагу: така копія має бути засвідчена підписом керівника, скріпленим печаткою за основним місцем роботи.

Не можна не згадати і про документальне підтвердження свого статусу пільговиками. Особи, які мають право на нарахування лікарняних у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), подають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на цю пільгу. Стосується це і тих працівників, які працюють за основним місцем роботи, і тих, хто працює за сумісництвом.

Є ще один важливий документ, який має подати для нарахування лікарняних, декретних сумісник. Це довідка про середню заробітну плату з основного місця роботи.

Якщо ж такий працівник має кілька місць роботи за сумісництвом, то окрім довідки про середню заробітну плату з основного місця роботи, він має також надати такі довідки з інших місць роботи за сумісництвом.

Нюанси розрахунку при нарахуванні лікарняних, декретних суміснику

І суму лікарняних, і суму декретних розраховують за одним і тим самим порядком обчислення середньої заробітної плати та з урахуванням страхового стажу сумісника.

До того ж, аби нарахувати такі виплати, окремо за основним місцем роботи та окремо за сумісництвом визначатимуть такі два важливих складники, як:

 • середню заробітну плату;
 • розрахунковий період.

(!) Для сумісників мінімальні та максимальні обмеження розміру лікарняних та декретних у розрахунку на місяць аналогічні таким обмеженням для працівників за основним місцем роботи.

Разом з тим бухгалтер, який проводить нарахування лікарняних, декретних суміснику має пам’ятати про важливе обмеження: сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

Це обмеження і вплине на порядок розрахунку. Тобто коли сумарна заробітна плата сумісника у місяці розрахункового періоду:

 • менша за максимальну величини бази нарахування ЄСВ — заробітна плата (звичайно, до уваги береться зарплата, отримана за сумісництвом) за такий місяць включається в повному обсязі. При цьому не враховуються лише виплати, на які не нараховується ЄСВ, а також сум лікарняних та декретних);
 • більша за максимальну величину бази нарахування ЄСВ — заробітна плата за сумісництвом за такий місяць розраховується як різниця максимальної величини бази нарахування ЄСВ та суми заробітної плати за основним місцем роботи, але не вище фактично нарахованої суми за сумісництвом.

Зрозуміло, що у такій ситуації для нарахування лікарняних, декретних суміснику у межах сумарної заробітної плати бухгалтер повинен мати відомості про заробіток такого працівника з основного місця роботи та з місць роботи за сумісництвом. А як відомо, такі відомості містить довідка про середню заробітну плату.

Так, довідка про середню заробітну плату з основного місця роботи (а також за наявності інших місць роботи  за сумісництвом із них також) має містити у розрізі місяців розрахункового періоду відомості про фактично нараховану заробітну плату, з якої обчислювалась середня заробітна плата для розрахунку лікарняних та декретних.

Як, спитаєте ви, ці правила працюють на практиці? Аби це продемонструвати, розглянемо умовний приклад нарахування декретних сумісниці.

ПРИКЛАД. нарахування декретних сумісниці

Працівниця працює за сумісництвом в установі на 0,25 ставки з 31.07.2015. Із 15.12.2015 вона йде у декретну відпустку.

Для обчислення середньої заробітної плати за основним місцем роботи розрахунковий період становить 12 календарних місяців (грудень 2014 року — листопад 2015 року), за сумісництвом — 4 календарних місяці (серпень — листопад 2015 року). Відомості про нараховану заробітну плату та кількість календарних днів у розрізі місяців розрахункових періодів за основним місцем роботи та за сумісництвом наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Місяці розрахунко-
вого періоду

За основним місцем роботи

За сумісництвом

кількість календарних днів*, к. дн.

нарахована зарплата, грн.

кількість календарних днів*, к. дн.

нарахована зарплата, грн.

всього

у т. ч. взято** для розрахунку середньоденної зарплати

Грудень

31

21 000,00

20 706,00

-

-

Січень

31

24 000,00

20 706,00

-

-

Лютий

28

21 000,00

20 706,00

-

-

Березень

31

21 000,00

20 706,00

-

-

Квітень

30

24 000,00

20 706,00

-

-

Травень

31

21 000,00

20 706,00

-

-

Червень

30

21 000,00

20 706,00

-

-

Липень

31

24 000,00

20 706,00

-

-

Серпень

31

21 000,00

20 706,00

31

700,00

Вересень

30

21 000,00

21 000,00

30

700,00

Жовтень

31

24 000,00

23 426,00

31

700,00

Листопад

30

21 000,00

21 000,00

30

700,00

Усього

365

264 000,00

251 780,00

122

2800,00

  * За мінусом оплати за дні, невідпрацьовані з поважних причин.

** На яку нараховано ЄСВ та яку взято для обчислення середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах

Тепер подивимося, як бухгалтер має діяти для нарахування декретних суміснику.

Оскільки сумарна заробітна плата працівниці у вересні та листопаді 2015 року (21 700,00 грн.) не перевищує максимальної величини бази нарахування ЄСВ за ці місяці, то заробітна плата за сумісництвом включається до розрахунку в повному обсязі (700,00 грн.).

А от у серпні та жовтні 2015 року є таке перевищення. Тому заробітна плата за сумісництвом включається до розрахунку як різниця максимальної величини бази нарахування ЄСВ та суми заробітної плати за основним місцем роботи. У нашій ситуації вона дорівнює «нулю». Розрахунок сум заробітної плати працівниці, з якої визначатимемо декретні наведемо у Таблиці 2.

Таблиця 2

Місяці розрахунко­вого періоду

Кількість календарних днів*, к. дн.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ, грн.

Сума заробітної плати для розрахунку допомоги, грн.

Розрахунок, грн.

Серпень

31

20 706,00

0,00

(20 706,00 – 20 706,00) ≤ 700,00

Вересень

30

23 426,00

700,00

(21 000,00 + 700,00) < 23 426,00

Жовтень

31

23 426,00

0,00

(23 426,00 – 23 426,00) ≤ 700,00

Листопад

30

23 426,00

700,00

(21 000,00 + 700,00) < 23 426,00

Усього

122

×

1400,00

×

* За мінусом днів, невідпрацьованих з поважних причин

Після цього визначаємо середньоденну заробітну плату:

 • із заробітної плати за сумісництвом: 11,48 грн. (1400,00 грн. ÷ 122 к. дн.);
 • із 0,25 розміру мінімальної заробітної плати (адже працівниця працює на 0,25 ставки): 11,32 грн. (1378,00 грн. × 0,25 ÷ 30,44).

Як бачимо, середньоденна заробітна плата, розрахована з фактично нарахованої зарплати, перевищує середньоденну заробітну плату, розраховану з 0,25 розміру мінімальної заробітної плати (344,50 грн.). Отже, суму декретних визначаємо із середньоденної, розрахованої із заробітної плати за сумісництвом (11,48). Наведемо розрахунок декретних у розрізі місяців у Таблиці 3.

Таблиця 3

Період, за який нараховано допомогу

Кількість календарних днів періоду, к. дн.

Нарахована допомога,
грн.

Розрахунок

Нарахована допомога з урахуванням обмеження її максимального розміру, грн.

15-31 грудня 2015 року

17

195,16

11,48 грн. × 17 к. дн.

195,16

Січень 2016 року

31

355,88

11,48 грн. × 31 к. дн.

355,88

Лютий 2016 року

29

332,92

11,48 грн. × 29 к. дн.

344,50

Березень 2016 року

31

355,88

11,48 грн. × 31 к. дн.

355,88

01-18 квітня 2016 року

18

206,64

11,48 грн. × 18 к. дн.

206,64

Усього

126

1446,48

×

1458,06

Оскільки у лютому 2016 року розрахована місячна сума декретних (332,92 грн.) менше 0,25 розміру мінімальної заробітної плати (344,50 грн.), за цей місяць нараховуємо декретні в сумі 344,50 грн.

До органу ФСС подаємо заявку-розрахунок на отримання коштів для виплати декретних за 126 к. дн. у сумі 1458,06 грн.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль