Допомога по вагітності та пологах 2016: опановуємо тонкощі розрахунку

108
Здавалося б, звичайна справа — нарахування допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка йде в декретну відпустку, — може викликати у бухгалтера установи купу запитань. Адже на обчислення суми такої допомоги впливає і страховий стаж працівниці перед настанням відпустки, і законодавчі обмеження мінімального та максимального її розмірів.

Вагітність та пологи працівниці дають їй право піти в тривалу оплачувану відпустку. У законодавстві про працю таку відпустку називають відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, а в народі кажуть — декретна відпустка.

Звичайно, для того аби керівник бюджетної установи схвалив таку відпустку, працівниця має принести до бухгалтерії відповідний медичний висновок. Тобто листок непрацездатності, у якому вказана як причина тимчасової непрацездатності вагітність та пологи, такий листок оформлений правильно та виданий    з дотриманням законодавчих норм.

За таких підстав бухгалтер установи має негайно перейти до нарахування допомоги по вагітності та пологах, а таку виплату у 2016 році буде проведено одразу за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами коштом Фонду соціального страхування України (далі — ФСС).

Варто зазначити, що обмеження розміру залежно від стажу працівниці на допомогу по вагітності і пологах не поширюється. Такій особі допомогу по вагітності і пологах нараховують у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), розрахованої відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок № 1266).

Так, саме вимог Порядку № 1266 має дотримувати бухгалтер під час розрахунку допомоги по вагітності та пологах. Розставимо акценти на ключових моментах такого розрахунку.

Нарахування допомоги по вагітності та пологах

Пункт 2 Порядку № 1266 містить формулу для обчислення суму допомоги по вагітності та пологах, вказавши, що для цього слід помножити:

 • суму середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення);
 • кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Ці показники і визначимо далі.

Середньоденна заробітна плата

Для обчислення середньоденної заробітної плати беремо іншу формулу, тобто ділимо нараховану за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітну плати, на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді. Зауважимо: у такому розрахунку не потрібно враховувати календарні дні, не відпрацьовані з поважних причин.

Та буває й так, що працівниця, яка йде в декрет попрацювала в установі менше 12 календарних місяців, у такому разі розрахунковий період для обчислення допомоги по вагітності та пологах визначають за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа).

А якщо ж робота працівниці в установі тривала менше календарного місяця, то розрахунковий період визначають за фактично відпрацьований час (к. дн.) перед настанням страхового випадку.

Для зазначених випадків середньоденну заробітну плату розраховують так:

середньоденна заробітна плата = заробітна плата, нарахована за розрахунковий період (на яку нарахований ЄСВ) : кількість календарних днів у розрахунковому періоді – невідпрацьовані з поважних причин

Передбачено своє правило розрахунку і для випадку, коли у розрахунковому періоді працівниця не мала заробітку з поважних причин (наприклад, перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку).

(!) Дні, що вважаються невідпрацьованими з поважних причин для обчислення допомоги по вагітності та пологах

Невідпрацьованими з поважних причин вважають календарні дні, які припадають на періоди:

 • тимчасової непрацездатності;
 • відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;
 • відпустки без збереження заробітної плати

У такому разі середньоденну заробітну плату за один календарний день працівниці обчислюють, поділивши тарифну ставку (посадовий оклад) або їх частини (якщо працівниця працювала на умовах неповного робочого дня чи тижня) на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

(!) Зазначимо: під час розрахунку середньоденної заробітної плати враховують лише ту заробітну плату, на яку нараховано ЄСВ. І до неї не включають суми:

 • оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності;
 • допомоги по тимчасовій непрацездатності;
 • допомоги по вагітності та пологах;
 • виплат (премії, відпускні тощо), нарахованих у місяці, який виключено з розрахункового періоду.

Кількість календарних днів

Принцип виплати допомоги по вагітності та пологах грунтується на вимозі законодавства компенсувати працівниці втрату її заробітної плати (доходу) за період декретної відпустки.

Тому важливо правильно встановити дату початку відпустки працівниці у зв’язку із вагітністю та пологами та дату її закінчення.

Зауважимо: і загальну кількість календарних днів декретної відпустки, і дату її початку зазначають у наказі про її надання працівниці.

Тож бухгалтер обчислює тривалість відпустки з огляду на вказану в наказі дату початку відпустки і останній день тимчасової непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності (включно).

Працівниця може і не йти у відпустку, а продовжити працювати ще якийсь час. Тож якщо працівниця відтерміновує початок декретної відпустки на пізнішу дату, вона подає як листок непрацездатності, так і заяву на ім’я керівника установи. У такій заяві має бути вказана бажана дата початку відпустки.

Передбачену законодавством тривалість декретної відпустки для різних категорій працівників та за різних умов унаочнимо в Таблиці.

Таблиця

Тривалість декретної відпустки, установлена законодавством

Підстава (причина) для видачі листка непрацездатності

Тривалість декретної відпустки, к. дн.

Підстава

жінок

жінок-чорнобильців
(I-ІІІ категорії)

Вагітність та пологи, у т. ч.:

126

180

Ст. 17 Закону № 504, п. 10 ч. 1 ст. 30 Закону № 796, пп. 6.1, 6.3 Інструкції № 455

до пологів

70

90

після пологів

56

90

Вагітність та багатоплідні пологи, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді

140

-

Ст. 17 Закону № 504, пп. 6.2 Інструкції № 455

Передчасні пологи (до 30 тижнів вагітності):

Ст. 17 Закону № 504, пп. 6.5 Інструкції № 455

у разі народження живої дитини

140

у випадку мертвонародження

70

Усиновлення дитини протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження

56*

90*

Ст. 17 Закону № 504, пп. 6.11 Інструкції № 455

Усиновлення двох і більше дітей протягом двох місяців з дня їх народження, зазначеного у свідоцтві про народження

70*

90*

* Відлік часу розпочинається з дня усиновлення дитини (дітей)

Умовні скорочення:

Закон № 504 — Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР;
Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII;
Інструкція № 455 — Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455

Визначаючи кількість календарних днів у розрахунковому періоді, бухгалтер в жодному разі не включає:

 • не відпрацьовані працівником календарні дні, якщо причини цього є поважними;
 • місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (абз. 2 п. 3 Порядку №1266).

Однак якщо у таких місяцях є окремі календарні дні, які припадають на вихідні, святкові дні і не віднесені до періодів, невідпрацьованих з поважних причин, то такі місяці мають бути враховані в розрахунковому періоді. У цій ситуації при обчисленні середньоденної заробітної плати враховують лише календарні дні місяця, які припадають на вихідні, святкові дні і не віднесені до зазначених періодів.

(!) У разі нарахування допомоги по вагітності та пологах особі з числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та інших осіб, які отримують грошове забезпечення, з розрахункового періоду не виключають календарні дні:

 • тимчасової непрацездатності;
 • відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Щойно ми перелічили основні нюанси, які слід врахувати під час визначення розрахункового періоду. Однак існує й низка інших вимог, не застосувавши яких нарахувати допомогу по вагітності і пологах правильно неможливо.

Обмеження розміру допомоги по вагітності і пологах

Законодавством встановлено мінімальний та максимальний розміри допомоги по вагітності та пологах. Окрім цього, діє ще обмеження розміру середньоденної заробітної плати, який використовується за її розрахунку. Так, відповідні умови максимального і мінімального обмеження встановлює Порядок № 1266.

І це ще не все. Для працівників, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають страховий стаж:

 • менше шести місяців;
 • шість або більше місяців

— розміри таких обмежень є різними.

А тепер поговоримо про все по черзі.

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах

Мінімальне обмеження суми допомоги по вагітності та пологах 2016 року не змінилося. Як передбачає абзац третій пункту 2 Порядку № 1266, місячна сума допомоги не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати (мзп), встановленої на час настання страхового випадку (нагадаємо, що у 2016 році мзп становить: з 1 січня — 1378 грн., з 1 травня — 1450 грн., з 1 грудня — 1600 грн.).

Таке саме обмеження передбачено для суми допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Держреєстр) мають страховий стаж менше 6 місяців.

Для застосування обмеження середньоденну заробітну плату за один календарний день визначають поділивши розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку, на середньомісячну кількість календарних днів (30,44):

Максимальний розмір допомоги по вагітності та пологах

Не варто забувати й про максимальне обмеження місячної суми допомоги по вагітності та пологах — вона не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески до ФСС.

Нагадаємо, що максимальна величина бази нарахування ЄСВ — це максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується ЄСВ.

(!) У 2016 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить: з 1 січня 2016 року — 1378 грн., з 1 травня — 1450 грн., з 1 грудня — 1600 грн.

А оскільки діє умова, що сума середньоденної заробітної плати для обчислення допомоги по вагітності та пологах не може перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ з розрахунку на один календарний день, маємо її спочатку обчислити.

Середньоденну заробітну плату за один календарний день визначаємо так:

максимальна величина бази нарахування ЄСВ, встановленої в останньому місяці розрахункового періоду, ÷  середньомісячна кількість календарних днів

Насамкінець нашої розповіді залишилося згадати ще й про обмеження максимального розміру місячної виплати допомоги по вагітності та пологах для застрахованих осіб, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Держреєстру мають страховий стаж менше 6 місяців.

Таким особам нарахування допомоги по вагітності та пологах здійснюють на основі нарахованої заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

А середньоденну заробітну плату знаходять, поділивши двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку, на середньомісячну кількість календарних днів.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль