text
Головбух: Бюджет

Категорії посад державної служби: які є і чим різняться

 • 24 жовтня 2016
 • 6991

Новий Закон про державну службу покликаний реформувати державну службу. Зокрема, з-поміж інших засад державної служби із 1 травня 2016 року змінилася і кількість категорій посад державної служби. Довідаємося, що змінилося і як впливає належність до тієї чи тієї категорії на вступ та проходження державної служби.

Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії. Такий поділ залежить від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень державних службовців. Впливають на нього і необхідні для виконання таких повноважень кваліфікація та професійна компетентність державних службовців.

Варто зазначити, що Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889) встановлює 3 категорії посад у державній службі та 9 рангів. Тобто кількість категорій і посад державної служби з 01.05.2016, дати набрання чинності Законом № 889, зменшилася. Адже Закон, який діяв до зазначеної дати, — Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII — визначав 7 категорій та 15 рангів.

Крім цього, законодавець у Законі № 889 визначає також класифікацію посад для встановлення посадових окладів, в якій враховано ознаку територіальної юрисдикції державного органу. У результаті в державних органах цим Законом введені нові посади, а деякі —виключені з певних категорій.

Зауважимо, що у розумінні Закону № 889 державний орган — це орган державної влади, інший державний орган, його апарат/секретаріат.

Які посади належать до цих трьох категорій державної служби? Зараз розповімо.

Посади державної служби категорії «А» (найвищі посади)

До посад державної служби категорії «А» (найвищі посади) за Законом № 889 належать:

а) Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники, державні секретарі міністерств (Ці посади нові, вводяться замість міністра Кабінету Міністрів, його заступників, а також заступників міністрів);

б) керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступники;

в) керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступники;

г) голови місцевих державних адміністрацій;

д) керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України (нова, раніше цю функцію виконував керівник державного органу).

Потрібно звернути особливу увагу на те, що дія Закону № 889 на такі посади, як посади голови і членів державних колегіальних органів, які раніше належали до першої категорії посад державних службовців, не поширюється.

Посади державної служби категорії «Б»

З набранням чинності Законом № 889 до посад державної служби категорії «Б» відносяться:

а) керівники структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступники;

б) керівники структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступники, керівники територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступники;

в) заступники голів місцевих державних адміністрацій;

г) керівники апаратів апеляційних та місцевих судів, керівники структурних підрозділів апаратів судів, їх заступники;

д) заступники керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Посади державної служби категорії «В»

До посад державної служби категорії «В» віднесено усіх спеціалістів державної служби, про яких не згадали в перших двох категоріях.

Основну частину посад категорії «В» становлять посади спеціалістів.

Як впливає класифікація посад на проходження державної служби

Як зазначалося, належність посади державної служби до певної категорії впливає на вступ та проходження державної служби держслужбовцями, а в окремих випадках на організацію діяльності державного органу загалом. Закцентуємо на них увагу.

 1. Структура та штати державного органу. Кількість посад державної служби категорій «А» і «Б» в державному органі має бути не більше третини його штатної чисельності.

 1. Обмеження членства у політичних партіях та набуття статусу депутата місцевої ради. Державний службовець, який обіймає посаду категорії «А», не може:
 • суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради;
 • бути членом політичної партії.

До того ж особі доведеться зупинити своє членство в політичній партії на час державної служби на посаді категорії «А».

 1. Відповідність вимогам до кандидатів на посади державної служби.

Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти:

 • для посад категорій «А» і «Б» — не нижче магістра;
 • для посад категорії «В» — бакалавра, молодшого бакалавра.

Окрім цього, претенденти на посади державної служби мають відповідати як загальним вимогам, так і спеціальним вимогам.

Зокрема, спеціальні вимоги до претендентів на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» визначає суб’єкт призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного держоргану, в порядку, затвердженому Нацдержслужбою.

А от особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», мають відповідати типовим вимогам (у т. ч. спеціальним), затвердженим Урядом.

 1. Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця.

Зайняття вакантної посади державної служби відбувається на конкурсних засадах. Вимоги до претендентів залежать від тієї категорії державної служби, посаду за якою вони прагнуть обійняти.

Умови проведення конкурсу та прийняття рішення на зайняття вакантної посади державної служби для різних категорій

Умови проведення конкурсу

Посади державної служби категорії «А»

Посади державної служби категорії «В» і «Б»

Рішення про оголошення конкурсу

Приймає суб’єкт призначення

Приймає керівник державної служби

Конкурс на зайняття вакантної посади

Проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби

На посади категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або Севастополя — проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня (абз. 2 ч. 1 ст. 27 Закону № 889). На посади категорії «Б» та «В» — конкурсна комісія у складі щонайменше 5 осіб, утворена керівником держслужби в держоргані

Оприлюднення інформації про переможця конкурсу на офіційному веб-сайті Нацдержслужби

Оприлюднюється інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата

Оприлюднюється інформація про переможця конкурсу

Оскарження рішення конкурсної комісії

Рішення конкурсної комісії щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби оскаржується до суду

Рішення конкурсної комісії щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби оскаржується до Нацдержслужби або до суду

5. Призначення на посаду державної служби та звільнення зі служби. Рішення про призначення приймає:

 • на посади державної служби категорії «А» — суб’єкт призначення, визначений Конституцією та законами України, у порядку, передбаченому законодавством;
 • на посади державної служби категорій «Б» і «В» — керівник державної служби.

6. Укладення трудового договору. За загальним правилом, призначення на посаду державного службовця здійснюється безстроково. Однак це правилор не поширюється на призначення на посаду державної служби категорії «А». На ці посади держслужбовців призначають на 5 років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або наступного переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

7. Застосування заохочень. Заохочення щодо осіб, які обіймають посади державної служби категорії «А», застосовує суб’єкт призначення, а посади категорій «Б» і «В» — керівник державної служби.

8. Відкликання зі щорічних відпусток. Державних службовців з метою виконання невідкладних завдань, можуть відкликати зі щорічної основної або додаткової відпустки за стаж державної служби:

 • суб’єкт призначення — держслужбовців, які обіймають посади категорії «А»,
 • керівник державної служби — держслужбовців, які обіймають посади категорій «Б» і «В».

Ранги державної служби

У контексті категорій посад державної служби, варто згадати і про ранги.

Відповідно до категорій кожному державному службовцю присвоюється ранг, а саме:

 • ранги 1, 2, 3 — можуть присвоюватися державним службовцям, які обіймають посади державної служби категорії «А»;
 • ранги 3, 4, 5, 6 — посади державної служби категорії «Б»;
 • ранги 6, 7, 8, 9 — посади державної служби категорії «В».

Класифікація посад за групами оплати праці

Окрім загальної класифікації посад державної служби залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності, законодавець запровадив окрему класифікацію посад для встановлення посадових окладів, де враховано ознаку територіальної юрисдикції державного органу.

Так, для встановлення розмірів посадових окладів державні органи поділяють за юрисдикцією, яка поширюється на:

 • всю територію України;
 • територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя;
 • територію одного або кількох районів, міст обласного значення.          

Державним органам відповідної юрисдикції притаманні усі 9 груп оплати праці.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль