Довгострокове страхування життя: як отримати податкову знижку

370
За договором довгострокового страхування життя особа сплатила минулого році страховий платіж у певній сумі. Податкове законодавство дає змогу за певних умов на такі витрати зменшувати загальний річний оподатковуваний дохід. У яких випадках такий дохід може бути зменшено та що потрібно зробити для цього працівнику установи — запитання, на які спробуємо відповісти у цій статті.

Страхування життя надає можливість фінансово захистити власне благополуччя, тож працівники бюджетних установ часто-густо до нього долучаються. 

Так, у страхуванні є безліч переваг, які обов’язково треба враховувати. Це й фінансовий захист життя та здоров’я, й збереження коштів на пенсію, це й виплата, що перевищує внесок. Не можна забувати, що за договором страхування життя виплачується гарантована страхова сума. До переваг належать і звільнення від сплати внесків, і право на податковий кредит. Можна згадати й інші переваги, але наше конкретне завдання — розібратися з податковою знижкою у разі довгострокового страхування життя.

Податкова знижка: за яких умов можна отримати

Для працівників установ, які сплачували страхові внески, страхові премії та пенсійні внески страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внески на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління (далі — страховий платіж), передбачено право на податкову знижку. Тобто частину ПДФО, утриманого із їх зарплати, їм можуть повернути.

До того ж на податкову знижку можна розраховувати і у разі сплати страхових платежів на користь членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Що вважають податковою знижкою, ми можемо дізнатися з підпункту 14.1.170 Податкового кодексу України (ПК). Податкова знижка — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника ПДФО — резидента на придбання товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року. Загальний річний оподатковуваний дохід платника ПДФО, одержаний за наслідками такого звітного року у вигляді зарплати, у випадках, визначених ПК, на цю суму можна зменшувати. Проведення страхових платежів є одним із таких випадків.

 Хто має право на податкову знижку 2016 року

Тепер з’ясуємо, хто має право на податкову знижку 2016 року. Як зазначалося, це працівники установ, які у минулому податковому році сплачували (на свою користь чи на користь членів сім’ї першого ступеня споріднення) страхові внески, страхові премії та пенсійні внески страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внески на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління.

Працівник — платник ПДФО для отримання податкової знижки має відповідати певним критеріям. А саме він повинен:

 • бути резидентом;
 • мати реєстраційний номер облікової картки платника податку або відмітку у паспорті, що повідомив орган ДФС про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання.

А от працівник-нерезидент права на податкову знижку не має.

 Підстави для отримання податкової знижки

Підставою для надання працівникові податкової знижки є трудовий договір, укладений між ним та установою, відповідно до якого працівник отримував зарплату, адже на суму податкової знижки зменшують загальний річний оподатковуваний дохід, одержаний саме у вигляді зарплати. Це передбачено підпунктами 14.1.170 і 166.4.2 ПК.

Якщо ж працівник у минулому податковому році працював лише за договорами ЦПХ й отримував винагороду, то права на податкову знижку він не має.

Крім того, підпунктом 14.1.170 ПК передбачено, що право на податкову знижку у працівника настає за умови, якщо у минулому податковому році страхові платежі зараховувались страховику-резиденту та/або недержавному пенсійному фонду — резиденту та/або банківській установі — резиденту.

Якщо ж страхові платежі працівника зараховувались страховику та/або недержавному пенсійному фонду та/або банківській установі, які є нерезидентами, він не матиме права на суму таких витрат зменшувати загальний оподатковуваний дохід, а отже, й права на податкову знижку. 

(!) Працівник — платник ПДФО, якщо він отримав право на податкову знижку, має скористатися нею вчасно, оскільки право на податкову знижку не можна перенести на наступні податкові роки. Тому працівник до кінця 2016-го має скористатися правом на податкову знижку за наслідками звітного 2015 року. 

Які саме витрати зараховуються при наданні податкової знижки

До переліку витрат, які зараховуються при наданні податкової знижки, належать суми витрат на здійснення у минулому податковому році страхових платежів.

При цьому сума таких витрат у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного року, протягом яких діяв договір страхування, обмежується:

 • розміром граничного доходу для отримання ПСП (тобто 1710,00 грн.) — у разі страхування працівника або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління працівника чи за їх сукупністю;
 • 50% розміру граничного доходу для отримання ПСП, тобто 855,00 грн., — у разі страхування члена сім’ї працівника першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю. 

(!) Нагадаємо читачам, що батьки, чоловік або дружина, діти, у т. ч.  усиновлені, є членами сім’ї працівника першого ступеня споріднення, інші члени його сім’ї мають другий ступінь споріднення згідно із законодавством. 

Приміром, якщо працівник уклав у березні минулого року договір довгострокового страхування життя дружини, він має право врахувати у знижці документально підтверджені витрати в сумі, не більше ніж 855,00 грн. на місяць. Той самий договір довгострокового страхування життя для сестри чи брата не дає працівникові право на податкову знижку.

Як підтвердити право на отримання податкової знижки

 Для підтвердження права на отримання податкової знижки працівник має подати до органу ДФС податкову декларацію про майновий стан і доходи за минулий податковий рік (далі — податкова декларація) та копії платіжних і розрахункових документів, що підтверджують проведені працівником впродовж цього року витрати.

Це можуть бути квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, договори (договір довгострокового страхування життя, договір недержавного пенсійного забезпечення, пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом тощо), які ідентифікують надавача послуг та їх отримувача (працівника або члена його сім’ї першого ступеня споріднення). У цих документах обов’язково мають відображатися: сума страхових платежів, дата сплати, прізвище, ім’я, по-батькові платника (отримувача послуги), реквізити договору, згідно з яким здійснюється страховий платіж тощо.

На жаль, правила та порядок оформлення податкових документів дуже часто змінюються, тож, платники податків, не соромтеся звертатися за допомогою щодо подання податкової декларації до працівників ДФС.

 Який має бути граничний розмір податкової знижки

 Наголосимо: максимальний розмір податкової знижки не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу працівника — платника ПДФО, нарахованого у 2015 році як зарплата. Звичайно, при цьому враховують заробітну плату без:

 • ЄСВ;
 • страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які згідно із законом сплачують за рахунок зарплати працівника;
 • ПСП (за наявності).

 Як правильно заповнити податкову декларацію для отримання податкової знижки

Для попередження помилок та ускладнень під час заповнення і подання податкової декларації скористаємося інструкцією, що затверджена наказом Мінфіну від 02.10.2015 № 859. 

(!) Нагадаємо, що платник податку може безоплатно отримати бланк податкової декларації в органі ДФС. 

До заповнення бланку слід поставитися дуже ретельно та уважно. Зокрема, потрібно правильно заповнити відповідні рядки розділу ІІІ податкової декларації. Зупинимося на них детальніше.

Рядки розділу ІІІ податкової декларації

Порядок заповнення

Рядок 13 

Ставимо позначку «×» у комірці для категорії витрат — 5 (сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків)

Рядок 14 

Зазначаємо загальну суму витрат минулого податкового року на здійснення страхових платежів

Рядок 15 

Зазначаємо суму нарахованої у минулому році зарплати, зменшену на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму ПСП (за наявності)

Рядок 16 

Зазначаємо суму витрат, що формують податкову знижку (вона менша або дорівнює значенню рядка 14, але не більша ніж значення рядка 15 розділу ІІІ податкової декларації)

Рядок 17 

Зазначаємо суму ПДФО, на яку зменшують податкові зобов’язання з цього податку у зв’язку з використанням права на податкову знижку.

Щоб заповнити цей рядок, потрібно від суми ПДФО, що зазначена у графі 4 рядка 10.1 розділу ІІ податкової декларації, відняти суму ПДФО, яку обчислюють множенням різниці рядків 15 і 16 розділу ІІІ податкової декларації на ставку ПДФО (15% для зарплати, що не перевищує у розрахунку на місяць 12 180 грн., 20% у сумі перевищення)

Подати податкову декларацію до органу ДФС можна особисто або через уповноважену на це особу. Також можна скористатися послугами пошти, надіславши її рекомендованим листом з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Щоб спростити процедуру подання звітності, платник податків може скористатися засобами електронного зв’язку й подати звітні документи в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису.

Сума, зазначена у ряд. 17 розділу ІІІ податкової декларації, повертається працівнику — платнику ПДФО протягом 60 календарних днів після надходження податкової декларації або через зарахування на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому банку, або поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль