Нові типові форми з обліку та списання основних засобів: що змінилося

3321
Нові типові форми з обліку та списання основних засобів вже набули чинності. Тож бюджетні установи мають звикнути обліковувати господарські операції, пов’язані з переміщенням та списанням основних засобів, за новими формами. Розглянемо разом, які зміни відбулися в царині типових форм.

Добігає кінця другий рік відколи настільною книгою під час обліку основних засобів в бюджетних установах є Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202. Однак, попри те, що облік установ змінився із запровадженням цього документа, Мінфін не поспішав приводити із ним у відповідність форми обліку та списання основних засобів.

Тільки нещодавно бухгалтери дочекалися появи наказу Мінфіну (від 13.09.2016 № 818; далі — Наказ № 818), який суттєво змінив перелік типових форм з обліку та списання основних засобів.

Аби проаналізувати основні зміни в документальному забезпеченні операцій з обліку та списання основних засобів, зупинимося коротко на трьох головних позиціях Наказу № 818.

1. Поява нових типових форм на горизонті обліку основних засобів

Так, наразі бюджетні установи можуть освоювати та застосовувати нові типові форми, а саме:

 • Акт введення в експлуатацію основних засобів;
 • Акт внутрішнього переміщення основних засобів;
 • Акт списання групи основних засобів;
 •  Акт переоцінки основних засобів.

Для окремих операцій раніше застосовували одну типову форму, а нині бухгалтер має відображати інформацію вже в двох.

Тобто замість форми «Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів» ОЗ-2 (бюджет), тепер використовуються:

 • «Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів»;
 • «Актом приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів».

А знайому багатьом форму «Відомість нарахування зносу на основні засоби» ОЗ-12 (бюджет) заміненом на:

 •    «Розрахунон амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів)»;
 •    «Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів».

2. Зміна назв деяких типових форм

Хоча зміни в назвах суто косметичні, на перших порах варто поставитися до них уважно.

Для унаочнення ми порівняли старі і нові назви в Таблиці.

Назва типової форми, чинної

до 04.11.2016

після 04.11.2016

Акт про списання основних засобів ОЗ-3 (бюджет)

Акт списання основних засобів (часткової ліквідації)

Акт про списання автотранспортних засобів ОЗ-4 (бюджет)

Акт списання транспортних засобів

 

Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури ОЗ-5 (бюджет)

Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду

Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах ОЗ-6 (бюджет)

Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів

Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень) ОЗ-8 (бюджет)

Інвентарна картка обліку тварин і багаторічних насаджень

Інвентарна картка групового обліку основних  засобів в бюджетних установах ОЗ-9 (бюджет)

Інвентарна картка групового обліку основних засобів

3. Інвентарні картки та інвентарний список тепер можна складати за довільною формою. І не лише їх

Так, тепер можна не використовувати такі типові форми, як «Опис інвентарних карток з обліку основних засобів» ОЗ-10 (бюджет) та «Інвентарний список основних засобів» ОЗ-11 (бюджет). Однак нових обов’язкових форм для відповідних операцій Мінфін не затвердив. Вирішили обійтися рекомендаціями складати у довільній формі «Опис інвентарних карток з обліку основних засобів» та «Інвентарний список основних засобів».

Окрім цього, тепер бюджетні установи мають повне право оформлювати господарські операції з надходження, руху та вибуття основних засобів за власними формами, які враховують галузеві особливості. Звичайно, що у такому разі не варто забувати про обов’язкові реквізити, передбачені Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

(!) Розроблені самостійно форми одля обліку руху основних засобів установа має затвердити розпорядчим документом про організацію бухгалтерського обліку.

А тепер зупинимося детальніше на порядку заповнення нових форм

Акт введення в експлуатацію основних засобів

Його оформлюють у разі зарахування до складу основних засобів об’єктів незавершених капітальних інвестицій, які були придбані, створені (виготовлені) або безоплатно отримані.

Акт застосовують для введення в експлуатацію не тільки окремих об’єктів, а й груп основних засобів, які мають одне і те саме призначення, однакові технічні характеристики та вартість. У такому разі в акті зазначають кількість основних засобів, щодо яких ведеться груповий облік.

Акт приймання-передачі основних засобів

Його оформлюють у разі безоплатного отримання та передачі основних засобів, зокрема покупцю у разі відчуження будь-якого об’єкта.

Утім, винятком є безоплатна передача основних засобів, які є об’єктами права державної та комунальної власності. Таку операцію документують Актом приймання-передачі за формою, затвердженою постановою КМУ «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 21.09.1998 № 1482.

Акт також може застосовуватися у разі:

 •  передачі групи основних засобів, які мають одне й те саме призначення, однакові технічні характеристики. Тоді в акті зазначають кількість основних засобів, щодо яких ведеться груповий облік;
 •  отримання основних засобів як гуманітарної допомоги, дарунка, безповоротної допомоги тощо. Такий акт може складати комісія, яка приймає основні засоби, до того ж він може бути складений в одному примірнику та затверджений керівником суб’єкта державного сектору, що приймає основні засоби.

Акт внутрішнього переміщення основних засобів

Його оформлюють для документування руху основних засобів у межах бюджетної установи.

Складає цей акт матеріально відповідальна особа, що передає цінності. Підписують — матеріально відповідальні особи (і яка передає, і яка приймає основні засоби) та головний бухгалтер.

(!) Якщо місцезнаходження основних засобів змінено, однак це відбулося у межах установи і без зміни матеріально відповідальної особи, можна скласти акт довільної форми із зазначенням нового місцезнаходження основних засобів. Цей акт підписують матеріально відповідальна особа і головний бухгалтер.

Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів

Складає цей акт працівник установи, уповноважений на передачу основних засобів на ремонт, реконструкцію, модернізацію основних засобів. Цей працівник має і підписати акт разом із представником підприємства, установи, організації, що виконуватиме ремонт, реконструкцію, модернізацію основних засобів. Затверджує акт керівник установи, що передає основні засоби.

Перший примірник акта передають до бухгалтерської служби установи. Цей акт стане підставою для припинення нарахування амортизації у разі реконструкції або модернізації, починаючи з місяця, наступного за місяцем такої передачі.

Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів

Факт передачі основного засобу після ремонту, реконструкції та модернізації засвідчують підписами представник виконавця робіт та представник установи, уповноважений на прийняття основних засобів після ремонту, реконструкції та модернізації.

Акт затверджує керівник установи, що приймає об’єкт основних засобів після ремонту, реконструкції та модернізації.

Інформацію про матеріальні цінності, отримані у процесі ремонту, реконструкції, модернізації об’єкта основних засобів вносять до розділу «Підлягають оприбуткуванню матеріали після ремонту, реконструкції, модернізації».

Перший примірник акта передають до бухгалтерської служби для відновлення нарахування амортизації та внесення відповідних записів до інвентарних карток обліку основних засобів, технічної документації об’єкта основних засобів тощо.

Акт списання основних засобів (часткової ліквідації)

Цей акт оформлюють у разі вибуття основних засобів (крім транспортних засобів та документів бібліотечного фонду) у разі повної або часткової (вибуття частини) ліквідації об’єкта основних засобів.

Акт складає комісія, призначена розпорядженням (наказом) керівника установи, який його і затверджує.

Акт списання групи основних засобів

Цей акт оформлюють у разі вибуття основних засобів, щодо яких ведеться груповий облік. До акта вносять лише об’єкти, які мають одне й те саме призначення, однакові технічні характеристики й однакову вартість.

Складають акт у порядку, визначеному для акта списання основних засобів (часткової ліквідації).

Акт списання транспортних засобів

Цей акт оформлюють у разі вибуття транспортних засобів внаслідок їх зношення, знищення внаслідок аварій, стихійного лиха тощо.

(!) До транспортних засобів належать усі засоби пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль