Все, що треба знати про індексацію заробітної плати бюджетників

2233
Індексація заробітної плати останнім часом у всіх на вустах. Винен у всьому як оновлений на початку 2016 року Порядок проведення індексації, так і передбачені законодавством обмеження щодо проведення індексації в бюджетній сфері. Тож спробуємо дати відповіді на всі запитання щодо проведення індексації по-новому.

Індексацію проводять для того, аби підтримати купівельну спроможність населення країни. Власне індексація — це особливий механізм, який використовують для того, щоб підвищити грошові доходи населення задля часткового або повного захисту від зростання споживчих цін на товари та послуги.

Тож оскільки законодавство передбачає проведення індексації, за настання відповідних умов бухгалтер має провести всі потрібні розрахунки. Знаєте, на які нормативи потрібно спиратися під час проведення індексації?

Нормативи, що  врегульовують індексацію зарплати

Індексація грошових доходів населення (у т. ч. заробітної плати) проводиться на підставі:

 • Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XII (далі — Закон про індексацію);
 •  Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Тож без знання положень цих нормативних актів провести індексацію правильно не вдасться. Знаєте, коли потрібно проводити індексацію?

Передумова для проведення індексації зарплати

Індексація зарплати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін (ІСЦ) перевищила поріг індексації, який встановлено в розмірі 103%.

(Нагадаємо, що встановили такий поріг індексації 2016 року).

«А що ж тоді мають на увазі, коли згадують про індекс інфляції?», — спитаєте ви. Розповімо.

Індекс інфляції або індекс споживчих цін 

Індекс інфляції або індекс споживчих цін — це показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари і послуги, придбані населенням для невиробничого споживання.

Індекс споживчих цін обчислює Держкомстат. Не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, його мають опублікувати в офіційних періодичних виданнях.

Приклад. ІСЦ за січень 2016 року становить 100,9%. Цей індекс опубліковано у лютому 2016 року. Оскільки зазначений індекс не перевищує порогу індексації (103%), право на індексацію у місяці, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей індекс, тобто у березні 2016 року, не настає.

Інша ситуація відбулася у квітні 2016 року. У квітні ІСЦ становив 103,5%. Право на індексацію відбувається у червні 2016 року на 5,1% (1,009 × 0,996 × 1,01 × 1,035 × 100 – 100).

Таблиця індексів споживчих цін у 2012-2016 роках

Місяць

Індекс споживчих цін, %

у 2012 році

у 2013 році

у 2014 році

у 2015 році

у 2016 році

Січень

100,2

100,2

100,2

103,1

100,9

Лютий

100,2

99,9

100,6

105,3

99,6

Березень

100,3

100,0

102,2

110,8

101,0

Квітень

100,0

100,0

103,3

114,0

103,5

Травень

99,7

100,1

103,8

102,2

100,1

Червень

99,7

100,0

101,0

100,4

99,8

Липень

99,8

99,9

100,4

99,0

99,9

Серпень

99,7

99,3

100,8

99,2

99,7

Вересень

100,1

100,0

102,9

102,3

101,8

Жовтень

100,0

100,4

102,4

98,7

102,8

Листопад

99,9

100,2

101,9

102,0

Грудень

100,2

100,5

103,0

100,7

Із грудня 2015 року, місяця, коли останній раз кардинально були змінені правила проведення індексації зарплати, коефіцієнти індексації не потрібно розраховувати індивідуально для кожного працівника, залежно від того, який місяць для працівника був базовим.

Знаєте, що таке базовий місяць?

Базовий місяць або, як нині кажуть, місяць підвищення

До грудня 2015 року під час індексації зарплати працівників оперували поняттям «базовий місяць». Для кожного працівника базовий місяць визначали індивідуально. Це міг бути:

 • місяць прийняття на роботу;
 • місяць підвищення посадового окладу (тарифної ставки) чи будь-якої складової зарплати, що носила постійний характер виплати, як то надбавки, доплати, премії.

Із грудня 2015 року запровадили нові правила нарахування індексації.

І вирішили поняття «базовий місяць» замінити поняттям «місяць підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник». Як вирішили, так і зробили. Відтоді на проведення індексації зарплати не впливає місяць прийняття працівника на роботу або індивідуальне підвищення надбавок, доплат та премій працівнику.

Знаєте, за рахунок яких коштів проводитися індексація зарплати?

Джерела  коштів на проведення індексації зарплати

Джерела коштів на проведення індексації грошових доходів населення прописані в статті 5 Закону про індексацію, де зазначено, що підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з Державного бюджету України, підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок як  власних коштів, так і коштів Державного бюджету України.

Джерелом коштів на проведення індексації грошових доходів населення установ та організацій, що утримуються коштом місцевих бюджетів, підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Знаєте, хто зобов'язаний проводити індексацію зарплати?

Поширення вимог з проведення індексації

Згідно з листом Міністерства соціальної політики України від 03.10.2014 № 219/10/136-14 Порядок № 1078 «поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників».

Знаєте, які доходи українців підлягають індексації?

Доходи, які підлягають індексації

Індексації підлягають грошові доходи громадян, які:

 • отримані на території України в гривнях;
 • не мають разового характеру (ст. 2 Закону про індексацію, п. 2 Порядку № 1078).

Це, зокрема:

 • оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, що мають постійний характер;
 • грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби;
 • пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, установлених законодавством), крім тих, які не віднесено до об’єктів індексації;
 • стипендії;
 • суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.

З цими доходами українців, що потребують проведення індексації, ми розібралися. А знаєте, що ще є ті доходи українців, які не підлягають індексації?

Доходи, які не підлягають індексації?

Перелік доходів, що не є об’єктом індексації, наведено у пункті 3 Порядку № 1078, зокрема:

 • виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати (оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога з тимчасової непрацездатності, оплата щорічних відпусток);
 • допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини;
 • допомога для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям;
 • цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації (крім виплат, що є об’єктом індексації), винагорода за підсумками роботи за рік тощо;
 • допомога на поховання;
 • доходи громадян від здачі в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів;
 • доходи громадян від ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності;
 • одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 • соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму.

Але, що цікаво, індексації підлягають не всі доходи, а лише їх частина. Знаєте, яка частина доходів підлягає індексації?

Частина зарплати, що підлягає індексації

Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення (ст. 2 Закону про індексацію).

Якщо ж зарплата працівника більше прожиткового мінімуму, то індексується тільки сума, що дорівнює прожитковому мінімуму для працездатних осіб.

Ну от начебто з основами основ вже впоралися. Пора переходити до прикладу розрахунку індексації заробітної плати. Хочете знати, як розрахувати індексацію заробітної плати?

Приклад розрахунку суми індексації зарплати

Сума індексації визначається як результат добутку розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, та величини індексу споживчих цін (ст. 6 Закону про індексацію).

Покажемо, як це правило застосувати на прикладі.

Працівнику за листопад 2016 року нараховано:

 • посадовий оклад —1723 грн.;
 • щомісячну премію — 400 грн.

Зарплата працівника підвищувалася у грудні 2015 року.

Визначимо суму заробітної плати: 1723 грн. + 400 грн. = 2123 грн.

Ця сума індексується тільки в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу, тобто в межах 1450 грн.

Розрахуємо суму індексації за листопад 2016 року:

1450 грн. × 5,1 ÷ 100 = 73,95 грн.

А про оподаткування виплат, пов’язаних з індексацією, запитати не забули?

Оподаткування виплат, пов’язаних з індексацією

Виплати у зв’язку з індексацією підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

А тепер — для набільш допитливих мікс запитань-відповідей.

Як індексується зарплата працівників за сумісництвом?

Індексація сумісникам  проводиться так.

У першу чергу індексується зарплата за основним місцем роботи, а потім дохід, отриманий працівником за сумісництвом.

Доходи від роботи за сумісництвом індексуються в розмірі, що з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи (ст. 10 Закону про індексацію).

Як індексується зарплата працюючих пенсіонерів?

Працюючим пенсіонерам передусім індексується сума оплати праці (п. 9 Порядку № 1078).

Індексація пенсії  проводиться після індексації суми оплати праці на підставі виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер, довідки. В цій довідці мають бути зазначені розмір оплати праці пенсіонера, проіндексована її сума і сума індексації.

Як індексується зарплата працюючих студентів?

Зарплата працюючих студентів індексується в розмірі, що з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи (п. 8 Порядку № 1078).

Індексація зарплати студентів здійснюється за місцем їх роботи і коштом роботодавця.

Для проведення індексації зарплати працюючий студент надає за місцем роботи довідку з навчального закладу про розмір і строк призначення стипендії або про те, що він стипендію не отримує.

А от індексація стипендій особам, які навчаються, проводиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються.

Як індексується зарплата у разі неповного робочого часу?

У разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу (п. 4 Порядку № 1078).

Чи існують обмеження щодо проведення індексації зарплати?

Проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на відповідний рік (ст. 5 Закону про індексацію та п. 6 Порядку № 1078).

Коефіцієнти індексації та суми поточної індексації за ЛИСТОПАД 2016 року

Місяць 2016 року

Інформація для індексації зарплати за листопад 2016 року

Базовий місяць грудень 2015 року

Базовий місяць травень 2016 року

коефіцієнт індексації, %

сума поточної індексації, грн.

коефіцієнт індексації, %

сума поточної індексації, грн.

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

5,1

73,95

Липень

5,1

73,95

Серпень

5,1

73,95

Вересень

5,1

73,95

Жовтень

5,1

73,95

Листопад

5,1

73,95

Грудень

Чи передбачена за індексації заробітної плати відповідальність?

Питання відповідальності за ненарахування та невиплату індексації треба розглядати в площині  відповідальності, яка передбачається при порушеннях нарахування основної заробітної плати та інших видів доходів працівника. Адже суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати, входять до фонду додаткової зарплати працівника, доходи (заробітна плата) якого індексуються.

За несвоєчасне нарахування та виплату індексації заробітної плати передбачена, по-перше, адміністративна відповідальність.

Так, згідно зі статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, недотримання встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних

По-друге, за невиплату установлених законом виплат настає також і кримінальна відповідальність.

Статтею 175 Кримінального кодексу України передбачено, що безпідставна невиплата громадянам заробітної плати, стипендії, пенсії тощо більше ніж за один місяць, умисно вчинена керівником підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, карається

 • штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • або виправними роботами на строк до двох років;
 • або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль