Індексація зарплати 2016 року: практика проведення

1040
Погодьтеся, що 2016 року немає тих бурхливих обговорень щодо індексації заробітної плати, які тривали у другому півріччі 2014 та 2015 років. Нині, справді, питання індексації заробітної плати в установі виникає не часто, і її обрахунок окремим категоріям громадян вартує бухгалтеру набагато менше зусиль. Розглянемо коротко стан справ, що відбувається сьогодні в царині індексації доходів громадян.

Звісно, втрата індексації, яка спостерігається нині для багатьох катгорій працівників, позначилася на гаманці працівників, у т. ч. бюджетної сфери. Однак в межах певного рівня бюджету або державного бюджету ті суми, які мали виплачувати бюджетні установи, досягли, як ви знаєте таких розмірів, що Уряд і Парламент повинні були вжити відповідних заходів, аби призупинити, на жаль, не інфляційні процеси, а призупинити або видозмінити механізм нарахування індексації заробітної плати.

Тож наразі, у 2016 році, як ми і говорили, роботи у бухгалтера бюджетної установи щодо індексації поменшало.

Аби зрозуміти чому, звернімося до нормативних документів, які регулюють проведення бюджетними установами індексації.

У 2016 році щодо індексації ми застосовуємо два нормативні документи:

 • Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» (далі — Закон про індексацію);
 • Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Що змінилося в самому порядку проведення індексації

Як ви знаєте, із грудня 2015 року кардинально змінено механізм визначення базового місяця для обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ). Тепер в Порядку №1078 немає знайомих нам термінів, таких як базовий місяць, фіксована  індексація.

Тобто такі поняття як базовий місяць та фіксована індексація заробітної плати 2016 року канули в Лету. Однак принцип залишається незмінним.

З січня 2016 року змінився і поріг індексації, що становить наразі 103%

Коли тепер слід проводити індексацію

Що є ми маємо наразі? Ключовою нормою Порядку № 1078 є пункт 5, у якому сказано: «у разі підвищення тарифної ставки (посадового окладу) значення ІСЦ у місяці, у якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100%».

Тобто ми з вами наразі не контролюємо за кожним працівником, коли він буде прийнятий на роботу, коли він вийшов з відпустки неоплачуваної, коли в нього було переведення, коли у нього відбулося підвищення надбавки за вислугу років, чи будь-які інші зміни в нарахуванні його заробітної плати.

Ми тепер відстежуємо факт підвищення посадового окладу.

Отже, можемо констатувати, що у 2016 році за різними посадами працівники бюджетних установ мають такі відлікові періоди:

 • грудень 2015 року;
 • травень 2016 року.

Чому? Тому що в цих місяцях на законодавчому рівні для тих чи тих працівників відбулося підвищення посадових окладів.

Підвищення посадових окладів з травня 2016 року

Давайте почнемо з травня 2016 року. Як відомо, у травні 2016 року відбулося підвищення посадових окладів працівникам, які працюють на умовах Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

Так, ми знаємо що з травня 2016 року працівникам з 1-го по 21-й тарифний  розряд підвищені тарифні ставки (посадові оклади).

Це, своєю чергою, свідчить про те, що у травні 2016 року виконано вимоги пункту 5 Порядку № 1078, тому цей місяць стає місяцем відліку для проведення індексації заробітної плати праціникам.

У самому травні 2016 року індексація не проводиться, а розрахунок індексу споживчих цін ми починаємо з місяця наступного за ним, тобто з червня.

Що ж у  нас відбулося у травні?

Можливо, працівники, яким у травні підвищили посадові оклади, мали у цьому місяці право на індексацію. Нагадаємо, що таку індексацію їм мали розраховувати починаючи з січня 2016 року, оскільки останнє підвищення посадових окладів відбулося у грудні 2015 року, а за першим тарифним розрядом взагалі посадові оклади не змінилися. Але ж ми з вами пам’ятаємо, що ми мали обнулити всі суми індексації у грудні 2015 року незалежно від того, чи підвищився посадовий оклад. Ми мали для цього вжити заходів зарахунок виплати  надбавки, доплати або виплати премій.

Отже, із січня 2016 року індекси споживчих цін розраховуються наростаючим підсумком. Що це означає? Ми просто беремо індекси інфляції за поточний місяць і перемножуємо їх. Отримавши результат, виявимо, що до травня місяця працівники з оплатою праці за єдиною тарифною сіткою права на проведення індексації не отримали. Отже, новий індекс розраховуємо починаючи з червня.

Оскільки у нас у наступні місяці ситуація з інфляційним процесом така, що індекс інфляції ледве досягав 101% або і менше 100, до жовтня місяця наростаючим підсумком індекс споживчих цін не досягнув порогу індексації, за яким працівники набувають право на поточну індексацію. Тобто в жовтні таким працівникам ми не застосовуємо механізм індексації грошових доходів.

Підвищення посадових окладів у травні 2016 року: для кого не настало право на індексацію

Коротко зупинимося на тих посадах, працюючи на яких працівники не набули право на індексацію, а точніше, для яких місяць травень 2016 року стає базовим.

Це робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування, схеми посадових окладів яких затверджено наказом Мінпраці від 02.10.1996 № 77.

Ми знаємо, що Мінсоцполітики наказом від 16.05.2016 № 515 підвищило посадові оклади цим робітникам. І хоча наказ набув чинності з 10 червня, застосовується він починаючи з травня 2016 року. Тобто у цих робітників, як у працівників за єдиною тарифною сіткою, право на індексацію не настало.

Наступна велика категорія громадян — це державні службовці.

Державні службовці після набуття чинності новим Законом України «Про про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII та постановою КМУ, що визначила питання оплати праці держаних службовців, мають із травня 2016 року збільшені посадові оклади порівняно з тими, що були в них раніше. Тобто для них також травень стає місяцем в якому індексація не проводиться, а індекс споживчих цін обчислюється з червня.

Наступна категорія це працівники державних органів, які виконують функції обслуговування. До 1 травня вони були державними службовцями, після 1  травня — більшість посад, працівники на яких обсліговують державні органи, включені до переліку посад працівників, які виконують функції обслуговування в державних органах.

Відповідно, у цих працівників відбулася зміна істотних умов праці. Протягом двох місяців після попередження для них зберігалися попередні умови праці, які вони мали до 1 травня 2016 року. І відповідно, протягом цих місяців мали зберігатися і їхні умови з нарахування індексації.

За посадами працівників держорганів, які виконують функції обслуговування, незалежно від того, коли були затверджені штатні розписи — у травні чи у червні, — після надання згоди таких працівників продовжувати працювати за новими умовами праці  стосовно проведення індексації місяць травень також стає місяцем, з якого починаємо відлік. У цьому місяці індексація не нараховується, а відлік індексу споживчих цін ми починаємо із червня 2016 року.

Це ті посади, ті працівники, у яких травень 2016 року є місяцем підвищення посадових окладів відповідно до норми п.5 Порядку № 1078 і не нараховується індексація. А індекс споживчих цін ми розраховуємо, починаючи з червня. У жовтні такі працівники права на такі індексацію —  не набули.

Підвищення посадових окладів у грудні 2015-го: для кого настало право на індексацію

Ще однією точкою відліку є грудень 2015 року.

З грудня 2015 року, який став базовим, відлік ведуть для таких працівників, як керівні працівники, спеціалісти і службовці органів місцевого самоврядування. Для них оклади востаннє було підвищено на 25% саме з грудня 2015 року.

До працівників держорганів, які виконують функції обслуговування, але яким посадові оклади не підвищились з 1 травня 2016 року, увійшли стенографісти 2-ї категорії, оператори комп’ютерного набору 2-ю категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитори судів, експедитор копіювальних та розмножувальних машин. Із з грудня 2015 року їхній посадовий оклад становить 1723 грн. Тож за правилом індексації розрахунок індексу споживчих цін ми проводимо починаючи з січня 2016 року.

Наступна категорія — це посади спеціалістів держорганів, повноваження яких поширюється на території одного чи декількох районів, міст обласного значення.

У цих спеціалістів також розмір посадового окладу залишається  на рівні 1723 грн. Тобто базовим місяцем для них буде грудень 2015 року. А індекс споживчих цін ми розраховуємо з січня 2016 року.

Що ж відбувається з індексацією для тієї категорії працівників, для яких базовим був грудень, а з січня слід розраховувати індекс споживчих цін?

У квітні 2016 року індекс інфляції перевищив поріг індексації. Нагадаємо, що за правилами індексації, індекс інфляції слід застосовувати з місяця, наступного за місяцем опублікування.

Тому починаючи з червня (бо індекс інфляції за квітень опубліковано в травні), означені працівники набувають право на індексацію заробітної плати в межах прожиткового мінімуму. Тож прожитковий мінімум 1450 грн. потрібно помножити на 5,1%, отримуємо 73,95 грн. Оскільки надалі індекс інфляції у наростаючому підсумку не перевищує порогу індексації, перераховувати цей відсоток немає підстав. Тобто цим працівникам починаючи з червня по жовтень.має бути нарахована ця сума індексації (у. ч.  індексація за липень 2016, індексація за серпень 2016, індексація за вересень 2016 року).

Проведення індексації при відрядній системі оплати праці

Хотілось би декілька слів сказати про відрядну систему оплати праці.

Влітку Мінсоцполітики видало листа від 26.07.2016 №337/108/136-16, в якому роз’яснило ситуацію із проведенням індексації за таких обставин.

У ньому лаконічно сказано, що для проведення індексації заробітної плати працівникам з відрядної системи оплати праці за основу слід брати зміну відрядної розцінки. Не збільшення обсягу виконуваної роботи, а зміну відрядної розцінки. Тож коли вона змінюється, цей місяць вважаємо базовим.

Проведення індексації для інших категорій громадян

Коротко згадаємо про осіб, які отримають грошове забезпечення, та студентів.

У них змін у грудні 2015 та у травні 2016 року в оплаті не відбулося. Тому ми продовжуємо нараховувати їм індексацію, відліковуючи від базового місяця, який відзначався за попередніми нормами Порядку № 1078. Але, зауважимо, що йдеться лише про право на індексацію цих осіб, а на виплату цієї суми індексації впливатиме обмеження кошторисом  і фондом оплати праці, передбачене законодавством про індексацію.

Відповідальність за непроведення індексації

Контрольну функцію у цьому питанні покладено на Державну інспекцію з питань праці.

Не так давно багато галасу зчинилось через лист Держпраці від 19.05.2016 № 5548/4/4.3-ДП-16, де вона нагадала, що індексація доходів населення є державною соціальною гарантією, а її недотримання тягне за собою адміністративну відповідальність. Йшлося навіть про відповідальність, зокрема бюджетних установ, за порушення трудового законодавства.

Так, непроведення індексації є порушенням трудового законодавства, але хіба не знав про це наш Парламент у липні 2014 року, коли приймав зміни до державного бюджету за 2014 рік. Тоді майже тридцять законів зазнали змін, якими було уточнено, що їх норми мають застосовуватися виключно в межах відповідного рівня бюджетів.

Що ми маємо наразі? З одного боку, законодавство про соціальні гарантії та законодавство про працю. З іншого, маємо Закон про державний бюджет, рішення про місцевий бюджет і Закон про індексацію. При цьому слід зважати ще й на норми Бюджетного кодексу України.

Тож аби визначитися у цій ситуації, рекомендуємо дослухатися виключно норм бюджетного законодавства. А воно передбачає, що будь-які нарахування за межами бюджетних зобов’язань, за межами кошторису, у т.ч. індексації в повному  обсязі,  вважаються порушенням бюджетного законодавства і, відповідно, тягнуть за собою адміністративну відповідальність.

Увага!

Коментар згаданого листа редакцією тижневика «Головбух: Бюджет» наведено у статті «Відповідальність за непроведення індексації: чи є підстави в умовах обмеженого фінансування» номеру № 36/2016. У ньому ви знайдете позицію редакції щодо нарахування індексації в повному обсязі в сучасних умовах з огляду на трудове і бюджетне законодавство. Адже з урахуванням передбаченої відповідальності керівника та бухгалтера, слід зважати на всі умови, коли проводитимете індексацію.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль