Допорогові закупівлі 2016: опановуємо порядок проведення

3587
Замовники отримали можливість проводити допорогові закупівлі 2016 року в електронній системі закупівель. Тож тим із них, хто раніше проводив прямі закупівлі з невеликою вартістю, а тепер хоче перейти на їх електронний формат, доводиться нині опановувати новий порядок. Тож розглянемо важливі нюанси проведення допорогових закупівель.

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ (далі — Закон про публічні закупівлі) установлює межу, чи як вже звикли її називати в колі закупівельників — пороги, для проведення закупівель товарів, робіт, послуг бюджетним коштом через електронну систему закупівель. Тобто поділяє всі закупівлі на допорогові та надпорогові закупівлі. Порядку проведення надпорогових публічних закупівель нині ми торкатися не будемо. Поговоримо детальніше про допорогові закупівлі. Що ж таке допорогові закупівлі?

Що ж таке допорогова закупівля

Допорогова закупівля — це закупівля товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за ту, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини першої статті 2 Закону про публічні закупівлі, тобто до:

 • 200 тис. грн. — для товарів і послуг;
 • 1,5 млн. грн. — для робіт.

А для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, допороговою закупівлею вважається та, вартість предмета якої до:

 • 1 млн. грн. — для товарів і послуг;
 • 5 млн. грн. — для робіт.

Яких нормативних актів слід дотримуватися при допорогових закупівлях

Як установив законотворець, для того щоб вибрати постачальника товару, надавача послуги та виконавця робіт для укладення договору, під час здійснення закупівлі, вартість якої менша за встановлену в абзацах 2 та 3 частини першої статті 2 Закону про публічні закупівлі, замовник має дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом.

Також допорогові закупівлі регулюються:

 • Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженим наказом ДП «Зовнішторгвидав» від 13.04.2016 № 35 (далі — Порядок № 35);
 • Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженим постановою КМУ від 24.02.2016 № 166;
 • наказом Мінекономрозвитку «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 22.03.2016 № 490 (далі — Наказ № 490).

Варто нагадати, що Порядок № 35 не є нормативно-правовим актом, обов’язковим для застосування замовниками, а є локальним нормативом державного підприємства.

Тож аби унормувати власний порядок проведення допорогових закупівель, замовник видає наказ про затвердження положення про допорогові закупівлі.

У власному положенні про допорогові закупівлі він передбачає механізм проведення допорогових закупівель, функції відповідальної особи, її права та обов’язки, вимоги до складання потрібних документів з допорогових закупівель тощо.

Звичайно, при цьому доречно буде взяти до уваги положення Порядку № 35, а також, якщо є, — рішення вищого органу управління щодо проведення таких закупівель.

Допорогові закупівлі без застосування електронної системи

Закон про публічні закупівлі не зобов’язує замовників проводити допорогові закупівлі в Prozorro, а лише говорить про право замовників використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару, надавача послуги та виконавця робіт для укладення договору.

Тож остаточне рішення про допорогові закупівлі в електронній системі закупівель замовник приймає сам, і як ми вже говорили, закріплює його в розпорядженні про допорогові закупівлі.

(!) Допорогові закупівлі до 3000 грн. хоч-не-хоч замовник проводитиме, уклавши прямі договори про закупівлю. Адже наразі технічні можливості для проведення таких закупівель в системі через електронні майданчики не передбачені.

Допорогові електронні закупівлі

Для проведення в електронній системі державних допорогових закупівель сума може варіюватися:

 • від 3000 грн. до 199 999 грн. 99 коп. — на товари та послуги;
 • від 3000 грн. до 1 499 999 грн. 99 коп. — на роботи.

З якої межі починати проводити допорогові закупівлі в електронній системі закупівель та чи проводити їх через систему взагалі вирішую безпосередньо замовник. Про це говорить і Мінекономрозвитку в своєму листі від 30.09.2016 № 3302-06/31462-06, підкреслюючи, що замовник приймає рішення про використання електронної системи закупівель самостійно.

Отже, встановлення суми допорогової закупівлі для кожного конкретного замовника проводить у наказі на допорогові закупівлі сам замовник.

Як скласти річний план допорогових закупівель

Звичайно усі допорогові закупівлі замовник має спочатку запланувати на основі власних потреб в тих чи тих товарах, роботах, послугах.

Нагадаємо, що наразі замовники мають скласти і річний план закупівель, і додаток до річного плану закупівель вже за новою формою, затвердженою Наказом № 490.

Додаток до річного плану закупівель замовники  складають за формою річного плану закупівель, заповнивши відповідні поля в електронній системі закупівель через авторизований електронний майданчик, на якому він зареєстрований.

(!) У річному плані закупівель замовника мають бути відображені навіть ті закупівлі, вартість яких є меншою ніж 3000 грн.

Замовник має право внести зміни до річного плану та додатка.

Зауважимо, що і річний план, і додаток до річного плану, і зміни до них слід оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Зробити це замовнику потрібно протягом п’яти календарних днів з дня їх затвердження.

Про призначення відповідального за допорогові закупівлі

Так, замовник має власним рішенням призначити відповідального за допорогові закупівлі. Зауважимо: обов’язки з проведення допорогової закупівлі на Прозоро замовник може покласти на будь-якого свого працівника.

Діятиме відповідальна особа за допорогові закупівлі на підставі норм Положення про допорогові закупівлі, де передбачені її функції, права та обов’язки.

Для того щоб відповідальна особа мала можливість оприлюднювати в електронній системі закупівель додаток до річного плану закупівель, звіт про укладені договори замовник повинен подбати про її електронний підпис.

(!) Відповідальна за допорогові закупівлі особа може входити і до складу тендерного комітету. Однак як член тендерного комітету вона відповідатиме вже за проведення надпорогових закупівель.

Відповідальна особа свої рішення, приміром, про затвердження документації щодо проведення закупівлі, розгляду та відхилення пропозицій, вибору переможця, має оформляти документально, наприклад протоколом про допорогові закупівлі.

Як проводити допорогові закупівлі в системі

Варто насамперед рекомендувати замовнику, який складатиме власне положення про проведення допорогових закупівель, взяти за основу порядок використання електронної системи для допорогових закупівель, який прописаний у Порядку № 35. Адже норми цього Порядку ураховують технічні особливості роботи електронної системи закупівель, а отже, за ними легше проводити допорогові закупівлі в системі.

Допорогову закупівлю проводять за такими етапами:

 • оголошення закупівлі;
 • період уточнення;
 • подання пропозицій;
 • аукціон;
 • кваліфікація, визначення переможця та завершення закупівлі.

Розглянемо далі покроково алгоритм проведення допорогових закупівель в системі Прозоро.

Оголошення допорогової закупівлі

Під час оголошення замовник розміщує в системі інформацію про:

 • предмет;
 • очікувану вартість закупівлі;
 • умови договору;
 • порядок і умови проведення закупівлі;
 • строк подання пропозицій, а також вимоги до учасника
 • та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення закупівлі.

(!) Інформація, яку замовник вказує в оголошенні, має збігатися з тією, що є у прикріплених документах.

Варто зауважити, що замовник не може вказувати учасникам, як проводить допорогові закупівлі, тобто вони самі обирають авторизований майданчик для роботи.

Період уточнень

Під час періоду уточнень користувачі системи можуть звернутися до замовника із запитаннями, що стосуються встановлених ним вимог.

Тривалість періоду уточнень (як і тривалість періоду подання пропозицій) залежить від очікуваної вартості закупівлі. Унаочнимо її в таблиці.

Тривалість періоду уточнень та подання пропозицій

Період уточнень

Період подання пропозицій

Очікувана вартість закупівлі

Тривалість

Очікувана вартість закупівлі

Тривалість

Від 3000 до 50 000 грн.

Не менше одного робочого дня

Від 3000 до 50 000 грн.

Не менше одного робочого дня

Перевищує 50 000 грн.

Не менше трьох робочих днів

Перевищує 50 000 грн.

Не менше двох робочих днів

Електронна система закупівель зберігає усі запитання, що надійшли від учасників, та відповіді замовника. Вони доступні для перегляду всім користувачам.

Якщо виникає потреба, замовник може завантажити в систему додаткові файли. Порядок дозавантаження документів в систему аналогічний порядку розміщення/зміни оголошення закупівлі.

Період подання пропозицій

Подати пропозицію може будь-який учасник, зареєстрований у системі.

Варто пам’ятати, що та інформація, яку учасник вказує в електронних документах та документах, що додають до пропозиції, повинна бути тотожною тій інформації, яку він зазначив в системі під час подання пропозиції. Якщо така інформація різниться, пріоритет надається інформації, зазначеній в екранних формах системи.

Учасник має право подати пропозицію до закінчення строку її подання, який замовник установив в оголошенні про закупівлю.

Аукціон

Порядок проведення аукціону установлює розділ 8 Порядку № 35.

(!) До речі, детально про те, як проводиться аукціон за допорогових закупівель, ви можете прочитати тут.

Дата та час аукцiону призначаються системою автоматично.

У ходi аукцiону учасники можуть подавати свої цiновi пропозицiї вiдповiдно до встановлених правил роботи системи.

Аукцiон проводиться в три раунди за однаковими правилами.

Учасник може протягом одного раунду аукцiону один раз понизити цiну/приведену цiну своєї пропозицiї не менше нiж на один крок вiд своєї попередньої цiни/приведеної цiни.

Варто згадати і про право замовника скасувати закупівлю. Однак у такому разі він повинен зазначити підстави її скасування.

Якщо до моменту закінчення прийняття пропозицій жодний учасник не зареєстрував жодної пропозиції, система автоматично переведе закупівлю у статус «не відбулася». Також, коли учасників дискваліфіковано, закупівля автоматично набуває статусу «не відбулася».

Кваліфікація, визначення переможця та завершення закупівлі

Після закінчення аукціону замовник розглядає учасника, який за результатами аукціону подав найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення закупівлі.

До речі, замовник може дискваліфікувати учасника, який запропонував найменшу ціну. Однак своє рішення про дискваліфікацію він має документально аргументувати, опублікувавши в системі його скан-копію. Дискваліфікація можлива, якщо:

 • пропозиція учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам закупівлі;
 • учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.

Переможцем є той учасник, пропозиція якого відповідає умовам закупівлі.

Замовник зобов’язаний завершити закупівлю шляхом підписання договору або відміни закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.

Замовник підписує договір з переможцем поза межами системи згідно з чинним законодавством не раніше ніж через два робочих дні після оприлюднення рішення про переможця закупівлі. Договір замовник розміщує в системі протягом двох робочих днів з дня його укладання, який перебуває у вільному доступі для перегляду користувачами системи.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль