Складаємо графік відпусток на 2017 рік

5082
Складати графік відпусток на 2017 рік має кожна установа. А з огляду на потребу мати такий графік в установі до 5 січня, починати робити це варто вже зараз. Адже лише на перший погляд справа виглядає легкою та зрозумілою. Насправді ж помудрувати є над чим — починаючи від форми графіка відпусток і закінчуючи «привілейованим» статусом окремих категорій пільговиків.

Кінець року в установі — завше гаряча пора. Потрібно встигнути не лише підбити підсумки поточного 2016 року, а й подбати про організацію роботи установи в майбутньому 2017 році.

І в стосі планів на 2017 рік, які потрібно скласти установі, є графік відпусток працівників.

Адже складання графіка відпусток допоможе не лише забезпечити гарантоване законодавством право працівників на відпочинок. Що не менш важливо — він надасть можливість організувати відпускний період так, аби установа могла повноцінно працювати і виконувати свої функції.

Частиною десятою статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) установлено, що черговість надання відпусток:

 • визначається графіками, які затверджує роботодавець за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;
 • доводиться до відома всіх працівників.

Тож аби складання графіків відпусток в установі не забрало багато часу та сил закцентуємо увагу на основних моментах цього процесу.

Коли слід скласти графік відпусток

Графік відпусток складають на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року. Таку вимогу містить пункт 20 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомітету СРСР з праці та соціальних питань від 20.07.1984 № 213. Пропри те, що цей документ залишився нам у спадок від радянських часів, його дотепер ще не скасували. А оскільки це питання законодавством України не врегульоване, а сама вимога не суперечить Конституції і законам України, маємо на неї зважати.

Однак ніхто не забороняє (а ми би навіть радили) скласти графік відпустки раніше.

Бо якщо установа велика, аби це зробити, доведеться залучати керівників структурних підрозділів. Тобто процес може розтягнутися на тиждень-два. Тому розпочинати роботу доцільно наприкінці листопада/на початку грудня 2016-го.

За якою формою складати графік відпусток

Наразі не затверджено типової форми графіка надання відпусток. Тому установа може підійти до складання графіків відпусток творчо і сама розробити форму графіка відпусток.

Можна ж піти легшим шляхом і використати наш зразок графіка відпусток працівників.

Але у будь-якому разі радили б передбачити у вашому бланку графіка відпусток працівників такі відомості:

 • найменування структурного підрозділу;
 • назву посади;
 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • вид відпустки;
 • робочий (календарний) рік, за який надається відпустка;
 • кількість календарних днів відпустки;
 • період відпустки (конкретні дати початку і закінчення або місяці, в які розпочнеться і закінчиться відпустка);
 • підпис працівника про ознайомлення;
 • інформацію про перенесення відпустки (підстава та нова дата);
 • примітки.

(!) Інколи працівник з тих чи тих причин не може взяти відпустку у запланований період. Тому  бланк графіка відпусток працівників може містити графи для інформації про перенесення відпустки. В них потім зручно буде вписати підставу для перенесення відпустки та нову узгоджену сторонами дату.

Окрім цього, бланк графіка відпусток має містити поле для підпису відповідальної за його складання особи, а також реквізити установи (гриф погодження, гриф затвердження).

__________________________________________________________________________________________________

Рекомендована форма графіка відпусток

НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ

 _____________________________

 (назва посади керівника організації)

 _____________________________              (підпис)      (ініціали, прізвище)

 _____________________________               (дата затвердження)

ГРАФІК

надання відпусток

працівникам  ___________________________________ у 2017 році

(назва організації)

з/п

Структурний підрозділ

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Вид відпустки

Робочий (або календарний) рік,

за який надається відпустка

Кількість календарних днів відпустки

Місяць

Підпис працівника

Перенесення

відпустки

Примітки

початку відпустки

закінчення відпустки

підстава (документ)

нова узгоджена дата відпустки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

    __________________________________                                                                     __________

   (назва посади керівника кадрової служби)                                                                           (підпис)                                                                                     ______________

   (ініціали, прізвище)

                        _______________________                       

                               (дата складання графіка)

Відомості про погодження графіка з виборним органом профспілкової організації
або іншим органом, уповноваженим трудовим колективом на представництво

____________________________________________________________________________________________________

Нюанси затвердження графіка відпусток

Як зазначалося, Закон про відпустки містить вимогу щодо затвердження графіка щорічних відпусток — лише за погодженням з профспілкою чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом може бути, наприклад Рада трудового колективу або уповноважений представник трудового колективу.

Які відпустки працівників відображають у графіку відпусток

Вимога складати графік відпусток міститься в розділі II Закону про відпустки, що регулює порядок надання щорічних відпусток.

Отже, до графіка відпусток слід обов’язково внести інформацію про:

 • щорічну основну відпустку;
 • щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими й важкими умовами праці та за особливий характер праці.

(!) У графіку відпусток ліпше вказувати ту тривалість додаткової відпустки, що обумовлена колективним чи письмовим трудовим договором.

Установи вже сформували графіки так званих додаткових чорнобильських відпусток. Нагадаємо, що до 1 листопада графік відпусток громадян, яких віднесено до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розрахунок витрат для оплати додаткової відпустки на наступний бюджетний рік подають до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення ОДА і КМДА, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад.

Тож відомості із таких графіків слід перенести до загального графіка відпусток установи.

У Законі про відпустки про обов’язкове відображення у графіку відпусток працівників інших відпусток (як-то додаткових соціальних відпусток працівникам, які мають дітей; додаткової відпустки окремим категоріям ветеранів війни, яку надають учасникам бойових дій та інвалідам війни) нічого не сказано.

Однак для організації злагодженої роботи установи у 2017 році рекомендуємо також передбачити у графіку відпусток:

 • соціальні відпустки працівникам, які мають дітей;
 • додаткові відпустки окремим категоріям ветеранів війни;
 • а також щорічні відпустки, не використані за минулі роки.

Як вказувати час відпустки працівника

Практикують два варіанта відображення часу відпусток у графіку відпусток.

Окремі установи зазначають лише місяць, в якому надаватиметься відпустка працівнику. У такому разі варто детально розписати порядок надання відпусток у Правилах внутрішнього трудового розпорядку. Наприклад:

«Не пізніше ніж за місяць до строку, встановленого графіком відпусток, роботодавець письмово повідомляє працівника про заплановану відпустку і пропонує подати заяву про надання відпустки із зазначенням конкретних дат упродовж 10 календарних днів з дня отримання повідомлення. У разі якщо працівник не подає заяви в означений строк, роботодавець самостійно визначає дату початку відпустки в межах терміну, встановленого графіком відпусток».

Це правило дасть змогу установі дотримати графіка відпусток працівників і зробить неможливою ситуацію з накопиченням невикористаних відпусток. Тож установі не доведеться порушувати норми частини п’ятої статті 11 Закону про відпустки:

Якщо ж у графіку відпусток вказувати конкретні дати початку і закінчення відпустки працівника, це відчутно спрощує процедуру її надання.

У такому разі наказ про відпустку працівнику можна видавати на підставі графіка відпусток, не чекаючи заяви від працівника. До того ж, якщо видати такий наказ завчасно й ознайомити з ним працівника не пізніше ніж за два тижні до встановленої графіком дати, то не буде потреби в окремому письмовому повідомленні про початок відпустки.

Насамкінець нагадаємо ще два важливих правила, про які слід пам’ятати.

По-перше, не забудьте внести до графіка відпусток працівників, які мають право на відпустку у зручний час.

Детально про працівників, які мають право на щорічну відпустку у зручний час, читайте у статті Ірини Житкової «Відпустки-2017 у графіку: відповіді на одвічні запитання».

(!) Пам’ятайте думку Мінсоцполітики, яке у листі від 25.08.2015 № 475/13/116-15 зауважило, що право на отримання відпустки у зручний час означає лише те, що за складання графіка відпусток установа насамперед бере до уваги побажання таких працівників.

По-друге, до графіка відпусток не зайве внести декретниць. Адже, як правило, після закінчення відпустки для догляду за дитиною працівниці зазвичай хочуть використати і щорічну відпустку. Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль