text
Головбух: Бюджет

Розрахунки до кошторису за окремими КЕКВ: обгрунтовуємо видатки

 • 7 лютого 2013
 • 917

З’ясуємо, як скласти розрахунки за тими КЕКВ, які є вкрай необхідними для утримання установи, та заповнити кошторис і план асигнувань

Показники видатків, що включаються до кошторису, повинні бути обгрунтовані відповідними розрахунками за кожним КЕКВ і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням їх вартості за одиницю.

Варто згадати, що при визначенні обсягів видатків головні розпорядники враховують таке:

 • об’єктивна потреба в коштах кожної установи враховується виходячи з її основних виробничих показників, обсягу роботи, що виконується, штатної чисельності;
 • необхідність погашення дебіторської і кредиторської заборгованості;
 • першочергове забезпечення бюджетними коштами захищених статей видатків (на оплату праці з нарахуваннями, виплату стипендії, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо);
 • видатки на придбання обладнання, проведення поточного і капітального ремонтів приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості.

Вивчаємо нормативно-правову базу

Основними документами, якими слід керуватися при плануванні видатків установи, є:

 • Бюджетний кодекс України;
 • Закон України «Про Державний бюджет на 2014 рік» від 16.01.2014 № 719-VII;
 • постанова КМУ «Про економію державних коштів» від 22.10.2008 № 943 (далі — Постанова № 943)1;
 • постанова КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 № 228;
 • постанова КМУ «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» від 04.04.2001 № 332 (далі — Постанова № 332);
 • наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 № 11;
 • наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від 12.03.2012 № 333 (далі — Інструкція № 333);
 • наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57.

Розглянемо детальніше, як бюджетній установі скласти розрахунки за КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2270, 3000, та заповнити форму кошторису і план асигнувань на 2014 рік.

СИТУАЦІЯ. Розписом державного бюджету на 2014 рік бюджетній установі доведено такі видатки за:

 • КЕКВ 2210 — 34 070,00 грн.;
 • КЕКВ 2240 — 229 200,00 грн.;
 • КЕКВ 2250 — 6980,00 грн.;
 • КЕКВ 2270 — 714 900,00 грн.;
 • КЕКВ 3000 — 2 885 000,00 грн.

Як правильно скласти розрахунки за цими КЕКВ?

РІШЕННЯ. Складаємо розрахунки бюджетної установи за кожним КЕКВ.

Розрахунок до кошторису бюджетної установи за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

При плануванні потреби у видатках за КЕКВ 2210 та їх обгрунтуванні визначаємо ціну за одиницю матеріальних цінностей (за цінами поточного року на відповідні товари) з урахуванням чинних норм і нормативів та посиланням на джерела формування ціни (зобов’язання, передбачені договорами, прайси тощо). Зазначаємо конкретні статті нормативно-правових актів, якими визначена доцільність проведення цих видатків.

При формуванні видатків та їх обгрунтуванні за КЕКВ 2210, зокрема:

 • пояснюємо доцільність придбання зазначеної кількості відповідних найменувань товарів, вказавши вартість однієї одиниці;
 • за статтею «придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності» детально пояснюємо доцільність придбання матеріалів, що забезпечують функціонування установи (миючі засоби, електротехнічні, сантехнічні матеріали, матеріали для телефонних станцій та матеріали для проведення господарських робіт власними силами установи (шпалери, руберойд, цемент, цвяхи тощо);
 • за статтею «придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо)» не забуваємо про норми Постанови № 943 стосовно заборони на придбання меблів, окрім визначених випадків;
 • за статтею «придбання паливно-мастильних матеріалів (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення), талонів, «смарт-карт» плануємо витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів із урахуванням Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 № 36. Для зведеного обліку потреби установи в паливно-мастильних матеріалах бензин, дизельне паливо і мастила обліковуємо в літрах. Кожний вид палива забезпечуємо окремим розрахунком. Також не забуваємо проаналізувати склад транспортних засобів та фактичні витрати щодо його утримання за минулий рік (плановий пробіг на рік, норму споживання пального, можливі періоди простою тощо).

При обрахуванні потреби враховуємо фактичну наявність предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в установі, нормативів забезпеченості, кількості предметів, що підлягають списанню в 2014 році, та пропозиції щодо оновлення їх складу за очікуваною (прогнозною) ціною, що складеться у 2014 році або в результаті проведення тендерних процедур. При цьому слід дотримувати вимог Постанов № 943 і № 332, а також постанови КМУ «Питання попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 09.10.2006 № 1404.

Розрахунок до кошторису бюджетної установи за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

При плануванні потреби у видатках та їх обгрунтуванні за КЕКВ 2240 необхідно керуватися розмежуванням витрат, які передбачені за визначеним напрямом згідно з Інструкцією № 333. До того ж необхідно провести детальне обгрунтування і розрахунок за кожним видом витрат, виходячи з обсягу фактичного отримання послуг у 2013 році та необхідності їх здійснення в 2014 році. Розрахунки мають базуватися на відповідних нормативах, цінах на послуги та наявності відповідних об’єктів.

Пам’ятайте, що у розмежуванні робіт на ті, які належать до поточного ремонту, і ті, що належать до ремонту капітального, допоможе Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 № 150.

Розрахунок до кошторису бюджетної установи за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»

При плануванні витрат за КЕКВ 2250 також керуємось:

 • постановою КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 № 98;
 • Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59.

Зауважимо, що відповідно до вимог законодавства необхідно мінімізувати кількість відряджень по Україні та за кордон, які здійснюються за рахунок бюджетних програм. Із урахуванням внесених змін до Постанови № 943 заборонено здійснювати службові відрядження за кордон, за винятком поїздок делегацій та осіб, визначених актами Президента України та КМУ, які здійснюються в ме­жах видатків, передбачених у кошторисах, та викликані нагальною потребою. Необхідно забезпечувати мінімізацію витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу делегацій та строку їх перебування за кордоном, здешевлення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат.

При розрахунку аналізуємо фактичні витрати за 2013 рік у частині кількості відряджень, сум добових, витрат на проїзд та проживання, а також ураховуємо заплановані відрядження у 2014 році.

Урядом припинено направлення у службові відрядження держслужбовців і військовослужбовців за кордон. Таке доповнення до Постанови № 943 передбачено постановою КМУ «Про внесення змін до пункту 11 заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, які використовують кошти державного бюджету» від 29.01.2014 № 49.

Виняток становлять лише довготермінові відрядження дипломатичних працівників і поїздки делегацій та осіб, визначених окремими актами органів влади.

Розрахунок до кошторису бюджетної установи за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»

Видатки загального фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв є захищеними видатками бюджету згідно із частиною другою статті 55 БК.

Знайте, що під час розрахунку видатків за КЕКВ 2270 необхідно:

 • для оплати теплопостачання — обліковувати кількість теплової енергії в Гкал, зазначити тариф на оплату теп­лопостачання (у грн. з ПДВ за 1 Гкал) та обгрунтувати потребу;
 • для оплати водопостачання та водовідведення — обліковувати потребу в кількості води в куб. м, зазначити тариф на оплату водопостачання і водовідведення (у грн. з ПДВ за 1 куб. м), обгрунтувати потребу;
 • для оплати електроенергії — обліковувати потребу в кількості електроенергії в кВт, зазначити тариф на оплату електроенергії (у грн. з ПДВ за 1 кВт), обгрунтувати потребу;
 • для оплати природного газу — обліковувати потребу в кількості природного газу в куб. м, зазначити тариф на оплату природного газу (у грн. з ПДВ за 1 куб. м), обгрунтувати потребу.

Пам’ятайте, що укладення договорів за кожним видом енергоносіїв проводиться у межах затверджених кошторисних призначень та встановлених лімітів споживання.

Установі необхідно забезпечити обсяг коштів для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергію та природний газ) у повному обсязі в розрахунку на рік. А також обов’язково проаналізувати фактичні витрати за обсягами споживання за 2013 рік та врахувати погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2014, розміри тарифів, визначених згідно з укладеними договорами з організаціями — надавачами цих послуг.

Розрахунки до бюджетної установи за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки»

Спершу нагадаємо, що для розмежування видатків бюджету на поточні та капітальні при плануванні видатків на придбання та оплату основних засобів і інших необоротних матеріальних активів бюджетним установам слід керуватися Інструкцією № 333.

Для здійснення оплати капітальних видатків на придбання або створення власними силами активів, віднесених за законодавством до основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів, передбачено КЕКВ 3100 «Придбання основного капіталу».

Міністерством фінансів України видано наказ «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 26.06.2013 № 611, яким затверджено кілька нормативно-правових актів, зокрема:

 • План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (далі — План рахунків);
 • Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ (далі — Положення).

Наведена у пункті 2.1 Положення класифікація необоротних активів застосовується виключно для цілей бухгалтерського обліку і, відповідно, не застосовується для інших цілей, зокрема для розмежування видатків бюджету на поточні та капітальні.

Планом рахунків визначено, що для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів призначено рахунок 10 «Основні засоби». Отже, бюджетними установами за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» здійснюються придбання матеріалів і предметів, які не беруть на облік як основні засоби за рахунком 10 «Основні засоби».

Отже, при плануванні видатків за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» (КЕКВ 3000) слід дотримувати вимог Інструкції № 333 та Постанови № 943.

Обсяги капітальних видатків визначаємо, враховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довготермінового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть ураховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником встановлються самостійно з огляду на всі галузеві особливості.

Оскільки такі видатки не є першочерговими, їх можна передбачати лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості у цілому в установі. Тому обов’язково готуємо обгрунтовані пояснення як необхідності їх проведення в 2014 році, так і очікуваних результатів.

Розрахунки витрат на придбання обладнання (КЕКВ 3110) обгрунтовуємо необхідністю його оновлення, виходячи з існуючих норм забезпечення, фактичної наявності, терміну служби обладнання та ціни і очікуваного ефекту від його впровадження.

Видатки за КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла» плануємо враховуючи кількість осіб, які перебувають на загальному обліку в контрольному списку поточного бюджетного періоду, у тому числі кількість осіб-позачерговиків, кількість осіб, що потребують надання житла в першу чергу. Надаємо детальне обгрунтування, в якому зазначаємо вартість 1 кв. м житла, кількість квартир та площу кожної квартири.

Видатки на капітальний ремонт (КЕКВ 3130), капітальне будівництво (3120) та реконструкцію (3140) плануємо відповідно до наявної проектно-кош­торисної документації з урахуванням фактичного стану об’єкта. Для цього потрібні дані про найменування об’єкта, який підлягає ремонту, перелік робіт, рік останнього капітального ремонту, виділені аварійні об’єкти (з наданням відповідних документів про аварійність) та локальні кошториси витрат на їх проведення. Надаємо документи, що підтверджують проведення технічного обстеження об’єкта та визначення його фізичного і морального зносу.

Також в обов’язковому порядку додаємо інвентаризаційний опис основ­них засобів у розрізі рахунків 103, 104, 106, 105 згідно із Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 30.10.1998 № 90, за тими об’єктами та обладнанням, що планується придбати у 2014 році.

Обгрунтовуємо КЕКВ у кошторисі

На підставі складених розрахунків за кожним КЕКВ заповнюємо форми кошторису та плану асигнувань.

Обов’язково засвідчуємо зазначені документи підписами керівника та головного бухгалтера бюджетної установи.

Насамкінець подаємо підготовлені документи установі вищого рівня (на паперових та електронних носіях) на розгляд та затвердження.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль