Застосовуємо особливий порядок проведення індексації зарплати

260
Днями Уряд затвердив постанову, яку заслужено можна назвати революційною. Адже вона, окрім іншого, передбачає особливості проведення індексації виключно у грудні 2015 року. Також запроваджує нові правила проведення індексації із січня 2016 року.

Постанова КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 № 1013(далі — Постанова № 1013) набрала чинності 15.12.2015 — з дня її опублікування. Утім, застосовуватимуть її — з 1 грудня 2015 року.

Постанова № 1013 передбачає низку кардинальних змін в оплаті праці, з-поміж яких, зокрема, «обнулення» сум індексації заробітної плати працівників бюджетної сфери у грудні 2015 року.

Це стало можливим завдяки поглинанню сум індексації, що склалась у грудні 2015 року (поточної та фіксованої), у зв’язку з підвищенням з 1 грудня 2015 року розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), переглядом розмірів надбавок, доплат, премій.

Аби зрозуміти причину нинішнього «обнулення» сум індексації, проведемо невеличкий екскурс в історію. На світанку незалежності задля дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення в умовах зростання цін запроваджено індексацію грошових доходів населення. Механізм такої індексації передбачив Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XII (далі — Закон про індексацію).

Утім, з того часу інфляційні процеси в країні набули таких розмірів, що потребували все більше і більше коштів на забезпечення відповідного рівня життя населення, зокрема працівників бюджетної сфери. Суми індексації заробітної плати інколи перевищували навіть рівень прожиткового мінімуму, у межах якого, власне, і проводиться індексація.

Першою спробою призупинити процес глобалізації сум індексації у червні 2012 року стало прийняття постанови КМУ від 13.06.2012 № 526, якою запроваджувався механізм визначення фіксованої суми індексації. Але цей крок тільки частково вирішив проблему.

І от тепер Уряд прийняв рішення про упорядкування індексаційних виплат, перенаправивши кошти на підвищення посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати). І відповідно, вніс зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078)

Тож з урахуванням усних роз’яснень, наданих редакції фахівцями Мінсоцполітики, розставимо акценти на ключових моментах проведення індексації заробітної плати, запроваджених Постановою № 1013. Для цього скористаємося форматом «запитання — відповідь».

Пункт 9 Прикінцевих положень Закону про Держбюджет-2015 зобов’язував Кабінет Міністрів України затвердити особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення. Чи можна зміни, запроваджені Постановою № 1013, застосовувати в статусі «особливий порядок»?

Так, адже Постанова № 1013 в усіченому варіанті має назву «Про… особливості проведення індексації…».

Суть особливостей розкрита у пункті 3 цього норматива. А саме: бюджетні установи у грудні 2015 року мають підвищити всі складові заробітної плати для кожного працівника так, аби підвищення у сумарному виразі перевищило суму індексації, яку працівнику повинні були виплатити у грудні 2015 року. Сума індексації, яку повинні були виплатити, включає як фіксовану, так і поточну індексацію.

Реалізувати наведену вимогу можна шляхом збільшення всіх складових заробітної плати (а саме: посадового окладу, надбавки, доплати, премії) на суму, яка перевищить суму індексації.

Пункт 3 Постанови № 1013 не розмежовує, мають чи ні складові заробітної плати разовий характер. Приміром, це може бути виплачена один раз річна премія. Важливо, аби складові заробітної плати були передбачені законодавством (колективним договором), підвищення деяких з них не виходило за встановлені нормативними документами обмеження (приміром, установлення надбавки до 50%).

На прикладі це виглядатиме так.

Спеціалісту І категорії сільської ради (14-й ранг) з вересня 2015 року посадовий оклад установлено на рівні мінімальної зарплати — 1378 грн. Також він отримує надбавку за ранг 50 грн. та надбавку за вислугу років (20%). Базовий місяць — вересень 2015 року. Із вересня 2015 року йому виплачується фіксована сума індексації в розмірі 799,85 грн. (умовно).

Посадовий оклад спеціаліста встановлено додатком 54 до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268. Хоча для цієї посади передбачено 45%-ве підвищення (постанова КМУ від 06.02.2008 № 34) та 50%-ве підвищення (постанова КМУ від 27.05.2009 № 504) посадового окладу, у штатному розписі оклад установлено на рівні мінімальної зарплати — 1378 грн.

Варто зазначити: Мінсоцполітики листом від 16.12.2015 № 19113/0/14-15/13 (див. с. 46 цього номера тижневика) роз’яснило, що слід підвищувати на 25% посадові оклади, установлені в штатних розписах.

Тобто після підвищення на 25% посадового окладу спеціаліста І категорії сільської ради у грудні 2015 року він становитиме:

1378 грн. + (1378 грн. × 25%) = 1723 грн. (з урахуванням округлень).

У цілому його заробітна плата зросла на:

(1723 грн. + 50 грн. + ((1723 грн. + 50 грн.) × 20%) – (1378 грн. + 50 грн. + ((1378 грн. + 50 грн.) × 20%) = 414,00 грн.

Для того щоб перевищити суму індексації (799,85 грн.), голова сільради прийняв рішення виплатити премію 400,00 грн.

Як бачимо, у такому випадку сума підвищення зарплати (814 грн.) перевищить суму індексації (799,85 грн.), тому індексація у грудні 2015 року не виплачується.

Чи застосувати у грудні 2015 року норми Порядку № 1078?

Як визначено абзацом другим Постанови № 1013 «для проведення подальшої індексації заробітної плати обчислення індексу споживчих цін починається з січня 2016 року» відповідно до Порядку № 1078.

Які з ключових позицій щодо проведення індексації заробітної плати залишаться незмінними?

Незмінними є такі ключові позиції щодо проведення індексації:

 • абзац другий пункту 11 Порядку № 1078: «Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101%»;
 • пункт 4 Порядку № 1078: «Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення».

Чи залишиться ІСЦ у розмірі 101% для проведення індексації заробітної плати і надалі?

Так, наразі залишається. Проте нещодавно до Парламенту подано законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики) від 11.12.2015 № 3628. Ним, зокрема, передбачено у Законі про індексацію підвищити поріг індексації зі 101% до 103%.

До внесення змін проведення індексації заробітної плати завдавало чимало клопоту бухгалтерській службі. Адже вона мала суму індексації розрахувати кожному працівнику індивідуально залежно від прийняття такого працівника на роботу та від суми, на яку підвищується його заробітна плата. Що змінилося?

Віднині зазначені чинники не є визначальними для кожного працівника, оскільки на перше місце виходить момент останнього перегляду посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку обіймає працівник.

Чи зміниться механізм установлення «базового місяця»?

Термін базовий місяць, до якого ми звикли, замінили поняттям місяць, у якому відбулося підвищення.

ІСЦ для проведення індексації продовжують розраховувати наростаючим підсумком. У разі якщо розрахований ІСЦ перевищить 10%, КМУ приймає рішення про підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам бюджетної сфери, органів державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури й інших органів з урахуванням суми індексації, яка складається на момент підвищення.

У місяці підвищення тарифних ставок (окладів) роботодавці мають вчинити такі дії:

 • значення ІСЦ приймають за 1 або 100%. Із місяця, наступного за місяцем підвищення грошових доходів працівників, індекс обчислюють заново для проведення подальшої індексації;
 • визначають суму підвищення грошового доходу;
 • порівнюють суму підвищення грошового доходу із сумою індексації, яка склалась у місяці підвищення доходу. Залежно від того, яка з цих величин перевищить іншу, визначають право на проведення індексації у подальшому. Тобто можливі два варіанти розвитку подій.

1. Сума підвищення грошового доходу перевищує суму індексації.

У такому разі суму індексації в місяці підвищення посадових окладів (тарифних ставок) не нараховують. ІСЦ з наступного місяця розраховують заново.

Приміром, у квітні 2016 року ІСЦ досягне 10,8% та становитиме 131,54 грн. Уряд прийме рішення про підвищення посадових окладів (тарифних ставок). Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) становитиме 160 грн. За цих умов суму індексації в квітні не нараховують.

2. Сума підвищення грошового доходу не перевищує суми індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

У такому місяці суму індексації розраховують як різницю між сумою індексації та розміром підвищення доходу.

З урахуванням зазначених умов, якщо, скажімо, сума підвищення грошового доходу становитиме 101 грн., працівник отримає підвищення грошового доходу та визначену з урахуванням такого підвищення суму індексації 30,54 грн. (131,54 грн. – 101,00 грн.).

Визначену суму індексації виплачують до чергового підвищення посадових окладів (тарифних ставок). ІСЦ з наступного місяця розраховують заново.

Однак цілком можливо, що до чергового підвищення посадових окладів (тарифних ставок) ІСЦ, розрахований наростаючим підсумком, у будь-якому місяці перевищить поріг індексації. Тобто у працівника з’явиться право на проведення поточної індексації. У такому разі потрібно визначити суму індексації залежно від ІСЦ та додати раніше визначену суму індексації. Такі розрахунки слід проводити щомісяця до чергового підвищення посадових окладів (тарифних ставок).

Зазначений механізм проведення індексації стосується тільки заробітної плати чи й інших доходів громадян?

За таким механізмом відтепер проводитимуть індексацію:

 • стипендій;
 • пенсій або щомісячного довічного грошового утримання;
 • виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загально­обо­в’яз­кове державне соціальне страхування.

До запровадження грудневих змін (зокрема, у вересні 2015 року) існувало правило: у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважався базовим. Зростання грошових доходів відбувалося за рахунок зростання складових заробітної плати, які не носили разового характеру, — надбавки, доплати з ознаками постійного характеру виплати. Як тепер перелічені складові заробітної плати впливатимуть на механізм проведення індексації грошових доходів?

Зазначене правило дещо змінилося.

Візьмемо звичайний місяць без підвищення посадових окладів (тарифних ставок). У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. Тобто у разі підвищення, приміром надбавки за вислугу років, не потрібно розраховувати підвищення заробітної плати. Суму індексації визначають за загальноприйнятим порядком.

У разі якщо відбувається підвищення посадових окладів (тарифних ставок) — у місяці підвищення враховують усі складові зарплати, які не мають разового характеру.

Існує імовірність, що й після «обнулення» індексації у будь-якому місяці буде недостатньо коштів для виплати сум індексації, яка складеться у цьому місяці. Як бути з індексацією?

Залишається чинною норма статті 5 Закону про індексацію, яка передбачає, що «проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загально­обов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік».

До того ж аналогічну норму введено й у сам Порядок № 1078 (новим абзацом доповнено пункт 6 цього Порядку).

Що зміниться для новоприйнятих працівників або жінок, які вийшли на роботу після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Правило розрахунку ІСЦ наростаючим підсумком з місяця, наступного за місяцем підвищення посадового окладу (тарифної ставки), за посадою, яку обіймає працівник, відтепер застосовують для працівників:

 • яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи;
 • новоприйнятих;
 • які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • використали відпустку без збереження заробітної плати, передбачену законодавством про відпустки.

Тетяна ПІДНЕБЕСНА,

головний редактор тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ»Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль