Нова форма звіту з ЄСВ: що змінилося

101
Законодавчі норми стосовно нарахування ЄСВ у випадках, коли база нарахування ЄСВ менше розміру мінімальної заробітної плати, а також застосування понижуючого коефіцієнта із 01.01.2015 змінилися. Утім, оновлена форма звіту з ЄСВ, що враховує ці зміни, з’явилася лише 30.04.2015.

Із 01.01.2015 оновлено Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464 (далі — Закон 2464).

Нові норми цього Закону 2464 зобов’язують страхувальників визначати базу нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) у розмірі мінімальної зарплати, якщо доходи працівників нижче її розміру. До того ж частиною першою статті 7 Закону 2464 визначено, що ЄСВ нараховують на суму нарахованої заробітної плати окремо за кожною застрахованою особою.

Оновлені вимоги стосовно адміністрування ЄСВ ураховані у наказі Мінфіну від 14.04.2015 № 435, яким затверджено:

 • Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — Порядок формування звіту);
 • нову форму Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4, наведена у додатку 4 до Порядку формування звіту; далі — Форма Д4).

Зміни у Порядку формування звіту

Як випливає з розділу II Порядку формування звіту, тепер форму Д4 можна надсилати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти.

Якщо Форму Д4 страхувальник надсилає поштою, він зобов’язаний відправити її на адресу відповідного фіскального органу не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання Форми  Д4 — 20 числа місяця, наступного за звітним.

Зауваживо: звітність з ЄСВ вважають поданою в день отримання відділенням поштового зв’язку від платника ЄСВ поштового відправлення з нею.

Якщо поштове відправлення втрачено або зіпсовано або якщо затримано його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку, відповідальність покладається саме на оператора. Своєю чергою, платник ЄСВ протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення повинен до контролюючого органу надіслати поштою або надати особисто (на свій розсуд):

 • другий примірник Форми Д4;
 • копію повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

Від обов’язку подавати звітність до фіскальних органів протягом строку тимчасової окупації та після її завершення звільнено платників ЄСВ, перелічених у пункті 1 розділу III Порядку формування звіту, які перебували на обліку в контролюючих органах або мали місцезнаходження (місце проживання) на території АР Крим або міста Севастополя на початок тимчасової окупації.

Відображення періодів трудових відносин

Змінився порядок відображення періодів трудових відносин та відпусток у таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» Форми Д4 (далі — Таблиця 5).

Тепер до Таблиці 5 слід внести два записи, якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку застраховану особу. А саме зазначити (п. 8 розд. IV Порядку формування звіту):

 • дату припинення трудових відносин;
 • дату початку трудових відносин.

Також стосовно осіб, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначають дату початку відпустки. А стосовно осіб, у яких закінчився перебіг такої відпустка у звітному місяці — дату закінчення відпустки.

Зміни в кодах типу нарахування

Оскільки тепер органи ПФУ не проводять перевірки, коди типу нарахування «4» та «5» вилучено з переліку кодів типу нарахування. Водночас цей перелік доповнено новим кодом типу нарахування «13» сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати/доходу).

Нагадаємо, що останній електронний або паперовий звіт за Формою Д4, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності — 20 числа місяця, наступного за звітним, вважається чинним (п. 1 розд. ІІІ Порядку формування звіту).

Як виправити помилки у Формі Д4

Форму Д4 вважають не поданою, коли страхувальник до закінчення терміну подання звіту подав лише окремі таблиці за поточний звітний період Форми Д4 зі статусом «скасовуюча», «додаткова».

У разі коли страхувальник у Формі Д4 після закінчення звітного періоду виявив помилку у реквізитах (крім сум) щодо страхувальника або застрахованої особи, він має подати скасовуючі документи. Тобто він подає звіт за Формою Д4 за попередній період, у якому є:

 • перелік таблиць Форми Д4;
 • таблиця зі статусом «скасовуюча» з відомостями, вказаними раніше з помилками, на одну або кількох застрахованих осіб;
 • таблиця зі статусом «початкова» із правильними відомостями на одну або кількох застрахованих осіб.

Зауважимо, що у таблиця 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» Форми Д4 (далі — Таблиця 6), яка має статус «скасовуюча» чи «початкова», зазначають відомості стосовно кожної застрахованої особи окремо.

У Формі  Д4, сформованій для виправлення помилок за попередні звітні періоди, таблиці 1–4 не наводять. А змінювати суми нарахованої заробітної плати або доходу та, відповідно, нараховані суми ЄСВ за звітний місяць під час формування і подання скасовуючих документів не можна.

Зміни у додатках до Порядку формування звіту

Зазнав значних змін додаток 1 «Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» до Порядку формування звіту. У ньому:

 • вилучено коди категорії страхувальника — 170, 230.2, 230.3;
 • внесено нові коди: 231.2, 231.3, 243.1, 243.4, 243.5, 243.6, 243.9, 243.10, 243.15 та 244.

Нові коди категорії застрахованих осіб — 47, 48, 49 — тепер з’явилися у додатку 2 «Таблиця відповідності кодів категорій застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Титульний аркуш Форми Д4

Оновлено і саму форма Д4. Зокрема, у титульному аркуші слід обов’язково заповненити поле «Тип форми»:

 • початковий документ — звіт страхувальника з позначкою «початкова», що є підставою для створення відповідного електронного звіту в базі даних фіскального органу;
 • скасовуючий документ — звіт страхувальника з позначкою «скасовуюча», на підставі якого повністю скасовуються відомості, подані у формі «початкова» до фіскальних органів;
 • додатковий документ — звіт страхувальника з позначкою «додаткова» подають, коли страхувальником не зазначено застрахованої особи за минулий звітний період.

Обов’язково слід заповнити реквізит 04 «Найменування страхувальника або П. І. Б. для фізичної особи, місце знаходження та телефон». А також біля назви кожної із таблиць зазначити кількість аркушів та кількість рядків, а біля тих таблиць, що не подаються, поставити прочерки.

Відповідальна особа територіального фіскального органу, яка приймає Форму Д4, проставляє реєстраційний номер Форми Д4 та дату її реєстрації у реквізиті «09».

Таблиця 1 Форми  Д4

У заголовній частині Таблиці 1 «Нарахування єдиного внеску» Форми  Д4 (далі — Таблиця 1) бюджетна установа проставляє позначку «×»у комірці для відображення, зокрема, класу професійного ризику виробництва згідно із повідомленням про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва, виданого робочим органом виконавчої дирекції ФСС НВВПЗ.

Якщо в установі створено нові робочі місця у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім створеного шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також модернізацією або зміною технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника, і на них не були прийняті працівники, слід зазначити (лише один раз) кількість створених нових робочих місць у звітному періоді.

Також у заголовній частині Таблиці 1 слід відобразити відомості про:

 • застосування понижуючого коефіцієнта («Так» чи «Ні»);
 • розмір понижуючого коефіцієнта (значення коефіцієнта від 0,400 до 0,999).
 • середню заробітну плату за 2014 рік;
 • середньомісячну кількість застрахованих осіб у 2014 році.

У реквізиті «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період» вказують інформацію, керуючись Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держстату від 28.09.2005 № 286, про:

 • у т. ч. працівників, яким відповідно до законодавства встановлена інвалідність (як того вимагає Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затвердженої наказом Мінпраці від 10.02.2007 № 42);
 • працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (як того вимагає частина перша статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067).

Варто зазначити, що у Таблиці 1 зазначають усі передбачені в ній показники. Якщо операція, передбачена тим чи тим рядком, відсутня, у таких рядках проставляють прочерки.

У рядку 2 «Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 + р. 2.3 + + р. 2.4 + р.2.5)» Таблиці 1 підсумовуються показники нового рядка 2.5 «Додаткова база нарахування єдиного внеску, усього (р. 2.5.1 + р. 2.5.2 + р. 2.5.3 + р. 2.5.4 + р. 2.5.5)», у якому відображатимуть суму різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати/доходу), зокрема, у розрізі рядків:

 • 2.5.1 «роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76-49,7%)»;
 • 2.5.2 «бюджетними установами (36,3%)».

Під час формування рядка 3 «Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р.3.2 + р.3.3 + р.3.4 + р. 3.5)» Таблиці 1 (із уже звичних рядків 3.1–3.4) слід ураховувати понижуючий коефіцієнт (якщо його застосовують) та значення нового рядка 3.5 «Нарахування єдиного внеску на суми додаткової бази нарахування єдиного внеску (р. 3.5.1 + р. 3.5.2 + р. 3.5.3 + р. 3.5.4 + р. 3.5.5)».

Нарахування ЄСВ на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати бюджетна установа відображає у рядку 3.5.2 (р. 2.5.2 × 36,3%).

У рядку 3.5.5 Таблиці 1 слід вказати нарахування ЄСВ на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (р. 2.5.5 × 33,2%).

Якщо платник самостійно виявив заниження сум нарахованого ЄСВ на суми заробітної плати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за договорами ЦПХ, допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих платником у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування виплат, на які платник самостійно донарахував та/або доутримав суму ЄСВ, він заповнює рядки 6.1 «Донараховано єдиного внеску (крім сум, зазначених у р. 6.2)» та 6.3 «Додатково утримано єдиного внеску» Таблиці 1.

Якщо ж платник самостійно виявив заниження відображених сум ЄСВ у періодах, що передують звітному, у розрізі встановлених розмірів ЄСВ, у т. ч. донарахування до мінімальної заробітної плати, він заповнює рядки 6.1.1-6.1.13.

У рядку 6.4 «Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок» слід зазначити база нарахування ЄСВ, на яку платник донарахував ЄСВ.

У рядку «Зміст помилки» зазначають період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку своєчасно не нараховано ЄСВ (якщо допущено кілька помилок — кожну з них потрібно описати).

Таблиця 6 Форми  Д4

У Таблиці 6 Форми Д4 на одну застраховану особу можна зробити кілька записів, якщо:

 • протягом одного звітного періоду цій застрахованій особі було нараховано виплати, у яких відрізняються бази нарахування ЄСВ та розміри ставок ЄСВ;
 • нарахування проведено за поточні та майбутні періоди (відпускні, допомога по вагітності та пологах);
 • нарахування проведено за минулі періоди (лікарняні, тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — середня заробітна плата за вимушений прогул).

Реквізити «19», «20», «21» і «22» зі звичної старої форми у новій формі Таблиці 6 тепер стали «20», «22», «23» і «25» відповідно.

Окрім цього, у Таблиці 6 з’явилися нові реквізити:

 • 19 «Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)». У ньому вказують суму донарахування до розміру мінімальної заробітної плати в окремому рядку з кодом типу нарахувань — «13». Тобто на застраховану особу протягом звітного періоду буде таких два записи: фактично нарахована заробітна плата та донарахована сума заробітної плати до розміру мінімальної заробітної плати;
 • 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/доходу)». У ньому вказують загальну суму нарахованого ЄСВ на суми заробітної плати (доходу), зазначені у реквізитах «18» та «19»;
 • 24 «Ознака неповного робочого часу (1 — так, 0 — ні)». У ньому заповнюють ознаку «неповний робочий час» як при прийнятті на роботу, так і в період роботи. Тобто вказують значення «1», якщо особа працює:
 • –     неповний робочий день;
 • –     неповний робочий тиждень;
 • –     поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня.


Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль