Необоротні активи у річній фінансовій звітності: як відобразити правильно

594
З-поміж іншого, бюджетна установа має правильно відобразити необоротні активи у річній фінансовій звітності. Заповнення окремих звітів викликає іноді купу проблем. Скажімо, під час відображення у звітності інформації про отримані й передані матеріальні цінності та їх рух. Переконатися, що ви все зробили правильно допоможе ця стаття.

Насамперед нагадаємо, що незмінним дороговказом під час складання фінансової і бюджетної звітності кожної бюджетної установи є Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 № 44 (далі — Порядок № 44).

При складанні річної звітності інформацію про отримані й передані необоротні активи та їх рух додатково слід розкрити у:

 • Звіті про рух необоротних активів (форма № 5; додаток 15 до Порядку № 44);
 • Звіті про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6; додаток 16 до Порядку № 44).

Знайти відповідь на загальні запитання заповнення цих звітів бухгалтеру допоможе Звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності (додаток 36 до Порядку № 44). А заповнити окремі «проблемні» рядки допоможуть наші поради.

Річна фінансова звітність: Звіт про рух необоротних активів

Вже з назви звіту — Звіт про рух необоротних активів — зрозуміло, що в ньому відображають інформацію про:

 • наявність необоротних активів на початок та кінець звітного року;
 • рух необоротних активів протягом звітного року.

Як заповнити рядок 712

Операції з отримання/передачі необоротних активів від одного головного розпорядника коштів місцевого бюджету до іншого головного розпорядника коштів того самого місцевого бюджету (або розпоряднику коштів третього ступеня з мережі цього головного розпорядника) відображають в рядку 712 «у тому числі від придбання, безкоштовного отримання за рахунок видатків спеціального фонду».

Під час формування річної фінансової звітності бухгалтери часто-густо помилково відносять ці операції до операцій з внутрішнього переміщення. Однак цього робити не можна. Наголосимо: такі операції не є внутрішнім переміщенням.

Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним чи спеціальним фондом обліковують на субрахунках 683 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом» та 684 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом». Відповідно, у зведеному звіті головного розпорядника у Балансі (форма № 1; додаток 1 до Порядку № 44) має бути рівність за дебетом та кредитом за субрахунками рахунку 68 «Внутрішні розрахунки».

До того ж, оскільки за законодавством для відображення операцій з безоплатного отримання матеріальних цінностей розпорядники мають не пізніше останнього робочого дня місяця скласти та подати до органів Казначейства довідку про надходження у натуральній формі, такі операції відображають у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д, № 4-2м; додаток 6 до Порядку № 44).

Як заповнити рядок 720

У рядку 720 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» відображають вартість придбаних, але не введених в експлуатацію необоротних активів.

Нагадаємо: аби сформувати первісну вартість основних засобів, потрібно:

1) вартість придбаних основних засобів занести на рахунок 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи»;

2) на цьому самому рахунку накопичувати витрати, пов’язані з доведенням основного засобу до придатного для використання стану (на транспортування, монтаж, установку, налагодження).

А після введення актива в експлуатацію зарахувати його до складу основних засобів.

Як заповнити рядки 750 та 840

Дооцінку та/або уцінку, проведену протягом року, бухгалтер, який складає фінансову звітність, має показати у рядках 750 «Дооцінено необоротні активи» та 840«Уцінено необоротні активи» відповідно.

Інформацію в рядках 751 «у тому числі придбані за рахунок коштів загального фонду», 752 «у тому числі придбані за рахунок коштів спеціального фонду» та 841 «у тому числі придбані за рахунок коштів загального фонду», 842 «у тому числі придбані за рахунок коштів спеціального фонду» наводять довідково. Адже дооцінку або уцінку необоротних активів, отриманих в межах головного розпорядника в минулих роках, показують відповідно в рядках 750 та 840.

Як заповнити рядок 760

Збільшення вартості основних засобів на суму ліквідаційної вартості (для основних засобів, які продовжують використовувати і залишкова вартість яких дорівнює нулю) слід відобразити в рядку 760 «Інші надходження».

Нагадаємо, що відповідно до абзацу третього пункту 4 розділу VII Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11, визначення ліквідаційної вартості не є переоцінкою основних засобів.

Отже, немає підстав під час складання річної фінансової звітності відображати цю операцію у рядку 750 «Дооцінено необоротні активи».

Як заповнити рядки 760 і 870

У рядках 760 «Інші надходження» та 870 «Інші вибуття» відображають суму вигід від відновлення корисності та суму втрат від втрати корисності (якщо об’єкт основних засобів обліковують за переоціненою вартістю).

У разі ж якщо основні засоби обліковують за первісною вартістю, суму втрат від зменшення їх корисності відображають збільшенням їх суми зносу та витрат. Отже, вона не потрапляє до Звіту про рух необоротних активів.

Річна фінансова звітність: Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

У Звіті про рух матеріалів і продуктів харчування, аби додатково розкрити елементи фінансової звітності, відображають інформацію про:

 • рух матеріалів і продуктів харчування протягом звітного року;
 • залишки на початок звітного року і кінець звітного року.

Як заповнити рядок 221

Операції з отримання/передачі матеріалів та продуктів харчування від одного головного розпорядника коштів місцевого бюджету іншому головному розпоряднику коштів того ж місцевого бюджету (або розпоряднику коштів третього ступеня з мережі цього головного розпорядника) відображають в рядку 221 «з них гранти та дарунки».

Як заповнити рядок 250

Вартість оприбуткованих запасів, отриманих від ліквідації необоротних активів, показують в рядку 250 «у тому числі за рахунок інших надходжень».

Для відповідності даних обліку Казначейства даним бухобліку розпорядника останній подає до органу Казначейства довідку про надходження у натуральній формі за кодом економічної класифікації доходів 25010400.

Вартість таких оприбуткованих запасів під час складання річної фінансової звітності відображають також у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м; додаток 5 до Порядку № 44).

Як заповнити рядок 240 та 360

У рядку 240 «у тому числі дооцінки майна» та рядку 360«у тому числі уцінено майно» відображають дооцінку та/або уцінку матеріалів та продуктів харчування, яку провів розпорядник протягом року.

Інформацію в рядках 241-242 та 361-362 наводять довідково, адже дооцінку або уцінку запасів, отриманих у межах головного розпорядника в минулих роках, показують відповідно в рядках 240 та 360.

Нагадаємо, що дооцінку запасів слід проводити лише у випадку, якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені до чистої вартості реалізації та є активами на дату балансу, надалі збільшується, але не більше суми попереднього зменшення (п. 21 розд. ІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектора, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11).

Як заповнити рядок 370

У рядку 370 «у тому числі інші вибуття» відображають:

 • вартість витрачених матеріалів та продуктів харчування, отриманих в межах внутрішньовідомчої передачі (в межах головного розпорядника бюджетних коштів за одним бюджетом). Адже вибуття запасів, отриманих за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів, не відносять на фактичні видатки розпорядника, воно зменшує заборгованість за субрахунками рахунку 68 «Внутрішні розрахунки»;
 • зменшення первісної вартості запасів до чистої вартості реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані. Суми втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців обліковують на позабалансових рахунках. 

Читайте про фінансову звітність за новим порядкомВаша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль