text
Головбух: Бюджет

Доплата до мінімальної заробітної плати 2017: як визначити та виплатити

 • 17 січня 2017
 • 16972

Початок року приніс для нас низку зарплатних новацій. Так, із 1 січня 2017 року, якщо нарахована зарплата працівника менша за розмір мінімальної заробітної плати, бухгалтер має нарахувати такому працівнику доплату до мінімальної заробітної плати. Коли, скільки та як це потрібно робити, поговоримо у цій статті.

Законодавчі нововведення кінця минулого року започаткували кардинальні зміни в системі оплати праці.

Зокрема, з огляду на коригування норм Кодексу законів про працю України (КЗпП) та Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, звичне для нас визначення мінімальної заробітної плати змінилося. А бухгалтеру тепер доведеться звикати до частого вжитку поняття «доплата до мінімальної заробітної плати» і, звичайно, нарахування такої виплати працівникам.

Мінімальна заробітна плата — новий розмір і нове поняття

Так, із легкої руки законотворців з перших днів цього року діятиме нове визначення поняття «мінімальна заробітна плата».

Наразі мінімальною заробітною платою вважається встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Окрім цього, запроваджено нові розміри мінімальної заробітної плати на 2017 рік. Її місячний розмір становитиме 3200,00 грн., а погодинний — 19,34 грн.

Зі зміною визначення змінилися і складові мінімальної заробітної плати. Якщо раніше до мінімальної заробітної плати не враховували доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати, то тепер чинні норми законодавства про працю таких обмежень не містять. І навіть навпаки.

Стаття 31, якою з 1 січня 2017 року доповнено Закон про оплату праці, установлює нову вимоги: якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець має провести доплату до рівня мінімальної заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

Якщо ж працівник працює за трудовим договору на умовах неповного робочого часу, а також якщо він не виконав у повному обсязі місячну (годинну) норму праці, мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці. Тобто пропорційно виконаній нормі праці роботу оплачують, якщо працівник не виконав місячну норму праці, бо перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час  тощо.

Що включати в доплату до рівня мінімальної заробітної плати

Обчислюючи розмір заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру, відповідно до статті 31 Закону про оплату праці не враховують:

 • доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я;
 • доплати за роботу в нічний та надурочний час;
 • доплати за роз’їзний характер робіт;
 • премії до святкових і ювілейних дат.

Окрім цього, не враховують у розмір мінімальної заробітної плати доплати за роботу у шкідливих умовах праці, встановлені працівнику.

Мінсоцполітики у своїх роз’ясненнях щодо врахування тих чи тих виплат у доплаті до мінімальної заробітної плати спробувало знайти місце підвищенню посадових окладів у формуванні мінімальної заробітної плати за новим правилом.

Зокрема, вказало, що до мінімальної заробітної плати враховується підвищення посадових окладів працівників, передбачене умовами оплати праці, за роботу:

 • в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських;
 • в певних типах закладів;
 • у шкідливих та важких умовах праці.

Без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати оплачують і час простою не з вини працівника — за статтею 113 Кодексу законів про працю України (КЗпП) не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

У разі коли в установі запроваджено підсумований облік робочого часу з обліковим періодом місяць, працю понад нормальну тривалість робочого часу за обліковий період оплачують як надурочну і понад розмір мінімальної заробітної плати.

Отже, для нарахування доплати до мінімальної заробітної плати мають виконуватися такі умови:

 • нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є меншою за мінімальну заробітну плату в місячному розмірі;
 • нарахована заробітна плата працівника, який працює на умовах неповного робочого часу, є меншою за мінімальну заробітну плату в місячному розмірі, розраховану пропорційно відпрацьованим дням (годинам).

Коли виплачувати доплату до мінімальної заробітної плати

Як встановлює стаття 31 Закону про оплату праці, доплату до рівня мінімальної заробітної плати слід щомісяця виплачувати разом із виплатою заробітної плати.

Тож логічно нараховувати таку доплату наприкінці відпрацьованого працівником місяця і виплачувати разом із зарплатою за другу половину місяця.

Доплата до мінімальної заробітної плати за сумісництвом

Працівникам-сумісникам також потрібно нараховувати доплату до рівня мінімальної заробітної плати, однак пропорційно їхній зайнятості. Пояснимо чому.

Як випливає із визначення, мінімальну заробітну плату виплачують за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Оскільки сумісники працюють на умовах неповного робочого часу, розмір мінімальної заробітної плати, який вони повинні отримувати за свою роботу за сумісництвом, слід визначати пропорційно відпрацьованого ними часу в установі.

(!) Зауважимо: працівнику, який працює в установі як за основною посадою, так і за сумісництвом, доплату до мінімальної заробітної плати слід визначати окремо за основним місцем роботи і за сумісництвом.

Доплата до мінімальної заробітної плати приклад розрахунку

Аби проілюструвати нарахування доплати до рівня мінімальної заробітної плати, розглянемо приклад розрахунку.

 1. Приклад розрахунку доплати до мінімальної заробітної плати працівнику, який працює на умовах неповного робочого часу

Працівнику, який працює на умовах неповного робочого дня на 0,5 ставки, встановлено посадовий оклад у сумі 1600,00 грн. За наказом керівника йому нараховано премію за січень 2017 року у розмірі 35% посадового окладу.

У січні 2017 такий працівник відпрацював свою норму робочого часу.

Потрібно визначити розмір доплати до мінімальної заробітної плати та нарахувати такому працівнику заробітну плату за січень 2017 року.

Розрахунок заробітної плати за січень наведемо в Таблиці 1.

Таблиця 1

Складові заробітної плати

Розрахунок

Сума, грн.

Посадовий оклад

1600,00 грн. × 0,5

800,00

Премія

800,00 грн. × 35%

280,00

Доплата до мінімальної заробітної плати

(3200,00 грн. × 0,5) – 800,00 грн. – 280,00 грн.

520,00

Усього заробітна плата за січень 2017 року

800,00 грн. + 280,00 грн. + 520,00 грн. =

1600,00

Як бачимо, бухгалтер установи має нарахувати цьому працівнику доплату до мінімальної заробітної плати у розмірі 520 грн.

2. Приклад розрахунку доплати до мінімальної заробітної плати працівнику, який перебував у щорічній відпустці

Посадовий оклад працівника бюджетної установи становить 1600,00 грн. За наказом керівника установи за січень 2017 року йому встановлено премію у розмірі 40% посадового окладу за фактично відпрацьований час.

Із 16.01.2017 по 29.01.2017 працівник перебував у щорічній основній відпустці. Сума відпускних — 2450,00 грн.

Потрібно визначити розмір доплати до мінімальної заробітної плати та нарахувати такому працівнику заробітну плату за січень 2017 року.

Розрахунок заробітної плати працівника наведемо в Таблиці 2.

Таблиця 2

Складові заробітної плати

Розрахунок

Сума, грн.

Посадовий оклад (за 10 робочих днів)

1600,00 грн. ÷ 20 р. дн. × 10 р. дн.

800,00

Премія

800,00 грн. × 40%

320,00

Заробітна плата за 10 фактично відпрацьованих днів

800,00 грн. + 320,00 грн.

1120,00

Доплата до мінімальної заробітної плати

(3200,00 грн. ÷ 20 × 10) – 1120,00

480,00

Усього заробітна плата за січень 2017 року

2450,00 грн. + 1120,00 грн. + 480,00 грн.

4050,00

Як бачимо, попри те що сума нарахованої заробітної плати та відпускних перевищує мінімальну заробітну плату, працівнику потрібно нарахувати доплату до мінімальної заробітної плати. Адже під час розрахунку заробітної плати за місяць працівника не враховують виплати за невідпрацьований час.

Чи оподатковувати доплату до мінімальної заробітної плати

Як установлює підпункт 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5,  доплата до мінімальної заробітної плати належить до фонду додаткової заробітної плати.

Отже, на неї слід нараховувати ЄСВ та утримувати з неї ПДФО і військовий збір так само, як і для решти складових заробітної плати. Її слід включити до доходу для застосування ПСП.

Відповідно, нараховану суму доплати до мінімальної зарплати слід відобразити у формі № 1ДФ та формі № Д4.

Увага!

Насамкінець зауважимо, що виплата зарплати в розмірі меншому за розмір мінімальної заробітної плати (тобто менше за 3200 грн.) за виконану місячну норму праці вважається недотриманням мінімальних державних гарантій. За це установі загрожує штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат (тобто 32 000 грн.) за кожну особу, щодо якої скоєно порушення.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль