Е-декларування 2017: декларантів поменшало, правила змінилися

9712
Із 1 січня 2017 року розпочалася кампанія е-декларування чиновниками про їх доходи за 2016 рік. Не обійшлося і без сюрпризів, хоча ніде правди діти — доволі приємних для багатьох посадових осіб бюджетних установ. Адже зміни, внесені з початку року до головного антикорупційного закону скорочують список суб’єктів е-декларування. Окрім цього, зазнають змін і окремі правила заповнення е-декларацій. Про все це — читайте тут і зараз.

Для широкого загалу бюджетників приємною несподіванкою виявилася остання зміна до головного антикорупційного закону Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі Закон № 1700). І цікаво, що вніс її, здавалося б, далекий від системи запобігання корупції Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII.

Так, після 05.01.2017 дати набрання ним чинності, оновленою статтею 45 Закону № 1700 значно зменшено коло осіб, які зобов’язані подавати за 2016 рік електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  (далі – е-декларація), за минулий рік. 

Нагадаємо, що запроваджене 2016 року електронне декларування і обов’язкова повна перевірка е-декларацій стосувалися тих службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Детально про антикорупційне декларування ми вже не раз розповідали.

Як очікувалося, з 01.01.2017 кількість суб’єктів е-декларування 2017 року мала значно збільшитися. Адже вимогу Закону № 1700 про подання електронних декларацій мали б дотримати всі посадові особи юридичних осіб публічного права. А як ви розумієте, таких осіб у нашій країні чимало. Окремі експерти навіть говорили, що їхній лік йде на мільйони.

Тож найвірогідніше, законодавці просто злякалися такої величезної кількості суб’єктів декларування і потреби потім перевіряти їхні е-декларації. І тепер багато посадових осіб бюджетних установ можуть зітхнути з полегшенням — опановувати роботу системи е-декларування їм поки що не потрібно, адже їх вилучено із списку суб’єктів декларування.

Кого конкретно стосуються внесені зміни?

Хто не подаватиме е-декларацію за 2016 рік

Тепер стаття 45 Закону № 1700 обумовлює, що дія розділу VII цього Закону (тобто розділу, що регулює подання е-декларацій) не поширюється на посадових осіб:

 • закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
 • охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня);
 • освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників);
 • науки (крім президентів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, інших членів Президії Національної академії наук України та президій національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук відповідно, керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ);
 • культури, мистецтв, відновлення та збереження національної пам’яті, фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.

Хто подаватиме е-декларацію за 2016 рік

Е-декларацію за 2016 рік (як і раніше) мають подавати службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Деталізуємо їх перелік у Таблиці 1. А також інші особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (п. 1 ст. 3 Закону № 1700, та посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону № 1700.

Таблиця 1

Особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і мають подавати е-декларацію 2017 року

Хто подає е-декларацію

Про які посади йдеться

Особи, посади яких належать до посад держслужби категорії «А» або «Б»

Держсекретар КМУ та його заступники, держсекретарі міністерств; керівники структурних підрозділів Секретаріату КМУ та їх заступники; керівники центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), які не є членами КМУ, та їх заступники; керівники структурних підрозділів міністерств, інших ЦОВВ та інших держорганів, їх заступники, керівники терорганів цих держорганів та їх структурних підрозділів, їх заступники; керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступники; керівники апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступники; голови місцевих держадміністрацій та їх заступники; керівники держслужби в інших держорганах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступники

Особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до І-ІІІ категорій

Київський та Севастопольський міські голови, заступники Севастопольського міського голови, заступник міського голови — секретаря Київської міської ради, керуючий справами виконавчого апарату Севастопольської міської ради; голови обласних рад, їх заступників, керуючі справами виконавчих апаратів обласних рад; Сімферопольський міський голова, секретар Сімферопольської міської ради; міські (міст — обласних центрів) голови, їхні заступники (у т. ч. перші) з питань діяльності виконавчих органів рад, секретарі цих рад; міські голови (міст обласного і республіканського в АР Крим значення, крім міст — обласних центрів); голови районних, районних у містах рад

Інші особи, на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон про держслужбу)

Керівники, заступники керівників держорганів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів

Керівники, заступники керівників держорганів, органів влади АР Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, АР Крим, міст Києва або Севастополя

Керівники держорганів, органів влади АР Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в АР Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення

Особи, на яких дія Закону про держслужбу не поширюється

Президент України, Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший заступник або заступник міністра, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник або заступник, член Центральної виборчої комісії, член, інспектор Вищої ради правосуддя, член, інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, народний депутат України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор, його перший заступник та заступник, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, член Ради Національного банку України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступник, радник або помічник Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України;

судді, прокурори і слідчі;

військові посадові особи вищого офіцерського складу

Коли слід подавати е-декларацію за 2016 рік

Як установлює частина першу статті 45 закону № 1700, особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подати е-декларацію за минулий рік, заповнивши її на офіційному веб-сайті НАЗК.

Отже, цього річ е-декларування розпочалося з 1 січня і триватиме до 1 квітня 2017 року.

Зауважимо: оскільки для подання е-декларації потрібен електронний цифровий підпис, про його виготовлення слід потурбуватися вже зараз. Для цього суб’єкт декларування має звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів.

Які відомості про майно зазначатимуть під час е-декларування по-новому

Ми згадали ще не про всі зміни, яких зазнав Закон № 1700 наприкінці минулого року. Зокрема стосовно інформації, що зазначається в е-декларації, його норми також відкориговано Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII.

Зміни у вартості подарунків

Особи, уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість цих подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатної особи на 1 січня того року, у якому прийнято подарунки (ч. 2 ст. 23 Закону № 1700).

Унаочнимо нові дозволені розміри вартості подарунків для чиновників в Таблиці 2.

Таблиція 2

Подія

Вартість подарунка у 2017 році, грн.

01.01.2017-30.04.2017

01.05.2017-30.11.2017

01.12.2017-31.12.2017

Отримання подарунків, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність

1600

1684

1762

Отримання подарунків від однієї особи (групи осіб) протягом року

3200

3368

3524

Зміни в інформації, що зазначається під час е-декларування

Із 1 січня 2017 року суб’єкти декларування зазначають у е-декларації відомості про цінне рухоме майно, отримані (нараховані) доходи у вигляді подарунків, наявні грошові активи, фінансові зобов’язання, видатки та правочини з огляду на розмір прожиткового мінімуму, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (тобто 1600 грн.).

Інформацію, що зазначається під час е-декларування, унаочнимо в Таблиці 3.

Таблиця 3

Що

Скільки

Чому

Цінне рухоме майно, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності

Якщо його вартість перевищує 100 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

У 2017 році  > 160 000 грн.

Абз. 1 п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону № 1700

Подарунок

Якщо його вартість перевищує 5 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

У 2017 році  > 8 000 грн.

Абз. 2 п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону № 1700

Подарунок у вигляді грошових коштів, отриманий від однієї особи (групи осіб) протягом року

Грошові активи (у т.ч. готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок й інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) й активи в дорогоцінних (банківських) металах

Якщо їх сукупна вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

У 2017 році  > 80 000 грн.

П. 8 ч. 1 ст. 46 Закону № 1700

Фінансові зобов’язання, у т.ч. отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) і процентів за позикою (кредиту), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти

Якщо їх розмір перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

У 2017 році  > 80 000 грн.

Абз. 1 п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону № 1700

Видатки та всі правочини, учинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у т.ч. спільної власності, на нерухоме чи рухоме майно, нематеріальні й інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання

Якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

У 2017 році  > 80 000 грн.

Абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону № 1700

Водночас зауважимо, що такі зміни стосуються подання е-декларацій за 2017 рік. Е-декларацію за 2016 рік подаватимуть ще за старими правилами. Тобто з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня 2016 року (1378 грн.).

Повідомлення НАЗК про  суттєві зміни в майновому стані

Із 1 січня 2017 року у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування він має у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна письмово повідомити про це НАЗК.

У розумінні статті 52 Закону № 1700 суттєвою зміною у майновому стані вважається отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. У 2017 році — слід повідомляти НАЗК про майно чи дохід, вартість якого більша 80 000 грн.

Як проводитимуть перевірки е-декларацій 2017 року

Для встановлення достовірності задекларованих даних в е-деклараціях; перевірки на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення; встановлення відповідності рівня життя наявним у суб'єктів декларування та членів їх сім'ї майну і одержаним ними доходам згідно з е-декларацією у НАЗК розробили проекти:

 • Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • Порядку здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування.

Наразі означені нормативні акти проходять стадію обговорення і доопрацювання. І нйближчим часом мають бути затверджені.

Якщо за результатами таких перевірок в е-декларації будуть виявлені порушення, означені особи будуть притягнуті до відповідальності згідно із законодавством.

Яка адміністративна відповідальність встановлена за порушення під час е-декларування 2017 року

Окремі зміни, внесені до Закону № 1700 у 2017 році, стосуються і вартісної межі задекларованого майна, у разі коли зазначені відомості відрізняються від достовірних.

Унаочнимо відповідальність, установлену Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУАпП) за порушення вимог Закону № 1700 в Таблиці 4.

Таблиця 4

Порушення

Відповідальність

Підстава

Несвоєчасне подання без поважних причин е-декларації 

Штраф від 50 до 100 нмдг

(850-1700 грн.)

Ч. 1 ст. 1726 КУАпП

Ці самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за це порушення

Штраф від 100 до 300 нмдг (1700-5100 грн.) з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік

Ч. 3 ст. 1726 КУАпП

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані

Штраф від 100 до 200 нмдг

(1700-3400 грн.)

Ч. 2 ст. 1726 КУАпП

Ці самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за це порушення

Штраф від 100 до 300 нмдг (1700-5100 грн.) з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік

Ч. 3 ст. 1726 КУАпП

Подання завідомо недостовірних відомостей у е-декларації*

Штраф від 1000 до 2500 нмдг

(17 000-42 500 грн.)

Ч. 4 ст. 1726 КУАпП

Якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2017 році від 160 000 до 400 000 грн.)

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Штраф від 100 до 200 нмдг (1700-3400 грн.) з конфіскацією такого подарунка

Ч. 1 ст. 1725 КУАпП

Ці самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за це порушення

Штраф від 200 до 400 нмдг (3400-6800 грн.) з конфіскацією такого дарунка (пожертви);

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік

Ч. 2 ст. 1725 КУАпППідписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією

© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


 • Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль