text
Головбух: Бюджет

Особливості нарахування зарплати в органах місцевого самоврядування у 2017 році

 • 25 січня 2017
 • 34998

Аби підняти рівень життя громадян, Уряд з початку року подбав про збільшення заробітної плати у 2017 році. Для цього Законом про Держбюджет-2017 підвищили вдвічі розмір мінімальної зарплати. Однак такі зміни позитивно відобразяться на житті не всіх працівників. Скажімо осіб, які працюють в органах місцевого самоврядування.

Як установлює Конституція України, кожен громадянин має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Аби забезпечити це право громадянам, держава залишає за собою регулювання оплати праці працівників (ст. 8 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР). Інструментами для цього обрано:

 • встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій;
 • встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету.

Обов’язок визначати умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, покладено на Кабмін.

Тож можемо зробити висновок, що на сьогодні саме нормативно-правові акти Кабміну є основним дороговказом для органів місцевого самоврядування, до яких, зокрема, належать обласні, міські, районні ради, їх виконавчі органи,  створені об’єднані територіальні громади, коли ті установлюють умови оплати праці своїм працівникам. Відповідно, нарахування зарплати працівників органів місцевого самоврядування (і тих, які обіймають виборні посади, і тих посадовців органів місцевого самоврядування, яких призначають на посаду з установленням їх рангів посадових осіб місцевого самоврядування, і всіх службовців та робітників) слід проводити, дотримуючись нормативно-правових актів Уряду. А саме:

 • для керівних працівників, спеціалістів та службовців апарату рад та їх виконавчих органів — постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268 (далі — Постанова № 268);
 • для робітників, зайнятих обслуговуванням місцевих рад та їх виконавчих органів, — наказом Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.1996 № 77 (далі — Наказ № 77).

При цьому слід пам’ятати про межі затвердженого фонду заробітної плати і не виходити за них.

Розглянемо детальніше, які розміри зарплати органи місцевого самоврядування з 01.01 2017 можуть встановлювати своїм працівникам.

Чи зміниться зарплата в органах місцевого самоврядування для посадових осіб та службовців 

Раніше постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету» від 20.05.2009 № 482  передбачала: у разі, коли розмір посадового окладу працівників апарату органів виконавчої влади та інших органів, що фінансуються з бюджету, нижчий ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад установлювали на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

Здавалося б, у працівників органів місцевого самоврядування з’явився привід для радощів, коли Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VІІІ збільшив удвічі розмір мінімальної заробітної плати до 3200,00 грн. Але ні, встановити з 01.01.2017 посадові оклади посадовим особам та службовцям органів місцевого самоврядування на рівні мінімальної заробітної плати не можна.

Адже тепер мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат (ч. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII; далі — Закон № 1774).

Як і раніше, найменший посадовий оклад посадової особи органу місцевого самоврядування становить1723,00 грн. І попри те що такий розмір встановлено аж позаминулого року (з 01.12.2015), Кабмін цього разу оминув доволі масову категорію працівників, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування. На жаль, урядового рішення про підвищення посадових окладів з 01.01.2017 наразі немає.

Заробітна плата органів місцевого самоврядування зміниться лише з огляду на  загальні зміни, пов’язані з новою вимогою законодавства про працю виплачувати всім працівникам заробіток не менший ніж 3200,00 грн.

Отже, з 01.01.2017 посадові оклади керівних працівників, спеціалістів та службовців обласних, міських, районних, сільських, селищних рад та виконавчих органів відповідних рад залишилися такими, як і були у грудні 2016 року.

 Як зміниться заробітна плата в органах місцевого самоврядування для робітників

Місячні тарифні ставки (місячні оклади) для робітників, зайнятих обслуговування місцевих рад, установлюють у розмірах, наведених у додатках 1-3 до Наказу № 77.

Розміри наведених тарифних ставок (місячних окладів) мають змінюватися в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду.

Нагадаємо, що із 1 січня 2017 року посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року (тобто у 2016 році 1600,00 грн.). Таку норму тепер містить примітка 1 до додатка 1 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298) після внесення до неї змін постановою КМУ № 1037 від 28.12.2016.

До того ж раніше діяло правило, за яким для робітників, у яких посадові оклади менші розміру мінімальної заробітної плати,  оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлювали на рівні мінімальної заробітної плати. Тепер про нього варто забути. Бо як ми вже говорили, з 01.01.2017 мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників.

Нагадаємо, що посадовий оклад за 1-м тарифним розрядом востаннє змінювався минулого року у грудні. Так, із 01.12.2016 його встановили для працівників бюджетної сфери у розмірі 1335,00 грн. Коефіцієнт підвищення до раніше встановленого тарифу 1-го розряду (1185,00 грн.) становив 1,12658 (1335,00 грн. ÷ 1185,00 грн.).

Тому усі місячні оклади (тарифні ставки), зазначені в додатках 1-3 до Наказу № 77 (у редакції, що діяла з 01.05.2016), підвищили з 01.12.2016 на коефіцієнт 1,12658 з відповідним округленням.

Наразі ж грудневі посадові оклади (тобто розміри місячних окладів (тарифних ставок) після їх останнього підвищення 2016 року) потрібно відкоригувати відповідно до підвищення окладу працівника 1-го тарифного розряду, яке відбулося з 01.01.2017.

Для цього оклади, визначені станом на 01.12.2016 потрібно перемножити на коефіцієнт 1,19850 (1600,00 ÷ 1335,00). Такий коефіцієнт підвищення слід застосовувати з 01.01.2017 під час розрахунку розмірів посадових окладів робітників, оплату праці яких проводять відповідно до Наказу № 77.

Отже, зарплата в органах місцевого самоврядування для робітників, умови оплати праці яких визначає Наказ № 77, із 1 січня 2017 року зросте через зміну посадових окладів.

Утім, це не єдина причина підвищення зарплати органам місцевого самоврядування 2017 року для таких робітників. Адже тепер керівник відповідного органу має забезпечити для всіх працівників нарахування зарплати  в органах місцевого самоврядування у розмірі не меншому ніж мінімальна заробітна плата.

Як це зробити на практиці? Наведемо приклади розрахунку заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування.

1. Приклад розрахунку зарплати спеціаліста органів місцевого самоврядування з доплатою до мінімальної заробітної плати

Спеціалісту апарату сільської ради встановлено посадовий оклад в сумі 1723,00 грн. Крім того, у січні йому встановлено:

 • надбавку за ранг в сумі 50,00 грн.;
 • надбавку за вислугу років в розмірі 25% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг;
 • премію у розмірі 50% посадового окладу.

Як правильно спеціалісту апарату сільської ради нарахувати зарплату за січень 2017 року?

Розрахунок заробітної плати за січень наведемо в Таблиці 1.

Таблиця 1

Складові зарплати

Розрахунок

Сума, грн.

Надбавка за вислугу років

(1723,00 грн. + 50,00 грн.) × 25%

443,25

Премія

1723,00 грн. × 50%

861,50

Нарахована зарплата

1723,00 грн. + 50,00 грн. + 443,25 грн. + 861,50 грн.

3077,75

Доплата до мінімальної зарплати

3200,00 грн. – 3077,75 грн.

122,25

Усього нараховано за січень

1723,00 грн. + 50,00 грн. + 443,25 грн. + 861,50 грн. + 122,25 грн.

3200,00

2. Приклад розрахунку зарплати службовця органів місцевого самоврядування 2017 року

Службовцю сільської ради встановлено посадовий оклад в сумі 1723,00 грн. Крім того, йому установлено у січні:

 • надбавку за вислугу років 20% посадового окладу;
 • надбавку за високі досягнення у праці 40% посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;
 • премію за січень 2017 року у розмірі 50% посадового окладу.

Як правильно нарахувати службовцю сільської ради заробітну плату за січень 2017 року?

Розрахунок заробітної плати за січень наведемо в Таблиці 2.

Таблиця 2

Складові зарплати

Розрахунок

Сума, грн.

Надбавка за вислугу років

1723,00 грн. × 20%

344,60

Надбавка за високі досягнення у праці

(1723,00 грн. + 344,60 грн.) × 40%

827,07

Премія

1723,00 грн. × 50%

861,50

Усього заробітна плата за січень

1723,00 грн. + 344,60 грн. + 827,07 грн. + 861,50 грн.

3756,17

3. Приклад розрахунку зарплати робітника органів місцевого самоврядування 2017 року

Прибиральнику службових приміщень встановлено посадовий оклад з 01.12.2016 в сумі 1634,00 грн., який після коригування на виконання абзацу 2 пункту 1 Наказу № 77 становить: 1634,00 × (1600,00 грн. ÷ 1335,00 грн.) = 1958,00 грн.

Крім того, у січні йому встановлено:

 • доплату за використання в роботі дезінфікуючих засобів 10% посадового окладу;
 • премію у розмірі 30% посадового окладу.

Як правильно нарахувати прибиральнику службових приміщень сільської ради заробітну плату за січень 2017 року?

Розрахунок заробітної плати за січень наведемо в Таблиці 3.

При цьому зауважимо, що прибиральнику службових приміщень доплату до мінімальної заробітної плати нараховують без врахування доплати за використання в роботі дезінфікуючих засобів. Адже за новим, запровадженим у законодавстві про працю, правилом доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я не входить до мінімальної заробітної плати.

Таблиця 3

Складові зарплати

Розрахунок

Сума, грн.

Доплата за використання в роботі дезінфікуючих засобів

1958,00 грн. × 10%

195,80

Премія

1958,00 грн. × 30%

587,40

Сума без доплати за використання в роботі дезінфікуючих засобів

1958,00 грн. + 587,40 грн.

2545,40

Доплата до мінімальної заробітної плати

3200,00 грн. – 2545,40  грн.  

654,60

Усього зарплата за січень

1958,00 грн. + 587,40грн. + 654,60 грн. + 195,80 грн.

3395,80

Як бачимо, заробітна плата прибиральника службових приміщень у січні 2017 року виявилась вищою за заробітну плату спеціаліста апарату сільської ради. За таких обставин для забезпечення диференціації заробітної плати голова сільської ради має забезпечити диференціацію заробітної плати працівників. Скажімо, установити більший розмір преміювання працівників з вищою кваліфікацією, адже встановлення 50%-вої премії спеціалісту апарату сільської ради не збільшило розмір його заробітної плати порівняно з прибиральником службових приміщень.

Водночас наголосимо: на відміну від службовця сільської ради, сільським, селищним головам, їх заступникам та іншим керівним працівникам і спеціалістам апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи не встановлюється. Її було скасовано постановою КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» від 27.05.2009 № 504. Тому забезпечити диференціацію заробітної плати можна в основному за рахунок встановлення більш високого відсотку премії.

(!) Працівників преміюють відповідно до положення про преміювання відповідної ради. У ньому визначають критерії преміювання, що враховують особистий внесок кожного працівника. Попри те що жодним нормативно-правовим документом граничний розмір преміювання не встановлений, слід пам’ятати, що премія може виплачуватись лише за наявності коштів.

А от посадовим особам об’єднаних територіальних громад та їх виконавчих органів можуть встановлюватися надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи після внесення змін до Постанови № 268 постановою КМУ від 24.06.2016 № 386.

Зауважимо, що при встановленні окладів посадовим особам об’єднаних територіальних громад застосовують схеми посадових окладів, визначені у додатках 50 і 51 до Постанови № 268.

Тобто умови оплати праці посадових осіб органів об’єднаних територіальних громад прирівняні до відповідних умов оплати праці (не тільки щодо визначення розмірів посадових окладів) працівників органів місцевого самоврядування міст обласного значення. На цьому наголошує Мінсоцполітики в листі від 19.12.2016 № 21289/0/2-16/28.

Насамкінець зауважимо, що вже найближчим часом місцеві ради можуть отримати широкі повноваження — від кадрових призначень до встановлення посадових окладів, якщо Верховна Рада ухвалить новий Закон про службу в органах місцевого самоврядування.

Проектом Закону, що наразі перебуває на розгляді в Верховній Раді, передбачається:

 • врегулювання статусу службовця органу місцевого самоврядування;
 • врегулювання всіх основних питань служби в органах місцевого самоврядування;
 • право місцевих рад видавати підзаконні нормативно-правові акти;
 • що державні органи не матимуть вирішального впливу на діяльність органів місцевого самоврядування;
 •  що право визначати законність дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування матиме лише суд;
 • що посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування встановлюватимуться на підставі рішення відповідної ради.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль