Як оплачувати працю державним службовцям у 2017 році

4962
Із 1 січня 2017 року змінилися умови оплати праці державних службовців. Для цього Уряд ухвалив нову Схему посадових окладів, змінив порядок преміювання держслужбовців, які займають посади державної служби категорії «А». До того ж тепер діятимуть нові Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям та перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці. Як це відобразиться на зарплатах держслужбовців?

Упорядкувати умови оплати праці в державних органах покликана нова постанова про оплату праці державних службовців 2017 року.

Так, Уряд постановою  «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 № 15 (далі — Постанова № 15) затвердив низку документів, що  врегульовують оплату праці державних службовців, працівників патронатних служб в державних органах, а також працівників цих органів, які виконують функції з обслуговування.

Попри те, що постанова № 15 набрала чинності 20.01.2017, її слід застосовувати для оплати праці державних службовців з 01.01.2017.

До постанови № 15 іншою постановою КМУ від 08.02.2017 № 71 внесено зміни, які також застосовуються з 01.01.2017.

Нові умови оплати праці державних службовців у 2017 році

Аби урегулювати оплату праці державних службовців Постановою № 15 затвердили:

 • схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році (далі — Схема окладів 2017);
 • розмір надбавок за ранги до посадових окладів державних службовців;
 • перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці (далі — Перелік посад);
 • Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;
 • Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям (далі — Положення про стимулюючі виплати).

Відтак канули в Лету постанови Уряду, які регулювали оплату праці держслужбовців у 2016 році, а саме:

Оплата праці державних службовців — за новою схемою посадових окладів

Нагадаємо, що із 01.01.2017 з огляду на законодавчі зміни застосовується новий мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення. Тепер він становить 1,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01.01.2017.

Як відомо, із 1 січня 2017 року прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено у розмірі 1600 грн. Отже, порахувавши, отримуємо мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, 2000 грн.

Аби унаочнити зміни в оплаті праці державних службовців, порівняємо схеми посадових окладів державних службовців станом на 31.12.2016 та 01.01.2017 (див. табл. 1).

Таблиця 1

Розміри посадових окладів державних службовців за старою та новою схемами

Найменування посади державної служби
(відповідно до схем посадових окладів станом на 31.12.2016 та 01.01.2017)

Група оплати праці

Розміри посадових окладів, грн.

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м.Києва або м.Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

2017

2016

Керівник державного органу

1

13 000 (12 061*)
(+939**; 7,8%***)

11 000 (10338)
(+662; 6,4%)

9115 (8615)
(+500; 5,8%)

Перший заступник керівника державного органу

2

12 000 (11200)
(+800; 7,1%)

9850 (9477)
(+373; 3,9%)

8100 (7754)
(+346; 4,5%)

Заступник керівника державного органу

3

11 000 (10338)
(+662; 6,4%)

8850 (8615)
(+235; 2,7%)

7100 (6892)
(+208; 3%)

Керівник департаменту, головного управління, служби, керівник апарату місцевої державної адміністрації

Керівник департаменту, служби

4

9115 (8615)
(+500; 5,8%)

7100 (6892)
(+208; 3%)

5830 (5169)
(+661; 12,8%)

Керівник самостійного управління, служби

8670 (8270)
(+400; 4,8%)

6800 (6547)
(+253; 3,9%)

5300 (4824)
(+476; 9,9%)

Керівник самостійного відділу, служби

8200 (7926)
(+274; 3,5%)

6500 (6203)
(+297; 4,8%)

5000 (4480)
(+520; 11,6%)

Завідувач самостійного сектору****

7500 (7064)
(+436; 6,2%)

5600 (5341)
(+259; 4,8%)

4300 (3618)
(+682; 18,9%)

Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої державної адміністрації

Заступник керівника департаменту, служби

5

8250 (7754)
(+496; 6,4%)

6800 (6031)
(+769; 12,8%)

5000 (4308)
(+692; 16,1%)

Заступник керівника самостійного управління, служби

7700 (7409)
(+291; 3,9%)

5850 (5686)
(+164; 2,9%)

4400 (3963)
(+437; 11%)

Заступник керівника самостійного відділу, служби

Заступник керівника самостійного відділу, служби, завідувач самостійного сектору

7464 (7064)
(+400; 5,7%)

5500 (5341)
(+159; 3%)

4200 (3618)
(+582; 16,1%)

Керівник управління у складі департаменту, головного управління,  служби

Керівник управління у складі департаменту, служби

6

7300 (6720)
(+580; 8,6%)

5300 (4997)
(+303; 6,1%)

4100 (3446)
(+654; 19%)

Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби

Заступник керівника управління у складі департаменту, служби

7100 (6375)
(+725; 11,4%)

5000 (4652)
(+348; 7,5%)

4050 (3274)
(+776; 23,7%)

Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

6900 (6031)
(+869; 14,4%)

4500 (4308)
(+192; 4,5%)

4000 (3101)
(+899; 29%)

Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

Заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

6600 (5686)
(+914; 16,1%)

4300 (3963)
(+337; 8,5%)

3900 (2929)
(+971; 33,2%)

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу

Завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу

6400 (5341)
(+1059; 19,8%)

4100 (3618)
(+482; 13,3%)

3850 (2757)
(+1093; 39,6%)

Державний експерт

7

6000 (4824)
(+1176; 24,4%)

Головний спеціаліст державного органу

5900 (4308)
(+1592; 37%)

3801 (3274)
(+527; 16,1%)

3200 (2585)
(+615; 23,8%)

Адміністратор

X

3801

3801

Провідний спеціаліст державного органу

8

4600 (3963)
(+637; 16,1%)

3352 (2929)
(+423; 14,4%)

2649 (2240)
(+409; 18,3%)

Спеціаліст державного органу

9

4200 (3618)
(+582; 16,1%)

2750 (2412)
(+338; 14%)

2000 (1723)
(+277; 16,1%)

Примітки:

* Розмір посадового окладу станом на 31.12.2016.

** Сума збільшення посадового окладу.

*** Відсоток збільшення посадового окладу.

**** Посада завідувача самостійного сектору у Схемі посадових окладів на 2017 рік віднесена до групи 4 оплати праці. У Схемі посадових окладів на 2016 рік вона була віднесена до групи 5.

Водночас чинними із 01.01.2017 умовами оплати праці державних службовців:

 • уточнено, що в апаратах судів до груп 4 та 5 оплати праці належать відповідно посади керівників та заступників керівників лише самостійних структурних підрозділів (крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України);
 • з Переліку посад вилучено згадку про «керівників державної служби органів прокуратури».Тобто нормотворці виправили неточність, що існувала стосовно цих працівників. Адже повноваження керівника державної служби органу прокуратури здійснює керівник цього органу (ч. 7 ст. 91 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2017 № 889-VIII), тобто прокурор, посада якого не належить до посад державної служби (п. 13 ч. 3 ст. 3 цього Закону) і умови оплати праці якого визначені іншими актами законодавства.

Керівникам державної служби під час формування штатних розписів рекомендовано вводити посади державної служби 8-ї та 9-ї груп оплати праці з урахуванням складності виконуваних робіт та рівня відповідальності й кваліфікації працівника.

Розглянемо далі, чи зміняться інші умови оплати праці державних службовців 2017 року.

Надбавка за ранг державного службовця

Розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців порівняно з 2016 роком не змінився.

Надбавка за вислугу років

Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу.

Порівняно з 2016 роком розмір цієї надбавки не змінився.

Премії

Премії державним службовцям виплачують:

 • в межах фонду преміювання;
 • залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів) затверджене наказом Мінсоцполітики від 13.06.2016 № 646. Його дія поширюється на державних службовців, які займають посади категорій «Б» і «В».

Постановою № 15 затвердженой Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А».

Стимулюючі виплати

Положенням про стимулюючі виплати уточнено підстави та порядок встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи, а саме:

 • надбавка встановлюється також державним службовцям, які забезпечують впровадження пріоритетних реформ держави у відповідних галузях;
 • надбавка встановлюється на відповідний строк керівником державної служби згідно з наказом (розпорядженням) керівника державного органу.

Докладно про умови встановлення стимулюючих виплат державним службовцям у 2017 році читайте тут:

Не прогавте нові зміни в оплаті праці державних службовців!

Так, в оплаті праці державних службовців очікуються нові зміни.

Наразі на сайті ФПУ оприлюднено проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15». Тож варто очікувати змін в схемі посадових окладів на посадах держслужби за групами оплати праці та переліку посад держслужби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці. Планується також підвищення розмірів посадових окладів за окремими посадами.

Як тільки-но матимемо затверджений текст змін до Постанови № 15 — одразу ж вам розповімо про всі нововведення.

Віталій КУПЧАНКО,
експерт з питань державної служби, ЧернівціВаша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль