Запобігання корупції у державних закупівлях: міжнародні правові інструменти

131
Проблеми з корупцією тією чи тією мірою виникають у кожній національній системі держзакупівель. Тож світова спільнота має низку міжнародних правових інструментів, які допомагають втілити антикорупційні ініціативи у сфері державних закупівель та підвищити прозорість процедур.

За останні три роки витрати на державні закупівлі в Україні становили майже 1,1 млрд. грн.

З огляду на масштаби витрат державних коштів під час закупівель — 15-32% від валового внутрішнього продукту — небезпідставними є побоювання про збільшення рівня корупції у системі державних закупівель.

Тож наразі у цій сфері не лише проводяться реформи, що мають на меті адаптувати українську систему державних закупівель до стандартів ЄС, а й докладаються чималі зусилля, спрямовані на подолання наявних та потенційних ризиків корупції. З-поміж них — просування електронних закупівель та посилення моніторингу з боку активістів громадянського суспільства та неурядових організацій (НУО).

Як правило, поняття «корупція» використовують для визначення усіх способів маніпулювання при проведенні процедур державних закупівель, у т. ч. через вплив на процедури, спрямовані на порушення чи ухилення від виконання нормативно-правових актів у сфері державних закупівель.

Для боротьби з корупцією у сфері державних закупівель міжнародною спільнотою напрацьована низка антикорупційних заходів, розроблені певні рамкові механізми, що дають змогу зробити національне законодавство у сфері державних закупівель більш чітким і виваженим.

Відповідні директиви ЄС, Конвенція ООН, Типовий закон ЮНСІТРАЛ та Угода СОТ відіграють нині важливу роль у законодавчому полі, що регулює сферу державних закупівель. Окрім цього, Світовий банк та інші міжнародні фінансові установи, які оперують значними бюджетами на міжнародні закупівлі, розробили власні настанови.

На ключових з цих міжнародних інструментів ми зупинимося докладно.

Директиви ЄС

Експерти підрахували, що корупція у сфері державних закупівель в ЄС поглинає близько 2 млрд. євро щороку. Тож директиви ЄС щодо державних закупівель є не лише нормативним підґрунтям для здійснення процесів закупівель, а й покликані підвищити їх прозорість. Вони мають на меті усунути будь-які обмеження доступу до участі в держзакупівлях в ЄС.

Правовий режим, встановлений директивами ЄС, також грунтується на численних фундаментальних принципах і прецедентному праві згідно з рішеннями Суду ЄС.

У ЄС постійно триває реформування сфери держзакупівель. У грудні 2011 року Єврокомісія запропонувала переглянути дві Директиви — 2004/17/ЄС та 2004/18/ЄС, а також прийняти нову директиву щодо укладання договорів концесій. За запропоновані директиви 15.01.2014 проголосував Європарламент, тож вони були прийняті Радою ЄС 11.02.2014.

Держави — члени ЄС мають транспонувати нові правила до свого національного законодавства до квітня 2016 року (а для положень щодо електронних закупівель кінцевий строк перенесено на вересень 2018 року).

Ці директиви ЄС передбачають ефективний та належний процес закупівель, відповідні заходи контролю, що покликані сприяти підвищенню конкуренції та мінімізації ризику шахрайства, корупції, надмірних витрат та неналежного розпорядження державними коштами.

Як ми вже говорили, одним із найефективніших інструментів боротьби з корупцією та забезпечення раціонального використання коштів є прозорість закупівель. Для її досягнення директивами ЄС передбачено низку заходів:

 • оприлюднення правил закупівель;
 • своєчасне оприлюднення планів закупівель;
 • оприлюднення тендерних оголошень;
 • розкриття критеріїв оцінки у запрошенні до участі в конкурсі;
 • публікація інформації про укладені контракти та сплачені суми;
 • створення належних та своєчасних механізмів оскарження;
 • упровадження практики повідомлення посадовими особами, що залучені до процесу державних закупівель, про наявний фінансовий інтерес чи конфлікт інтересів.

Також прозорість може бути підсилена заходами управління державними закупівлями, такими як моніторинг систем закупівель держав — членів ЄС та вимоги щодо подання звітів про роботу відповідних систем держав-членів.

Основними директивами ЄС у сфері держзакупівель є:

 • Директива 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року, що заміняє Директиву 2004/18/ЄС, про здійснення закупівель в державному секторі;
 • Директива 2014/25/ЄС від 26 лютого 2014 року, що заміняє Директиву 2004/17/ЄС, щодо закупівель у сфері комунального господарства;
 • Директива 2014/23/ЄС від 26 лютого 2014 року про укладання договорів концесій;
 • Директива 89/665/ЄЕС від 21 грудня 1989 року про застосування процедур оскарження рішень про присудження договорів закупівлі товарів та робіт за державні кошти;
 • Директива 92/13/ЄЕС від 12 лютого 1992 року про застосування процедур оскарження рішень про присудження договорів закупівлі товарів та робіт за державні кошти щодо здійснення закупівельних процедур установами, які працюють у сферах водопостачання, енергетики, транспорту та телекомунікацій;
 • Директива 2009/81/ЄС від 13 липня 2009 року щодо закупівель у сфері оборони;
 • Директива 2014/55/ЄС від 16 квітня 2014 року про електронне інвойсування в державних закупівлях.

Конвенція ООН проти корупції

Конвенція ООН, яку станом на червень 2015 року ратифікували 175 країн світу, покликана сприяти міжнародній співпраці через гармонізацію нормативно-правової бази для ефективного правозастосування і встановлення механізмів взаємодопомоги, у т. ч. стосовно антикорупційних зусиль на національному рівні.

Конвенція ООН регулює загальні питання запобігання, криміналізації, міжнародної співпраці та повернення активів.

Зокрема, глава ІІ «Превентивні заходи» Конвенції ООН містить спеціальні положення (ст. 7-10, 13), які спрямовані на включення практик із закупівлі в ширшу антикорупційну ініціативу. Поміж іншого ці статті докладно описують питання, пов’язані з прозорістю у державному секторі, у т. ч. кодекс поведінки державних посадових осіб та прозорість у державних закупівлях і державних фінансах.

Відповідні заходи мають впроваджувати країни — члени ЄС, які ратифікували Конвенцію ООН, через ухвалення нового законодавства чи внесення змін до чинних законів.

Для забезпечення законності процедур закупівлі та публічного поширення інформації відповідно до статті 9 Конвенції ООН слід:

 • встановити належну систему закупівель;
 • забезпечити прозорість у закупівлях;
 • застосовувати об’єктивні критерії прийняття рішень;
 • впровадити ефективну систему внутрішнього контролю (або перевірки пропозицій);
 • забезпечити доброчесність державних посадових осіб;
 • належно готувати документи публічного характеру, у т. ч. щодо фінансів, та оприлюднювати їх.

Як бачимо стаття 9 Конвенції ООН окреслює найважливіші антикорупційні інструменти. Водночас її вимоги потрібно застосовувати разом із вимогами інших документів у цій сфері. Насамперед це Типовий закон ЮНСІТРАЛ та інші положення Конвенції ООН, які пропонують додаткові рішення для боротьби з корупцією в системах закупівель.

Україна підписала Конвенцію ООН 31.10.2003, а ратифікувала її 18.10.2006 (набрала чинності з 01.01.2010). З моменту ратифікації Конвенція ООН стала невід’ємною частиною національного законодавства України і відповідно до статті 9 Конституції України має переважну силу над будь-якими положеннями національного законодавства, які суперечать її положенням.

Типовий закон ЮНСІТРАЛ

Типовий закон ЮНСІТРАЛ, ухвалений 01.07.2011, можна вважати зразком міжнародного правового регулювання державних закупівель. Адже він відображає провідний досвід у сфері держзакупівель у всьому світі та дає змогу національним урядам адаптувати його до місцевих особливостей.

Можемо сказати, що Типовий закон ЮНСІТРАЛ запроваджує певний шаблон, на який можуть спиратися національні уряди під час реформування національного законодавства про державні закупівлі.

Тож нині чимало країн світу, а точніше майже 30, за основу національного законодавства з держзакупівель взяли саме Типовий закон ЮНСІТРАЛ.

Як доповнення до Типового закону ЮНСІТРАЛ, 28.06.2012 було ухвалено Посібник щодо впровадження Типового закону «Про закупівлі товарів (робіт) та послуг» (далі — Посібник). Посібник не лише пояснює принципи Типового закону ЮНСІТРАЛ, він описує головні цілі та пропонує варіанти його використання.

Основні засоби, що сприяють досягненню визначених Типовим законом ЮНСІТРАЛ цілей у процесі закупівель, як визначено Посібником, ґрунтуються на принципах прозорості, чесної конкуренції та об’єктивності.

Угода СОТ про державні закупівлі

Угода світової організації торгівлі (СОТ) про державні закупівлі (далі — Угода) є базою для здійснення міжнародної торгівлі в рамках системи СОТ.

Угода складається з двох частин:

 • загальні правила та обов’язки;
 • додатки національних органів у кожній державі-учасниці, закупівлі якої підпорядковуються Угоді.

Загальних правила та обов’язки, як правило, стосуються процедур проведення конкурсних торгів.

Попри те, що Угода не зобов’язує сторони створювати систему закупівель, що гарантує недискримінаційну конкуренцію між постачальниками, сторони Угоди мають застосовувати об’єктивні критерії під час прийняття рішень про державні закупівлі.

Оскільки Угода пропагує встановлення недискримінаційних обов’язків, вона вимагає від сторін відповідності їхніх нормативно-правових актів зобов’язанням, взятим в межах цієї Угоди. Її положення підтримують належне управління та досягнення раціонального використання коштів у межах національних систем закупівель.

Ставши членом СОТ 16.05.2008, Україна наголосила на своєму намірі якнайактивніше та якнайширше лібералізувати торгівлю з ЄС. За міжнародними нормами усі члени СОТ можуть приєднатися до Угоди, тож нині Україна (разом із іншими дев’ятьма членами СОТ) перебуває на стадії приєднання до Угоди. Це надасть можливість розширити можливості міжнародних закупівель та виконати міжнародні зобов’язання перед СОТ та ЄС.

Як результат, у квітні 2014 року ухвалено нову редакцію Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII, яким закладено правову основу державних закупівель в Україні. Тож наразі нормативно-правова база у сфері державних закупівель більшою мірою охоплює положення Угоди.

В рамках Угоди про державні закупівлі з 25 лютого 2009 року Україна має статус спостерігача.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль