Власні надходження бюджетних установ: обліковуємо правильно на нових субрахунках

4440
Бухгалтер установи має відобразити в бухобліку за новим Планом рахунків власні надходження бюджетних установ другої групи. Допоможемо йому правильно визначити субрахунки для обліку таких власних надходжень і врахувати при цьому вимоги національного положення (стандарту) «Доходи».

Власні надходження бюджетних установ — це кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності. І належать вони до доходів бюджету.

(!) Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.

Перш ніж перейти до нагальних проблем обліку власних надходжень бюджетних установ і визначити для цього нові субрахунки, нагадаємо особливості їх класифікації.

Класифікація власних надходжень бюджетних установ

Імовірно, бухгалтерам вже знайома стаття 13 Бюджетного кодексу України (БК), що визначає класифікацію, джерела та можливості використання власних надходжень бюджетних установ. Узагальнимо її положення.

Групи власних надходжень бюджетних установ за БК

Власні надходження бюджетних установ поділяють на дві групи:

перша група — надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;

друга група — інші джерела власних надходжень бюджетних установ.

Їх, своєю чергою, поділяють на підгрупи. Перелік власних надходжень бюджетних установ, джерела власних надходжень бюджетних установ та їх використання наведемо в Таблиці 1.

Таблиця 1

Групи власних надходжень бюджетних установ

Джерела власних надходжень бюджетних установ

Використання власних надходжень бюджетних установ

Перша група

Підгрупа 1

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

Підгрупа 2

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ;

господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв

Підгрупа 3

Плата за оренду майна бюджетних установ

Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ

Підгрупа 4

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Ремонт, модернізація чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти;

господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв

Друга група 

Підгрупа 1

Благодійні внески, гранти та дарунки

Організація основної діяльності бюджетних установ

Підгрупа 2

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у т. ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Виконання відповідних цільових заходів

Підгрупа 3

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

Організація основної діяльності бюджетних установ

Підгрупа 4

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

Організація основної діяльності бюджетних установ

Групи доходів за НП(с)БОДС 124

Із 1 січня 2017 року бюджетним установам доводиться звикати до іншого підходу в бухгалтерському обліку доходів, зокрема і їх поділу, який запровадило Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629 (далі — НП(с)БОДС 124).

Так, НП(с)БОДС 124 поділяє доходи на дві групи:

 • доходи від обмінних операцій;
 • доходи від необмінних операцій.

Порівняльний аналіз класифікації доходів для визначення нових субрахунків

Як бачимо, доходи за певними підгрупами другої групи власних надходжень за БК за своєю сутністю належать до різних видів доходів за НП(с)БОДС 124.

А План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203 (далі — Новий план рахунків), що діє з 1 січня 2017 року, передбачає відповідні субрахунки для обліку доходів за групами та видами, визначеними НП(с)БОДС 124.

Щоб зрозуміти, як обрати потрібні субрахунки для окремих доходів, порівняємо їх на прикладі другої групи власних надходжень.

Порівняємо класифікації доходів другої групи власних надходжень за БК та НП(с)БОДС 124 у Таблиці 2.

Таблиця 2

Порівняльний аналіз класифікації доходів другої групи власних надходжень

БК (ч. 4 ст. 13)

НП(с)БОДС) 124

підгрупа

види надходжень

група доходів

види надходжень

Підгрупа 1

Благодійні внески, гранти та дарунки

Доходи від необмінних операцій (абз. 4 пп. 1.2 розд ІІ)

Трансферти

Підгрупа 2

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Доходи від необмінних операцій (абз. 4 пп. 1.2 розд ІІ)

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 

Підгрупа 3

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

Доходи від обмінних операцій (абз. 5, 6 пп. 1.1 розд ІІ)

Доходи від відсотків, роялті та дивідендів 

Підгрупа 4

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, створених за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

Доходи від обмінних операцій (абз. 5, 6 пп. 1.1 розд ІІ)

інші доходи від обмінних операцій 

Визначення субрахунків для обліку другої групи власних надходжень бюджетних установ

Зауважимо: аби полегшити перехід бюджетних установ на ведення обліку за правилами НП(с)БОДС 124 та субрахунками Нового плану рахунків, Мінфін розробив Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (лист Мінфіну від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851; далі — Рекомендації).

У Рекомендаціях, зокрема, наведена відповідність кодів класифікації доходів бюджету та субрахунків Нового плану рахунків для обліку доходів за групами та видами.

Аби визначити субрахунки для обліку другої групи власних надходжень бюджетних установ, скористаємося Рекомендаціями.

Проілюструємо обрані нами субрахунки Нового плану рахунків для обліку доходів другої групи власних надходжень бюджетних установ у Таблиці 3.

Таблиця 3

Визначення субрахунків для обліку доходів другої групи власних надходжень бюджетних установ

Класифікафія доходів другої групи власних надходжень бюджетних установ

Відповідність кодів класифікації доходів бюджету та субрахунків бухобліку

за НП(с)БОДС) 124

за БК

код класифікації доходів бюджету (за наказом № 11*)

субрахунок за Новим планом рахунків

Доходи за обмінними операціями

Доходи від відсотків, роялті та дивідендів

Підгрупа 3

25020300

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»

Інші доходи від обмінних операцій

Підгрупа 4

25020400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

7411 «Інші доходи за обмінними операціями»

Доходи за необмінними операціями

Трансферти

Підгрупа 1

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

7511 «Доходи за необмінними операціями»

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

Підгрупа 2

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

* Наказ № 11 — наказ Мінфіну «Про бюджетну класифікацію» від 14.11.2011 № 11

Отже, бюджетні установами мають наразі обліковувати доходи другої групи власних надходжень бюджетних установ на трьох субрахунках (7311, 7411, 7511) Нового плану рахунків. Раніше для цього використовували лише один субрахунок (712).

А оскільки на цих субрахунках, крім доходів другої групи, установі доведеться обліковувати також доходи першої групи власних надходжень та інші доходи, вона має відкрити для цього відповідні аналітичні рахунки. Як це зробити, ми розповіли в іншій статті.

Увага! Докладно про відкриття аналітичних рахунківВаша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль