text
Головбух: Бюджет

Податковий розрахунок за формою 1ДФ: тонкощі заповнення та подання

 • 24 лютого 2017
 • 719

Бухгалтер бюджетної установи складає форму 1 ДФ не один раз протягом року. Здавалося, хіба він може у цьому процесі ще щось оминути своєю увагу? Що ж давайте перевіримо, чи про всі тонкощі заповнення та подання цієї форми податкової звітності ви знаєте.

Податковий кодекс України (ПК) покладає на осіб, які відповідно до ПК мають статус податкових агентів, обов’язок відзвітувати про податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Тож вони повинні встигнути вчасно подати у строки, встановлені ПК для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Звичайно, що подають вони такий розрахунок лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку протягом звітного періоду.

Тож аби роботодавці могли виконати цей припис податкового законодавства, Мінфін наказом від 13.01.2015 № 4 затвердив:

 • і форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (далі — форма 1ДФ);
 • і порядок його складання (далі — Порядок). Він, до речі, поширюється на податкових агентів, зокрема, юридичних осіб, які нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV ПК, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір.

Скачати бланк форми 1ДФ 2017 року можна тут.

Попри те, що ці нормативні акти не нові, а значить, вже звичні для більшості бухгалтерів, не зайве нагадати їх ключові моменти.  

Яку інформацію відображають у податковому розрахунку форми 1 ДФ

Форма 1ДФ складається з двох розділів.

Вже з самої назви першого розділу — «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку» — зрозуміло, що у ньому відображають:

 • суми нарахованих (виплачених) доходів (як оподатковуваних, так і неоподатковуваних);
 • суми нарахованого (перерахованого) ПДФО.

Увага!

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має, з обов’язковим зазначенням податкового номера або серії і номера її паспорта.

Під час заповнення розділу II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» зазвичай бухгалтер зосереджує свою увагу, зокрема на:

 • загальній сумі нарахованого і сплаченого до бюджету ПДФО;
 • інформації про військовий збір та доходи, з яких його утримано.

Бухгалтеру слід бути уважним під час заповнення у формі 1ДФ графи 5 «Ознака доходу». Нагадаємо, що у ній зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу.

Наприклад, під ознакою доходу «118» відображаються суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 ПК. Тобто під цією ознакою доходу відображаються виключно суми коштів, які згідно з підпунктом 170.9.1 ПК підлягають оподаткуванню.

Якщо, скажімо, йдеться про суми коштів, які стягуються за рішенням суду на рахунки органів виконавчої служби, то їх слід відобразити у формі № 1ДФ за відповідною ознакою доходу залежно від виду нарахованого (виплаченого) доходу.

Увага!

Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватись у наступних кварталах, ознаку доходу в разі виплати вказують відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу.

Де у формі 1 ДФ відображають військовий збір

У відповідному рядку розділу II форми 1ДФ бухгалтер бюджетної установи зазначає:

 • загальні суми нарахованих та виплачених доходів, з яких утримано військовий збір;
 • загальну суму нарахованого та перерахованого в бюджет військового збору.

А от  відомості власне про фізичну особу, якій нараховано доходи, з яких утримується військовий збір, відображати у цьому розділі форми 1ДФ не потрібно.

Коли подавати форму 1ДФ

Форму 1ДФ бюджетні установи подають окремо за кожний звітний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

За календарний рік окремо форму 1ДФ не подають.

Зауважимо: якщо останній день строку подання податкового розрахунку форми 1ДФ припадає на вихідний чи святковий день, то останнім днем подання вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

У який спосіб можна подавати форму 1ДФ

Податковий розрахунок за формою 1ДФ подають:

 • або в електронній формі, яку має відповідальна особа установи має засвідчити у порядку, визначеному законодавством;
 • або в паперовій формі разом з електронною формою на електронному носії інформації;
 • або в паперовій формі, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не перевищує десяти.

Установа готує форму 1ДФ у двох примірниках. Один вона подає до контролюючого органу. Другий — з підписом особи, відповідальної за приймання розрахунку, штампом та проставленим номером порції, отриманим при обов’язковій реєстрації розрахунку в контролюючому органі, повертається податковому агенту.

Установа, яка подаватиме форму 1 ДФ 2017 року засобами електронного зв’язку в електронній формі, має дотримати встановленого порядку формування і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.

Куди подають форму 1ДФ 2017 року

Установи як податкові агенти подають форму  ДФ до органу ДФС за своїм місцезнаходженням або місцезнаходженням її відокремлених підрозділів.

Як подавати податковий розрахунок за відокремленими підрозділами

Якщо відокремлений підрозділ установи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, вона подає за такий підрозділ:

 • до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням — форму 1ДФ у вигляді окремої порції (у ній зазначаються відомості щодо фізичних осіб (працюючих) відокремленого підрозділу);
 • до контролюючого органу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу — копію форми 1ДФ у вигляді окремої порції.

Як виправити помилку в формі 1 ДФ

Якщо бухгалтер установи виявив помилки — зауважте, до закінчення граничного строку подання форми 1ДФ — в раніше поданому за поточний звітний період податковому розрахунку за формою 1 ДФ, він має подати новий розрахунок з виправленими показниками за такий самий звітний період.

У цьому випадку вдасться уникнути як штрафних санкцій, так і адміністративних штрафів.

У першому і в другому розділах форми 1 ДФ помилки виправляють по-різному.

Виправлення помилки у формі 1 ДФ,  розділ I

Виправляти помилки у розділі I слід у такий спосіб:

 • аби вилучити один помилковий рядок з попередньо введеною інформацією — повторюють усі графи такого рядка і в графі 9 зазначають «1» — вилучення рядка;
 • аби ввести новий або пропущений рядок  — повністю заповнюють всі його графи і в графі 9 зазначають «0» — введення рядка;
 • аби замінити один помилковий рядок іншим — заповнюють два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну. Відповідно, у першому рядку в графі 9 зазначають «1» — вилучення рядка, а в другому зазначають «0» — введення рядка.

Виправлення помилки у формі 1 ДФ,  розділ II

У розділі II для вилучення помилкової інформації уже передбачено окремий рядок. Тож залишається лише попередньо введену помилкову інформацію зазначити у такому рядку, а правильну інформацію навести в рядку без позначки «виключення». І все — неправильна інформація, приміром про оподаткування процентів та виграшів (призів) у лотерею чи про суми військового збору, буде вилучена.

Як бачите, виправляти помилки у розділі II  простіше.

Нагадаємо, що за потреби провести коригування податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок. А коли потрібно провести коригування податкового розрахунку після закінчення строку його подання, подають уточнюючий податковий розрахунок.

Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки заповнюються однаково, а  подають їх на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку. Такі розрахунки містять інформацію лише за рядками та реквізитами, які уточнюють.

Водночас для їх заповнення використовують інформацію з повідомлень про виявлені помилки, які надсилають контролюючі органи до податкового агента.

Як проводять камеральну перевірку 

Камеральну перевірку проводять у порядку, визначеному статтею 76 ПК, а її результати оформлюють так, як передбачає стаття 86 ПК.

(!) Камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, — за днем їх фактичного подання (п. 76.3 ПК).

Під час камеральної перевірки обов'язковій перевірці підлягають:

 • реквізити, передбачені пп. 3.1.1-3.1.13 Порядку, та графи 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта*», 5 «Ознака доходу», 6 «Дата прийняття на роботу», 7 «Дата звільнення з роботи» та 8 «Ознака податкової соціальної пільги»;
 • загальні суми нарахованого доходу (гр. 3а), виплаченого доходу (гр. 3), нарахованого податку (гр. 4а), перерахованого податку (гр. 4), зазначені в останньому рядку розділу І «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку» форми 1ДФ, а також суми, зазначені в її розділі ІІ «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір», зокрема в рядку «Військовий збір».

Яка відповідальність передбачена за порушення

Як нагадує ДФС у листі від 16.02.17 № 3874/7/99-99-13-01-01-17, якщо дані, зокрема камеральної перевірки, свідчать про подання податкового розрахунку за ф. № 1ДФ з недостовірними відомостями або з помилками, до податкового агента застосовують штрафні (фінансові) санкції.

Якщо установа податкову звітність про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку:

 • не подала;
 • подала з порушенням встановлених строків;
 • подала не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками і якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку —

це тягне штраф у розмірі 510 гривень (п. 119.2 ПК).

Якщо ж вона не виправилася і протягом року ще раз вчинила таке порушення, їй доведеться сплатити штраф у двічі більшому розмірі.

Вказані штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 ПК та були виправлені відповідно до вимог статті 50 ПК

Передбачає відповідне покарання у разі порушення і стаття 1634 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій у розмірі від 2 до 3 нмдг (та у розмірі від 3 до 5 нмдг за повторне порушення протягом року).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль