Новий порядок призначення у вишах соціальних стипендій

456
Поточний 2017 рік є надзвичайно багатим на зміни у стипендіальному забезпеченні. Торкнулися вони також і порядку призначення і виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вишів. До речі, саме до соціальних стипендій була найбільше прикута увага нормотворців. Що ж врешті-решт їм вдалося змінити, зараз і розповімо.

Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 № 882 (далі — Порядок № 882), пережив з початку року справжню лихоманку нововведень.

Нормотворці спочатку внесли до Порядку нові норми (для цього їм довелося видати нову редакцію) і запровадили їх дію з 1 січня 2017 року. А потім виявили в них прогалини і вирішили їх відкоригувати.

До того ж у правовому полі зі стипендіального забезпечення з’явилася постанова КМУ «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 28.12.2016 № 1045 (далі — Постанова № 1045), яка затвердила Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів (далі — Порядок № 1045).

Які ж норми ми наразі маємо у стипендіальному забезпеченні пільгових категорій студентів, а точніше — в правилах призначення у вишах соціальних стипендій 2017 року, проаналізуємо далі разом.

Хто має право на отримання соціальної стипендії

На початку нашої розповіді про соціальні стипендії варто перелічити ті категорії студентів та курсантів невійськових вишів, які відповідно до пункту 4 Порядку № 1045 мають право на отримання соціальних стипендій (див. табл. 1).

Таблиця 1

Категорії осіб, які мають право на призначення соціальної стипендії

Стипендіати-пільговики

Якими законодавчими нормами обумовлено

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних вишів, а також студенти (курсанти) вишів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

Стаття 62 Закону № 1556; стаття 8 Закону  та стаття 8 Закону № 2342

Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії як чорнобильці

Статті 20-22 і 30   Закону № 796

Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки

Стаття 5 Закону № 345

Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти

Стаття 5 Закону № 345

Особи, визнані учасниками бойових дій

Пункт 19 частини першої статті 6 Закону № 3551

Діти учасників бойових дій (до закінчення навчання у виші, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

Стаття 44 Закону № 1556

Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО (до закінчення навчання у виші, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

Стаття 44 Закону № 1556

Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення вишу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

Стаття 44 Закону № 1556

Діти, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у виші, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

Стаття 44 Закону № 1556

Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вишів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

Постанова № 218

Діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи

-

Особи із малозабезпечених сімей

Закон № 1768 

Умовні позначення:

Закон № 1556 — Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;

Закон № 2342 — Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV;

Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від  28.02.1991 № 796-XII;

Закон № 345 — Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 № 345-VI;

Закон № 3551 — Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII;

Постанова № 218 — Постанова Верховної Ради України «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих  навчальних закладів з числа дітей-сиріт  та дітей з малозабезпечених сімей» від 24.10.2002 № 218-IV;

Закон № 1768 — Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III

Водночас, для того аби набути право на соціальну сипендію, студент вишу повинен відповідати вимогам, встановленим пунктом 20 Порядку № 882 та пунктом 4 Порядку № 1045. А саме:

 • не отримувати академічних стипендій;
 • не перебувати на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);
 • не перебувати в академічній відпустці;
 • не мати академічної заборгованості і незадовільних результатів навчання за результатами навчального семестру.

Та й це ще не всі правила надання соціальних стипендій в 2017 році. Зокрема, пунктом 22 Порядку № 882 встановлено ще й такі важливі правила:

По-перше, студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студенти (курсанти) вишів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків мають безперечне право на отримання соціальної стипендії, і воно не залежить від отримання ними академічної стипендії.

По-друге, решта із осіб, які мають право на призначення соціальної стипендії (див. табл. 1), мають обрати або соціальну стипендію, або академічну стипендію — якщо вони мають право ще й на призначення академічної стипендій.

Тобто за їх вільним вибором, про який вони письмово повідомляють стипендіальній комісії, призначається тільки один вид стипендії. Таку стипендію виплачуватимуть протягом наступного навчального семестру. Якщо студент ( курсант невійськового вишу) обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр.

До речі, про вибір студента-пільговика виш повинен поінформувати відповідний орган соціального захисту населення.

Далі ми розповімо чому.

Який порядок виплати соціальних стипендій

Постановою № 1045 передбачено запровадити з 1 січня 2017 року через виші виплату соціальних стипендій органами соціального захисту населення.

Відповідно, структурні підрозділи з питань соцзахисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських і районних у місті (у разі їх утворення) рад перераховуватимуть кошти вишам для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам).

До 1 вересня 2017 року для такого щомісячного перерахування коштів достатньо буде списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій, які сформують і подадуть їм виші.

Починаючи з вересня 2017 року,  органи соцзахисту щомісячно проводитимуть звірку даних, унесених до списків студентів, яким призначено соціальну стипендію, з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (п. 7 Порядку № 1045).

Якщо вони виявлять розбіжності в даних щодо конкретного студента, його до заявки на виплату не включатимуть допоки не буде уточнено всю інформацію вишем. Після уточнення даних виш включає осіб, щодо яких були виявлені розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з урахуванням місяців невиплати соціальної стипендії.

Для виплати соціальних стипендій виші відкривають в органах Казначейства за балансовим рахунком 3711 «Інші рахунки клієнтів Казначейства України» небюджетний рахунок для зарахування бюджетних коштів.

Зауважимо:

Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням і виплачується щомісяця.

Зауважимо: соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням і виплачується щомісяця.

Які документи мають подати студенти-пільговики для призначення соціальної стипендії

Так, самого лише права на отримання соціальних стипендій у 2017 році замало. Студенти-пільговики мають документально підтвердити свій статус. Для цього пунктом 5 Порядку № 1045 передбачено доволі суттєвий перелік документів. Тож однією заявою студент-пільговик не обійдеться — йому доведеться витратити свій час, аби зібрати чимало документів.

До речі, подати до вишу всі підтвердні документи мусять як студенти (курсанти), які вже отримували соціальні стипендії раніше, так і «нові» стипендіати.

І з поданням документів варто не затягувати. Адже Уряд вирішив, що можливість отримувати соціальні стипендії з 1 січня 2017 року матимуть лише ті студенти вишів, які звернуться за наданням соціальних стипендій у період з січня по березень 2017 року. Якщо ж відповідна заява від студента-пільговика надійде у квітні 2017 року, він отримає соціальну стипендію тільки з квітня або з того місяця, у якому подана заява.

Виш має сформувати на кожного студента (курсанта) особову справу і передати її завірену копію до органу соціального захисту населення за місцем свого розташування на опрацювання і призначення соціальної стипендії.

Який передбачено розмір соціальної стипендії 2017 року

Розміри соціальної стипендії визначені пунктом 7 Порядку № 1045 (див. табл. 2).

Таблиця 2

Розміри соціальної стипендії

Стипендіати

Розмір

Студенти (курсанти) вишів I-II рівня акредитації

750 грн.

Студенти (курсанти) вишів III-IV рівня акредитації

1000 грн.

Студенти (курсанти) вишів I-IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студенти (курсанти) вишів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

2000 грн.

Соціальні стипендії Верховної Ради України установлюють в таких розмірах:

 • для студентів вишів I-II рівнів акредитації — 750 грн.;
 • для студентів вишів III-IV рівнів акредитації — 900 грн.

Водночас розміри соціальних стипендій можуть зменшуватися чи збільшуватися.

Кому та як підвищуються розміри соціальних стипендій

Пунктом 23 Порядку № 882 передбачена можливість збільшення розміру соціальних стипендій для:

 • студентів, які є інвалідами зору і слуху, — на 50% мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу;
 • студентів (курсантів) з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів були направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, — на 30% мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

Кому та як зменшуються розміри соціальних стипендій

Студентам індустріально-педагогічних вишів I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання, розмір соціальної стипендії  зменшується на:

 • 50%, якщо стипендіата забезпечують безоплатним триразовим харчуванням;
 • 20%, якщо стипендіата забезпечують безоплатним одноразовим харчуванням.

Також розмір соціальної стипендії  зменшується курсантам вишів, які перебувають на державному утриманні (крім сиріт та осіб з їх числа), на 50%.

Проте якщо студент (курсант невійськового вишу) має право на безоплатне харчування, але виш не має змоги його забезпечити, йому (за заявою) виплачується соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру.

У якому розмірі виплачується додаткова стипендія для студентів-чорнобільців

Студентам-чорнобильцям виплачується додаткова соціальна стипендія у такому розмірі:

 • студентам вишів І-II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», — 150 грн.;
 • студентам вишів III-IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», — 170 грн.

Виплату такої стипендії проводять за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (п. 10 Порядку № 882).

Виплату такої стипендії проводять за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (п. 10 Порядку № 882).Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль