Атестація бухгалтерів бюджетних установ, або Як підвищити кваліфікаційну категорію

1863
Доволі часто підвищення заробітної плати бухгалтера залежить від результатів його атестації. Не обійтися без неї і в ситуації, коли молодий працівник, який вже працює в установі освіти бухгалтером, отримав повну вищу освіту (спеціаліст) та хоче підвищити категорію. Розповімо, як провести атестацію бухгалтерів бюджетних установ і коли можна підвищити кваліфікаційну категорію працівнику.

Наразі нормативних документів з проведення атестації бухгалтерів бюджетних установ в закладах освіти не затверджено.

Тому і нинішнього, 2017 року, за атестації бухгалтерів бюджетних установ освіти доведеться керуватися рекомендаціями Мінсоцполітики. Саме воно свого часу, аби врегулювати ситуацію, видало спеціального листа «Про атестацію бухгалтерів» від 04.08.2010 № 713/13/84-10 (далі — Лист Мінсоцполітики).

У Листі Міністерство рекомендує дотримати у цій ситуації чинних дотепер «старожилів»:

На основі цих нормативних актів закладу освіти слід скласти власне положення про атестацію бухгалтерів бюджетних установ, що регламентуватиме порядок проведення атестації. Його затверджують як додаток до колективного договору за погодженням із профспілковим органом.

Атестація бухгалтерів бюджетних установ: загальні правила

Для проведення атестації керівник бюджетної установи наказом призначає атестаційну комісію (голову, секретаря і членів комісії з числа керівних працівників і кваліфікованих фахівців). До складу комісії включають також представників профспілкового органу.

Комісії і доведеться забезпечити виконання основного завдання атестації, що полягає в оцінці професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

  • за об’єктивними, обгрунтованими критеріями;
  • на основі результатів роботи працівника;
  • з метою визначення можливостей професійного і посадового росту.

Атестацію проводять один раз на 3–5 років. Конкретні строки, а також графік проведення атестації визначає керівник закладу за погодженням із профспілковим органом. Їх доводять до відома працівників, яких атестують.

До графіка проведення атестації не потрібно включати працівників:

які пропрацювали на займаній посаді менше одного року;

молодих працівників в період строку обов’язкової роботи після закінчення навчального закладу;

вагітних жінок та жінок, які мають дітей до одного року.

Під час проведення атестації бухгалтерів ураховують також вимоги Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 29.12.2004 № 336 (далі — Довідник професій).

Якщо ж працівник не має відповідної освіти, то з огляду на рекомендації, наведені у Листі Мінсоцполітики, як виняток, він може обіймати посаду бухгалтера II категорії при стажі роботи на посаді бухгалтера не менше одного року, та наявності рішення атестаційної комісії із рекомендацією про присвоєння чергової кваліфікаційної категорії.

Висновки атестаційної комісії під час атестації бухгалтерів бюджетних установ

Атестаційна комісія має опрацювати дані із списку працівників, які атестуються; графіка проведення атестації; заяви працівників; їх характеристики; атестаційні листи тощо.

Далі, зібравшись у кількості не менше 2/3 членів, за результатами своїх напрацювань таємним або відкритим голосуванням атестаційна комісія дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей бухгалтера:

відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

не відповідає займаній посаді.

Свої висновки атестаційна комісія має задокументувати. Оцінку діяльності працівників, що пройшли атестацію, і прийняті щодо них рекомендації атестаційної комісії заносять до атестаційного листа.

Оскільки форми атестаційного листа окремим нормативним документом не затверджено, пропонуємо скористатися зразком атестаційного листа.

Атестаційний лист підписують голова, секретар і члени атестаційної комісії, що брали участь у голосуванні. Надалі атестаційний лист і відгук (характеристика) зберігаються в особовій справі працівника.

Результати атестації бухгалтерів бюджетних установ

За результатами атестації керівник з урахуванням рекомендацій атестаційної комісії:

  • застосовує заходи для заохочення працівників;
  • у термін не більше ніж два місяці з дня атестації може прийняти рішення про переміщення працівника на іншу посаду (наприклад, з посади бухгалтера на посаду бухгалтера II категорії або навпаки) за його згодою;
  • може прийняти рішення про присвоєння чи зміну кваліфікаційної категорії, про встановлення, зміну чи скасування надбавок до посадових окладів тощо.

Зауважимо, що зниження посадового окладу, зниження кваліфікаційної категорії або класного звання працівника проводиться тільки з урахуванням думки атестаційної комісії.

Присвоєння та підвищення кваліфікаційної категорії бухгалтерів

Тарифні розряди для такої категорії працівників, як бухгалтери закладів освіти, окремо не визначені. Тож тарифні розряди для таких працівників визначають за посадами «провідні фахівці» та «фахівці» певної категорії відповідно до Схеми тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців і  технічних службовців навчальних закладів і установ освіти та наукових установ, затвердженої наказом МОН від 26.09.2005 № 557 (далі — Схема тарифних розрядів).

Для бухгалтерів навчальних закладів відповідно до Схеми тарифних наказів та Довідника професій передбачено такі рівні кваліфікаційних категорій (див. табл.).

Кваліфікаційні вимоги до посад бухгалтерів

Посада

Кваліфікаційні вимоги

Тарифний розряд

для працівників із дипломом спеціаліста

для працівників із базовою або неповною вищою освітою з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, молодший спеціаліст

Провідний бухгалтер

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера I категорії не менш як 2 роки

10-й

Бухгалтер І категорії

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст;

для магістра — немає вимог до стажу роботи;

для спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менш як 2 роки

Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менше 1 року

9-й

Бухгалтер II категорії

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року

Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року

8-й

Бухгалтер без категорії

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст);

вимог до стажу роботи немає

Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст);

для бакалавра — вимог до стажу роботи немає; молодшого спеціаліста — стаж роботи на посаді технічного службовця у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку — не менше 1 року

7-й

Нормативні документи не містять вимоги, аби бухгалтери проходили курси підвищення кваліфікації для присвоєння їм кваліфікаційної категорії.

Як провести атестацію бухгалтерів бюджетних установ освіти розглянемо далі в робочій ситуації.

СИТУАЦІЯ. Молодий працівник влаштувався на посаду бухгалтера у навчальний заклад у січні 2016 року. Йому одразу встановили 7-й тарифний розряд. Працівник мав диплом бакалавра за спеціальністю облік і аудит. А ось досвіду роботи в нього не було.

У січні 2017 року він отримав диплом спеціаліста за спеціальністю облік і аудит.

Чи є підстави підвищити такому працівнику кваліфікаційну категорію (бухгалтер ІІ категорії) та присвоїти 8-й тарифний розряд?

РІШЕННЯ. Працівник, який претендує на зайняття посади бухгалтера ІІ категорії, має відповідати таким критеріям:

  • повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст);
  • стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року (розділ «Професіонали» Довідника професій).

Утім, у пункті 10 розділу «Загальні положення» Довідника професій визначено, що підвищення кваліфікаційної категорії працівника здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації.

Отже, у цій ситуації керівнику доведеться видати наказ про проведення атестації бухгалтера бюджетних установ освіти. Працівнику, який пропрацював 1 рік, може бути присвоєна кваліфікаційна категорія — бухгалтер ІІ категорії, якщо за результатами атестації буде рішення атестаційної комісії із рекомендацією про присвоєння чергової кваліфікаційної категорії.

Проте і цього замало. Штатним розписом установи освіти має бути передбачена посада бухгалтера ІІ категорії, інакше підстав для підвищення працівнику посадового окладу з огляду на нову кваліфікаційну категорію не буде.

Адже штати і посадові оклади працівників встановлюють у штатному розписі установи, закладу. Саме штатний розпис передбачає назви посад, чисельність персоналу, оклади за кожною посадою установи, закладу.

Якщо ж штатному розписі установи, закладу не передбачена посада бухгалтера ІІ категорії, головний бухгалтер може надіслати керівнику закладу пропозицію внести зміни до штатного розпису і перейменувати посаду бухгалтера на посаду бухгалтера ІІ категорії в межах виділеного фонду заробітної плати.

За потреби керівник закладу з  урахуванням графіка проведення атестації працівників бухгалтерської служби та очікуваних змін за результатами атестації, може передбачити кошторисом зміни як у штатному розписі, так і в фонді заробітної плати.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль