Нова декларація з ПДВ 2017: звітуємо з урахуванням змін

2581
Платники ПДВ під час подання податкової звітності мають врахувати останні зміни, що відбулися у звітності з ПДВ. Тобто заповнювати і подавати вони мають вже нову форму декларації з ПДВ. Тож розставимо разом акценти на основних змінах.

Декларація з ПДВ та додатки до неї зазнали змін у зв’язку із появою наказу Мінфіну від 23.02.2017 № 276 (далі — Наказ № 276), який набрав чинності 1 березня 2017 року. Відповідно, внесено зміни і до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 № 21.

До речі, із появою Наказу № 276 оновлено також податкову накладну і порядок її заповнення. Про що ми вже розповідали.

Такі ПДВшні нововведення є логічними і довгоочікуваними, адже вже давно пора привести ПДВ-звітність до змін Податкового кодексу України (ПК), запроваджених із початку року.

Проаналізуємо, що змінилося в податковій декларації з ПДВ 2017 та порядку її заповнення і подання.

Строки подання нової форми декларації з ПДВ

За роз’ясненням фахівців фіскальної служби, податкову звітність за формою, яка враховує внесені зміни, вперше подають:

 • за березень 2017 року (граничний термін подання — 20.04.2017);
 • І квартал 2017 року (граничний термін подання — 10.05.2017).

Оновлений уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ, за тим самим роз’ясненням, подається починаючи з 1 квітня 2017 року.

Нова форма декларації з ПДВ 2017: що змінилося

Вступна частина декларації з ПДВ

У вступній частині декларації з ПДВ вилучені поля 0121, 0122, 0123, 0130, у яких раніше проставляли позначки про те, що декларацію подає спецрежимник.

Відтак, звітуючи за звітні періоди 2017 року, усі платники ПДВ заповнюють одну загальну декларацію.

А ось у новому полі «06» платники ПДВ — сільгосптоваровиробники отримали можливість поставити позначку «1» або «2» залежно від того, унесені вони до реєстру отримувачів бюджетної дотації чи ні.

Розділ І «Податкові зобов'язання» декларації з ПДВ

У рядках 4.1, 4.2 цього розділу відображатимуть як компенсаційні податкові зобов’язання, нараховані за ставкою 20% та 7% (за п. 198.5, 199.1 ПК), так і коригування сум за такими операціями (дотепер такі коригування відображали у рядку 7).

У рядку 6 тепер відображаються не тільки податкові зобов’язання за отриманими від нерезидента послугами на митній території України, а коригування податкових зобов'язань, нарахованих за такими операціями.

Рядок 7 сам по собі не змінився, різнитиметься тепер тільки обсяг його функцій, адже, як зазначалося, їх частину покладено на  рядки 4.1, 4.2 і 6.

Розділ II «Податковий кредит» декларації з ПДВ

Із цього розділу вилучили два рядки (13 і 14), призначені для суб’єктів сільськогосподарського спецрежиму за статтею 209 ПК. А для відображення погашених податкових векселів та отриманих від нерезидента послуг тепер слугуватимуть окремі рядки (що раніше входили до складу рядка 11).

В оновленому рядку 13 тепер вказують також і коригування податкового кредиту за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України. А коригування сум податкового кредиту тепер здійснюється за оновленим рядком 14.

У рядку 16.3 тепер зазначається сума збільшення/зменшення від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу, яка узгоджена протягом звітного (податкового) періоду. Тобто сума коригування від’ємного ПДВ за результатами податкової перевірки відображається у рядку 16.3 декларації з ПДВ за звітний період, у якому отримано відповідне податкове повідомлення-рішення.

Також у цьому рядку відображається підтверджена результатами документальної перевірки сума від'ємного значення реорганізованого платника, яка переноситься до податкового кредиту правонаступника (якщо він подасть заяву із заповненою таблицею 3 разом із декларацією з ПДВ за звітний період).

Розділ III «Розрахунки з бюджетом» декларації з ПДВ

У рядку 18 тепер усі платники указують суму ПДВ, яку за підсумками звітного періоду слід сплатити до загального фонду Держбюджету в порядку, визначеному статтею 200 ПК.

Сума від'ємного значення тепер зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у т. ч. розстроченого або відстроченого за ПК) (відображається у рядку 20.1).

Окремо зауважимо про загальні зміни.

Тепер у формі декларації з ПДВ вказано всі додатки до декларації. Тобто інформація про додатки, що додаються до декларації з ПДВ є її невід’ємною частиною.

Тому платники повинні проставляти позначки навпроти кожного додатка, який вони заповнили та подають у складі декларації з ПДВ.

З’явилося у декларації з ПДВ також нове поле, де платник має зазначати про подання Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування.

Додатки до декларації з ПДВ

Додатки до декларації з ПДВ зазнали більш суттєвих змін.

Додаток 1 (Д1)

Додаток 1 (Д1)  подається в разі коригування суми ПДВ (податкових зобов’язань у рядках 4.1, 4.2, 6, 7, а також податкового кредиту у рядках 13 і 14). Тож з огляду на внесені до декларації з ПДВ зміни, тепер у цьому додатку відображатимуть більше показників.

Оновлена назва таблиці 1 додатка 1 (Д1) звучить так: «Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу». 

Старі графи 3 «Період складання податкових накладних, за якими проводяться коригування» обох таблиць додатка Д1 замінено графами «Податкові накладні, за якими проводяться коригування» із підграфами 3.1 та 3.2:

Як і раніше, коригування податкових зобов’язань у додатку 1 (Д1) розписують у розрізі покупців — платників ПДВ й умовних ІПН.

Додаток 2 (Д2)

До додатку 2 (Д2) внесено зміни, спричинені правом платника ПДВ, що реорганізується, передавати суму від’ємного ПДВ своїм правонаступникам — платникам ПДВ.

Відповідно, у таблиці 1 додатка 2 (Д2) з’явилася графа 5 «в тому числі сума від’ємного значення, отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався».

Окрім цього, до додатку 2 (Д2) внесли два нових розділи:

 • «Заява платника податку, що реорганізується» з таблицею 2.  У заяві платник ПДВ, що реорганізується, вказує, яку саме суму від’ємного ПДВ він передає, а в таблиці 2 зазначають про розподіл цієї суми між правонаступниками.
 • «Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано» з таблицею 3.  Правонаступник відображає у таблиці 3 після узгодження контролюючим органом суми від’ємного значення за результатами документальної перевірки. Цю суму відображають у рядку 16.3 декларації з ПДВ.

Додаток З (ДЗ)

Додаток З (ДЗ) заповнюється, якщо платник ПДВ декларує бюджетне відшкодування.

До додатку З (ДЗ) внесені зміни стосовно правонаступників реорганізованих платників ПДВ. Тепер у таблиці 2 з'явилася графа 6 «ознака від’ємного значення (графа 5), отриманого правонаступником від реорганізованого платника податку**». У ній правонаступник проставляє позначку «+» для відображення суми від'ємного значення, що дісталася йому «у спадок» від реорганізованого підприємства.

Додаток 4 (Д4)

Додаток 4 (Д4) тепер має нову назву «Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)».

Цілком логічним виглядає те, що тепер додаток 4 (Д4) не містить таблиць, які передбачали умови для автоматичного бюджетного відшкодування. Адже ПДВ наразі відшкодовують за Реєстром заяв на отримання бюджетного відшкодування.

Внесено зміни до додатка 4 (Д4) і стосовно використання залишка коштів на електронному ПДВ-рахунку платника.

Тепер платник ПДВ може попросити перерахувати залишок коштів на електронному ПДВ-рахунку, що перевищує суму, яка підлягає сплаті до бюджету, винятково на рахунок у банку (таблиця 3 додатка 4 (Д4)). Якщо ж у платника є податковий борг з ПДВ, надлишок коштів на електронному ПДВ-рахунку він може попросити спрямувати до бюджету для погашення всього (або частини) такого податкового боргу (таблиця 4 додатка 4 (Д4)).

З’явилися у додатку 4 (Д4) два нових розділи, які заповнюють під час реорганізації платника ПДВ: «Заява платника податку, що реорганізується, про врахування його реєстраційної суми в обрахунку реєстраційної суми правонаступника» та «Заява правонаступника про врахування реєстраційної суми реорганізованого платника ПДВ (її частини) у розрахунку його реєстраційної суми». 

Додаток 5 (Д5)

У таблиці 1 додатка 5 (Д5), де розшифровують за контрагентами податкові зобов’язання, у зв’язку із внесеними змінами тепер чітко розмежовано, показники яких рядків декларації з ПДВ тут розшифровують (рядків 1, 4.1 чи 4.2).

У таблиці 2 з'явився окремий рядок для відображення податкового кредиту сільгосптоваровиробниками, які отримують бюджетні дотації.

Додаток 7 (Д7)

Тепер таблицю 4 додатка 7 (Д7), де розподіляється податковий кредит для застосування касового методу, заповнюють усі платники ПДВ, які одночасно використовують касовий метод і загальні правила визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту.

Додаток 8 (Д8)

Тепер у разі відсутності у платника ПДВ даних щодо номеру податкової накладної/розрахунку коригування (у випадку відмови у їх наданні та відмови у реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) графа 6 додатка 8 (Д8)  не заповнюється.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль