text
Головбух: Бюджет

Нова декларація з ПДВ 2017: звітуємо з урахуванням змін

 • 30 березня 2017
 • 2799

Платники ПДВ під час подання податкової звітності мають врахувати останні зміни, що відбулися у звітності з ПДВ. Тобто заповнювати і подавати вони мають вже нову форму декларації з ПДВ. Тож розставимо разом акценти на основних змінах.

Декларація з ПДВ та додатки до неї зазнали змін у зв’язку із появою наказу Мінфіну від 23.02.2017 № 276 (далі — Наказ № 276), який набрав чинності 1 березня 2017 року. Відповідно, внесено зміни і до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 № 21.

До речі, із появою Наказу № 276 оновлено також податкову накладну і порядок її заповнення. Про що ми вже розповідали.

Такі ПДВшні нововведення є логічними і довгоочікуваними, адже вже давно пора привести ПДВ-звітність до змін Податкового кодексу України (ПК), запроваджених із початку року.

Проаналізуємо, що змінилося в податковій декларації з ПДВ 2017 та порядку її заповнення і подання.

Строки подання нової форми декларації з ПДВ

За роз’ясненням фахівців фіскальної служби, податкову звітність за формою, яка враховує внесені зміни, вперше подають:

 • за березень 2017 року (граничний термін подання — 20.04.2017);
 • І квартал 2017 року (граничний термін подання — 10.05.2017).

Оновлений уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ, за тим самим роз’ясненням, подається починаючи з 1 квітня 2017 року.

Нова форма декларації з ПДВ 2017: що змінилося

Вступна частина декларації з ПДВ

У вступній частині декларації з ПДВ вилучені поля 0121, 0122, 0123, 0130, у яких раніше проставляли позначки про те, що декларацію подає спецрежимник.

Відтак, звітуючи за звітні періоди 2017 року, усі платники ПДВ заповнюють одну загальну декларацію.

А ось у новому полі «06» платники ПДВ — сільгосптоваровиробники отримали можливість поставити позначку «1» або «2» залежно від того, унесені вони до реєстру отримувачів бюджетної дотації чи ні.

Розділ І «Податкові зобов'язання» декларації з ПДВ

У рядках 4.1, 4.2 цього розділу відображатимуть як компенсаційні податкові зобов’язання, нараховані за ставкою 20% та 7% (за п. 198.5, 199.1 ПК), так і коригування сум за такими операціями (дотепер такі коригування відображали у рядку 7).

У рядку 6 тепер відображаються не тільки податкові зобов’язання за отриманими від нерезидента послугами на митній території України, а коригування податкових зобов'язань, нарахованих за такими операціями.

Рядок 7 сам по собі не змінився, різнитиметься тепер тільки обсяг його функцій, адже, як зазначалося, їх частину покладено на  рядки 4.1, 4.2 і 6.

Розділ II «Податковий кредит» декларації з ПДВ

Із цього розділу вилучили два рядки (13 і 14), призначені для суб’єктів сільськогосподарського спецрежиму за статтею 209 ПК. А для відображення погашених податкових векселів та отриманих від нерезидента послуг тепер слугуватимуть окремі рядки (що раніше входили до складу рядка 11).

В оновленому рядку 13 тепер вказують також і коригування податкового кредиту за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України. А коригування сум податкового кредиту тепер здійснюється за оновленим рядком 14.

У рядку 16.3 тепер зазначається сума збільшення/зменшення від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу, яка узгоджена протягом звітного (податкового) періоду. Тобто сума коригування від’ємного ПДВ за результатами податкової перевірки відображається у рядку 16.3 декларації з ПДВ за звітний період, у якому отримано відповідне податкове повідомлення-рішення.

Також у цьому рядку відображається підтверджена результатами документальної перевірки сума від'ємного значення реорганізованого платника, яка переноситься до податкового кредиту правонаступника (якщо він подасть заяву із заповненою таблицею 3 разом із декларацією з ПДВ за звітний період).

Розділ III «Розрахунки з бюджетом» декларації з ПДВ

У рядку 18 тепер усі платники указують суму ПДВ, яку за підсумками звітного періоду слід сплатити до загального фонду Держбюджету в порядку, визначеному статтею 200 ПК.

Сума від'ємного значення тепер зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у т. ч. розстроченого або відстроченого за ПК) (відображається у рядку 20.1).

Окремо зауважимо про загальні зміни.

Тепер у формі декларації з ПДВ вказано всі додатки до декларації. Тобто інформація про додатки, що додаються до декларації з ПДВ є її невід’ємною частиною.

Тому платники повинні проставляти позначки навпроти кожного додатка, який вони заповнили та подають у складі декларації з ПДВ.

З’явилося у декларації з ПДВ також нове поле, де платник має зазначати про подання Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування.

Додатки до декларації з ПДВ

Додатки до декларації з ПДВ зазнали більш суттєвих змін.

Додаток 1 (Д1)

Додаток 1 (Д1)  подається в разі коригування суми ПДВ (податкових зобов’язань у рядках 4.1, 4.2, 6, 7, а також податкового кредиту у рядках 13 і 14). Тож з огляду на внесені до декларації з ПДВ зміни, тепер у цьому додатку відображатимуть більше показників.

Оновлена назва таблиці 1 додатка 1 (Д1) звучить так: «Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу». 

Старі графи 3 «Період складання податкових накладних, за якими проводяться коригування» обох таблиць додатка Д1 замінено графами «Податкові накладні, за якими проводяться коригування» із підграфами 3.1 та 3.2:

Як і раніше, коригування податкових зобов’язань у додатку 1 (Д1) розписують у розрізі покупців — платників ПДВ й умовних ІПН.

Додаток 2 (Д2)

До додатку 2 (Д2) внесено зміни, спричинені правом платника ПДВ, що реорганізується, передавати суму від’ємного ПДВ своїм правонаступникам — платникам ПДВ.

Відповідно, у таблиці 1 додатка 2 (Д2) з’явилася графа 5 «в тому числі сума від’ємного значення, отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався».

Окрім цього, до додатку 2 (Д2) внесли два нових розділи:

 • «Заява платника податку, що реорганізується» з таблицею 2.  У заяві платник ПДВ, що реорганізується, вказує, яку саме суму від’ємного ПДВ він передає, а в таблиці 2 зазначають про розподіл цієї суми між правонаступниками.
 • «Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано» з таблицею 3.  Правонаступник відображає у таблиці 3 після узгодження контролюючим органом суми від’ємного значення за результатами документальної перевірки. Цю суму відображають у рядку 16.3 декларації з ПДВ.

Додаток З (ДЗ)

Додаток З (ДЗ) заповнюється, якщо платник ПДВ декларує бюджетне відшкодування.

До додатку З (ДЗ) внесені зміни стосовно правонаступників реорганізованих платників ПДВ. Тепер у таблиці 2 з'явилася графа 6 «ознака від’ємного значення (графа 5), отриманого правонаступником від реорганізованого платника податку**». У ній правонаступник проставляє позначку «+» для відображення суми від'ємного значення, що дісталася йому «у спадок» від реорганізованого підприємства.

Додаток 4 (Д4)

Додаток 4 (Д4) тепер має нову назву «Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)».

Цілком логічним виглядає те, що тепер додаток 4 (Д4) не містить таблиць, які передбачали умови для автоматичного бюджетного відшкодування. Адже ПДВ наразі відшкодовують за Реєстром заяв на отримання бюджетного відшкодування.

Внесено зміни до додатка 4 (Д4) і стосовно використання залишка коштів на електронному ПДВ-рахунку платника.

Тепер платник ПДВ може попросити перерахувати залишок коштів на електронному ПДВ-рахунку, що перевищує суму, яка підлягає сплаті до бюджету, винятково на рахунок у банку (таблиця 3 додатка 4 (Д4)). Якщо ж у платника є податковий борг з ПДВ, надлишок коштів на електронному ПДВ-рахунку він може попросити спрямувати до бюджету для погашення всього (або частини) такого податкового боргу (таблиця 4 додатка 4 (Д4)).

З’явилися у додатку 4 (Д4) два нових розділи, які заповнюють під час реорганізації платника ПДВ: «Заява платника податку, що реорганізується, про врахування його реєстраційної суми в обрахунку реєстраційної суми правонаступника» та «Заява правонаступника про врахування реєстраційної суми реорганізованого платника ПДВ (її частини) у розрахунку його реєстраційної суми». 

Додаток 5 (Д5)

У таблиці 1 додатка 5 (Д5), де розшифровують за контрагентами податкові зобов’язання, у зв’язку із внесеними змінами тепер чітко розмежовано, показники яких рядків декларації з ПДВ тут розшифровують (рядків 1, 4.1 чи 4.2).

У таблиці 2 з'явився окремий рядок для відображення податкового кредиту сільгосптоваровиробниками, які отримують бюджетні дотації.

Додаток 7 (Д7)

Тепер таблицю 4 додатка 7 (Д7), де розподіляється податковий кредит для застосування касового методу, заповнюють усі платники ПДВ, які одночасно використовують касовий метод і загальні правила визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту.

Додаток 8 (Д8)

Тепер у разі відсутності у платника ПДВ даних щодо номеру податкової накладної/розрахунку коригування (у випадку відмови у їх наданні та відмови у реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) графа 6 додатка 8 (Д8)  не заповнюється.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль