Школа бухобліку: оприбутковуємо безоплатно отримані основні засоби

897
Під нові правила бухгалтерського обліку потрапило і безоплатне отримання об’єкта основних засобів. Розглянемо на прикладі, як наразі слід оприбутковувати безоплатно отримані основні засоби.

Так, в бухгалтерському обліку бюджетних установ субрахунки для безоплатно отриманих основних засобів і проводки 2017 року для цих господарських операцій змінилися. Із 01.01.2017 бухгалтери установ мають використовувати:

Вимоги до обліку безоплатно отриманих основних засобів

Як і раніше, облік основних засобів провадять за:

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, які контролює установа, використовують рахунок 10 «Основні засоби».

Відображаємо:

за дебетом рахунку 10 — оприбуткування об’єктів основних засобів, які обліковуються за первісною вартістю, збільшення первісної вартості внаслідок поліпшення об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; збільшення вартості внаслідок дооцінки вартості об’єкта основних засобів;

за кредитом рахунку 10 — вибуття основних засобів внаслідок безоплатної передачі, продажу, або невідповідності критеріям визнання активом, а також зменшення вартості у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів або його уцінки.

Безоплатне отримання об’єкта основних засобів: нюанси обліку

Бюджетна установа може безоплатно отримати об’єкт основних засобів:

 • від суб’єкта державного сектору іншої економічної групи;
 • від суб’єкта державного сектору однієї економічної групи.

Розглянемо ситуацію, коли безоплатно отримано об’єкта основних засобів від суб’єкта державного сектору іншої економічної групи.

Уявімо, що бюджетна установа безоплатно отримала два комп’ютери від суб’єкта державного сектору іншої економічної групи, тобто бюджетної установи, підпорядкованої іншому розпоряднику бюджетних коштів вищого рівня (далі — розпорядник вищого рівня).

В Акті приймання-передачі, оформленому відповідно до форми, що є додатком до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженого постановою КМУ від 21.09.1998 № 1482, зазначено, що:

 •  первісна вартість одного комп’ютера становить 6600,00 грн, а двох — 13 200,00 грн;
 • сума нарахованого зносу за всі повні місяці експлуатації комп’ютерів — 9240,00 грн;
 •  залишкова вартість — 3960,00 грн.

Витрати на транспортування та налагодження комп’ютерів становлять 230 грн. Ці витрати установа оплатила за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду, передбачених у кошторисі за КЕКВ 2240.

Потрібно визначити субрахунки для обліку безоплатно отриманих об’єктів основних засобів.

Відобразимо безоплатне отримання об’єктів основних засобів і проводки 2017 року в Таблиці.

Відображення в обліку безоплатно отриманих об’єктів основних засобів

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

Підстава

Д-т

К-т

Відображено вартість безоплатно отриманого комп’ютера

1014 «Машини та обладнання»

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

13 200,00

Акт приймання-передачі;

р. 1.16 Типової кореспонденції

Відображено надходження у натуральній формі

2313 «Реєстраційні рахунки»

7511 «Доходи за необмінними операціями» (ККД 25020200)

13 200,00

Довідка про надходження у натуральній формі; виписка з рахунку для обліку власних надходжень (3125);

р. 5.5 Типової кореспонденції

Зараховано кошти на КЕКВ 3110 як цільове фінансування для придбання основних засобів

7511 «Доходи за необмінними операціями» *

5411«Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»* (КЕКВ 3110)

13 200,00

Запис у виписці з рахунку 3522 про зарахування цільових коштів (операція перерахування (акумулювання) Казначейством коштів з рахунку 3125 та з КЕКВ 0000 на КЕКВ 3110)

Відображено касові видатки з придбання комп’ютерів

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

2313 «Реєстраційні рахунки» (касові видатки за КЕКВ 3110)

13 200,00

Виписка з рахунку для обліку видатків спецфонду (3522);

р. 5.6 Типової кореспонденції

Отримано асигнування загального фонду для оплати витрат на транспортування, налагодження комп’ютерів

2313 «Реєстраційні рахунки»

7011«Бюджетні асигнування» (КЕКВ 2240)

230,00

Виписка з рахунку для обліку коштів загального фонду;

р. 5.1 Типової кореспонденції

Вилучено з доходу звітного періоду асигнування у сумі поточних витрат, що формують первісну вартість об’єкта основних засобів

7011«Бюджетні асигнування» (КЕКВ 2240)

5411«Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» (КЕКВ 2240)

230,00

Виписка з рахунку для обліку коштів загального фонду;

р. 1.13 Типової кореспонденції; Рекомендації

Оплачено витрати з транспортування та налагодження комп’ютерів

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2313 «Реєстраційні рахунки» (КЕКВ 2240)

230,00

Підтвердні документи;

Виписка з рахунку для обліку коштів загального фонду;

р. 5.7 Типової кореспонденції

Відображено суми витрат на транспортування та налагодження комп’ютерів

1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби»

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

230,00

Підтвердні документи;

р. 1.9 Типової кореспонденції

Зараховано до складу первісної вартості безоплатно отриманих комп’ютерів витрати, що формують їх первісну вартість

1014 «Машини та обладнання»

1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби»

230,00

Акт введення в експлуатацію основних засобів;

р. 1.15 Типової кореспонденції

Водночас проведено другий запис

5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»

5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів»

230,00

Сформовано внесений капітал на суму введених в експлуатацію комп’ютерів

5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»*

5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів»*

13 200,00

Акт введення в експлуатацію основних засобів;

п. 8 розд. ІІ НП(с)БОДС 121

р. 1.14 Типової кореспонденції

Відображено суму нарахованого зносу за всі місяці експлуатації отриманих комп’ютерів

8114 «Амортизація»

1411«Знос основних засобів»

9240,00

Акт;

п. 8 розд. ІІ НП(с)БОДС 121

р. 1.20 Типової кореспонденції

Закрито рахунки витрат в останній день звітного кварталу

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»

8114 «Амортизація»

9240,00

Бухгалтерська довідка;

р. 6.2 Типової кореспонденції

* Не визначені Типовою кореспонденцією проведення установі слід визначити в Положенні про облікову політику.

Акт приймання-передачі — Акт приймання-передачі, оформлений відповідно до форми, що є додатком до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженого постановою КМУ від 21.09.1998 № 1482;

Акт введення в експлуатацію основних засобів — Акт введення в експлуатацію основних засобів за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818;

Бухгалтерська довідка — Бухгалтерська довідка за формою, затвердженою наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68

Про безоплатне отримання об’єкта основних засобів від суб’єкта державного сектору іншої економічної групи ми розповіли тут.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль