Школа бухобліку: субрахунки для основних засобів, виготовлених власними силами

1213
Із нового року бухгалтерський облік основних засобів, виготовлених власними силами, змінився. Відповідно, змінилися і субрахунки для обліку таких основних засобів, і їх кореспонденція. Як тепер вести їх бухгалтерський облік, покажемо на прикладі.

Із 1 січня 2017 року бухгалтери бюджетних установ відображають в бухгалтерському обліку інформацію про проведені господарські операції за:

Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203;

Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженою наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Типова кореспонденція).

Тобто кореспонденція субрахунків для основних засобів, виготовлених власними силами, змінилася. Як саме, розповімо на конкретному прикладі.

Приклад визначення субрахунків для основних засобів, виготовлених власними силами

Бюджетна установа (платник ПДВ) за рахунок залишку коштів власних надходжень у сумі 940 760,00 грн своїми силами прибудовує секцію до будівлі виробничої (навчальної) майстерні.

За проектно-кошторисною документацією вартість цієї добудови становить 927 600,00 грн, у т. ч. проектно-вишукувальних робіт — 27 600,00 грн.

Цю секцію установа планує використовувати для отримання доходів від додаткової (господарської) діяльності, що є об’єктом оподаткування ПДВ. Тому сума сплаченого ПДВ не формує первісної вартості нової секції виробничої (навчальної) майстерні.

Для будівництва цієї секції установа:

 •   використала будівельні матеріали, придбані в поточному році, на суму 590 400,00 грн (у т. ч. ПДВ — 98 400,00 грн);
 • нарахувала заробітну плату працівникам, зайнятим на будівництві, у сумі 240 000,00 грн;
 •  нарахувала на суму цієї зарплати ЄСВ в сумі 52 800,00 грн.

Під час добудови секції виробничої майстерні працівники використовували певні об’єкти основних засобів. Сума амортизації, нарахованої на такі об’єкти, становить 35 000,00 грн, збір за реєстрацію прав власності на прибудований об’єкт нерухомого майна — 2890,00 грн.

На яких субрахунках для основних засобів, виготовлених власними силами, потрібно відобразити проведену господарську операцію?

Відображаємо в обліку виготовлені власними силами основні засоби за проведеннями Типової кореспонденції

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Підстава

Д-т

К-т

Оприбутковано будівельні матеріали, придбані для добудови секції виробничої майстерні

1513 «Будівельні матеріали»

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

492 000,00

Накладна;

р. 3.1 Типової кореспонденції

Відображено суму ПДВ, враховану в податковому кредиті

6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

98 400,00

Податкова накладна, зареєстрована у ЄРПН;

р. 3.1 Типової кореспонденції

Зараховано кошти* на КЕКВ 3110 для оплати рахунку постачальника в сумі:

590 400,00

Виписка з рахунку 3522 (запис про зарахування коштів з КЕКВ 0000 на КЕКВ 3110);

касові видатки поточного звітного періоду за КЕКВ 3110 потребують відновлення з електронного рахунку обліку ПДВ в сумі 98 400 грн

вартості будівельних матеріалів

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»

5411«Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»

492 000,00

ПДВ, врахованого у податковому кредиті

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» 

98 400,00

Оплачено рахунок постачальника за будівельні матеріали (КЕКВ 3110)

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2313 «Реєстраційні рахунки»

590 400,00

Р. 5.7 Типової кореспонденції

Списано вартість будівельних матеріалів, використаних на добудову секції виробничої майстерні

8113 «Матеріальні витрати»

1513 «Будівельні матеріали»

492 000,00

Накладна (вимога);

Акт виконаних будівельно-монтажних робіт ф. № 2-кб;

р. 3.17 Типової кореспонденції

Віднесено на вартість добудови секції виробничої майстерні вартість будівельних матеріалів

1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби»

8113 «Матеріальні витрати»

492 000,00

Акт виконаних будівельно-монтажних робіт ф. № 2-кб;

за аналогом р. 9.3, 1.21 Типової кореспонденції

Нараховано амортизацію основних засобів, що використовувалися для добудови секції виробничої майстерні

8114 «Амортизація»

1411 «Знос основних засобів»

35 000,00

Розрахунок амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів);

р. 1.20 за аналогом р. 9.4, 1.21 Типової кореспонденції

Віднесено на вартість добудови секції виробничої майстерні суму нарахованої амортизації

1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби»

8114 «Амортизація»

35 000,00

Водночас відображено зміни в капіталі*

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»*

5411«Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»*

35 000,00

-

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на добудові секції виробничої майстерні, та враховано її у вартості цієї добудови

8111 «Витрати на оплату праці»

6511 «Розрахунки із заробітної плати»

240 000,00

П. 6 розд. ІІ та п. 1 розд. ІІІ НП(С)БОДС 121;

відомість нарахування заробітної плати;

за аналогом р. 9.1, 1.21 Типової кореспонденції

1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби»

8111 «Витрати на оплату праці»

240 000,00

Утримано із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб (240 000,00 грн × 18%)

6511 «Розрахунки із заробітної плати»

6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

43 200,00

Відомість нарахування заробітної плати;

р. 8.8 Типової кореспонденції

Утримано із заробітної плати військовий збір (240 000,00 грн × 1,5%)

6511 «Розрахунки із заробітної плати»

6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

3600,00

Нараховано ЄСВ на заробітну плату працівників, зайнятих на добудові секції виробничої майстерні, та враховано його у вартості цієї добудови

8112 «Відрахування на соціальні заходи»

6313 «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування»

52 800,00

Розрахунок суми ЄСВ на заробітну плату працівників, зайнятих на будівництві;

р. 8.3 за аналогом р. 9.2, 1.21 Типової кореспонденції

1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби»

8112 «Відрахування на соціальні заходи»

52 800,00

Віднесено на вартість добудови секції виробничої майстерні витрати в сумі вартості отриманих послуг з оформлення права власності на будівлю (КЕКВ 2240)

1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби»

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2890,00

Акт надавача послуг;

п. 6 розд. ІІ та п. 1 розд. ІІІ НП(С)БОДС 121;

р. 1.21 Типової кореспонденції

Зараховано кошти на:

КЕКВ 2240 для оплати вартості послуг з оформлення права власності

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»*

5411«Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»*

2890,00

Виписка з рахунку 3522 (запис про зарахування коштів із залишку на початок року (КЕКВ 0000) на КЕКВ 2240 та 3110)

КЕКВ 3110 для виплати нарахованої заробітної плати працівникам, зайнятим на добудові секції виробничої майстерні

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»*

5411«Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»*

240 000,00

КЕКВ 3110 для перерахування нарахованого ЄСВ на заробітну плату працівників, зайнятих на добудові секції виробничої майстерні

52 800,00

Сплачено збір за реєстрацію прав власності на добудований об’єкт нерухомого майна за КЕКВ 2240

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2313 «Реєстраційні рахунки»

2890,00

Виписка з рахунку 3522 (запис про перерахування коштів з КЕКВ 2240);

р. 5. 7 Типової кореспонденції

Перераховано за КЕКВ 3110:

Виписка з рахунку 3522 (запис про перерахування коштів з КЕКВ 3110);

р. 8. 9 Типової кореспонденції

на карткові рахунки заробітну плату працівникам, зайнятим на добудові секції виробничої майстерні

6511 «Розрахунки із заробітної плати»

2313 «Реєстраційні рахунки»

193 200,00

до бюджету утримані податки та збори

6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2313 «Реєстраційні рахунки»

46 800,00

до бюджету ЄСВ, нарахований на заробітну плату працівників, зайнятих на добудові секції виробничої майстерні

6313 «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування»

2313 «Реєстраційні рахунки»

52 800,00

Зараховано на збільшення первісної вартості будівлі виробничої майстерні витрати після завершення робіт з добудови до неї секції

1013 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої»

1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби»

850 290,00

Акт введення в експлуатацію основних засобів;

р. 1.23 Типової кореспонденції

Водночас проведено другий запис

5411«Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»*

5111«Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів»

850 290,00

*Проведення не визначені в Типовій кореспонденції. Ці проведення установі слід визначити в Положенні про облікову політикуВаша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль