Заборгованість та зобов’язання у річній фінансовій та бюджетній звітності

208
Бюджетна установа передплатила тижневик «Головбух:БЮДЖЕТ». Витрати на передплату вона визнала витратами майбутніх періодів. А також у неї на кінець року обліковується списана, прострочена заборгованіть тощо. Усі ці об’єкти обліку вона має розкласти за відповідними чарунками у звітності. До того ж — з урахуванням стандартів.

Інформацію про дебіторську та кредиторську заборгованість, а також про зобов’язання бюджетні установи відображають у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (далі — форма 7), наведеній у додатку 10 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 № 44 (далі — Порядок 44).

Формуючи відомості про зобов’язання, слід враховувати вимоги Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 128 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629 (далі — НП(с)БОДС 128).

Тонкощі заповнення окремих граф форми 7 розглянемо далі.

Графа 5 форми 7

У графі 5 форми 7 відображають суму дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки (абз. 13 п. 3.6 Порядку № 44).

Як дебіторську заборгованість у відповідному рядку графи 5 слід відобразити витрати, які є витратами майбутніх періодів, зокрема:

 • сплачені авансом орендні платежі;
 • передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання.

Нагадаємо, що витрати майбутніх періодів включають до складу фактичних витрат поточного звітного періоду в частині, визначеній умовами договорів. Тому у графі «Фактичні за звітний період (рік)» усіх форм бюджетної звітності за 2015 рік ці витрати не наводять. А позаяк в обліку установи виникає різниця між фактичними та касовими видатками, оплата видатків наперед є дебіторською заборгованістю за бюджетними коштами.

Графа 6 форми 7

У графі 6 форми 7 уточнюють інформацію про прострочену дебіторську заборгованість на кінець звітного періоду (року), що входить до загальної суми дебіторської заборгованості.

Дебіторську заборгованість можна визнати простроченою лише на 30-й день після:

 • закінчення терміну обов’язкового платежу згідно з укладеними договорами;
 • виписування рахунку на оплату, якщо дата платежу не визначена (п. 1.2 Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.04.2015 № 372; далі — Порядок № 372).

Також у графі 6 слід вказати суми простроченої дебіторської заборгованості:

 • отриманої від установ, що були ліквідовані та приєднані до неї протягом звітного року, у т. ч. підпорядкованість яких змінено згідно із законодавством (пп. 1.6 та 1.8 Порядку № 44);
 • за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про держбюджет або рішенням про місцевий бюджет на звітний рік не затверджувались.

Графа 7 форми 7

У графі 7 форми 7 обов’язково наводять суму дебіторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду.

Трапляється, що інформацію про дебіторську заборгованість, списану протягом звітного періоду, наводять лише у відповідних графах рядка 61 «071 «Списана дебіторська заборгованість» у Розшифровці позабалансових рахунків до Балансу (керуючись пунктом 3.1 Порядку № 44). А от у графі 7 інформацію про цю заборгованість забувають вказати, що суперечить пункту 3.6 Порядку № 44.

Слід врахувати, що сума списаної дебіторської заборгованості, що її наводять у графі 7, впливає на результат фінансової діяльності установи за звітний рік. Ця сума має відповідати сумі, наведеній у рядках:

 • 041 «у тому числі дебіторська» Звіту про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м; додаток 2 до Порядку № 44; далі — форма № 9д, № 9м) за загальним фондом;
 • 601 «у тому числі дебіторська» форми № 9д, № 9м за спеціальним фондом.

Разом з тим буває, що до графи 7 включають суми списаної дебіторської заборгованості, що не належить до виконання кошторису. Скажімо, списані суми невідшкодованих збитків у частині, що підлягала перерахуванню до бюджету, наведені у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 18 до Порядку № 44; далі — Довідка 18). Однак інформацію про суму такої списаної дебіторської заборгованості не можна відображати у графі 7 форми 7.

Графа 9 форми 7

У графі 9 форми 7 відображають суму кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках.

Водночас доходи майбутніх періодів як один із видів кредиторської заборгованості (п. 2 розд. ІІ НП(с)БОДС 128), також відображають у формі  7. Зокрема, у рядку 010 «Доходи» вказують загальною сумою кредиторську заборгованість, що утворилась як надходження оплати за надану послугу в сумі більшій, ніж була нарахована. Тобто за послугу, що її не надавали.

Насамкінець варто простежити, аби сума кредиторської заборгованості, наведена у графі 9 форми 7, відповідала даним рядка 445 «Доходи майбутніх періодів» Пасиву Балансу (форма 1; додаток 1 до Порядку № 44). Адже суму доходів майбутніх періодів підсумковими оборотами на результат виконання кошторису за звітний рік не списують.

Графа 13 форми 7

У графі 13 форми 7 відображають суми бюджетних фінансових зобов’язань, які зареєстровані в органі Казначейства та залишились не оплаченими на кінець звітного періоду.

А от якщо до графи 13 включити кредиторську заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не зареєстрованими в органі Казначейства, це буде порушенням пункту 3.6 Порядку № 44. Адже таку кредиторську заборгованість відображають у рядку 120 Довідки 18.

Не можна вносити до графи 13 і кредиторської заборгованості, зобов’язання за якою взяті без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням установлених законодавством повноважень. Адже у разі виникнення кредиторської заборгованості за такими зобов’язаннями її відображають у рядку 130 Довідки 18 (п. 4.6 Порядку № 44).

Як визначає частина четверта статті 48 БК, такі зобов’язання не вважаються бюджетними зобов’язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини шостої статті 48 БК) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.

Якщо ж на кінець звітного 2015 року установа має на обліку кредиторську заборгованість, що склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними, вона відображає інформацію про таку кредиторську заборгованість у Довідці про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 34 до Порядку № 44).

Відповідальність

Насамкінець нагадаємо: якщо при складанні форм фінансової та бюджетної звітності не були дотримані вимоги Порядку № 44, органи Казначейства застосовують до установи як учасника бюджетного процесу заходи впливу за порушення бюджетного законодавства. А саме за порушення встановлених вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів (п. 33 ч. 1 ст. 116 БК).Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль