Школа бухобліку: визначаємо проведення для МШП

735
Бюджетна установа придбала запаси, які вона повинна оприбуткувати за субрахунками нового плану рахунків. З’ясуємо, якими проведеннями для МШП вона має відобразити придбані запаси в обліку.

Перщ ніж визначити проведення для МШП, нагадаємо, що бюджені установи визнають, оцінюють та обліковують запаси за такими нормативами, як:

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 123);

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11.

Придбання МШП  і виробничих запасів

Бюджетна установа (неплатник ПДВ) коштом загального фонду придбала за кодом економічної класифікації видатків (далі — КЕКВ) 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (далі — КЕКВ 2210) на загальну суму 14 640,60 грн (у т. ч. ПДВ — 2440,10 грн):

а) матерільні цінності, що належать до виробничих запасів, на суму 13 080,00 грн (у т. ч. ПДВ —2180,00 грн), зокрема:

 •  мінеральну воду «Моршинська негазована» у пластикових пляшках 0,33 л за ціною 7,50 грн 20 шт. на суму 180,00 грн (у т. ч. ПДВ — 30,00 грн);
 • бензин А95 у талонах номіналом 10 л за ціною 21,50 грн/л — 500 л на суму 12 900,00 грн (у т. ч. ПДВ — 2150,00 грн);

б) матерільні цінності, що належать до інших нефінансових активів — МШП, на загальну суму 1560,60 грн (у т. ч. ПДВ — 260,10 грн), зокрема:

 •   ручки кулькові (синій колір) 1/50/2000 за ціною одиниці 1,57 грн — 100 шт. на суму 188,40 грн (у т. ч. ПДВ — 31,40 грн);
 •  папір офісний А4 Zoom — 20 пач. за ціною одиниці 40,00 грн на суму 960,00 грн (у т. ч. ПДВ — 160,00 грн)
 • мило туалетне DURU — 5 уп. (5 шт. по 90 г) за ціною одієї упаковки 40,20 грн. на загальну суму 241,20 грн. (у т. ч. ПДВ — 40,20 грн);
 •  мило рідке «Смачні секрети з екстрактами фруктів» 500 мл — 5 шт. за ціною одиниці 28,50 грн. на загальну суму 171, 00 грн. (у т. ч. ПДВ — 28,50 грн).

Для транспортування цих запасів до місця розташування установи залучили приватного підприємця (неплатник ПДВ). Вартість транспортних послуг у сумі 240,00 грн (сума без ПДВ) оплачено за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Бухгалтерські проведення, які має зробити бюджетна установа, аби оприбуткувати придбані матеріальні цінності та сформувати їх первісну вартість, залежать від:

 •  умов оплати їх вартості;
 •  обраного методу обліку транспортно-заготівельних витарат (ТЗВ).

Розглянемо бухгалтерські проведення окремо на прикладах кореспонденції субрахунків на умовах:

 • оплати запасів після їх отримання і врахування вартості ТЗВ у первісній вартості цих запасів;
 • попередньої оплати і ведення обліку ТЗВ на окремих аналітичних рахунках.

Кореспонденція субрахунків на умовах оплати запасів після їх отримання і врахування вартості ТЗВ у первісній вартості цих запасів

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

Підстава

Д-т

К-т

Оприбутковано виробничі запаси:

13 080,00

мінеральну воду «Моршинська негазована» 0,33 л

1511 «Продукти харчування»

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

180,00

Накладні (вимоги); рахунки-фактури постачальників;

р. 3.1

Типової кореспонденції

бензин А95 у талонах номіналом 10 л

1514 «Пально-мастильні матеріали»

12 900,00

Оприбутковано інші нефінансові активи:

1560,60

ручки кулькові (синій колір) 1/50/2000

1812
«Малоцінні та швидкозношувані предмети»

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

188,40

папір офісний А4 Zoom

960,00

мило туалетне DURU — 5 уп. (5 шт. по 90 г)

241,20

мило рідке «Смачні секрети з екстрактами фруктів» 500мл — 5шт.

171, 00

Враховано ТЗВ у складі первісної вартості*:

240,00

П.8 розд. ІІ НП(с)БОДС 123;

Рахунок надавача послуг;

Розрахунок розподілу вартості ТЗВ;

р. 3.10

Типової кореспонденції

мінеральної води «Моршинська негазована» 0,33 л (240,00 грн ÷14 640,60 × 180,00 грн)

1511 «Продукти харчування»

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2,95

бензину А95 у талонах номіналом 10 л (240,00 грн ÷14 640,60 ×

× 12 900,00 грн)

1514 «Пально-мастильні матеріали»

211,47

ручок кулькових (синій колір) 1/50/2000 (240,00 грн ÷14 640,60 × 188,40 грн)

1812
«Малоцінні та швидкозношувані предмети»

3,09

паперу офісного А4 Zoom (240,00 грн ÷14 640,60 × 960,00 грн)

1812
«Малоцінні та швидкозношувані предмети»

15,74

мила туалетного DURU — 5 уп. (5 шт. по 90 г) (240,00 грн ÷14 640,60 × 241,20 грн)

1812
«Малоцінні та швидкозношувані предмети»

3,95

мила рідкого «Смачні секрети з екстрактами фруктів» 500мл — 5 шт.

(240,00 грн ÷14 640,60 × 171,00 грн)

1812
«Малоцінні та швидкозношувані предмети»

2,80

Отримано асигнування для оплати вартості:

Р. 5.1

Типової кореспонденції

придбаних виробничих запасів та МШП за КЕКВ 2210

2313 «Реєстраційні рахунки»

7011 «Бюджетні асигнування»

14 640,60

транспортних послуг за КЕКВ 2240

240,00

Оплачено вартість придбаних виробничих запасів та інших нефінансових активів

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2313 «Реєстраційні рахунки»

14 640,60

Р. 5.7

Типової кореспон

денції

Оплачено вартість транспортних послуг

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2313 «Реєстраційні рахунки»

240,00

Проведення для МШП

Із 2017 року за Порядком застосування Плану рахунків канцелярські та господарські товари обліковують у складі малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП). У разі придбання їх оприбутковують як звичайні запаси. Тобто тепер не створюють фонду в МШП, облік якого донедавна установи вели на субрахунку 411.

Що змінилося в методології обліку МШП у 2017 році?

Раніше було так: доки МШП перебували на складі, фонд у МШП відображав обсяг капіталу установи в оборотних активах.

Нині вартість МШП, що перебувають на складі, формує фінансовий результат установи. Вартість МШП, придбаних у минулих роках, формує накопичений фінансовий результат виконання кошторису установи, а придбаних у поточному році — фінансові результати виконання кошторису звітного періоду.

Отже, нині створювати фонд у МШП немає потреби.

Кореспонденція субрахунків на умовах попередньої оплати і ведення обліку ТЗВ на окремих аналітичних рахунках

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

Підстава

Д-т

К-т

Отримано асигнування за КЕКВ 2210 для оплати вартості виробничих запасів та МШП, що придбаваються

2313 «Реєстраційні рахунки»

7011 «Бюджетні асигнування»

14 640,60

Р. 5.1

Типової кореспонденції

Оплачено вартість виробничих запасів та МШП, що придбаваються

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

2313 «Реєстраційні рахунки»

14 640,60

Рахунки постачальників;

р. 5.7

Типової кореспонденції

Оприбутковано виробничі запаси:

13 080,00

мінеральну воду «Моршинська негазована» 0,33 л

1511 «Продукти харчування»

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

180,00

бензин А95 у талонах номіналом 10 л

1514 «Пально-мастильні матеріали»

12 900,00

Накладні (вимоги); рахунки-фактури постачальників;

р. 3.1

Типової кореспонденції

Оприбутковано інші нефінансові активи:

1560,60

ручки кулькові (синій колір) 1/50/2000

1812
«Малоцінні та швидкозношувані предмети»

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

188,40

папір офісний А4 Zoom

960,00

мило туалетне DURU — 5 уп. (5 шт. по 90 г)

241,20

мило рідке «Смачні секрети з екстрактами фруктів» 500мл — 5 шт.

171, 00

Відображено ТВЗ на окремих аналітичних рахунках, відкритих до субрахунків з обліку*:

240,00

П.8 розд. ІІ НП(с)БОДС 123;

Рахунок надавача послуг;

Розрахунок розподілу витрат на транспортування;

р. 3.10

Типової кореспонденції

продуктів харчування

(240,00 грн ÷14 640,60 × 180,00 грн)

1511 «Продукти харчування (транспортно-заготівельні витрати)»

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2,95

пально-мастильних матеріалів

(240,00 грн ÷14 640,60 ×

× 12 900,00 грн)

1514 «Пально-мастильні матеріали (транспортно-заготівельні витрати)»

211,47

МШП

(240,00 грн ÷14 640,60 × 1560,60 грн)

1812
«Малоцінні та швидкозношувані предмети (транспортно-заготівельні витрати)»

25,58

Отримано асигнування за КЕКВ 2240 для оплати вартості послуг із транспортування придбаних виробничих запасів та МШП

2313 «Реєстраційні рахунки»

7011 «Бюджетні асигнування»

240,00

Р. 5.1

Типової кореспонденції

Оплачено вартість транспортних послуг

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2313 «Реєстраційні рахунки»

240,00

Р. 5,7

Типової кореспон

денціїВаша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль