text
Головбух: Бюджет

Електронний реєстр стипендій: як подавати інформацію для виплати коштів

 • 11 квітня 2017
 • 202

У 2017 році змінилися принципи призначення стипендій. Попри те що, як і раніше, соціальні стипендії виплачують навчальні заклади, джерело фінансування у таких виплат тепер інше. І аби стипендіат мав змогу їх отримати, інформація про нього має бути внесена до реєстру академічних та соціальних стипендій. Як це правильно зробити — роз’яснив Мінфін.

Так, інформація про осіб, які навчаються у навчальних закладах або за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету та мають право на відповідну стипендію, має бути внесена до реєстру академічних та соціальних стипендій.

Йдеться про такі стипендії:

Потрібну інформацію про осіб, які мають право на означені стипендії, збирають так. Спочатку уповноважена вишем особа отримує від студента документи, потрібні для призначення стипендії, і формує їх в особову справу. Далі виш передає до органу соцзахисту населення:

 •  завірену копію особової справи студента — у десятиденний строк із дня звернення студента щодо призначення соціальної стипендії;
 • список студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (на паперових та електронних носіях) — щомісяця до 5 числа. Форму цього списку визначено в додатку до Порядку № 1045.

Тож навчальні заклади, які подають електронні реєстри соціальних виплат, мають забезпечити якісне шифрування відповідних електронних реєстрів. Як правильно це зробити, роз’яснив Мінфін у листі від 01.03.2017 № 29010-08-5/5470.

Як формується Єдиний реєстр стипендій

Механізм взаємодії між Мінфіном, територіальними органами Казначейства, органами соціального захисту населення визначає Порядок, затверджений постановою КМУ від 18.02.2016 № 151 (далі — Порядок № 151).

Він установлює, що для перерахування коштів на соціальні виплати установи, які здійснюють такі виплати, подають до органів Казначейства платіжні доручення разом з реєстром виплат в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 та зведеним реєстром виплат у паперовому вигляді за формою згідно з додатком 3.

Електронний реєстр має формат назви файла, зазначений у додатку 2.

Зауважимо: у разі невідповідності формату назви файла зазначеному у додатку 2 до Порядку № 151, органи Казначейства повертають платіжне доручення установі, яка проводить соціальні виплати, без виконання.

Як правильно вносити інформацію до Єдиного реєстру стипендій

Аби установи, які здійснюють соціальні виплати і формують реєстр в ручному, а не в автоматичному режимі, могли правильно надати інформацію для проведення виплат, слід завантажити на веб-порталі Казначейства спеціально розроблений файл електронного реєстру у форматі excel (із розділу «Електронні сервіси»).

Форму електронного реєстру заповнюють так:

У яку клітинку вносять інформацію

Яку інформацію відображають

D2

номер реєстру виплат, якщо реєстр всього один — ставлять 1

C4

код виплат

C7

дату початку періоду, за який виплачується стипендія, у форматі ДД.ММ.РРРР обов'язково через крапку, де ДД — день, ММ — місяць, РРРР — рік. Наприклад, якщо стипендія виплачується за березень 2017 року, то потрібно вказати: 01.03.2017

E7

дату закінчення періоду, за який виплачується стипендія, у форматі, який згадано вище: якщо стипендія виплачується за березень 2017 року, то потрібно вказати — 31.03.2017

A11 (а також в усіх клітинках, які будуть під нею)

відповідно до кількості записів у реєстрі потрібно вказати дату виплати, тобто ту дату, станом на яку надається реєстр до Казначейства у форматі ДД.ММ.РРРР

B11 (а також в усіх клітинках, які будуть під нею)

відповідно до кількості записів у реєстрі потрібно вказати порядковий номер запису, тобто 1, 2, 3

C11 (а також в усіх клітинках, які будуть під нею)

відповідно до кількості записів у реєстрі потрібно вказувати номер поточного рахунка студента, на який виплачується стипендія. Якщо одержувач отримує стипендію у касі вишу, потрібно вказати: «Отримує в касі» та написати назву вишу

D11 (а також в усіх клітинках, які будуть під нею)

відповідно до кількості записів у реєстрі потрібно вказати найменування банківської установи, в якій відкритий рахунок одержувача стипендії, згідно з офіційною назвою на офіційному сайті НБУ.

Якщо одержувач отримує стипендію у касі вишу, потрібно вказати: «Отримує в касі» та написати назву вишу

E11 (а також в усіх клітинках, які будуть під нею)

відповідно до кількості записів у реєстрі потрібно вказати код МФО банківської установи, в якій відкритий рахунок одержувача соціальних виплат (стипендій), згідно з офіційною назвою на офіційному сайті НБУ. Якщо одержувач отримує стипендію у касі вишу, потрібно вказати: «Отримує в касі» та написати назву вишу

F11 (а також в усіх клітинках, які будуть під нею)

відповідно до кількості записів у реєстрі потрібно вказати код згідно з ЄДРПОУ банківської установи, в якій відкритий рахунок одержувача соціальних виплат (стипендій), згідно з офіційною назвою на офіційному сайті НБУ. Якщо одержувач отримує стипендію у касі вишу, потрібно вказати ЄДРПОУ вишу

G11 (а також в усіх клітинках, які будуть під нею)

відповідно до кількості записів у реєстрі потрібно вказати суму стипендії без урахування профспілкових та податкових відрахувань

H11 (а також в усіх клітинках, які будуть під нею)

відповідно до кількості записів у реєстрі потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові одержувача стипендії. Вказувати П. І. Б. потрібно обов'язково через кому наприклад: Іванов, Іван, Іванович

I11 (а також в усіх клітинках, які будуть під нею)

відповідно до кількості записів у реєстрі потрібно вказати ідентифікаційний код одержувача стипендії, якщо ж за якоюсь з причин у особи немає ідентифікаційного коду (за релігійними переконаннями або якщо студент - іноземець), потрібно це вказати, записавши повністю причину відсутності ідентифікаційного коду

J11 (а також в усіх клітинках, які будуть під нею)

відповідно до кількості записів у реєстрі, потрібно вказати серію та номер паспорта одержувача стипендії за форматом: серія, номер, наприклад: ВВ, 123456; якщо на момент нарахування стипендії особа не набула віку, при якому видають паспорт, потрібно вказувати серію та номер свідоцтва про народження, розділяючи серію та номер через кому; якщо студент, якому виплачується стипендія, має паспорт нового зразка, потрібно вказувати усі цифри (ID) паспорта

K11 (а також в усіх клітинках, які будуть під нею)

відповідно до кількості записів у реєстрі потрібно вказати адресу реєстрації одержувача стипендії — ту, яка вказана у паспорті. Потрібно записувати за таким форматом (через кому): область, місто, вулиця, будинок, квартира.

Наприклад: Київська, Київ, вул. Межигірська, 11, 125

M11

найменування посади керівника установи

O11

вказати ініціали та прізвище керівника установи

M15

найменування відповідальної особи з бухгалтерії (зазвичай  головний бухгалтер)

O15

ініціали та прізвище відповідальної особи з бухгалтерії

(!) Кожний вид соціальної стипендії має бути заповнений у вигляді окремого реєстру, із зазначенням у клітинці C4 відповідного коду соціальної виплати (див. у додатку до листа Мінфіну від 01.03.2017 № 29010-08-5/5470).

Як зазначалося, формат назви реєстру має відповідати формату файла, зазначеному у додатку 2 до Порядку № 1045.

Згідно з додатком 2 до Порядку № 1045 назва реєстру має такий вигляд:

vfBBBBBBBRRRRTTTTYYMMDDEEEEEEEENN.xls,

де BBBBBBB — код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету. Наприклад, для соціальної стипендії потрібно вказувати 2501180, а для академічної стипендії — 2201190, для вказання коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, який має 6 символів, попереду потрібно вказувати додатковий символ — 0;

RRRR — код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету. Наприклад, для соціальної стипендії потрібно вказувати 1070, а для академічної стипендії — 0990;

TTTT — чотирицифровий код територіального органу Казначейства, який провів платіжне доручення, наприклад 2600;

YY — рік, наприклад 17;

MM — місяць, наприклад 02;

DD — день подання реєстру до територіального органу Казначейства, наприклад 20;

EEEEEEEE — код згідно з ЄДРПОУ органу, що подав реєстр виплат, наприклад 12345678;

NN — двоцифровий номер за зростанням, який визначається номером надання файла реєстру, який сформовано за один операційний день. Тобто, якщо в один день подавати реєстри усіх видів соціальних стипендій, потрібно для відповідних файлів вказувати нумерацію від 01 до 08 (відповідно до кількості видів соціальних стипендій, наведених у додатку до цього листа).

В результаті загальна назва реєстру виплат, наприклад для соціальної стипендії, буде мати такий вигляд:

vf2501180107026001702201234567801.xls.

При цьому кількість символів, яка зарезервована для відповідного коду, має точно відповідати кількості символів, вказаних вище, замінювати будь-який код нулями або іншими символами, які не передбачені згаданим роз'ясненням Мінфіну, не можна.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль