text
Головбух: Бюджет

До Інструкції 333 внесені зміни: застосовуємо КЕКВ за новим порядком

 • 12 квітня 2017
 • 5455

Усі учасники бюджетного процесу застосовують економічну класифікацію видатків бюджету. У такий спосіб держава може узагальнити інформацію про виконання бюджету. Тож бухгалтеру установи не обійтися без чітких правил проведення певних видатків за відповідним КЕКВ. Нещодавно окремі з цих правил змінилися і бухгалтери установ мають обов’язково про це знати.

Так, нещодавно зазнав змін порядок застосування економічної класифікації видатків бюджету. Своїм наказом від 14.02.2017 № 135 Мінфін вніс зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333 (далі — Інструкція № 333).

Цей нормативний акт є практично настільною книгою бухгалтера бюджетної установи, адже саме за її нормами установи визначають, за яким кодом економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) вони мають провести ті чи ті свої видатки. Оскільки за законодавством  видатки бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів мають бути чітко розмежовані за економічними характеристиками операцій.

Тож ми не можемо оминути увагою зміни, які відбулися з 4 квітня 2017 року у класифікації видатків бюджету. Зауважимо: хоч цього разу їх небагато, але окремі з них для застосування економічної класифікації видатків бюджету є доволі суттєвими.

Зміни у класифікації видатків бюджету: витрати на транспортування і установку

Відтепер оплата витрат на транспортування, у т. ч. витрати зі страхування ризиків транспортування товарів, установку, монтаж, налагодження, заготівлю товарів та оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи здійснюється за тим самим КЕКВ, за яким установа придбаває товар. Інше правило можливе лише тоді, коли це передбачено умовами договору придбання. Такий припис містить оновлений пункт 1.4 Інструкції № 333.

Тобто якщо установа закуповуватиме товари, постачальник яких пропонує супутні послуги з їх доставки, установки  чи монтажу, тоді такі витрати слід планувати за одним КЕКВ. Скажімо, за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» тепер установа плануватиме витрати і на придбання обладнання вартістю понад 6000 грн. і на його установку постачальником такого обладнання.

Зміни у класифікації видатків: планування видатків на закупівлю

Пункт 1.2 Інструкції 333, що стосується планування видатків на закупівлі, приведено у відповідність із нормами закупівельного законодавства. Тепер він має таку редакцію: «видатки на проведення публічних закупівель здійснюються за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету залежно від економічної суті платежу». Тобто містить загальну норму стосовно планування  всіх видатків установ на проведення закупівель.

Зміни у класифікації видатків: видатки на покриття сум боргу, визначених органами контролю

Відкоригував Мінфін норму, що урегульовує КЕКВ для платежів, визначених органами контролю. Тепер за тим самим КЕКВ, за яким має бути проведений основний платіж, установи проводять:

 • не лише сплату донарахованих платежів (крім штрафів і пені та відсотків річних від простроченої суми договору; а й
 • сплату визначених контрольними органами відповідно до законодавства сум боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення;

Зміни у класифікації видатків: капітальні видатки

Мінфін оновив визначення поняття «капітальні видатки», вилучивши з нього видатки на будівництво (придбання), ремонт, модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об'єктів). Натомість тепер  у цьому визначенні уточнюється, що до капітальних видатків належать також видатки, які спрямовуються на капітальні інвестиції, капітальний ремонт.

Зміни у класифікації видатків бюджету 2017 за КЕКВ

Зміни та уточнення, внесені до порядку застосування окремих КЕКВ, проілюструємо далі почергово (для кращого сприйняття виділимо нововведення напівжирним шрифтом).

КЕКВ 2110 «Оплата праці»

Оновлена редакція пп. 2.1.1:

За цією категорією передбачаються видатки на оплату праці всіх працівників бюджетних установ (організацій), а також грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських згідно з установленими посадовими окладами, ставками або розцінками, матеріальну допомогу, у тому числі видатки на премії та інші види заохочень чи винагород відповідно до законодавства.

Тобто за КЕКВ 2110 тепер і видатки на оплату праці поліцейських.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

За КЕКВ 2210 можна здійснювати оплату видатків на:

Оновлена норми Інструкції № 333

Пояснення

Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, в тому числі електронних, придбання та виготовлення підручників та книг. Видатки на поповнення бібліотечних фондів за цим кодом не здійснюються

пп. 3 пп. 2.2.1

Отже, тепер без сумнівів можна буде планувати видатки на передплату електронних видань за КЕКВ 2210

Придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів, насіння, добрив тощо (у тому числі для науково-дослідних робіт, наукових цілей, лабораторних досліджень (випробувань) та навчального процесу)

пп. 10 пп. 2.2.1

Придбання посуду, термосів, фляг, кайданків, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів незалежно від вартості та іншого спеціального екіпірування) тощо

пп. 17 пп. 2.2.1

Засоби індивідуального захисту і раніше установи планували за КЕКВ 2210, тепер маємо уточнений їх перелік

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

За КЕКВ 2240 може здійснюватися:

Оновлена норми Інструкції № 333

Пояснення

Оплата інформаційних послуг, що надаються інформагентствами засобами електронного зв'язку (новини "он-лайн", анонс тощо), послуг з доступу в режимі on-line до зарубіжних електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів

пп. 1 пп. 2.2.4

Оплата транспортних послуг (у тому числі компенсація відповідних витрат працівникам закордонних дипломатичних установ України відповідно до законодавства), крім видатків з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель, які належать до капітального будівництва та капітального ремонту; проведення експертної оцінки транспортних засобів, реєстрації транспортних засобів, технічного огляду транспортного засобу, оплата оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, медичного огляду водіїв (у тому числі транспортних засобів спеціального призначення); оплата послуг, безпосередньо пов'язаних з придбанням матеріалів (у тому числі їх відвантаження, подача залізничних вагонів, простій під завантаженням та розвантаженням тощо), якщо вартість таких послуг не включена до ціни товару

пп. 5 пп. 2.2.4

Отже, тепер за КЕКВ 2240 можна планувати і компенсацію витрат на оплату транспортних послуг працівникам закордонних дипломатичних установ України

Оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування; надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; технічних умов; експертних висновків, рекомендацій тощо; оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування; плата за містобудівне обґрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту (будівництва, реконструкції), якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації

пп. 10 пп. 2.2.4

Тобто тепер оплату послуг з технічних умов сміливо можна проводити за КЕКВ 2240

Оплата (відшкодування) витрат на проїзд, наймання житла та добових народних засідателів і присяжних за час виконання ними обов’язків у суді

пп. 21 пп. 2.2.4

Нагадаємо, що згідно з минулорічними конституційними змінами у судочинстві інститут народних засідателів ліквідовано

Оплата (відшкодування) проїзду, добових, проживання та інших витрат відповідно до законодавства тренерів, суддів, інших учасників навчально-тренувальних зборів, змагань, олімпіад, молодіжних, національно-патріотичних, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, наукових конференцій тощо, які надають послуги відповідно до укладених угод та інших підтвердних документів на проведення заходів

пп. 24 пп. 2.2.4

Як бачимо, тепер оплату добових, витрат на проїзд та проживання можна проводити на підставі документів, що підтверджують проведення цих  заходів

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»

За КЕКВ 2250 можна здійснювати:

Оновлена норми Інструкції № 333

Пояснення

Видатки на компенсаційні виплати в іноземній валюті працівникам, направленим у довготермінове відрядження відповідно до законодавства

пп. 6 пп. 2.2.5

У цьому підпункті Мінфін змінив відшкодування витрат на компенсаційні витрати, що не змінює суті цієї норми

Видатки на відрядження (у тому числі проїзду, добових, польових тощо) фізичних осіб, які мають правовідносини з бюджетною установою і на яких розповсюджується дія наказу (розпорядження), виданого керівником: учнів, студентів, тренерів, інших учасників на навчально-тренувальні збори, змагання, олімпіади, молодіжні, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, наукові конференції тощо

пп. 7 пп. 2.2.5

Тобто тепер не важливо, молодіжний статус чи ні, мають заходи, на які направлятиме у відрядження фізосіб установа

КЕКВ 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення»

За КЕКВ 2260 можна здійснювати оплату видатків на:

Оновлена норми Інструкції № 333

Пояснення

придбання згідно з установленими нормами озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, військово-хімічного майна, оптичних та навчальних стрілецьких приладів; утримання і зберігання всіх видів озброєння тощо

пп. 1 пп. 2.2.6

Нагадаємо, що продукція оборонного призначення — це озброєння, військова та спеціальна техніка, військова зброя і боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»

Оновлена редакція підпункту 2.2.7.4  звучить так:

Плата за природний газ, включаючи оплату послуг з розподілу природного газу, зберігання, постачання та транспортування; оплата скрапленого (балонного) газу.

Тобто відтепер у бюджетних установ більше не виникатиме запитань, за яким КЕКВ на оплачувати послуги з постачання природного газу.

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»

За КЕКВ 2281 можна здійснювати:

Оновлена норми Інструкції № 333

Пояснення

видатки на розробку (модернізацію, удосконалення) сторонніми підприємствами (організаціями) дослідних зразків обладнання для подальшого його впровадження у серійне виробництво, розробку сторонніми підприємствами (організаціями) дослідних зразків програмного забезпечення, що є результатом науково-дослідних робіт

пп. 1 пп. 2.2.8.1

Як бачимо, перелік заходів, які можуть проводити сторонні організації з дослідними зразками обладнання, розширено

Код 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»

Підпункт 2.2.8.2 Інструкції № 333 доповнили таким підпунктом:

«12) видатки закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України)».

Отже, тепер поточні видатки зазначених закладів охорони здоров'я слід планувати та проводити за КЕКВ 2282.

Код 2730 «Інші виплати населенню»

За КЕКВ 2730 можна здійснювати:

Оновлена норми Інструкції № 333

Пояснення

Оплату безоплатно наданих квартир і комунальних послуг у випадках, визначених законодавством (у тому числі проживання депутатів у готелях та службових квартирах); компенсація за піднайом (найом) жилих приміщень військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового і начальницького складу, не забезпеченим таким житлом

пп. 1 пп. 2.5.3

Виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, поліцейських

пп. 20 пп. 2.5.3

Компенсацію згідно із законодавством відсоткової ставки за іпотечними житловими кредитами, наданими фізичним особам

пп. 25 пп. 2.5.3

Як бачимо, Мінфін вилучив обмеження на виплату компенсації лише за іпотечними кредитами

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»

За КЕКВ 2800 може здійснюватися:

Оновлена норми Інструкції № 333

Пояснення

Сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (включаючи плату за адміністративні послуги); сплата грошового внеску (гарантії) для забезпечення виконання зобов'язань у зв’язку з участю у закупівлях (конкурсі)

пп. 1 пп. 2.6

Окрім сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів та внесків для участі у закупівлях, які і раніше проводили за КЕКВ 2800, тепер за цим КЕКВ проводитимуть, зокрема, плату за адмінпослуги

Сплата штрафів, пені тощо, у тому числі за несвоєчасну сплату податків, збитків від інфляції

пп. 3 пп. 2.6

Тобто тепер відшкодування збитків від інфляції слід проводити за тим КЕКВ, за яким проводять основний платіж за договором

Відшкодування моральних збитків та майнової шкоди юридичним та фізичним особам згідно з рішенням суду (якщо рішенням суду не визначено сутності платежу) та судових витрат

пп. 9 пп. 2.6

Нагадаємо, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи (як-то:  витрати на правову допомогу; витрати, пов'язані з явкою до суду; витрати на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів та проведення судових експертиз; витрати пов'язані з явкою до суду)

КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу»

Відтепер за цією категорією передбачаються видатки на придбання або створення основних засобів, окремих інших необоротних матеріальних активів, збільшення вартості активів внаслідок поліпшення об'єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), капітальний ремонт, створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів.

Тобто перелік видатків, які можна передбачати за КЕКВ 3110 (що і робили раніше установи), Мінфін описав детально.

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів»

Тепер за цим КЕКВ можна проводити видатки на спорудження монументів і пам'ятників.

Код 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

За цим КЕКВ наразі слід передбачати капітальні видатки закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль