Закупівлі без застосування процедур: коли можна проводити

2914
Часто замовники запитують, у яких випадках можливі закупівлі без застосування закупівельних процедур. Переконані, лише одиниці з них у цей момент думають про те, як обійти Закон про публічні закупівлі. Більшість воліють діяти в рамках Закону і для цього прагнуть знати точно, коли не потрібно застосовувати його норми. Розставити всі крапки над «і» допомогло Мінекономрозвитку у своєму роз’ясненні № 3302-06/10639-06 від 31.03.2017.

Звичайно, закупівлі без застосування процедур, визначених статтею 12 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон про публічні закупівлі), можливі. І є чимало випадків, на які не поширюється дія Закону про публічні закупівлі. Замовник має просто знати норми законодавства і правильно визначити предмет закупівлі.

Так, кожен замовник знає суворий припис Закону про публічні закупівлі, за яким усі закупівлі для забезпечення потреб держави та територіальної громади проводять в електронній системі закупівель, коли вартість предмета закупівлі:

 • у замовників дорівнює або перевищує 200 тис. грн — для товару (товарів), послуги (послуг), 1,5 млн грн — для робіт;
 •  у замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, дорівнює або перевищує 1 млн грн — для товару (товарів), послуги (послуг), 5 млн грн — для робіт.

Утім, не всі замовники читали (чи, можливо, читали, але не дуже уважно) норми Закону про публічні закупівлі, що містять перелік предметів закупівлі, за якими проводять закупівлю без застосування процедур.

Тому варто уточнити, коли саме можна проводити закупівлі без застосування процедур.

Вичерпний перелік випадків закупівлі без застосування процедур — у Законі

Так, частиною третьою — для замовників, а також додатково частиною четвертою — для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, — статті 2 Закону про публічні закупівлі установлено перелік випадків, на які не поширюється дія цього Закону.

Наголошуємо: цей перелік є вичерпним!

В усіх інших випадках замовник не має права проводити закупівлі без застосування процедур.

Уточнимо окремі з передбачених статтею 2 Закону про публічні закупівлі предметів закупівель, на які вимоги цього Закону не поширюються.

Закупівлі послуг фінансових установ — без застосування процедур

З-поміж предметів закупівель, закупівлі яких проводять без застосування процедур, є послуги фінансових установ, у т. ч. міжнародних фінансових організацій, щодо надання кредитів, гарантій, фінансового лізингу та послуги, допоміжні до фінансових послуг.

Які послуги маються на увазі під послугами фінансових установ?

Аби відповісти на це запитання, з’ясуємо спочатку, хто належить до фінансових установ.

Хто належить до фінансових установ

Фінансовими установами вважаються юридичні особи, які відповідно до закону надають одну чи кілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесені до відповідного реєстру в установленому законом порядку.

До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг (ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III; далі — Закон № 2664). А от незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України, не належать до фінансових установ.

Будьте уважними: юридична особа набуває статусу фінансової установи з дати внесення відповідного запису про неї до Державного реєстру фінансових установ. Документом, що підтверджує статус фінансової установи, є свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

Будьте уважними: юридична особа набуває статусу фінансової установи з дати внесення відповідного запису про неї до Державного реєстру фінансових установ. Документом, що підтверджує статус фінансової установи, є свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

Що вважають фінансовою послугою

Фінансові послуги це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Перелік фінансових послуг визначає частина перша статті 4 Закону № 2664. До них, зокрема, належать фінансовий лізинг, надання коштів у позику, у т. ч. і на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств. Коли потрібно з’ясувати, що саме мається на увазі під цими поняттями, слід звернутися до норм, зокрема, Цивільного кодексу України (ЦК).

Як бути із послугами, допоміжними до фінансових послуг

Справді, тлумачення поняття «послуги, допоміжні до фінансових послуг» ані Закон про публічні закупівлі, ані Закон № 2664 не містять.

Визначитися, чи належить певний предмет закупівлі до послуг, допоміжних до фінансових послуг, замовнику можуть допомогти в межах своїх повноважень Нацкомфінпослуг та НБУ.

Отже, закупівлю без застосування процедур замовник проводить тоді, коли збирається закупити послуги фінансових установ або міжнародних фінансових організацій. Прикладом таких послуг може бути надання кредитів, гарантій, фінансового лізингу та послуг, допоміжних до фінансових послуг.

У разі державної таємниці та оборонного замовлення — закупівлі без застосування процедур

Поза Законом про публічні закупівлі відбуваються закупівлі, коли предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII (далі — Закон № 3855).

Що вважають державною таємницею

Державна таємниця — це відомості:

 • у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку;
 • розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України;
 • які визнані у порядку, встановленому Законом № 3855, державною таємницею і підлягають охороні державою

Завдання забезпечити охорону державної таємниці покладено на СБУ.

Тож якщо закупівля товарів, робіт і послуг становить державну таємницю, що визнана такою за Законом № 3855, замовник проводить таку закупівлю без застосування процедур.

Як бути з державним оборонним замовленням

Особливості відносин, пов'язаних з визначенням та здійсненням процедур закупівлі продукції, виконанням робіт та наданням послуг оборонного призначення (продукція, роботи і послуги), установлює Закон України «Про державне оборонне замовлення» від 03.03.1999 № 464-XIV (далі — Закон № 464).

Державне оборонне замовлення — це 

засіб державного регулювання економіки для задоволення наукових та матеріально-технічних потреб із забезпечення національної безпеки і оборони шляхом планування обсягу фінансових ресурсів, визначення видів та обсягів продукції, робіт і послуг, а також укладення з виконавцями державних контрактів на постачання (закупівлю) продукції, робіт і послуг.

Державні замовники з державного оборонного замовлення вибирають виконавців з постачання (закупівлі) продукції, робіт і послуг так:

 • якщо закупівля за державним оборонним замовленням становить державну таємницю, — у порядку, передбаченому Законом № 464;
 • в інших випадках — у порядку, визначеному Законом про публічні закупівлі та Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» від 12.05.2016 № 1356-VIII.

Придбання та оренда нерухомого майна — закупівля без застосування процедур

Поза дією Закону про публічні закупівлі залишаються наразі:

 • придбання та оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна;
 • придбання майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно.

Увага!

До нерухомого майна, нерухомості частина перша статті 181 ЦК відносить земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

А деталізуючи визначення майна, стаття 190 ЦК говорить, що майном як особливим об'єктом вважають окремо річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Отже, такі предмети закупівлі, як придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно, для замовника є чітким сигналом проводити закупівлю без застосування процедур закупівель.

Видатки на відшкодування (компенсацію) витрат — без застосування процедур

Як бути замовнику, який планує видатки на відшкодування (компенсацію) витрат, підказує пункт 20 частини першої статті 1 Закону про публічні закупівлі.

Саме він дає зрозуміти, що публічна закупівля це придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом.

Та й договір про закупівлю, який замовник і учасник укладають за результатами проведення процедури закупівлі, також передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари.

А оскільки у разі відшкодування (компенсації) витрат про жодне придбання замовником товарів, робіт і послуг не йдеться, висновок випливає сам собою. Якщо видатки замовник проводить саме як відшкодування (компенсацію) втрат і не передбачають укладання договору про закупівлю, не може виникати і потреба застосування процедур закупівель. Адже норми Закону про публічні закупівлі, а також норми нормативно-правових актів, розроблених на його виконання, на проведення таких видатків не поширюються.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль