Школа бухобліку: відображаємо вибуття ліквідованого об’єкта основних засобів

610
Ліквідація основного засобу також має бути відображена в обліку. А нині це роблять за субрахунками нового Плану рахунків. Які треба обрати для обліку ліквідації основних засобів проводки, покажемо в цій статті.

Передусім нагадаємо, що для обліку ліквідації основних засобів проводки визначають за  Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженою наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Типова кореспонденція). Та й субрахунки мають бути прописані за Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203.

Ліквідація основних засобів: загальні вимоги

Як і раніше, облік основних засобів провадять за:

Із норм цих нормативів випливає, що у разі ліквідації основних засобів об’єкт основних засобів перестають визнавати активом, і він підлягає вибуттю (списанню з балансу).

У бухобліку у разі вибуття об’єкта основних засобів з балансу списують його первісну (переоцінену) балансову вартість на суму накопиченого зносу (п. 3 розд. VI НП(с)БОДС 121).

Розглянемо далі на прикладі, які у разі ліквідації основних засобів проводки слід застосовувати.

Ліквідація основних засобів проводки

Уявімо таку ситуацію.

Установа списала з балансу основні засоби — комп’ютерну техніку, вузли та деталі якої непридатні для подальшого використання. Ліквідаційна вартість техніки становить 456,00 грн, нарахований на неї знос — 3650,00 грн. Списану техніку оприбутковано як брухт.

Оприбуткований брухт установа передала спеціалізованому підприємству. За роботи, проведені з його переробки та виокремлення з брухту дорогоцінних металів, установа перерахувала спеціалізованому підприємству:

 • 300,00 грн — за взяття проб та визначення вмісту дорогоцінних металів;
 • 900,00 грн — за переробку брухту.

Внаслідок переробки брухту отримано:

 • золото 750 проби масою 1 г, закупівельна ціна — 800,00 грн/г;
 • срібло 925 проби масою 8 г, закупівельна ціна — 15,00 грн/г.

Потрібно відобразити в обліку надходження від реалізації брухту та провести розрахунки з бюджетом.

За визначеним у паспорті переробки на партію брухту та відходів із вмістом дорогоцінних металів обсягом вилучених з брухту дорогоцінних металів розрахуємо отриманий дохід від реалізації брухту — 920,00 грн (1 г × 800,00 грн/г + 8 г × 15,00 грн/г).

У пункті 54 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України (БК) визначено, що до доходів загального фонду Державного бюджету України належать, зокрема:

 •  80% коштів, отриманих установами, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння;
 • 50% коштів, отриманих цими установами за здане у вигляді брухту і відходів срібло.

Аналогічні вимоги стосуються і перерахування до відповідного місцевого бюджету коштів, отриманих установами, які утримуються за рахунок цього бюджету. Їх наведено у статтях 64, 66, 69 БК.

У цій ситуації у разі ліквідація основних засобів проводки будуть такими (див. табл.).

Кореспонденція субрахунків для відображення в обліку ліквідації основних засобів

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Підстава

Д-т

К-т

Відображено вибуття комп’ютерної техніки на суму:

Протокол інвентаризаційної комісії;

Акт списання основних засобів (часткової ліквідації);

р. 1.31 Типової кореспонденції

·  зносу

1411 «Знос основних засобів»

1014 «Машини та обладнання»

3650,00

·  залишкової (ліквідаційної) вартості

8411 «Інші витрати за обмінними операціями»

1014 «Машини та обладнання»

456,00

Віднесено до накопичених фінансових результатів первісну вартість комп’ютерної техніки, що списується у зв’язку з ліквідацією

5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»

4106,00

Р. 1.32 Типової кореспонденції

Зверніть увагу на те, що станом на 01.01.2017 року на субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами» (нині субрахунок 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів») обліковували залишкову вартість необоротних активів. Тому у разі відчуження чи списання основних засобів, придбаних до 2017 року, за цим проведенням слід списувати залишкову вартість цих основних засобів. Так вчиняють, аби не розбалансувати Пасив з Активом Балансу ф. №1-дс.

У разі відчуження об’єктів основних засобів, вартість яких на 100% замортизована, а і їх ліквідаційна вартість є нульовою, запису за проведенням 1.32 Типової кореспонденції не здійснюють.

Звісно, про все це слід зробити запис у Положені про облікову політику установи.

Оприбуткувано брухт, одержаний від ліквідації комп’ютерної техніки й утримуваний для продажу

1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу»

7211 «Дохід від реалізації активів» (ККД 25020400)

456,00

Акт списання основних засобів (часткової ліквідації);

р. 3.12 Типової кореспонденції

Відображено власні надходження, отримані у натуральній формі у вигляді брухту

2313 «Реєстраційні рахунки» (ККД 25020400)

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»*

456,00

Довідка про надходження у натуральній формі; виписка з рахунку для обліку власних надходжень (3125);

р. 5.4 Типової кореспонденції

Відображено касові видатки з придбання запасів у вигляді брухту

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»*

2313 «Реєстраційні рахунки» (касові видатки за КЕКВ 2210)

456,00

Виписка з рахунку для обліку видатків спецфонду (3522);

р. 5.7 Типової кореспонденції

Віднесено на видатки вартість послуг спеціалізованого підприємства з:

Рахунок спеціалізованого підприємства

·  відбору проб та аналізів

8212 «Витрати, пов’язані з реалізацією майна»

6415 «Розрахунки з іншими кредиторами»

300,00

Проведення у Типовій кореспонденції

не наведено

·  переробки брухту

900,00

Оплачено спеціалізованому підприємству вартість послуг з відбору проб та аналізів і переробки брухту

6415 «Розрахунки з іншими кредиторами»

2313 «Реєстраційні рахунки»

1200,00

Виписка з рахунку для обліку видатків спецфонду (3522)

р. 5.7 Типової кореспонденції

Відображено реалізацію запасів у вигляді брухту спеціалізованому підприємству

8211 «Собівартість проданих активів»

1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу»

456,00

Накладна (акт передачі відповідної форми);

р. 3.15 Типової кореспонденції

Нараховано надходження:

а) установи — у розрізі дорогоцінних металів:

Розрахунок

·  вартості золота (1 г × 800,00 грн/г × 20%)

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

7211 «Дохід від реалізації активів» (ККД 25020400)

160,00

Накладна (акт передачі відповідної форми);

р. 5.3 Типової кореспонденції

·  вартості срібла (8 г × 15,00 грн/г × 50%)

60,00

б) Державного бюджету України — у розрізі дорогоцінних металів:

Розрахунок

·  вартості золота (1 г × 800,00 грн/г × 80%)

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

6312 «Інші розрахунки з бюджетом»

640,00

Проведення у Типовій кореспонденції

не наведено

·  вартості срібла (8 г × 15 грн/г × 50%)

60,00

Відображено надходження коштів на реєстраційний рахунок від спеціалізованого підприємства за реалізовані дорогоцінні метали

2313 «Реєстраційні рахунки»

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

920,00

Виписка з рахунку;

р. 5.4 Типової кореспонденції

Перераховано до Державного бюджету України частину надходжень від реалізації брухту в розрізі дорогоцінних металів:

Виписка з рахунку;

р. 5.8 Типової кореспонденції

·  вартості золота

6312 «Інші розрахунки з бюджетом»

2313 «Реєстраційні рахунки» (ККД 25020400)

640,00

·  вартості срібла

60,00Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль