Закупівлі енергосервісу — тепер за новими правилами

432
Набув чинності Закон, яким парламентарі внесли зміни до порядку проведення енергомодернізації. Торкнулися нововведення, зокрема, закупівель енергосервісу, що мають на меті підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності. Розповімо, що саме змінилося у правилах закупівель енергосервісу.

Ухвалений нещодавно Закон України від 23.03.2017 № 1980-VІІІ вносить зміни до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 № 327-VIII (далі — Закон № 327). Головне завдання внесених змін — аби закупівля енергосервісних послуг запрацювала з огляду на:

Тож проаналізуємо, якими новими нормами поповнився Закон № 327 і яких правил тепер слід дотримати під час закупівлі енергосервісу.

Введено поняття «об’єкт енергосервісу»

Так тепер Законом № 327 конкретизовано поняття «об’єкт енергосервісу».

Будинок, будівля, споруда, їх комплекс, об’єкт та/або елемент (частина) об’єкта благоустрою населених пунктів, група будівель (споруд), комплекс (будова), які перебувають у державній або комунальній власності, вважаються об’єктом енергосервісу, якщо стосовно них ухвалено рішення про закупівлю енергосервісу. Таке рішення мають ухвалити:

 • центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу, — стосовно об’єктів державної власності);
 • виконавчий орган місцевої ради або місцевий орган виконавчої влади — стосовно об’єктів комунальної власності).

Закупівлі енергосервісу — за Законом про публічні закупівлі

Так, тепер закупівлі енергосервісу слід проводити:

 • за процедурами публічних закупівель;
 • у порядку, встановленому Законом про публічні закупівлі;
 • з урахуванням особливостей, встановлених Законом № 327.

Змінами уточнено статтю 3 Закону № 327, що визначає особливості здійснення закупівель енергосервісу. Зокрема, установлено, що закупівлі енергосервісу проводять шляхом застосування процедури відкритих торгів або переговорної процедури закупівлі.

Вимоги до тендерної документації для закупівлі енергосервісу

Тепер у разі закупівлі енергосервісу у тендерній документації обов’язково мають бути:

Що саме

Умови

Підстава

Інструкція з підготовки тендерних пропозицій

п. 1 ч. 3 ст. 3 Закону № 327

Один або кілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до статті 16 Закону про публічні закупівлі з урахуванням особливостей, встановлених частинами п’ятою — шостою статті 3 Закону № 327, вимоги, встановлені статтею 17 Закону про публічні закупівлі, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством

Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 Закону про публічні закупівлі у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним

п. 2 ч. 3 ст. 3 Закону № 327

Базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), чинними на дату оголошення про проведення процедури закупівлі

Базовий річний рівень затверджує виконавчий орган відповідної місцевої ради або місцевий орган виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності), шляхом прийняття у встановленому порядку відповідних актів.

Якщо протягом періоду, щодо якого здійснюється розрахунок обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, на об’єкті енергосервісу комісія (створена переліченими органами) виявила недотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами та правилами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд, базовий річний рівень визначається відповідно до методики, затвердженої Держенергоефективності

п. 3 ч. 3 ст. 3 Закону № 327

Повна інформація про об’єкт енергосервісу та обладнання, що використовується на об’єкті енергосервісу для постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, необхідну учаснику процедури закупівлі для підготовки тендерної пропозиції

Замовник забезпечує безперешкодний доступ учасника процедури закупівлі до такого об’єкта для перевірки та уточнення зазначеної в цьому пункті інформації (у т. ч. до технічних паспортів, специфікацій, планів, креслень, рисунків, технічних та якісних характеристик, копій договорів з постачальниками паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг)

п. 4 ч. 3 ст. 3 Закону № 327

Перелік критеріїв та методику оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв, якщо замовником прийнято рішення включити інші критерії, крім показника ефективності енергосервісного договору

п. 5 ч. 3 ст. 3 Закону № 327

Строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не менше ніж 90 робочих днів з дати розкриття тендерних пропозицій

п. 6 ч. 3 ст. 3 Закону № 327

Інформація про мову (мови), якою (якими) мають бути складені тендерні пропозиції

п. 7 ч. 3 ст. 3 Закону № 327

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій

п. 8 ч. 3 ст. 3 Закону № 327

Прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками процедури закупівлі

п. 9 ч. 3 ст. 3 Закону № 327

Формула розрахунку показника ефективності енергосервісного договору

п. 10 ч. 3 ст. 3 Закону № 327

Вимоги про зазначення учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції такої інформації:

 • пропонований строк енергосервісного договору;
 • щорічні платежі виконавцю енергосервісу, розраховані з урахуванням пропонованого строку дії енергосервісного договору;
 • щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу;
 • рівень скорочення споживання відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору (у натуральних показниках та відсотках до базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг);
 • фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу;
 • ціна енергосервісного договору

п. 11 ч. 3 ст. 3 Закону № 327

Оголошення про проведення процедури для закупівлі енергосервісу

В оголошенні про проведення процедури відкритих торгів замовник:

 • не зазначає — інформацію, передбачену абзацами четвертим, п’ятим, шостим і десятим частини 2 статті 21 Закону про публічні закупівлі;
 • зазначає — розмір мінімального кроку підвищення показника ефективності енергосервісного договору під час електронного аукціону у відсотках та математичну формулу, що застосовуватимуть для визначення показників інших критеріїв оцінки (у разі їх застосування).

Оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу обов’язково оприлюднюється на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель додатково англійською мовою.

Інформація у звіті про результати проведення процедури закупівлі енергосервісу

У звіті про результати процедури закупівлі енергосервісу замість цінових пропозицій учасників тендера, цінових пропозицій на переговорах замовник зазначає:

 •  показники ефективності енергосервісного договору учасників тендера
 •  показники ефективності енергосервісного договору, зазначені учасниками у пропозиціях на переговорах — у разі проведення переговорної процедури.

Закупівля енергосервісу для різних розпорядників бюджетних коштів

Тепер Закон № 327, який доповнено статтею 31, містить вимоги до проведення закупівлі енергосервісу щодо об’єктів, які перебувають у віданні різних розпорядників бюджетних коштів.

Виконавчий орган відповідної місцевої ради або місцевий орган виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральний орган виконавчої влади (щодо об’єктів державної власності), до сфери управління якого належить замовник енергосервісу, мають право прийняти рішення про закупівлю енергосервісу щодо окремих будівель об’єкта енергосервісу, що перебувають в оперативному управлінні або господарському віданні різних розпорядників бюджетних коштів. Відповідальним за проведення закупівлі вони визначають одного з таких розпорядників бюджетних коштів. Це — уповноважений замовник.

Отже, саме уповноважений замовник надалі проводить процедуру закупівлі, дотримуючись законодавства.

Розпорядники бюджетних коштів та уповноважений замовник кожен окремо укладають з переможцем енергосервісні договори щодо об’єктів, які перебувають в їх оперативному управлінні чи господарському віданні.

Договори укладаються відповідно до умов, визначених у тендерній документації та поданих пропозиціях.

Слід звернути увагу, що під час проведення процедури закупівлі енергосервісу для оцінки пропозицій учасників беруть сумарне значення показників ефективності енергосервісного договору за об’єктами кожного з розпорядників бюджетних коштів (замовників енергосервісу).

Підстави для скасування торгів із закупівлі енергосервісу

Замовник відміняє торги із закупівлі енергосервісу якщо:

 • немає подальшої потреби в закупівлі енергосервісу;
 • не можна усунути порушення, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
 • порушений порядок оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укласти договір, передбаченого Законом про публічні закупівлі;
 • для участі в них подано менше двох тендерних пропозицій;
 • до оцінки допущено менше двох тендерних пропозицій;
 • відхилені всіх тендерних пропозицій згідно із Законом про публічні закупівлі;
 •  є відмова у затвердженні істотних умов енергосервісного договору з учасником процедури закупівлі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (щодо об’єктів державної власності), Верховною Радою АР Крим, відповідної місцевої ради (щодо об’єктів комунальної власності).

Зауважимо: інформація про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути визначена в тендерній документації.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль