Щорічні відпустки медичних працівників: кому надаємо і на скільки

539
Медичні працівники, як і інші, мають право на щорічні відпустки. Утім, тривалість окремих із них залежить не лише від посади, а й від спеціалізації закладу, в якому працюють медичні працівники. Розглянемо особливості визначення тривалості відпусток медичних працівників.

Право на відпустки медичним працівникам гарантує Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Разом з тим він визначає умови, тривалість і порядок їх надання.

Як і інші працівники, медичні працівники мають право на відпустки, передбачені Законом про відпустки. Тобто на гарантоване надання відпустки визначеної тривалості із:

 • збереженням на період такої відпустки місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених Законом про відпустки;
 • забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24  Закону про відпустки.

На тому, які саме відпустки можна надавати медичним працівникам та за яких умов, зупинимося далі детальніше.

Щорічна основна відпустка

Мабуть, уже всі знають, що за відпрацьований робочий рік надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше ніж 24 календарних дні.

Відлік робочого року рахують від дня укладення трудового договору.

Тож і щорічна основна відпустка медичних працівників не може ані на день бути меншою за 24 календарних дні. А от варіант із збільшенням тривалості такої відпустки для окремих категорій медичних працівників є цілком можливим.

Йдеться про працівників протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу або матеріалами, що їх містять, доглядають хворих на туберкульоз та/або прибирають приміщення, у яких перебувають такі хворі. Для них відповідно до статті 23 Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.2001 № 2586-III щорічну відпустку встановлюють більшої тривалості — 36 календарних днів.

Та й цей термін збільшується, якщо у працівників протитуберкульозних закладів виникло професійне захворювання — у такому разі держава гарантує збільшення щорічної відпустки до 45 календарних днів. До того ж під час надання такої  відпустки медпрацівники отримують переваги — вони можуть використовувати її у літній або інший зручний для них час.

Щорічні додаткові відпустки медичних працівників

Статтею 8 Закону про відпустки передбачені щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці.

Щорічні додаткові відпустки медичним працівникам за особливий характер праці надають:

Кому

На скільки

Окремим категоріям працівників, робота яких:

пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням;

виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я

тривалістю до 35 календарних днів* за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим КМУ

Працівникам із ненормованим робочим днем

тривалістю до семи календарних днів* згідно зі списками посад, робіт і професій, визначених у колективному договорі, угоді

*Конкретну тривалість додаткової відпустки встановлюють у колективному договорі за кожним видом робіт, професій та посад чи трудовим договором

Порядок надання кожної з таких відпусток має свої нюанси. Розкриємо їх далі.

Відпустка за особливий характер праці за Списком

Аби медичним працівникам та іншим працівникам закладів охорони здоров’я визначити для щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці:

тривалість — дотримуються положень розділу XVII «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Списку виробництв.

Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці наведено у додатку 2 до постанови КМУ від 17.11.1997 № 1290 (далі — Список виробництв).

умови надання — керуються Порядком застосування Списку виробництв.

Порядок застосування Списку  виробництв,  робіт,  професій  і посад   працівників,   робота   яких   пов'язана   з    підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та  умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці затверджено наказом Мінпраці від 30.01.1998 № 16.

Він встановлює, що:

1) відпустку медичним працівникам надають пропорційно фактично відпрацьованому часу;

2) до часу, що дає працівникові право на таку відпустку, зараховують дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад;

3) облік часу, відпрацьованого в умовах, передбачених Списком виробництв, веде власник або уповноважений ним орган;

4) якщо в умовах, передбачених Списком виробництв, працівник зайнятий менше половини робочого часу, додаткової відпустки йому не надають.

Додаткова відпустка медичним працівникам за ненормований робочий день

Медичним працівникам із ненормованим робочим днем надають щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці згідно зі списками посад, робіт і професій, визначених у колективному договорі.

Нагадаємо особливості роботи в у умовах ненормованого робочого дня.

Ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, що його встановлюють для певної категорії працівників, якщо неможливо нормувати час трудового процесу.

Хоча працівник виконує роботу в позаробочий час, така робота не вважається надурочною. Міра праці у цьому разі визначається не лише тривалістю робочого часу, а й колом обов’язків та обсягом виконаних робіт (навантаженням).

Під час встановлення медичним працівникам ненормованого робочого дня слід дотримати Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці від 10.10.1997 № 7.

Зауважимо: ненормований робочий день не можна встановлювати для тих працівників, які зайняті на роботі з неповним робочим днем. А ось якщо працівники працюють в умовах неповного робочого тижня, для них таких обмежень не існує.

На працівників, які працюють на умовах ненормованого робочого дня, поширюється встановлений в установі, організації режим робочого часу. Тому не можна систематично залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи понад встановлену тривалість робочого часу.

Як бачимо, однією з основних умов для встановлення працівникові ненормованого робочого дня є періодичне виконання роботи понад встановлену тривалість робочого часу.

Аби компенсувати за умов ненормованого робочого дня виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу, передбачено надання додаткової відпустки медичним працівникам до семи календарних днів.

Під час визначення конкретної тривалості додаткової відпустки за особливий характер праці працівникам із ненормованим робочим днем до уваги беруть всі перелічені чинники.

Відпустка медичним працівникам за безперервну роботу

Ще одна щорічна додаткова відпустка для медичних працівників передбачена Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (далі — Закон № 2801) — це так звана відпустка за безперервну роботу.

На неї мають право:

 • лікарі дільничних лікарень;
 • головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості;
 • дільничні лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, дільничні медичні сестри територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та дільничні медичні сестри амбулаторій, лікарі загальної практики (сімейні лікарі) та медичні сестри загальної практики — сімейної медицини;
 • завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік;
 • керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини, лікарі (старші лікарі) та середній медичний персонал виїзних бригад станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної авіації та відділень планової та екстреної консультативної допомоги.

Надається така відпустка за безперервну роботу на перелічених посадах у зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад три роки тривалістю три календарних дні (п. «н» ч. 1 ст. 77 Закону № 2801).

На жаль, нормативні акти не містять чіткого порядку обчислення безперервної роботи, яка дає право на відпустку за безперервну роботу. Пропонуємо скористатися аналогічними нормами наказу Мінсоцполітики та МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519), що визначають право на встановлення надбавки за тривалість безперервної роботи.

Із практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції випливає, що безперервний стаж працівників — це тривалість безперервної роботи на одному підприємстві, в установі, організації чи на інших підприємствах у випадках, встановлених чинним законодавством.

Так, перелічені  у пункті «н» частини першої статті 77 Закону № 2801 медичні працівники відповідно до підпункту 4.1.1 Умови № 308/519 має право на встановлення надбавки за тривалість безперервної роботи. Відтак для обчислення стажу безперервної роботи, який дає право на відпустку за безперервну роботу, доцільно застосувати порядок обчислення стажу безперервної роботи, що дає право на отримання надбавок за тривалість безперервної роботи (пп. 4.1.3 Умов № 308/519).Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль