Про відпустки вчителям: тривалість, умови надання і оплата

458
Бухгалтер має правильно визначити тривалість щорічної відпустки, обчислити середню заробітну плату вчителів для нарахування відпускних. Утім, іноді, здавалося б, звичайна робоча ситуація приховує важливі нюанси.

За усталеним правилом громадяни, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, мають право на щорічну основну відпустку тривалістю не менше 24 календарних днів (к. дн.) за відпрацьований робочий рік. Робочий рік рахується починаючи з дня укладення трудового договору. Утім, щорічна основна відпустка вчителям надається за своїм, особливим правилом.

Вчителі належать до тієї категорії працівників, які мають право відпочивати більший строк. Їм щорічна основна відпустка надається тривалістю до 56 календарних днів (ч. 6 ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504\96-ВР; далі — Закон про відпустки).

Що треба врахувати під час надання педпрацівникам щорічних відпусток?

Тривалість щорічної основної відпустки

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджений постановою КМУ від 14.04.1997 № 346 (далі — Порядок № 346).

У додатку до Порядку № 346 визначено тривалість щорічної основної відпустки керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників.

Максимальну тривалість щорічної основної відпустки для педагогічних працівників у середніх навчальних закладах проілюструємо в Таблиці.

Посада

Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів

Директор*

56

Завідувач філією

56

Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи

56

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи*

56

Акомпаніатор

28

Вихователь (крім вихователів інтернатів при школах)*

56

Вихователь інтернату при школі

42

Вчителі (всіх спеціальностей)*

56

Інструктор слухового кабінету

56

Інструктор з праці

56

Інструктор з фізкультури середніх навчальних закладів

28

Інструктор з фізкультури в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації

56

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах

42

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації

56

Майстер виробничого навчання

42

Педагог-організатор

56

Перекладач-дактилолог

42

Помічник директора з режиму

30

Практичний психолог*

56

Соціальний педагог*

56

Старший вожатий*

56

Старший вихователь*

56

Старший черговий з режиму

30

Черговий з режиму

30

Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням

56

*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам середніх спеціальних художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання дітей

Коли та як  надається відпустка вчителям

Відпустки вчителям, як і  іншим працівникам мають бути передбачені у графіку відпусток.

Як передбачає Постанова № 346 графік надання відпусток вчителям складають так, аби в ньому були враховані можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів, які перенесено на осінь.

За загальним правилом право на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи у працівника настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в навчальному закладі. Утім, вчителі незалежно від часу прийняття їх на роботу скористатися таким правом зможуть лише у період літніх канікул, як того вимагає абзац третій пункту 2 Порядку № 346.

Та й невикористана частина щорічної основної відпустки за умови її поділу повинна бути надана вчителям, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, — в інший канікулярний період (п. 4 Порядку № 346).

Зауважимо, що керівникам навчальних закладів щорічна основна відпустка надається за погодженням з органом управління вищого рівня.

Відповідно до статті 5 Закону про відпустки тривалість відпусток розраховується в календарних днях. Тобто при визначенні тривалості відпусток враховують вихідні дні (субота та неділя).

Під час визначення тривалості щорічних відпусток не враховують:

 • святкові та неробочі дні, установлені статтею 73 КЗпП (ст. 781 КЗпП);
 • дні тимчасової непрацездатності, засвідченої у встановленому порядку;
 • відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 78 КЗпП).

Вчителям, які працюють на умовах неповного робочого часу, у т. ч. особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічна основна відпустка надається повної тривалості. Адже робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою обмежень трудових прав працівників (ч. 3 ст. 56 КЗпП).

Вчителю, який працює за сумісництвом, відпустку слід надавати одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

Тепер перейдемо до нюансів оплати часу перебування вчителів у відпустках.

Оплата  відпустки вчителю

Аби оплатити вчителю час перебування у щорічній відпустці визначають середню заробітну плату відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100).

Для цього його сумарний заробіток за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період слід поділити на відповідну кількість календарних днів року чи фактично відпрацьованого періоду за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством. А одержаний результат помножити на кількість календарних днів відпустки (п. 7 Порядку № 100).

Якщо педпрацівник пропрацював менше року, як установлено абзацом другим пункту 2 Порядку № 100, середня заробітна плата обчислюється виходячи із виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Нюанси надання відпусток та нарахування відпускних у різних робочих ситуаціях подамо далі у форматі «запитання — відповідь».

Учитель має 27 год. на тиждень (1,5 ставки) педагогічного навантаження, з яких 6 год. — гурткова робота. Якою має бути тривалість його щорічної основної відпустки та як правильно нарахувати відпускні?

Конкретна тривалість щорічної основної відпустки для педагогічних працівників визначається згідно з додатком до Порядку № 346. Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів вона становить 56 к. дн., для керівників гуртків — 42 к. дн.

Середню заробітну плату для нарахування відпускних цьому працівнику слід обчислювати відповідно до Порядку № 100 з урахуванням середнього заробітку окремо за посадою вчителя та посадою керівника гуртка, узявши до уваги кількість днів відпустки за кожною посадою (і учителя, і керівника гуртка).

Оскільки посада вчителя для цього працівника є основною, то до роботи він має приступити після закінчення відпустки за основною посадою, тобто через 56 к. дн. А за посадою керівника гуртка на решту днів відпустки (14 дн.) — має взяти відпустку без збереження зарплати.

Як правильно нарахувати відпускні заступнику директора ЗНЗ, який на умовах погодинної оплати працює керівником гуртка в іншому навчальному закладі і обсяг гурткової роботи якого протягом року становить менше 240 год.?

Насамперед зазначимо, що така робота не вважається сумісництвом. З дозволу керівника заступник директора ЗНЗ може виконувати її в робочий час за основною посадою.

Порядок обчислення заробітної плати керівникам гуртків (секцій, студій), для яких робота в навчальних закладах не є основною, передбачений пунктом 90 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102).

А саме — відповідно до фактичної кількості занять з гуртківцями та годинної ставки, визначеної шляхом ділення місячної ставки заробітної плати на 76,2 год. (середньомісячна норма годин на ставку). Одержаний результат множать на фактичну кількість відпрацьованих годин у місяці. За таких умов заробітна плата керівника гуртка щомісяця буде різною (на відміну від працівників, які отримують заробітну плату за тарифікацією).

Утім, незалежно від обсягу годин, відпрацьованих на умовах погодинної оплати, оплата за них враховується під час нарахування відпускних.

Тривалість щорічної основної відпустки працівника за основною посадою заступника директора ЗНЗ становить 56 к. дн., а як керівника гуртка — 42 к. дн. (згідно з додатком до Порядку № 346).

Під час нарахування відпускних заробітну плату враховують окремо за обома посадами. Навіть попри те, що такий працівник працює на умовах погодинної оплати в іншому навчальному закладі й обсяг відпрацьованих ним годин гурткової роботи становить менше ніж 240 год.

Практичний психолог ЗНЗ відпрацював чотири місяці і звільняється з роботи. За скільки днів невикористаної щорічної відпустки та в якій сумі йому слід виплатити компенсацію за невикористану відпустку?

Як установлено статтею 83 Кодексу законів про працю України, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи.

Порядок виплати такої компенсації педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів прописаний у пункті 6 Порядку № 346.

Якщо такіі працівники звільняються з роботи, пропрацювавши менше 10 місяців, їм виплачують грошову компенсацію пропорційно відпрацьованому часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць — 5,6, або 4,2, або 2,8 к. дн. за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 к. дн.). У разі якщо такі працівники пропрацювали не менше 10 місяців, то грошову компенсацію їм виплачують із розрахунку повної тривалості відпустки, тобто за всі 56, 42 чи 28 к. дн.

Працівнику, який звернувся з заявою про звільнення після чотирьох місяців роботи на посаді практичного психолога, суму компенсації обчислюють з урахуванням виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку.Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  Розсилка

  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль