Індексація заробітної плати у травні 2017 року

1930
Бухгалтер бюджетної установи має дотримати законодавства про індексацію доходів громадян і за потреби нарахувати індексацію зарплати працівників. Допоможемо йому правильно визначити, кому з працівників потрібно індексувати заробітну плату, а для кого право на індексацію ще не настало. А також розповімо, як вплине на індексацію травневе підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Для індексації заробітної плати за травень для працівників бюджетної сфери, як і раніше, не обійтися без вимог Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Ключове значення у правилах індексації зарплати має пункт 5 Порядку № 1078. Він визначає, що у разі підвищення тарифної ставки (посадового окладу) значення ІСЦ у місяці, в якому відбувається підвищення, приймають за 1, або 100%.

Місяць підвищення посадового окладу (тарифної ставки) умовно вважають базовим (у термінології попередньої редакції Порядку № 1078). Для подальшої індексації зарплати ІСЦ обчислюють наростаючим підсумком із місяця, наступного за базовим. Індексацію в базовому місяці не нараховують, якщо розмір підвищення зарплати (з урахуванням усіх постійних її складових) перевищує суму індексації, що склалася в місяці підвищення (базовому місяці).

Суму індексації виплачують у повному розмірі, якщо працівник повністю відпрацював встановлену для певного місяця норму часу. Якщо ж працівник перебував у відпустці чи був на лікарняному тощо, суму індексації виплачують пропорційно відпрацьованим дням.

Оскільки умови оплати праці у різних категорій працівників бюджетної сфери різняться, індексація зарплати цих працівників має свої нюанси. Тому розглянемо її почергово за категоріями працівників-бюджетників.

Як враховувати індексацію для забезпечення розміру мінімальної зарлати, читайте тут

Працівники з оплатою праці за ЄТС — індексація зарплати за травень не проводиться

Працівники з оплатою праці за єдиною тарифною сіткою розрядів та коефіцієнтів (ЄТС) заслуговують на окрему увагу. Розповімо чому.

Посадові оклади (тарифні ставки) цих працівників підвищено із грудня 2016 року — згідно з постановою КМУ «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 23.11.2016 № 840.

Тож для всіх працівників з оплатою праці за ЄТС грудень 2016 року став базовим місяцем.

Утім, нова постанова КМУ — «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 № 1037 (далі — Постанова № 1037) — кардинально змінила підходи до розрахунку посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) працівників, працю яких оплачують за постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).

А саме: із 1 січня 2017 року для розрахунку посадових окладів працівників 2-25-го тарифних розрядів за основу беруть посадовий оклад (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Із цієї дати до 1 травня 2017 року посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 1600 грн.

У Постанові № 1037 також визначено, що в штатному розписі бюджетних установ з 1 січня 2017 року мають бути встановлені нові розміри посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) усіх працівників з оплатою праці за ЄТС. Тобто вимога про встановлення нових розмірів посадових окладів стосується всіх без винятку працівників, зокрема й тих, кому встановлено 1-й тарифний розряд.

З огляду на такі обставини, січень 2017 року стає базовим для всіх працівників з оплатою праці за ЄТС.

А індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення подальшої індексації обчислюють з лютого 2017 року.

ІСЦ наростаючим підсумком у лютому — березні 2017 року становив 102,8% (1,010 × 1,018 × 100%). Неозброєним оком видно, що цей показник менший за поріг індексації у розмірі 103,0%.

Зважаючи на правило, що зарплату індексують у місяці, наступному за місяцем оприлюднення ІСЦ, який перевищує поріг індексації, у травні цього робити не доведеться як для працівників 2-25-го тарифних розрядів, так і для працівників 1-го тарифного розряду.

Робітники з обслуговування — індексація зарплати за травень не проводиться

Схеми посадових окладів робітникам, зайнятим обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, затверджено наказом Мінпраці від 02.10.1996 № 77 (далі — Наказ № 77).

Попри те, що розміри посадових окладів працівників окремих галузей бюджетної сфери підвищені з 01.12.2016, змін до Наказу № 77 не вносили. Адже для встановлення посадових окладів робітникам, зайнятим обслуговуванням, зокрема органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, слід було застосовувати правило абзацу другого пункту 1 Наказу № 77. Тобто розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені в додатках 1-3 до наказу № 77, було підвищено пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до Постанови № 1298.

З огляду на правила індексації заробітної плати для зазначених робітників грудень 2016 року став базовим. І ось чому.

Найнижчий посадовий оклад робітника, зайнятого обслуговуванням органів влади, у грудні 2016 року підвищили із 1450 грн до 1634 грн (1450 грн × 1,12658), тобто на 184 грн (1634 грн – 1450 грн).

У таких робітників право на поточну індексацію настало у грудні 2016 року. Сума індексації становила 64 грн: 1600 грн × 4,0% = 64 грн.

Як бачимо, сума підвищення посадового окладу (184 грн) перевищує суму індексації (64 грн), тому у грудні 2016 року індексацію не виплачували. Для подальшої індексації ІСЦ обчислювали, починаючи із січня 2017 року, заново.

Наступні кардинальні зміни у розмірах посадових окладів працівників окремих галузей бюджетної сфери сталися з 1 січня 2017 року. Отже, естафету базового місяця від грудня 2016 року перейняв січень 2017 року.

Тому з 1 січня 2017 року слід було заново розрахувати посадові оклади робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів. ІСЦ для робітників, зайнятих обслуговуванням держорганів та органів місцевого самоврядування, почали обчислювати заново із лютого 2017 року.

У лютому — березні 2017 року ІСЦ наростаючим підсумком становив 102,8% (1,010 × 1,018 × 100%) і не перевищив порогу індексації (103,0%). Тож для робітників, зайнятих обслуговуванням держорганів та органів місцевого самоврядування, право на індексацію заробітної плати у травні 2017 року не виникає.

Обслуговуючий персонал держорганів— індексація зарплати за травень не проводиться

У працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, право на поточну індексацію настало у грудні 2016 року. Сума індексації становила 64 грн (1600 грн × 4,0%).

Із 1 січня 2017 року розміри посадових окладів збільшено. Їх затверджено на заміну умов оплати праці, що діяли у 2016 році.

Задля впорядкування у 2017 році умов оплати праці працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, постановою КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 № 15 (далі — Постанова № 15) затверджено Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України.

Найменше підвищення посадових окладів працівників, які виконують функції з обслуговування, дорівнює 172 грн. Ця сума, навіть без урахування інших складових заробітної плати, перевищує суму можливої поточної індексації — 64 грн. Тож у зазначених працівників права на поточну індексацію не виникає.

Січень 2017 року став базовим. А ІСЦ починають обчислювати із лютого 2017 року.

У лютому — березні 2017 року ІСЦ 102,8% (1,010 × 1,018 × 100%) не перевищив порогу індексації (103,0%). Тож для працівників, які виконують функції з обслуговування, індексацію заробітної плати у травні 2017 року не проводять.

Так само не проводиться індексація заробітної плати тих працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування і працюють на посадах:

 • стенографіст II категорії;
 • оператор комп’ютерного набору II категорії, оператор копіювальних та розмножувальних машин;
 • архіваріус;
 • експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор;
 •  спеціаліст держоргану, повноваження якого поширюються на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.

Пояснимо чому.

Посадові оклади для працівників перелічених посад в держорганах з 01.05.2016 не змінилися, залишившись на рівні 1723 грн, тобто на рівні грудня 2015 року.

Для таких працівників базовим місяцем залишався грудень 2015 року. У грудні 2016 року вони мали право на поточну індексацію в сумі 150,40 грн (1600,00 грн × 9,4%).

Оскільки найменше підвищення посадових окладі працівників, які виконують функції з обслуговування, становить 172 грн., воно перевищує суму можливої поточної індексації — 150,40 грн. Тож ці працівники у січні не мали права на поточну індексацію. Січень 2017 року став базовим. А ІСЦ почали розраховувати із лютого 2017 року.

У лютому — березні 2017 року ІСЦ становив 102,8% (1,010 × 1,018 × 100%) і не перевищив порогу індексації (103,0%). Тож працівники, які виконують функції з обслуговування на перелічених посадах, у травні також не матимуть права на індексацію заробітної плати.

Держслужбовці — індексація зарплати за травень не проводиться

Так, для державних службовців та працівників патронатних служб право на індексацію заробітної плати у травні 2017 року не настає.

Для більшості державних службовців останнім базовим місяцем минулого року був травень. Право на індексацію державні службовці отримали у грудні 2016 року в сумі 64 грн (1600 грн × 4,0%).

Постановою № 15 підвищено посадові оклади державним службовцям та працівникам патронатних служб. Це підвищення посадових окладів за правилами Порядку № 1078 зумовило зміну базового місяця у працівників державних органів. Тож січень 2017 року стає базовим місяцем для державних службовців і працівників патронатних служб.

А ІСЦ почали обчислювати з лютого 2017 року.

У лютому — березні 2017 року ІСЦ становив 102,8% (1,010 × 1,018 × 100%) і не перевищив порогу індексації (103,0%).

Працівники органів місцевого самоврядування — індексація заробітної плати за травень нараховується

Посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців органів місцевого самоврядування востаннє підвищували на 25% із грудня 2015 року на підставі постанови КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 № 1013.

Для них грудень 2015 року донині є базовим місяцем. З того часу ІСЦ наростаючим підсумком становить 113,6%, тобто перевищує поріг індексації.

Отже, для цих працівників (з базовим місяцем груднем 2015 року), індексацію зарплати нараховують:

·         у квітні 2017-го — в сумі 217,60 грн (1600 грн × 13,6%);

·         у травні 2017-го — в сумі 229,02 грн (1684 грн × 13,6%).Ваша персональна добірка.

  Підписка на статті

  Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

  Освітні заходи

  Освітні заходи

  Отримайте нові знання

  Взяти участь

  Інтернет-магазин

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

  Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

  Живе спілкування з редакцією
  © Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
  Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

  Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

  Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

  Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009

  
  • Ми в соцмережах
  Коте теж здивований, але…


  він знає, що зареєструється і скачає файли.
  57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль
  Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачі  Приділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль