text
Головбух: Бюджет

Перехідні відпускні 2017: оподаткування і відображення у звітності

 • 24 травня 2017
 • 1207

У ситуації, коли відпустка працівника починається в одному місяці, а закінчується в іншому, бухгалтер має нарахувати йому так звані перехідні відпускні. На перший погляд, у цьому немає нічого складного. Утім, коли справа доходить до оподаткування та відображення у звітності таких відпускних, виникають перші труднощі. Аби з ними впоратися — достатньо прочитати цю статтю.

Визначальне правило, яке має врахувати бухгалтер, аби правильно нарахувати податок і збори на перехідні відпускні, а також відобразити такі відпускні в податковій звітності, прописане у підпункті 1.6.1 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5 (далі — Інструкція № 5).

Воно встановлює: 

якщо відпустка припадає не на один календарний місяць, а на кілька, то суму відпускних розподіляють пропорційно часу, що припадає на дні відпустки відповідного місяця.

Розповімо докладно, як це вплине на звітування про перехідні відпускні 2017 року.

Оподаткування перехідних відпускних

Оподаткування перехідних відпускних аналогічне оподаткуванню заробітної плати працівників.

Докладно про оподаткування відпускних ми розповіли тут:

Зауважимо лише, що аби застосовувати податкову соціальну пільгу (ПСП), перехідні відпускні розподіляють між відповідними місяцями їх нарахування (пп. 169.4.1 Податковий кодекс України).

Під час оподаткування відпускних  ПСП не застосовують. Чому? Бо застосовують ПСП лише тоді, коли буде відомий загальний місячний дохід. А ось коли бухгалтер нараховує перехідні відпускні працівнику, він ще не знає, яким буде загальний місячний дохід такого працівника. 

Тобто ПДФО слід сплачувати одночасно з виплатою відпускних (без застосування ПСП). Після нарахування такі суми розподіляють для визначення ПДФО за місяцями із застосуванням ПСП (якщо є право на неї).

Разом з ПДФО із сум перехідних відпускних утримують і військовий збір (пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПК) за ставкою 1,5%. Під час оподаткування заробітної плати військовим збором ПСП не застосовують.

Перехідні відпускні в 1ДФ 2017 року

Правила відображення перехідних відпускних у податковому розрахунку за формою № 1ДФ, затвердженому наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4 (далі — Порядок № 4), відрізняються від правил оподаткування таких виплат ПДФО.

Тобто для оподаткування суми відпускних розподіляють між місяцями, за які їх нараховано. А от для звітування за формою № 1ДФ — їх вказують загальною сумою у періоді нарахування й виплати.

Заповнюють графи форми № 1ДФ так:

 • у графі 3а — увесь нарахований дохід;
 • у графі 3 — суму фактично виплачених відпускних. Навіть коли відпустка працівника припадає на місяці різних кварталів, загальну суму відпускних відображають у кварталі, коли їх нарахували та виплатили.

Процитуємо норми, на які слід спиратися під час заповнення:

пункт 3.2 Порядку № 4 —  у графі За «Сума нарахованого доходу» відображають (за звітний квартал) дохід, нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі За є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

пункт 3.3 Порядку № 4 — у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображають суму фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом. Заробітна плата, яку виплачують у встановлені строки у наступному місяці, має бути відображена у податковому розрахунку за той період, до якого входить попередній місяць, за який зарплату було нараховано.

пункт 3.4  Порядку № 4 — у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображають суму податку, нарахованого й утриманого з доходу, нарахованого платникові податків.

пункт 3.5 Порядку № 4 — у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображають фактичну суму перерахованого податку до бюджету.

Нагадаємо, що у форми № 1Д відпускні відображають з ознакою доходу «101» як звичайну зарплату.

Військовий збір відображають у розділі ІІ форми № 1ДФ без персоніфікації.

Перехідні відпускні в Звіті ЄСВ

Відпускні є базою для нарахування ЄСВ. Тож на відпускні працівників нараховують ЄСВ за ставкою 22%, а якщо йдеться про працівників-інвалідів — за ставкою 8,41%.

До того ж бухгалтер, який проводить для перехідних відпускних нарахування ЄСВ, має пам’ятати про максимальну базу нарахування ЄСВ.

Усе найважливіше про нарахування ЄСВ у 2017 році, у т. ч. максимальну базу нарахування ЄСВ, можна прочитати тут:

Щоб порівняти суми відпускних з максимальною базою нарахування ЄСВ, необхідно розподілити їх між місяцями, за які такі суми нараховано (пп. 2 п. 3 розд. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449).

Тобто перехідні відпускні за кожен місяць у сумі із зарплатою порівнюють із максимальною базою. Якщо ж сума відпускних перевищує максимальну величину нарахування ЄСВ, то обмеження потрібно застосувати вже під час нарахування ЄСВ на відпускні.

Зауважимо: якщо сума відпускних, що припадає на кожен із місяців відпустки, менша за розмір мінзарплати, нараховувати ЄСВ з розміру мінімальної зарплати не потрібно. Адже сукупно із заробітною платою відповідного місяця дохід працівника може бути більшим за розмір мінімальної зарплати. А тоді правило мінімального страхового платежу не застосовують.

Отже, щоб нарахувати ЄСВ, перехідні відпускні розподіляють між місяцями відпустки пропорційно до кількості днів відпустки. ЄСВ нараховують на фактичну суму відпускних, адже загальна сума доходу як за поточний місяць, так і за наступний, невідома.

Нараховуючи заробітну плату за місяць початку відпустки (так само роблять і в місяці закінчення відпустки), суму відпускних додають до заробітної плати. Якщо загальний дохід менше за мінімальний розмір заробітної плати, ЄСВ нараховують на мінімальний розмір заробітної плати. При цьому беруть до уваги вже нараховану на відпускні суму ЄСВ. Якщо загальний дохід перевищує мінімальний розмір заробітної плати, ЄСВ нараховують на фактичний розмір нарахованої зарплати.

Перехідні відпускні в звіті ЄСВ відображають у місяці їх нарахування, але окремо за місяцями, за які їх нараховано. Відомості про відпускні записуємо в таблицях 1 та 6 Звіту з ЄСВ.

Перехідні відпускні в таблиці 1 Звіту ЄСВ

У таблиці 1 Звіту з ЄСВ суму відпускних та нарахованого ЄСВ відображають загальною сумою, тобто не розбивають на місяці. Зокрема, зазначають:

у рядку 1.1

розмір оплати за час відпустки, включаючи суму перевищення максимальної величини бази нарахування ЄСВ

у одному з рядків 2.1­2.4

відпускні, на які нарахували ЄСВ

в одному з рядків 3.1­3.4

нарахований ЄСВ

рядки 2.5 та 3.5

донарахування ЄСВ до мінімального страхового платежу (за наявності)

Із рядків 3.1, 3.2, 3.3 та 3.4 нараховані суми ЄСВ потраплять до рядків 6.1, 6.4, 6.5 та 6.6 відповідно

Перехідні відпускні у таблиці 6 Звіту з ЄСВ

Перехідні відпускні у таблиці 6 Звіту з ЄСВ розподіляють між місяцями, за які їх нарахували. Адже щодо однієї застрахованої особи можна робити кілька записів, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі нарахували виплати за поточний і майбутні звітні періоди.

У результаті відпускні за поточний і майбутній місяці відображають окремими рядками.

Щоб відобразити відпускні, використовують код типу нарахувань «10».

А ось реквізит 20 таблиці 6 залишають незаповненим.

Розглянемо на Прикладі, як відобразити перехідні відпускні у звітності.

Приклад відображення перехідних відпускних у формі № 1ДФ і Звіті з ЄСВ

Працівниці Литвинчук Н. С. надали щорічну оплачувану відпустку тривалістю 28 календарних днів (к. дн.) — з 19.06.2017 по 16.07.2017.

Протягом розрахункового періоду (із 01.06.2016 по 31.05.2017) заробітна плата Литвинчук Н. С. становила 5000,00 грн щомісяця. Середньоденна заробітна плата дорівнює 169,49 грн (5000,00 грн × 12 місяців ÷ 354 к. дн.).

На червень припадають 12 к. дн. відпустки, на липень — 16 к. дн. Отже, необхідно нарахувати за дні відпустки у:

 • червні — 2033,88 грн (169,49 грн × 12 к. дн.);
 • липні — 2711,84 грн (169,49 грн × 16 к. дн.).

За дні роботи у червні Литвинчук Н. С. нарахували заробітну плату в сумі 3000,00 грн.

Суми нарахованих і утриманих податків наведемо в Таблиці.

Виплата

Відпускні

Заробітна плата

Податок

за червень

за липень

за червень

ЄСВ

447,45 грн (2033,88 грн × 0,22)

596,60 грн (2711,84 грн × 0,22)

660,00 грн (3000,00 грн × 0,22)

ПДФО

366,10 грн (2033,88 грн × 0,18)

488,13 грн (2711,84 грн × 0,18)

540,00 грн (3000,00 грн × 0,18)

Військовий збір

30,51 грн (2033,88 грн × 0,015)

40,68 грн (2711,84 грн × 0,015)

45,00 грн (3000,00 грн × 0,015)

Як відображати перехідні відпускні, ми показали тут:

Перехідні відпускні в 1ДФ 2017 року зразок

Перехідні відпускні у Звіті з ЄСВ, таблиця 1, зразок

Перехідні відпускні у Звіті з ЄСВ, таблиця 6, зразок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями з передплати і станьте читачем тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» та журналів «Головбух: Праця та зарплата» і «Держзакупівлі» просто зараз

Ми в соцмережах
Бажаєте завантажити файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зареєструймо наші взаємини!

І я спрощу Ваше життя:

 • допомагатиму розв'язувати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

 • Щиро Ваш, портал «Головбух: Бюджет»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль